Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie - „Zagospodarowanie odwiertów Dukla 1,3H – Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Bóbrka Równe”, w miejscowości Równe, gmina Dukla

2019-04-08

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.