Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

W nowych murach szkolnych

1 września 2010 roku gimnazjaliści ( z Gimnazjum w Dukli) i licealiści ( z LO Dukla) rozpoczną nowy rok szkolny w nowych murach szkolnych. Zespół Szkół nr 2, tak bowiem nazywa się nowo wybudowana szkoła zostanie oficjalnie otwarty 10 września br. o godz. 12.00.

Program uroczystego otwarcia szkoły:  • 1. Wprowadzenie pocztu sztandarowego.
  • 2. Powitanie gości.
  • 3. Otwarcie obiektu przez burmistrza.
  • 4. Program artystyczny.
  • 5. Poświęcenie krzyży do klas - ks. dziekan i gwardian.
  • 6. Przekazanie krzyży delegacjom klas z wychowawcami.
  • 7. Przekazanie sztandaru przez absolwentów Liceum.
  • 8. Wystąpienia gości.
  • 9. Wniesienie krzyży przez delegacje do sal lekcyjnych.
  • 10. Zaproszenie do obejrzenia szkoły i poczęstunek.


Dyrektorzy Zespołu Szkół nr 2

Jan Drajewicz - od 1 września 2010 r. dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. Jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 25 lat pracuje jako nauczyciel, od wielu lat jest nauczycielem dyplomowanym. W latach 1985-2002 pracował w szkole Podstawowej i Gimnazjum w Głojscach, w latach 2002-2007 był dyrektorem Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. Od 2007 roku do 31 sierpnia br. dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Dukli. Ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania instytucją oświatową w zreformownym systemie edukacji na Uniwersytecie Rzeszowskim, Informatyki w szkole na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i przygotowania do kształcenia na odległość na UMCS w Lublinie. Organizował 11 edycji Euroregionalnego Zlotu Turystycznego. W latach 1998 - 2002 radny Powiatu Krosnieńskiego.

Arkadiusz Twardzik - od 1 września 2010 r. wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie Wydział Pedagogiczny. Pracował w Szkole Podstawowej nr 10 w Krośnie, Gimnazjum nr 2 w Krośnie, Szkole Podstawowej w Dukli, w Zespole Szkół Publicznych w Wietrznie. Tam też od 1.09.2007 r. do 31 sierpnia 2010 był dyrektorem. Od 15 lat jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki w szkole na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i zarządzania w oświacie na WSIiZ w Rzeszowie.

kbr

2010-09-01

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.