Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Piknikowy nastrój w Cergowej

27 czerwca br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej odbył się piknik integracyjny z okazji 5-tej rocznicy powstania Ośrodka.

Pani Bogumiła Dymek-Urynowicz, kierownik Ośrodka powitała zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego- Andrzej Guzik, Zastępca Burmistrza Gminy Dukla- Andrzej Bytnar, ks. Dziekan Stanisław Siara, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli- Zbigniew Uliasz, Radny Powiatu Krośnieńskiego- Krzysztof Zawada, radni i sołtysi gminy Dukla, na czele z sołtysem wsi Cergowa Czesławem Nowakiem. Zaproszenie na obchody 5. lecia naszego Ośrodka przyjęli również nasi przyjaciele z Środowiskowych Domów Samopomocy z Leska, Bliznego i Izdebek. Wśród uczestników pikniku nie zabrakło również mieszkańców Gminy Dukla i Gmin ościennych.

Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych, kierownik Ośrodka przedstawiła historię i osiągnięcia placówki za okres minionych 5 lat i zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Część artystyczną przygotowali uczestnicy ŚDS z Cergowej, Bliznego, Leska oraz zespoły prowadzone przez Ośrodek Kultury w Dukli. W trakcie imprezy dostępne były: zabawy i konkursy dla dzieci, stoisko fryzur i makijażu, loteria fantowa, pomiar wagi i ciśnienia, pokaz tresury psa i sprzętu straży granicznej, degustacja produktów regionalnych i potraw z grilla, stoisko z lodami, pokaz wyrobów uczestników ŚDS i lokalnych rękodzielników.

Projekt pt. "Organizacja pikniku rodzinnego" był współfinansowany ze środków pomocowych w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej składa podziękowania wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które przyczyniły się do zrealizowania pikniku oraz wpłynęły na uatrakcyjnienie jego programu.

red

2010-07-08

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.