Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zakończono realizację projektu: Dokończenie budowy Zespołu Szkól w Dukli.Zakończono realizację projektu: Dokończenie budowy Zespołu Szkól w Dukli. W nowo wybudowanym obiekcie, będzie mieściło się gimnazjum i liceum Dukielskie. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego2007-2013 os V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna. Wartość projektu 4 668 062 zł , wysokość dofinansowania 2 619 081 zł. W dniu 10 września 2010r. nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010/2011, w którym naukę podjęło 314 uczniów.

2010-09-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.