Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Dostawco bezpośredni!

Informujemy, że producenci wprowadzający do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia, posiadający kwotę indywidualną (kwotę mleczną) dla sprzedaży bezpośredniej obowiązani są do przekazania właściwemu miejscowo Dyrektorowi Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w terminie od 1 kwietna 2010 r. do 14 maja 2010 r. informacji rocznej za rok kwotowy 2009/2010.
2010-04-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.