Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Podziękowanie ambasadora

Sz. Pan Marek Górak
Burmistrz miasta Dukla

Szanowny Panie Burmistrzu

Składając wyrazy szacunku pragnę przekazać na ręce Pana serdeczne podziękowania za pomoc, gościnność miasta Dukla i zaangażowanie przedstawicieli Urzędu Miasta w organizację zwiedzenia przez naszą delegację Cmentarza Wojennego i przeprowadzenia ceremonii oddania hołdu poległym, złożenia kwiatów na grobie zbiorowym o numerze 45, gdzie pochowana jest nasza rodaczka - Pani Ałtynszasz Nurgażynowa.

Dzięki naszej współpracy udało się wzmocnić dwustronne kontakty, bliżej zapoznać przedstawicieli miasta Dukla ze współczesnym Kazachstanem, możliwościami współpracy na przyszłość.

Jednocześnie zostałem wzbogacony wiedzą o możliwościach i rozwoju miasta Dukla, jego bogatej historii, walorach kulturowych i turystycznych.

Przebieg spotkań, otwartość i aktywne zaangażowanie władz i przedstawicieli miasta zasługują na szczególne podkreślenie. Proszę przekazać wyrazy szacunku i podziękowania współpracownikom z Urzędu oraz współorganizatorom przedsięwzięcia. Wyrażam również nadzieję na dalszą owocną współpracę.

Korzystając z okazji, życzę Panu, współpracownikom z Urzędu oraz mieszkańcom historycznego miasta Dukla wszelkiego dobrobytu i dalszego rozwoju.

z poważaniem
Ambasador Aleksiej Wołkow

2010-11-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.