Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Przekroczenie stanu ostrzegawczego na rzece Wisłok

W zwiazku z przekroczeniem stanu ostrzgawczego na rzece Wisłok /wodowskaz Krosno/ oraz jego dopływach /rzeki Morwawa i Stobnica/ a takze przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Pielnica i prognozowanymi dalszymi nocnymi opadami deszczu / 20-30 mm/ proszę o podjęcie działań związanych ze stałym monitorowaniem sytuacji hydrologiczej na rzekach na terenie powiatów oraz utrzymanie w gotowosci systemu do reagowania na zagrożenie.

Z poważaniem
Dyżurny Operacyjny WCZK
Krzysztof Trala
2010-09-02

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.