Gospodarka odpadamiwww.chyrowaski.pl


   Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Dukla


Baner

Nabór Deklaracji przystąpienia do projektu "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Dukla"

Głównym celem Projektu parasolowego jest wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców, redukcja emisji CO2 oraz zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co przekłada się na dużą popularnością projektu w naszej Gminie, o czym jesteśmy przekonani po zebraniu wielu ankiet. Na ich podstawie określiliśmy zapotrzebowanie mieszkańców gminy na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. W związku z czym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania deklaracji przystąpienia do projektu.

Deklaracje należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Dukli (pok. 204), z siedzibą przy ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla w terminie od dnia 17 stycznia 2017 roku do dnia 31 stycznia 2017 roku, w godzinach pracy Urzędu (tj. Poniedziałek - Piątek od 7:00 do 15:00). Dodatkowo w dniach 30 i 31 stycznia w godz. 7:00 do godz. 17:00. Informacje i dokumenty dotyczące projektu dostępne są poniżej. Ponadto w dniach 23-24 stycznia br. w godz. 12:00 do 17:00 będzie możliwość konsultacji technicznych dotyczących proponowanych instalacji.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa ostatecznych odbiorców w Projekcie pn. "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Dukla", oraz rzetelne wypełnienie Deklaracji.

Osoby które wypełniły ankietę i chcą wziąć udział w projekcie, zobowiązane są do wypełnienia deklaracji i dokonania wpłaty I Transzy.

Regulamin uczestnictwa ostatecznych odbiorców w Projeckie...

Deklaracja przystąpienia do projektu...

Prezentacja - OZE Gmina Dukla w formacie PDF...

Prezentacja - OZE Gmina Dukla w formacie PPT...

Oświadczenie o pomocy de minimis...

Oświadczenie dot. zasiedlenia budynku nowobudowanego...

Wzór przelewu I transzy...

Ankieta dotycząca mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych dla Gminy Dukla...

Ankieta dotycząca wymiany istniejącego kotła na kocioł pelletowy 5 klasy...

Ankieta dotycząca instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Gminy Dukla...

[2017-01-31]


Dane Gminy:
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
NIP: 684-23-64-450
Regon: 370440531
e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033
Regon: 000528244Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna


Projekty realizowane przez Gminę Dukla

Plany zagospodarowania przestrzennegoCmentarz Komunalny w Dukli


Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński