Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Święty Jan z Dukli Patronem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

17 lipca 2010 r. odbędzie się w Lublinie uroczystość nadania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia św. Jana z Dukli oraz przekazanie Relikwii Patrona dla kaplicy szpitalnej Centrum.

W czasie mszy św. koncelebrowanej - pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego odczytana zostanie proklamacja o nadaniu imienia św. Jana z Dukli Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Nastąpi także uroczyste przekazanie Relikwii św. Jana z Dukli przez oo. Bz Dukli i przemówienie Prowincjała o. dr Czesława Gnieckiego z Krakowa.

kbr

2010-07-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.