Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Maria Kaczor - wójtem gminy Jaśliska

Maria Kaczor została pierwszym wójtem wydzielonej z gminy Dukla gminy Jaśliska, utworzonej 1 stycznia 2010 roku, gminy reaktywowanej po 33 latach. W pierwszej turze wyborów głosowało na nią 350 osób, w drugiej 495, przy 54% frekwencji wyborczej. 23 kwietnia odbyło się zaprzysiężenie Marii Kaczor na wójta.. Swoją kadencję rozpocznie od przejęcia gminy od burmistrza gminy Dukla i zorganizowania prac w nowo utworzonej gminie.

W wyborach powszechnych przeprowadzonych 28 marca 2010 roku społeczność lokalna wybrała piętnastoosobową Radę Gminy Jaśliska. Na wybór wójta czekano do 11 kwietnia. Było to dzień po tragedii samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Wyborów nie odwołano, odbyły się w powadze, głosowanie rozpoczęto minutą ciszy. W drugiej turze zmierzyli się Maria Kaczor i Ignacy Lorenc. Zwyciężyła Maria Kaczor. Zagłosowało na nią 495 osób przy 54% frekwencji wyborczej.

Uroczysta pierwsza sesja gminy Jaśliska i zaprzysiężenie radnych odbyło się 23 kwietnia o godz. 15.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach. Dokonano także wyboru przewodniczącego rady gminy i jego zastępcy. Skład Rady Gminy Jasliska: Bolesław Magierowski - przewodniczący, Ryszard Chowaniec - zastępca przewodniczącego, Jan Farbaniec, Teresa Helena Mezglewska, Wojciech Strzelecki, Leszek Madej, Krzysztof Kostycz, Helena Madej, Piotr Cichoń, Bogusław Gwiżdż, Mariusz Farbaniec, Janusz Bogusław Dmytryszyn, Janusz Uram, Wacław Futyma, Jan Magierowski. Zaprzysiężona została również na wójta Maria Kaczor. Gościem uroczystej sesji była Elżbieta Łukacijewska posłanka RP z Platformy Obywatelskiej, a obecnie europosłanka w Komisji Europejskiej, Mirosław Karpyta Wojewoda Podkarpacki, radni Rady Miejskiej w Dukli z Zbigniewem Uliaszem przewodniczącym rady, burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, wielu zaproszonych gości i mieszkańcy nowoutworzonej gminy. Oprawę muzyczna przygotował chór szkolny prowadzony przez nauczycielkę muzyki i plastyki Edytę Wilczek.

Pani wójt ma swój program, który zamierza zrealizować: Przy pomocy Rady Gminy będę dążyć do zdobywania pieniędzy dla gminy z funduszy pomocowych, zrobienia ujęcia wody w Szklarach, skanalizowania gminy, zorganizowania świetlic we wszystkich miejscowościach, utworzenia przedszkola, stołówki dla ubogich, usprawnienie pracy placówki służby zdrowia. Gmina ma tętnić życiem, a mieszkańcy muszą się aktywizować i dążyć do jej rozwoju.

Radzie i wójtowi gratulujemy i życzymy realizacji wszystkich planów wspólnocie samorządowej.

kbrPani Maria Kaczor - pochodzi z Jaślisk, od prawie 30 lat mieszka w Krośnie. Z wykształcenia jest ekonomistką. Pracowała na wielu stanowiskach m. in. Jako nadleśniczy administracyjny Nadleśnictwa Jaśliska, jako starszy księgowy w Grupie Remontowej w PGR w Szklarach, naczelnik wydziału handlu w Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Krośnie, główny księgowy budżetu województwa, zastępca w wydziale budżetowo-gospodarczym, a później dyrektor tego wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie, dyrektor Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Iwoniczu-Zdroju, księgowa w Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie. Od kilku lat prowadziła również biuro rachunkowe. Jest mamą, żoną i babcią.


Poniżej zdjęcia z uroczystości2010-04-26

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.