Gospodarka odpadamiwww.chyrowaski.pl


   Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 14 lutego 2017 r. (wtorek) o godz.1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.
 6. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za rok 2016.
 7. Informacja na temat planowanych i realizowanych przez gminę inwestycji z podziałem na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zamiaru przekształcenia Przedszkola Gminnego w Dukli poprzez przeniesienie jego siedziby (druk nr 228),
  2. wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli i likwidacji Technikum w Dukli (druk nr 229),
  3. wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli i likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dukli (druk nr 230),
  4. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 231),
  5. zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2017 rok (druk nr 232),
  6. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 233).
 10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 11. Oświadczenia i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie komisji
14 lutego 2017 r. /wtorek / godz. 800 / pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

[2017-02-07]


Dane Gminy:
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
NIP: 684-23-64-450
Regon: 370440531
e-mail: gmina@dukla.pl
Nowe dane Urzędu:
Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
Nr rachunku:
85 8642 1096 2010 9600 1833 0001
NIP: 684-17-82-033
Regon: 000528244Transgraniczna Informacja Turystyczna

Biblioteka publiczna


Projekty realizowane przez Gminę Dukla

Plany zagospodarowania przestrzennegoCmentarz Komunalny w Dukli


Interaktywna mapa gminy
Zasłużeni dla Dukielszczyzny
Kamera online - Wzgorze 534
GALERIA

Spartakiada 2007
Spartakiada 2006Rejestracja psów
Kącik adopcyjny
© copyright 2006 by UG Dukla,    webmaster: Janusz Krowicki, Andrzej Śliwiński