Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Na uroczystościach odpustowych w Dukli10 i 11 lipca br. odbywały się uroczystości odpustowe w sanktuarium św. Jana z Dukli. W sobotę 10 lipca na Puszczy św. Jana z Dukli mszę św. odpustową odprawił biskup Marian Rojek. W uroczystościach odpustowych uczestniczyli przedstawiciele Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej z dyrektorem Centrum Panią dr hab. nauk med. Elżbietą Starosławską. Ojcowie bernardyni z Dukli na ręce pani dyrektor przekazali dla Centrum obraz św. Jana z Dukli, którego imieniem ma być nazwane.

W niedzielę 11 lipca został odprawiona msza św. odpustowa koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kardynała Mariana Jaworskiego ze Lwowa. Ks. kardynał jest świadkiem umierania Jana Pawła II, udzieli Mu Sakramentu Namaszczenia Chorych dzień przed śmiercią. Kazanie wygłosił ks. bp. Gerard Biernacki. Przyjazd ks. kardynała Mariana Jaworskiego wiązał się także z obchodami 60 lecia Jego kapłaństwa. Po mszy św. ks. kardynał poświecił dwa obrazy przedstawiające św. Jana. Jeden z obrazów zostanie przekazany do Lwowa , do kościoła na Malechowie. Autorem tego obrazu jest siostra Kinga z klasztoru sióstr bernardynek w Zakliczynie. Drugi obraz namalowany w Przemyślu trafi do nowego kościoła w Kalnicy koło Wetliny. Z okazji Jubileuszu 60 lecia kapłaństwa oficjalne życzenia ks. kardynałowi Marianowi Jaworskiemu składali Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, który wręczył mu także nadany przez Kapitułę medal "Zasłużony dla Dukielszczyzny", Wicemarszałek województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca i Starosta Krośnieński Jan Juszczak.

Tekst: kbr, fot. Juliusz Stola2010-07-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.