Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

InformacjaInformuje się właścicieli lasów, iż na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2010 - 2015 będą przeprowadzane prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Prace terenowe będą prowadzone przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut w każdym roku w okresie od 1 czerwca do 30 września. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Bartosz Szczepanik

2010-05-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.