Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2010 roku

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, iż na stronach internetowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce "Informacje z zakresu polityki społecznej" oraz w gazecie lokalnej Nowiny z dnia 24 marca 2010 r. ukazała się informacja dotycząca ogłoszenia przez Wojewodę Podkarpackiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2010 roku.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia, którą przekazujemy w załączeniu oraz powiadomienie wszystkich organizacji pozarządowych działających na Państwa terenie o konkursie.

Tekst ogłoszenia o konkursie

2010-03-29

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.