Gospodarka odpadamiwww.chyrowaski.pl


   Konsultacje dot. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt


Konsultacje w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2017 roku.

Działając na podstawie art. 11 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dukli w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2017 r.".

Treść projektu uchwały oraz programu znajduje się na stronie internetowej Gminy Dukla - www.dukla.pl, oraz w pokoju nr 106 Urzędu Miejskiego w Dukli.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można składać w terminie do dnia 24 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, pok. Nr 106. w godzinach pracy urzędu od 700 do 1500, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rolnictwo@dukla.pl.

Program opieki nad zwierzętami...

[2017-02-02]


Dane Gminy:
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
NIP: 684-23-64-450
Regon: 370440531
e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033
Regon: 000528244Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna


Projekty realizowane przez Gminę Dukla

Plany zagospodarowania przestrzennegoCmentarz Komunalny w Dukli


Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński