Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Nabór kandydatów na rachmistrzów, którzy przeprowadzą Powszechny Spis Rolny

Od 15 czerwca do 8 lipca trwa nabór na rachmistrzów w Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zainteresowani mogą zgłosić swoja kandydaturę osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres koordynator_gus@dukla.pl oraz za pośrednictwem platformy ePUAP: /dukla/skrytka. Do przeprowadzenia spisu na terenie gminy Dukla zaangażowanych zostanie 4 rachmistrzów terenowych.

Kandydaci zainteresowani pracą przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:

 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie gminy;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kiedy będzie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020 i ile potrwa?

Spis potrwa od 1 września do 30 Listopada 2020r. i obejmie swoim zasięgiem gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą w Polsce.

Wymagane dokumenty
 
 1. CV/podanie;
 2. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe z dopiskiem „Jestem świadomy odpowiedzialności
  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
  ;
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 4. dokumenty poświadczające dodatkowe predyspozycje.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 134329170.

2020-06-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.