Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Dla wszystkich lepiej

Przedszkole Gminne w nowej siedzibie

Od 31 stycznia 2011 roku Gminne Przedszkole w Dukli ma nową siedzibę w budynku wyremontowanej części Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy Kościuszki. Dzięki temu rodzice mają dogodny dojazd do przedszkola, a dzieci dostęp do sali gimnastycznej i placu zabaw.

W czerwcu ubiegłego roku powstał plan kapitalnego remontu budynku starej szkoły i przeniesienia do niego Przedszkola Gminnego. Prace remontowo-adaptacyjne ruszyły już we wrześniu. Wykonano wymiany podłóg, położono nowe tynki, docieplono stropy. Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i armaturę sanitarną dostosowaną do wieku dzieci, stolarkę wewnętrzną, instalację elektryczną, c.o., instalację p.poż. (montaż klapy oddymiającej). Powstał aneks kuchenny z windą towarową, zakupiono nowe wyposażenie sal lekcyjnych oraz szatni. Wykonano połączenia ze szkołą umożliwiające korzystanie dzieciom z małej sali gimnastycznej i bezpośredniego dojścia na plac zabaw. Przy budynku wykonano parking, a obejście wyłożono kostką brukową. Powstała sala telewizyjna oraz kącik zabaw przy świetlicy. Koszty adaptacji i remontu to ponad 500 tys. z budżetu gminy Dukla.

kbr2011-02-03

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.