Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Komunikat Podkarpackiej Izby Rolniczej

W związku z wyborami do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej zarządzonymi na 3 kwietnia 2011 r., Zarząd Izby informuje, że w dniach od 18 do 25 marca br. zostanie wyłożony w siedzibie gminy(miasta) spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach. W związku z tym Zarząd Izby apeluje do wszystkich zainteresowanych wyborami do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej o to by sprawdzili czy zostali ujęci w przygotowanym przez gminę (miasto) spisie wyborców. Zarząd przypomina, że każdy rolnik uprawniony do głosowania , a pominięty w sporządzonym spisie może wnieś w tej sprawie zażalenie do organu który sporządził spis. Zażalenie powinno zostać rozpatrzone w ciągu trzech dni od daty jego wniesienia. Od decyzji nie uwzględniającej zażalenie przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem organu sporządzającego spis, skargi do sądu rejonowego w ciągu trzech dni.

Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej
Stanisław Bartman

2011-03-07

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.