Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Dziękczynienie za 20 lat Kościoła na Ukrainie w sanktuarium dukielskim

20 stycznia w dukielskim sanktuarium św. Jana z Dukli, razem z Kościołem Rzymsko-Katolickim na Ukrainie dziękowaliśmy Panu Bogu za odtworzenie struktur diecezjalnych Kościoła rzymsko - katolickiego na Ukrainie oraz dziękowaliśmy za dar daty beatyfikacji Jana Pawła wyznaczonej przez Ojca Św. Benedykta XVI na 1 maja tego roku.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Marcjan Trofimiak, ordynariusz diecezji łuckiej.

Na wstępie zebranych powitał gwardian klasztoru dukielskiego i zarazem kustosz relikwii św. Jana o. Krystian Olszewski. W gronie gości znaleźli się m.in. ks. Andrzej, proboszcz z Równego na Ukrainie, który przybył wraz z ks. biskupem, p. senator Alicja Zając, której mąż skutecznie zabiegał o uratowanie pustelni św. Jana oraz chór z Łęk Dukielskich, który zawsze pielgrzymuje na uroczystości do Lwowa.

W słowie wstępnym ks. bp Marcjan podkreślił wagę ingerencji Bożej w naszą rzeczywistość i pośrednictwa ludzi i świętych w realizacji Bożych planów.

W homilii wygłoszonej przez ks. bpa mogliśmy poznać całą - w niejednym fragmencie na ludzki rozum niezrozumiałą - historię przed i w czasie odtwarzania struktur Kościoła Rzymsko-Katolickiego na Ukrainie. W tym wymiarze duchowym szczególnie podkreślił kaznodzieja rolę Jana Pawła II oraz św. Jana z Dukli.

W modlitwie wiernych polecaliśmy Panu Bogu - za wstawiennictwem św. Jana z Dukli - m.in. Ojca Św. oraz wyrażaliśmy Mu naszą wdzięczność za ogłoszenie daty beatyfikacji Jana Pawła II, kościoły chrześcijańskie na Wschodzie, prześladowanych w obronie wiary, cały episkopat Ukrainy, wśród których jest czterech współbraci zakonnych, seminaria zakonne i księży profesorów, prowincję św. Michała Archanioła w Żytomierzu i wszystkich współbraci zakonnych posługujących na Ukrainie, polecaliśmy także osobę chorego ks. kardynała Mariana Jaworskiego, prosiliśmy o łaskę dobrych i świętych powołań kapłańskich i zakonnych na Ukrainie, w intencji o którą prosił ks. abp Mieczysław Mokrzycki, o przyjazd Ojca Świętego do Lwowa w przyszłym roku na Kongres Eucharystyczny katolików i grekokatolików we wrześniu, sprawę odtworzenia figury św. Jana z Dukli we Lwowie przed klasztorem bernardyńskim z faktu zbliżającej się rocznicy 600. lecia Jego urodzin.

Po Mszy św. ks. bp odmówił litanię do św. Jana, a następnie nastąpiło ucałowanie relikwii świętego. W oprawie muzycznej liturgii udział wzięła parafialna schola oraz chór z Łęk Dukielskich.

Na zakończenie w salce klasztornej miało miejsce spotkanie opłatkowe, wspólne kolędowanie, a także śpiew pieśni ukraińskich. Tutaj ciężko było chórowi z Łęk Dukielskich dorównać ks. biskupowi, ale kilkuletnie doświadczenie w kontaktach z Ukrainą swoje robi. Było to bardzo duchowo pięknie i rodzinnie przeżyte spotkanie.

Krótkich wypowiedzi udzieli na tym spotkaniu: ks. Andrzej Palusiński z Równego oraz pani senator Alicja Zając.

Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do tak pięknego przeżycia duchowego tego dnia.

Tekst i foto: Henryk Kyc

2011-01-27

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.