Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 29 czerwca 2010 r. /wtorek/ o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z L, LI i LII sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zawarcia porozumienia o przekazaniu przez Powiat Krośnieński Gminie Dukla do realizacji zadania własnego, polegającego na prowadzeniu szkół ponadgimnazjalnych /druk nr 313/,
  • b) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.532.707,22 zł /druk nr 314/,
  • c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 844.235,74 zł /druk nr 315/,
  • d) zmian w uchwale własnej dotyczącej budżetu Gminy Dukla na 2010 rok /druk nr 316/,
  • e) zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę wydatków określonych w uchwale budżetowej gminy na rok 2010 /druk nr 317/,
  • f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok /druk nr 318/.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2010-06-28

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.