Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zebranie Ogólne Mieszkańców Dukli

Zebranie Ogólne Mieszkańców Dukli odbędzie się 23 lutego o godz. 17 w sali Urzędu Gminy Dukla

Program:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności
2. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności za 2009 rok
3. Konsultacja w sprawie zmian w statucie Osiedla Dukla
4. Podjęcie uchwał i wniosków
5. Zakończenie zebrania

Zarząd Osiedla

2010-02-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.