Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 17 października 2018 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek
  organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) uchwalenia zmian Statutu Gminy Dukla (druk nr 400),
  • b) ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Dukli, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszonych opłat (druk nr 401),
  • c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 402).
 7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 8. Oświadczenia i informacje.
 9. Zamknięcie sesji.

 

 

wspólne posiedzenie Komisji 17 października 2018 r. (środa) godz. 8.00  pokój nr 211

 Przewodniczący Rady

   Andrzej Dziedzic

2018-10-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.