Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych

Dzień Polskiej Niezapominajki jest to święto przyrody obchodzone 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. Polska Niezapominajka ma na celu budowę silnych i głębokich więzów z najbliższymi i szczere przyjaźnie z ludźmi z otoczenia, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody "małej" i "wielkiej Ojczyzny", przypomina o wartości jakie niosą ze sobą lokalne tradycje, wytwory ludzkiej myśli jakimi są np. perełki architektury zachowane w miasteczkach i wioskach.

Akcję zapoczątkował w 2002 roku Andrzej Zalewski redaktor radiowej Jedynki prowadzący Ekoradio, trochę na przekór Walentynkom. Hasłem tegorocznego święta jest "Popieramy ojczyźnianą ekologię". Gmina Dukla wspólnie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego działających przy Kole Ekologicznym, podjęła działania w celu propagowania tego święta. Wśród wielu działań, prowadzonych przez gminę Dukla z okazji tego święta była organizacja konkursów piosenki ekologicznej i wiedzy ekologicznej.

Komisja konkursu piosenki ekologicznej w składzie: Halina Cycak, Małgorzata Walaszczyk Faryj, Anna Masternak przyznała w poszczególnych kategoriach konkursowych następujące miejsca:

W kategorii szkoły podstawowe- soliści grupa I-III:

1. miejsce - Sabina Borek- SP Dukla - 1. miejsce -
1.miejsce - Aleksandra Krowicka- SP Dukla
2. miejsce - Aleksandra Bogaczyk - SP Równe

W kategorii szkoły podstawowe - zespół grupa I-III

1. miejsce - Julia i Laura Woźniak- SP Głojsce
2. miejsce - Izabela Paszek, Sabina Borek i Aleksandra Krowicka- SP Dukla

Wyróżnienie: Julia Pasterczyk, Julia Sztrumpf, Karina Buczek, Kornelia Magos- SP Dukla.

W kategorii szkoły podstawowe - soliści grupa IV-VII

1. miejsce - Jadwiga Zima- SP Równe
2. miejsce - Sylwia Landa- SP Głojsce

W kategorii gimnazja:

Wyróżnienie - Palcar Dominika - Gimnazjum Tylawa.

Komisja konkursu wiedzy ekologicznej w składzie: Halina Cycak, Maria Walczak, Bartosz Szczepanik, Artur Paczkowski dokonała oceny prac konkursowych i wyłoniła laureatów:

W kategorii szkoły podstawowe:

1. miejsce - Aleksandra Rachwał- Szkoła Podstawowa Jasionka
2. miejsce - Paulina Mrówka - Szkoła Podstawowa w Tylawie
3. miejsce - Justyna Madej - Szkoła Podstawowa w Tylawie

W kategorii gimnazja:

1. miejsce - Klaudia Bukowczyk - Gimnazjum w Równem
2. miejsce - Michał Fiejdasz- Gimnazjum w Łękach Dukielskich
3. miejsce - Małgorzata Bossekota- Gimnazjum w Wietrznie i Julia Pernal- Gimnazjum Dukla

Nagrody zwycięzcom wręczali Halina Cycak inspektor w Urzędzie Gminy Dukla i zastępca burmistrza gminy Dukla Andrzej Bytnar na uroczystej gali Niezapominajki Polskiej, która odbyła się 16 maja 2010 r. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli. Laureatom i uczestnikom konkursów gratulujemy.

Halina Cycak2010-05-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.