Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Apel o pomocMiejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli prosi o wsparcie finansowe dla rodziny Państwa Rosaliny i Jarosława Barnaś zamieszkałych w Tylawie, poszkodowanych w wyniku pożaru domu, który uległ całkowitemu spaleniu. Pomoc finansową prosimy przekazywać na niżej podany adres:

PKPS - Zarząd Okręgowy Krosno
Numer konta:

10 1020 2964 0000 6102 0003 3878

z dopiskiem: Pogorzelcy z Tylawy - Rosalina i Jarosław Barnaś

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli prosi o wsparcie finansowe dla rodziny Państwa Zofii i Janusza Głód zamieszkałych w Cergowej, poszkodowanych w wyniku pożaru domu, który uległ całkowitemu spaleniu. Pomoc finansową prosimy przekazywać na niżej podany adres:

PKPS - Zarząd Okręgowy Krosno
Numer konta:

10 1020 2964 0000 6102 0003 3878

z dopiskiem: Pogorzelcy z Cergowej - Zofia i Janusz Głód.

2011-03-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.