Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Nowy obiekt rekreacyjno-turystyczny w Chyrowej


zakończono prace

Zakończono budowę obiektu rekreacyjno-turystycznego w Chyrowej na działce nr 38. W ramach zadania wybudowana została ogólnodostępna i niekomercyjna altana rekreacyjna z grilowiskiem, wyposażona w zadaszone ławostoły, stojak rowerowy, stację naprawy rowerów, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, edukacyjne  wraz z regulaminem użytkowania obiektu oraz z zagospodarowaniem terenu i monitoringiem.

Inwestycja powstała w ramach realizacji projektu pod nazwą: Sieć obiektów rekreacyjno-turystycznych, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestorem zadania jest Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, której członkiem jest Gmina Dukla. Gmina Dukla użyczyła inwestorowi działkę pod przygotowanie tego obiektu, który po okresie trwałości projektu, 5 lat od ostatecznego rozliczenia,  stanie się własnością gminy Dukla. Wykonawca inwestycji była firma DOMLUX Wojciech Turek z Lubatówki. Całkowity koszt wyniósł 153 849,61 zł, w tym wkład gminy Dukla 18  000,00 zł

Takie same obiekty powstały jeszcze poza gminą Dukla w pięciu gminach należących do LGD „Kraina Nafty” tj. w: Jedliczu, Chorkówce, Miejscu Piastowym, Iwoniczu-Zdroju i Jaśliskach.

Prosimy o korzystanie i zostawianie  porządku po sobie, kosze na śmieci znajdują się na pierwszej półce działki.

Krystyna Boczar-Różewicz

 

 

 

2023-05-22
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.