Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Śpiewali dla Jana Pawła IIMiędzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli to impreza mająca na celu uczczenie pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli i rocznicy kanonizacji najsławniejszego z duklan św. Jana. To także rozwijanie zainteresowań muzyką sakralną, popularyzowanie kultu św. Jana z Dukli, a także podkreślenie znaczenia muzyki kościelnej i cerkiewnej jako wielkiego dorobku dziedzictwa narodowego.

Pierwszy przegląd odbył się w 2000 roku. W tym roku w przeglądzie wzięły udział chóry: "Chorus" z Korczyny, "Wawrzyniec" z Rymanowa, "Rotunda" z Budapesztu, "Żródło" z Rymanowa Zdroju, "Karmel" ze Stropkova, i "Cantate" z Iwonicza. Już po raz jedenasty cudowne śpiewanie napełniło dukielski kościół i popłynęło prosto do Adresata.

Jako pierwszy wystąpił chór "Chorus" z Korczyny, a swój występ poświęcił również, senatorowi RP Stanisławowi Zającowi, który zginął tragicznie w katastrofie prezydenckiego samolotu 10 kwietnia br.. Cały przegląd poświęcony był także dla zmarłego dyrygenta chóru Hosanna z Iwonicza Zdroju, Macieja Bardowskiego. Na zakończenie głos zabrali Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak, Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak i gospodarz klasztoru w dukli o. gwardian Olszewski. Dziękowali chórom, publiczności i zaproszali na następny rok. Dyrygentom i kierownikom chórów organizatorzy wręczyli kwiaty i pamiątkowe statuetki.

Organizatorem przeglądu jest już od 11. Lat Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla i klasztor OO. Bernardynów w Dukli. Dziękujemy.2010-06-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.