Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Ogłoszenie o naborze wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKóW
 
Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”
działającej na terenie gmin:
Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jedlicze, Miejsce Piastowe
 
Termin składania wniosków:
Od 31 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.
 
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „KRAINA NAFTY”,
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14,
w godzinach pracy biura,
tj. poniedziałek i środa w godzinach 10:00 - 17:00,
wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9:00 – 15:00.

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.


Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków – PDF

Wniosek o przyznanie pomocy – PDF | XLS (edytowalny)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – PDF

Ekonomiczny plan operacji – PDF | XLS (edytowalny)
Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji – PDF

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – PDF  |  XLS

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości – PDF  |  XLS

Wniosek o płatność – PDF  |  XLS

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – PDF

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji – PDF

Karta oceny zgodności – PDF

Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną – PDF

 

Wnioski można również pobrać:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/prow/dokumenty/wnioski_41

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” :

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty
ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe

tel. 725 995 723, 13 44 07 043

e-mail: biuro@kraina-nafty.pl


Informacji udziela pani Natalia Kuliga 

2010-03-18
283 284 285 286 287 288 289 290 291

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.