Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 1 grudnia 2010 r. /środa/ o godz. 11:00 w sali koncertowej Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli I sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wręczenie zaświadczeń radnym.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  5. Wybór Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej /druk nr 1 i 2/.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dukli /druk nr 3/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej V Kadencji
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2010-11-26

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.