Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIECHCESZ ZWIĘKSZYĆ SWOJE KOMPETENCJE JĘZYKOWE
I ZDOBYĆ NOWE KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE
NA STANOWISKU SPECJALISTA HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO?

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zaprasza osoby pracujące ? kobiety i mężczyzn na dofinansowane szkolenia oferowane w ramach  projektu ?Specjalista handlu międzynarodowego ? II edycja?, obejmujące:

 1. 100 godzinny kurs języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego zakończony międzynarodowym egzaminem.
 2. Techniki sprzedaży - 16 godzinne warsztaty.
 3. Negocjacje handlowe - 16 godzinne warsztaty.
 4. Handel zagraniczny - 16 godzinne warsztaty.
Każdy uczestnik będzie zobligowany do uczestniczenia we wszystkich ww. szkoleniach. Atuty naszych szkoleń:
 1. Warsztaty organizowane będą w weekendy a kurs językowy będzie się odbywał dwa razy w tygodniu popołudniami po godzinach pracy uczestników,  tak aby zajęcia nie kolidowały z obowiązkami związanymi z pracą zawodową.
 2. Warsztaty prowadzone będą metodą aktywną by uczestnicy jak najefektywniej mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej.
 3. Uczestnicy mają możliwość uzyskać renomowany  międzynarodowy certyfikat językowy, którego posiadanie wzmacnia pozycję na rynku pracy.
 4. Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną i doświadczoną kadrę.
Ponadto atrakcyjność szkoleń podnoszą niskie koszty - osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane będą do wniesienia opłaty w wysokości 10% wartości szkolenia, która wynosi 266,70  zł.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA PROWADZONA  JEST W  OKRESIE OD 1 D0 25 MARCA2011 R.

Proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach: I etap - złożenie do 25 marca br. wymaganych dokumentów rekrutacyjnych. II etap - przystąpienie do językowego testu kontrolnego, który odbędzie się po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych.

Beneficjenci Ostateczni na etapie rekrutacji muszą spełniać następujące kryteria:
 1. Zamieszkiwać  na Podkarpaciu i mieć zameldowanie  na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego lub na terenie miasta Krosna.
 2. Posiadać status osoby zatrudnionej  w przedsiębiorstwie branży handlowo ? usługowej.
 3. Posługiwać się jednym  z trzech języków obcych (angielski, niemiecki lub rosyjski) na poziomie wyższym niż podstawowy.
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej projektu  www.specjalista.pigkrosno.pl oraz w biurze projektu. Istnieje możliwość zorganizowania grupy szkoleniowej również poza Krosnem w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób.

Biuro projektu: ul. Lewakowskiego 14, 38-400 Krosno Biuro projektu czynne codziennie od 8.00 do 16.00. W okresie rekrutacji we wtorki i czwartki od 8.00 do 18.00.

Kontakt: Ewa Lech, Elżbieta Zajdel, tel. 134323447/134369590; e-mail: e.lech@pigkrosno.pl; e.zajdel@pigkrosno.pl

2011-03-09

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.