Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Informacja o pracach sejsmicznych

Na terenie gmin: Miejsce Piastowe, Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Krempna i Nowy Żmigród przeprowadzone zostaną badania sejsmiczne w terminie od 3 czerwca do 30 listopada 2013. Badania te służą rozpoznaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Zleceniodawcą i właścicielem koncesji jest firma PGNiG, zaś wykonawcą Geofizyka Kraków.

Badania sejsmiczne polegają na rejestrowaniu fal sejsmicznych, odbitych od poszczególnych warstw geologicznych, a wzbudzonych za pomocą specjalistycznych pojazdów. Wynikiem badań jest trójwymiarowy obraz budowy geologicznej ziemi oraz skat nasyconych gazem ziemnym i ropą naftową.

Na terenie objętym badaniami zostaną rozmieszczone niewielkie czujniki, zwane geofonami. Będą one połączone kablem sejsmicznym z aparaturą rejestrującą. W wybranych miejscach, oznaczonych palikami, pojawią się pojazdy wibrujące, które będą wytwarzać niewielkie drgania. Są one całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt. Badanie w danym miejscu potrwa kilkanaście sekund, po czym pojazd przeniesie się w inne miejsce. Fale sejsmiczne odbiją się od kolejnych warstw ziemi i wrócą na powierzchnie, gdzie zostaną zarejestrowane. Uzyskane dane zostaną przetworzone w celu stworzenia trójwymiarowego obrazu budowy ziemi.Badania będą prowadzone w bezpiecznej odległości od budynków, a natężenie wibracji będzie na bieżąco monitorowane.

Natężenie hałasu wywołanego przez pojazdy wykonujące badania, jest porównywalne do hałasu ciężarówki.

Kable geofizyczne nie przewodzą prądu i są bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Pracownicy Geofizyki Kraków będą się kontaktowali z właścicielami prywatnych dziatek, na których będą chcieli przeprowadzić badania, bądź rozłożyć geofony. Z każdym właścicielem zostanie spisana umowa o prawie wstępu na teren.

Właściciele gruntów będą poinformowani o trybie rozpatrywania zgłoszeń o wyrządzonych szkodach i przyznawania odszkodowań. Umowa na wejście w teren dotyczy tylko przeprowadzenia badań sejsmicznych.

Geofizyka Kraków dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować oddziaływanie swoich prac na środowisko oraz życie okolicznych mieszkańców. Badania sejsmiczne są pierwszym etapem poszukiwania złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Pozwalają one na precyzyjne określenie miejsca występowania złoża oraz właściwe zlokalizowanie ewentualnych prac wiertniczych, minimalizując w ten sposób wpływ na środowisko naturalne oraz otoczenie społeczne.

2013-06-06

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP to efekt dwuletniej pracy prawie 200 ekspertów, prowadzonej na polecenie Prezydenta RP w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli m.in. przedstawiciele niezależnych ośrodków analitycznych, uczelni oraz struktur rządowych.

W skali Polski to pionierskie opracowanie. Po raz pierwszy w jednym dokumencie spójnie przedstawiony i oceniony został cały system bezpieczeństwa państwa ? obejmujący sferę obronną, społeczną i gospodarczą. Ukazuje ona również wzajemne relacje i zależności pomiędzy tymi elementami.

W publikacji można znaleźć odpowiedzi na pytania: Jaki jest dziś stan bezpieczeństwa Polski i jakie są nasze interesy narodowe w tej dziedzinie? Jakich zmian w środowisku bezpieczeństwa możemy oczekiwać w nadchodzących latach i jaka powinna być strategia działania Polski w tych zmieniających się warunkach ? I wreszcie ? jak przygotować potrzebne do tego siły i środki, czyli szeroko rozumiany system bezpieczeństwa państwa.

Biała Księga jest adresowana do wszystkich: organów władzy rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji analitycznych, młodzieży i środowisk akademickich, a także każdego obywatela z osobna. To spełnienie obowiązku rzetelnego informowania społeczeństwa o sprawach bezpieczeństwa Polski i Polaków.

Główną rolą Białej Księgi jest upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie i krzewienie wiadomości społecznej w tej dziedzinie ? w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym tę żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo.

Z wyrazami szacunku
Piotr Skworzec
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
I Zarządzania Kryzysowego
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pobierz Białą Księgę Bezpieczeństwa Narodowego RP...

2013-06-06

Konkursy rozstrzygnięte

Piosenki Religijnej, Poezji i Plastyki o tematyce religijnej
24 maja br. w Muzeum Historycznym "Pałac" w Dukli, dzięki uprzejmości dyrektora p. Waldemara Półchłopka, odbył się Przegląd Piosenki Religijnej. Rozstrzygnięty został również Konkurs Poezji i Plastyki o Tematyce Religijnej. W konkursach piosenki i recytatorskim wzięło udział ponad 100 wykonawców, a w konkursie plastycznym ponad 50.
Organizatorem wszystkich konkursów był Ośrodek Kultury w Dukli.
W konkursie plastycznym, komisja w składzie Marta Mróz, Fernanda Olszewska, Katarzyna Obirek, Renata Gogol, Karolina Grabowska, uczennice Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Jarosławiu postanowiły przyznać:

w kategorii - przedszkolaki
I miejsce - Anastazja Batycka, Wiktoria Orłowska, Monika Marchel, Karol Markuszka, Franciszek Głód - Dukla
Kategoria - I-III
1 miejsce - Marcelina Czaja - Wietrzno
2 miejsce - Emanuela Murdzek - Jasionka
3 miejsce - Oliwia Król - Wietrzno
Wyróżnienie - Joanna Kawulok - Glojsce, Karolina Drozd - Jasionka
Kategoria IV-VI
1 miejsce - Michał Marszał - Wietrzno
2 miejsce - Katarzyna Nowak - Dukla
3 miejsce - Martyna Twardzik - Dukla
Wyróżnienie - Kacper Wilk - Wietrzno, Julia Sieniawska - Dukla, Krystyna Mazur - Wietrzno
Kategoria - gimnazjum
1 miejsce - Klaudia Woźniak - Głojsce
2 miejsce - Karolina Wierdak - Wietrzno, Kacper Głód - Dukla
Wyróżnienie - Agata Torba - Dukla, Maciej Śnieżek - Równe
Kategoria - Dorośli
1 miejsce - Roman Krok - ŚDS
2 miejsce - Jadwiga Bogacz - ŚDS
3 miejsce - Piotr Mastej - ŚDS
Wyróżnienie - Małgorzata Stasik, Józef Mastej, Jadwiga Bogacz, Tadeusz Zając, Anna Witek - ŚDS

W konkursie piosenki i poezji komisja w składzie, Krystyna Stańkowska, Małgorzata Walaszczyk-Faryj i ks. Stanisław Piegdoń postanowiła przyznać:
W kategorii - przedszkolaki - wiersz
1 miejsce - Zuzanna Krowicka, Seweryn Belcik - Dukla
Kategoria klasy I-III wiersz
1 miejsce - Sławomir Smolak - Dukla
2 miejsce - Joanna Kawulok - Głojsce
3 miejsce - Emilia Możdżan - Jasionka
Wyróżnienie - Gabriela Hojecka - Jasionka, Natalia Głód
Kategoria klasy I-III piosenka
1 miejsce - Oliwia Bobula - Dukla, Emilia Zając - Bell Canto
3 miejsce - Iga Urban - Dukla
Wyróżnienie - Wiktoria Skoniecka - Dukla, Kornelia Sysak i Karolina Pachana - Dukla, Natalia Skoniecka - Dukla
Kategoria klasy IV - VI wiersz
1 miejsce - Bartosz Ryczak - Łęki Dukielskie
2 miejsce - Milena Bień - Jasionka
3 miejsce - Monika Zajączkowska - Równe
Wyróżnienie - Karolina Misiak - Jasionka
Kategoria klasy IV - VI piosenka
1 miejsce - Julia i Laura Woźniak - Głojsce
2 miejsce - Weronika Wnęk - Równe, Bartłomiej Dębiec - Wietrzno
Wyróżnienie - Aleksandra Dyszkowska - Bell Canto, Krzysztof Bogaczyk - Równe, Natalia Woźniak - Iwla
Kategoria - gimnazjum - wiersz
1 miejsce - Aleksandra Brożyna - Łęki Dukielskie
2 miejsce - Weronika Mazurek - Jasionka
3 miejsce - Tomasz Lorenc - Jasionka
Wyróżnienie - Aleksandra Szpiech - Wietrzno, Justyna Lajdanowicz - Równe
Kategoria - gimnazjum - piosenka
1 miejsce - Kamila Kula - Jasionka
2 miejsce - Kinga Wróbel - Dukla
3 miejsce - Barbara Głod - Jasionka
Wyróżnienie - Katarzyna Murdzek - Jasionka, Sylwia Kula - Jasionka, Paulina Bossekota - Wietrzno
Kategoria - dorośli - wiersz
Wyróżnienie - Małgorzata Chydyk - ŚDS, Wiesław Książkiewicz - ŚDS
Kategoria - dorośli - piosenka
I miejsce - Natalia Zbiegień - Dukla
II miejsce - Klaudia Dereniowska - Indywidualnie

Norbert Uliasz

2013-06-06

Jestem zafascynowana DukląW piątek 24 maja w odnowionej sali wystawienniczej Ośrodka Kultury odbył się wernisaż prac wykonanych na plenerze malarskim "Dukielskie pejzaże".

Wernisaż rozpoczął się 19 maja, zakończył 25 maja, a jego celem było ukazanie walorów miasta i gminy Dukla oraz atmosfery panującej w miasteczku. Czy to się udało można stwierdzić oglądając wystawę. W plenerze wzięło udział 11 artystów , w tym uczniowie Liceum Plastycznego w Jarosławiu. Na otwarcie wystawy przybył Henryk Kretek - dyrektor biura posła do PE prof. Jerzego Buzka.

Najbardziej podobał mi się widok gór, rozpościerający się wokół Dukli, to było dla mnie inspiracją - powiedziała Katarzyna Obirek, uczennica Liceum Plastycznego w Jarosławiu. Jestem zafascynowana Duklą i atmosferą jaka tu panuje. Przyjechałam na zaproszenie koleżanki z Polski, ze Śląska. Zauroczyło mnie miejsce kultu świętego Jana z Dukli. Mam nadzieję wrócić kiedyś do Dukli - powiedziała znana artystka z Czech Renata Filipowa.

Wystawę poplenerową można oglądać w sali wystawienniczej Ośrodka Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4.

Krystyna Boczar-Różewicz

2013-05-31

XXIII Kermesz Łemkowski w OlchowcuW programie obchodów święta, które odbyło się 18-19 maja br., jak co roku były uroczyste nabożeństwa w olchwieckiej cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja, sobotnia weczirnia o godz. 18.00 i niedzielna msza kermeszowa z procesją o godz. 10.30.

W programie artystycznym można było obejrzeć liczne występy karpackich zespołów ludowych, wystawy i kermeszowe stragany. Znakomity występ miał zespół folklorystyczny "Rozmarija" z Preszowa na Słowacji. Można było popróbować specjałów z dukielszczyzny; serów kozich z gospodarstwa z Mszany, miodu, chleba i innych pyszności. W programie tegorocznego kermeszu była także dokumentalna wystawa poświęcona Centralnemu Obozowi Pracy w Jaworznie, prelekcja na temat obozu dr Bożeny Pactwy, projekcja filmu "Dweri Łemkiwszczyzny". Można było także wysłuchać prelekcji Stefana Hładyka nt. "1150 lat misji braci sołuńskich". Pogoda dopisała i wielu gości kermeszowych odwiedziło Olchowiec, który możemy zaliczyć do bardzo udanych.

Galeria zdjęć...

Krystyna Boczar-Różewicz

2013-05-27

Bandurzak, serwatczanka, miód, wyroby masarskieTe i inne produkty i potrawy regionalne, tradycyjne, ekologiczne i lokalne można było posmakować w czasie konferencji prasowej połączonej z degustacją tych produktów i potraw, która odbyła sie w Gościńcu "Chyrowianka" 17 maja br. przygotowanej dla dziennikarzy, a zorganizowanej w ramach realizowanego przez Gminę Dukla projektu "Dukielskie specjały - gdzie, kto i jakie" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Bandurzak i serwatczanka, to potrawy które są znane i przygotowywane w Beskidzie Dukielskim. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z: Równego, Iwli, Głojsc, Wietrzna, Łęk Dukielskich, Barwinka i Zboisk, przygotowały jeszcze wiele innych potraw. Swoje produkty zaprezentowali: Gospodarstwo Agroturystyczne z Zawadki Rymanowskiej - sok z tarniny, Bar "Pod wiatą" ze Zboisk - chleb domowy z "mazidłem" chyrowskim, znany od dawna na Dukielszczyźnie Zakład Mięsny "Jasiołka" zaprezentował kiełbasy, pasztety, salcesony, Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne FIGA z Mszany - sery kozie, a Gospodarstwo Pszczelarskie EKOBAŁON z Niżnej Łąki - miody i produkty pszczele z pasiek znajdujących sie na terenie gminy Dukla. W czasie imprezy wystąpił Zespół "Wietrznianki" z Wietrzna Przepisy na prezentowane produkty i dania nie tylko na te zostały zebrane i opisane w publikacji pt. "Dukielskie specjały - kto i gdzie".

Dziękuje bardzo wszystkim producentom produktów i dań tradycyjnych, regionalnych i lokalnych, a także paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za udział w imprezie i przygotowanie degustacji.

Galeria zdjęć...

Krystyna Boczar-Różewicz
koordynator projektu

2013-05-22

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 29 maja 2013 r. (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania i wolne wnioski.
 3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.
 6. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Dukli sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.
 7. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2012 rok, sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2012 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem w wykonania budżetu (druk nr 216).
 9. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dukli z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dukli absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2012 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli za rok 2012 (druk nr 217).
 12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 13. Oświadczenia i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie komisji 29 maja 2013r. /środa/ godz. 11:30 /pokój nr 211/.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2013-05-22

Noc Muzeów na wieży na Przełęczy Dukielskiej

18 maja 2013 na Przełęczy Dukielskiej przy wieży odbędzie się Noc Muzeów pod patronatem Ministra Obrony Republiki Słowackiej. W programie m.in. rekonstrukcja walk z II wojny światowej godz.19.00 ,projekcja filmów dokumentalnych i opowieści dla dzieci(16.00-24.00). Szczegółowy program poniżej.

2013-05-15

Dominika Wiśniewska-Ulfik i Kamil Jastrzębski mistrzami Polski w biegach górskich w stylu anglosaskim

11 maja br. w piękna słoneczną sobotę odbyły się Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich w stylu anglosaskim, w Chyrowej na stokach Danii. Organizatorem mistrzostw byli: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli, Gmina Dukla, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Stacja Narciarska Chyrowa-Ski i Ochotnicza Straż Pożarna w Dukli. Honorowym patronatem objął mistrzostwa burmistrz Dukli Marek Górak, a patronatem medialnym TVP Rzeszów i Polskie Radio Rzeszów. Sponsorem strategicznym mistrzostw było Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie.

Celem mistrzostw było wyłonienie najlepszych zawodników w kategorii seniorów i seniorek, eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Biegach Górskich, które odbędą się w tym roku w Krynicy 8 września, a także promocja gminy Dukla. Twarzą mistrzostw była wicemistrzyni Świata w biegach górskich, stale biegająca Izabela Zatorska, to ona wymyśliła przebieg trasy, która później zaakceptował PZLA. Trasa dla kobiet wyniosła 9,5 km, trzy okrążenia i podbieg na szczyt Danii, dla mężczyzn 12,3 km, cztery okrążenia i podbieg na szczyt gdzie znajdowała się meta. Wzięło w nim udział 77 zawodników. W kategorii kobiet najlepsza okazała się Dominika Wisniewska-Ulfik z SKB Kraśnik, w kategorii mężczyzn najlepszy był Kamil Jastrzębski również z SKB Kraśnik. Trasa była bardzo wymagająca, jak przyjechaliśmy wczoraj do Chyrowej i zobaczyłam podbieg, to wiedziałam że będzie ciężko. Ale udało sie zajęłam pierwsze miejsce. Jestem tym bardziej zadowolona, że konkurencja była duża.- powiedziała mistrzyni w biegach górskich w stylu anglosaskim Dominika Wiśniewska-Ulfik. Bieg dzisiejszy sklasyfikowałabym jako drugi co do trudności, który biegłam. Najtrudniejszy był na Kasprowy, ale to ze względu na długość trasy. Drugim jeśli chodzi o stopień trudności i długość trasy był bieg dzisiejszy - dodała mistrzyni. 21 letni mistrz Polski Kamil Jastrzębski z SKB Kraśnik powiedział: To był mój najtrudniejszy bieg, tras niezwykle wymagająca, gorąco i duża konkurencja. To wszystko złożyło sie na to, że dzisiejsze mistrzostwa były niezwykle trudne. Ale ja miałem dobry dzień, udało się, jestem bardzo szczęśliwy. Obecny mistrz Polski w biegach górskich jest studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Biłgoraju. Najlepszym i jedynym zawodnikiem z gminy Dukla był Adam Belcik ze Zboisk, który zajął 27 miejsce.

Wszyscy zawodnicy otrzymali koszulki, piękne szklane medale wykonane i sponsorowane przez firmę Decor z Krosna. Wręczenie medali, dyplomów dla kategorii otwartej, pucharów i dyplomów w kategoriach wiekowych dokonali: burmistrz Dukli Marek Górak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Szopa i przedstawiciel Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Andrzej Puchacz. Ciekawostką tegorocznych Mistrzostw Polski były oświadczyny Witolda Zatorskiego Ani Berdek podczas uroczystości dekoracji zawodników. Witold zajął w kategorii głównej 11 miejsce, a Ania w kategorii otwartej 1 miejsce. Gratulujemy.

Wyniki biegów do 6 miejsca w kategorii głównej mężczyzn:

1. Kamil Jastrzębski - SKB Kraśnik - 00:58:21.
2. Daniel Wosik - RMD Montrail MUKS Ostrowiec Świętokrzyski - 00:58:56
3. Bartosz Karoń - 00:59:21
4. Tadeusz Zblewski - Talex Bprzytuchom - 01:02:02.025
5. Bartosz Gorczyca - ULKS Technik Trzcinica - 01:02:33
6. Piotr Koń - RMD Montrial Team - 01:03:19

Wyniki biegów do 6 miejsca w kategorii głównej kobiet:

1. Dominika Wiśniewska-Ulfik - SKB Kraśnik - 00:50:37
2. Anna Celińska - Sprint Bielsko-Biała - 00:51:38
3. Danuta Woszczek - UKS OLIMP KOZIENICE - 00:52:44
4. Izabela Zatorska - RMD Montrial Team - 00:55:11
5. Maria Cebo - Ultra Beskid Sport - 00:55:44
6. Halina Gałuszka - RMD Montrial Team - 00:58:46

Organizacja zawodów ze strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, Stacji Narciarskiej Chyrowa Ski i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli była znakomita. Gratulujemy panie Dyrektorze.

Organizatorzy dziękują sponsorom: Przedsiębiorstwu Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie - sponsorowi strategicznemu Mistrzostw, Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu w Sanoku Oddział w Dukli, Stacji Narciarskiej Chyrowa Ski, w obiektach której mistrzostwa sie odbyły, Firmie DECOR z Krosna i ZAMEX z Dukli.

Krystyna Boczar-Różewicz

Szczegółowe wyniki w załączniku.

Galeria zdjęć z mistrzostw...

2013-05-13

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 17 maja 2013r. (piątek) o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Dukla.
 5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za 2012 rok.
 6. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 7. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 9. a) ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dukli /druk nr 205/,
  b) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukla, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków /druk nr 206/,
  c) ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dukla /druk nr 207/,
  d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za odprowadzanie ścieków do komunalnej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe /druk nr 208/,
  e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok /druk nr 209/,
  f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 210/,
  g) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 500.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie /druk nr 211/,
  h) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli /druk nr 212/,
  i) ustanowienia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dukla /druk nr 213/,
  j) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Dukli /druk nr 214/.
 10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 11. Oświadczenia i informacje.
 12. Zamknięcie sesji.

Wspólne posiedzenie komisji 15 maja 2013r. /środa/ godz. 12:00 /pokój nr 211/.

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2013-05-10

Pani Stanisława Zaniewicz - stulatka z DukliPani Stanisława Zaniewicz 9 maja br. skończyła 100 lat i od wielu lat uczestniczy w tworzeniu dukielskiego miesięcznika. Patrząc na Panią Stanisławę nie powiedziałabym nigdy, że ma już prawie 100 lat. Zawsze pogodna, uśmiechnięta. sprawna i cały czas przygotowuje ciekawe materiały do dukielskiego miesięcznika.

Urodziła się 9 maja 1913 roku w Uhnowie, mieście położonym niedaleko Lwowa na kresach wschodnich nad rzeka Sołokiją. Do 1918 roku Uhnów należał do zaboru austriackiego, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do II wojny światowej do Polski. Miała jednego brata Józefa., który całą okupację spędził w niemieckiej niewoli, przed samym jej zakończeniem jego obóz został przeniesiony do Włoch. Po zakończeniu wojny brat prosto z obozu z Włoch wyjechał do Anglii, a stamtąd do Ameryki. Ojciec Michał był urzędnikiem skarbowym, mama Katarzyna z domu Chrzanowska zajmowała się domem. Przeżyła dwie wojny światowe i wojnę polsko-sowiecką. Naukę rozpoczęła w szkole podstawowej w Uhnowie, a gimnazjum i seminarium nauczycielskie w Krośnie. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Krośnie podjęła pracę w szkole w okolicach Lwowa. 31 sierpnia 1947 roku wyszła za mąż za Stanisława Zaniewicza także nauczyciela. Zostali skierowani do pracy w nowopowstałym Liceum Ogólnokształcącym w Dukli. Tak związała swoje losy z Duklą. Tu urodził się ich syn Zdzisław. Nie mam recepty na długowieczność, ale zawsze lubię żartować, lubię także czekoladę. Do życia trzeba podchodzić z dystansem - powiedziała pani Stanisława Zaniewicz. Nigdy nie kłamię i nie zazdroszczę, ani nie mam pretensji - dodała szacowna Jubilatka. Coś w tym co mówi pani Stanisława jest, ponieważ Kondycji, wigoru i pozytywnego podejścia do życia tylko można pozazdrościć.

9 maja br. Szacowną Jubilatkę odwiedził burmistrz Dukli p. Marek Górak z życzeniami, tortem i okolicznościowym prezentem. Były także życzenia i kwiaty z Urzędu Stanu Cywilnego w Dukli, który reprezentowała p. Jolanta Albrycht. Na urodziny przybyły przedstawicielki ZUS w Jaśle p. Maria Bogacz kierownik Inspektoratu w Krośnie i specjalistka Katarzyna Jakubowicz-Dobrowolska. Nie zabrakło przedstawicieli prasy lokalnej. Dzień wcześniej odbyła się piękna uroczystość w Zespole Szkół nr 1, gdzie ponad 40 lat pracowała pani Stanisława przygotowana przez Koło Emerytów Nauczycieli, byłych uczniów i dyrekcje szkoły.

Pani Stanisławie składamy życzenia 200 lat w dobrym zdrowiu i humorze.

2013-05-10

Informacja dla mieszkańców Dukli

Wpłatę II raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego można dokonać w nowej siedzibie Zarządu Osiedla, tj. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Trakt Węgierski 11 pokój nr 008 (niski parter - wejście boczne) w następujących terminach:

13 maja (poniedziałek) w godzinach od 14:00 do 16:00
14 maja (wtorek) w godzinach od 14:00 do 17:00
15 maja (środa) w godzinach od 8:00 do 17:00

W tych samych terminach można będzie również pobrać, wypełnić i złożyć wnioski dotyczące rejestracji psów.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla

Zenon Leńczyk

2013-05-10

Przerwa w dostawie wody

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. informuje mieszkańców Dukli, że w dniu 07.05.2013 r. w godzinach od 800 do 1600 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z włączeniem nowo wybudowanego wodociągu w Nadolu do miejskiej sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd
GK i M w Dukli Sp. z o.o.

2013-05-06

Dzień flagi

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami: 1 maja - Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja.

Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.

Ustanowienie święta

15 października 2003 r. do laski marszałkowskiej wpłynął poselski projekt (autorstwa grupy posłów PO) zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP, ustanawiający m. in. Dzień Flagi RP. Co wynika z uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto, wybór dnia 2 maja nie był przypadkowy ? chodziło o dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 zaproponował poprawki, m.in.: zastąpić Dzień Flagi RP Dniem Orła Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli RP[3]. Ostatecznie Sejm odrzucił ww. poprawkę i 20 lutego 2004 ustanowi Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

W ostatnich latach powszechnym stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej. Zwyczaj ten spopularyzował prezydent Lech Kaczyński i jest kontynuowany przez jego następcę, Bronisława Komorowskiego.

Ciekawostki

Dnia 2 maja w 1945 r. polscy żołnierze zdobywający stolicę hitlerowskich Niemiec umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa - Siegessäule oraz na Reichstagu w Berlinie. W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

Święto flagi na świecie

Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w licznych innych krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, Ukrainie, na Litwie i w Chinach.

2013-05-02

Jak nie paść ofiarą oszusta?

Od ponad dwóch lat krośnieńscy policjanci realizują program prewencyjny pod nazwą "Stop kradzieżom i oszustwom". Funkcjonariusze prowadzą działania o charakterze profilaktycznym, skierowane głównie do osób starszych. Przypominamy o zasadach, które uchronią przed oszustami.

Sprawcy poprzez podszywanie się pod osoby np. inkasentów, akwizytorów, pracowników socjalnych, przedstawicieli firm, wchodzą do mieszkań i po odwróceniu uwagi domowników, przeszukują pomieszczenia z zamiarem kradzieży pieniędzy, biżuterii i innych cennych przedmiotów. Inną metoda działania oszustów jest oferowanie kupna towarów, który niejednokrotnie jest złej jakości lub jego wartość znacznie odbiega od rzeczywistej.

Bądźmy ostrożni i uważajmy na tzw. "wnuczka". Przestępca dzwoniąc do potencjalnej ofiary (najczęściej starszej osoby) podaje się za krewnego i stara się ją przekonać, że jest wnuczkiem, siostrzeńcem itp. Pod pozorem niepowtarzalnej okazji lub innej nagłej sytuacji (np. choroby) zwraca się o natychmiastową pomoc finansową. Oszust prosi o przygotowanie gotówki, a następnie podsyła "zaufaną osobę" po odbiór pieniędzy.

Policja radzi jak się uchronić przed oszustami:

 1. Bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym. Przed zaproszeniem inkasenta, sprzedawcy itp. do mieszkania, sprawdź kim jest i gdzie pracuje, np. dzwoniąc do miejsca pracy.
 2. Nie wdawaj się w zbędne dyskusje, kontroluj co robią zaproszone do mieszkania osoby.
 3. Pamiętaj, że oferowany do sprzedaży towar w bardzo niskiej cenie, często jest niepełnowartościowy.
 4. Nie podpisuj żadnej umowy, gdy nie masz absolutnej pewności, że jest uczciwa (skontaktuj się z rodziną i poproś o radę).
 5. Nigdy nie przekazuj pieniędzy obcym osobom.
 6. Przechowując w domu gotówkę, schowaj ją w miejscu trudnodostępnym.
 7. Zawsze, kiedy odczuwasz zaniepokojenie w związku z wizytą nieznajomych ci osób, zadzwoń do kogoś z rodziny i poproś o pomoc.

Zapamiętaj!

 • przestępcą może być każdy i może działać samodzielnie lub z innymi osobami, aby uwiarygodnić swoje działanie,
 • podstawową zasadą jest, by nie wpuszczać do domu obcych osób i nie informować o tym, kiedy otrzymujemy emeryturę, rentę lub gdzie trzymamy oszczędności itp.

Nie ma 100 % sposobów, aby uchronić się przed oszustami, kieruj się zawsze logiką i zdrowym rozsądkiem.

Jeżeli masz wątpliwości i podejrzewasz, że masz do czynienia z oszustem, powiadom o tym Policję dzwoniąc pod numer alarmowy 997 lub 112.

2013-04-30

Sukcesy biegaczy z Gminy Dukla

Marta Bożęta z Iwli i Mateusz Markuszka z Teodorówki zajęli 3 miejsce w swoich kategoriach w 50 Biegach Przełajowych o Błękitną Wstęgę Sanu w Przemyślu. Marta i Mateusz są zawodnikami Krośnieńskiego Klubu Biegacza podopiecznymi trenera Wacława Katana( biegacza, uczestnika w ponad 750 imprezach biegowych w kraju i za granicą).
Życzymy dalszych sukcesów!

Zdjęcie z www.kkbmosir.pl

Barbara Pudło

2013-04-26

Fotopułapki pomagają wykryć sprawców leśnych wykroczeń

W marcu i kwietniu nasila się penetracja lasów przez właścicieli samochodów terenowych, dla których atrakcję stanowią wiosenne kałuże i błoto. Strażnicy leśni ukarali już kilkunastu z nich mandatami karnymi. Przez pewien czas nieuchwytni byli zwolennicy rajdów terenowych w lasach leśnictwa Grabownica na terenie Nadleśnictwa Brzozów, którzy nie pozwalali się złapać na gorącym uczynku. Dopiero wykorzystanie fotopułapek do monitoringu terenu dało pozytywny efekt. W sobotnie popołudnie 20 kwietnia kamery zrejestrowały kilka terenówek urządzających sobie "przejażdżki" po leśnych duktach. Czytelne numery rejestracyjne samochodów pozwoliły ustalić ich właścicieli. Sprawcy byli mocno zdziwieni, gdy pokazano im zdjęcia wykonane w terenie - wszyscy zostali ukarani mandatami karnymi z artykułu 161 kodeksu wykroczeń.
- Monitoring terenów leśnych narażonych na kradzieże czy też na nieuprawnione korzystanie z lasu coraz częściej pozwala nam ująć sprawców czynów zabronionych - mówi Wojciech Zajdel, specjalista ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie. - Lojalnie, poprzez tablice "teren monitorowany", uprzedzamy, że w takich miejscach nasza działalność może być zarejestrowana, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.
W 2012 roku za nieuprawniony wjazd na tereny leśne strażnicy z terenu RDLP w Krośnie nałożyli 548 mandatów karnych, skierowali też 8 wniosków o ukaranie do sądu, a dla 804 kierowców naruszenie przepisów skończyło się pouczeniem.
Za nieuprawniony wjazd pojazdem mechanicznym na tereny leśne grozi grzywna do 500 złotych. W wypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego, kierowany jest wniosek do sądu o ukaranie sprawcy.

Edward Marszałek
Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

2013-04-26

Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego

21 kwietnia br. w piękną, słoneczną niedzielę około 1000 motocyklistów zajechało swymi motorami na Pustelnię św. Jana z Dukli, aby wziąć udział w Rozpoczęciu Beskidzkiego Sezonu Motocyklowego. Mszę św. odprawił o. gwardian Micheasz Okoński z dukielskiego klasztoru. Pobłogosławił motocyklistów i życzył bezpiecznego sezonu. Takiego najazdu motocyklistów Pustelnia jeszcze nie przeżywała. O zlocie dowiedziałem się z Podkarpackiego Forum "Dwa kółka" - powiedział Jarosław Penar, który na Pustelnię św. Jana przyjechał z Rymanowa. Jeżdżę na motocyklu MZ- ETZ z 1983 roku. Co roku na zlotach coraz mniej jest starych zabytkowych motocykli - dodaje Jarosław Penar, który na motocyklu jeździ od 4 lat. Po mszy św. organizatorzy częstowali uczestników bigosem i herbatą. O godz. 15.30 na parkingu przy dukielskim klasztorze OO. Bernardynów odbył się pokaz trialu motocyklowego, a o godz. 18.00 na rynku w Dukli koncert Asystolia i Steel Velvet. Patronat honorowy nad imprezą objął Ośrodek Kultury w Dukli. Główny organizator Tomasz Czajkowski, chyba sam był zaskoczony taką ilością motocyklistów na Pustelni św. Jana z Dukli. Gratulujemy panie Tomku!

Krystyna Boczar-Różewicz

2013-04-26

II Gosposiada

Ośrodek Kultury w Dukli wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich zorganizował II Gminną Gosposiadę. Gospodarzem tegorocznej biesiady było Koło Gospodyń Wiejskich z Głojsc. Jak to zwykle bywa gospodarz pokazuje się z jak najlepszej strony. I tym razem nie mogło być inaczej. Przy imprezie pracowało "pół wsi" strojąc salę, gotując i piekąc wspaniałe ciasta. Było przy pracować, ponieważ w biesiadzie wzięło udział ok. 200 osób! Wielką atrakcją była "Strzecha Gospodyni", która na stałe zagościła w kulinarnym repertuarze Gosposiady. Można było skosztować tradycyjne potrawy jak i niepowtarzalne, współczesne dania: ciasta, różnego rodzaju sałatki, sosy, pieczone ryby "świnki z galarety", czekoladowo-jajowe grzybki, rolady, faszerowane kury itp. Nie zabrakło również różnorakich nalewek: miętowych, jabłkowych, jagodowych, malinowych, aroniowych, mandarynkowych, na miodzie . Wszystkie te przysmaki, przygotowały panie z KGW z: Barwinka, Tylawy, Łęk Dukielskich, Wietrzna, Równego, Cergowej i z Głojsc. Konkurs na najlepszą nalewkę wygrały Głojsce. Na scenie wystąpiły zespoły: "Równianie", "Wietrznianki", "Szarotka- Duklanie", "Łęczanie", oraz zespół złożony z członków Koła Gospodyń z Głojsc ( w swoim z resztą bardzo udanym debiucie estradowym).

Atrakcją wieczoru były wybory Miss II Gosposiady 2013, którą została Izabela Kołacz - w skakaniu przez linę nie miała sobie równych. Natomiast w konkurencji "rzucania jajek" wygrała drużyna z Tylawy. Do tańca przybyłym gościom przygrywał zespół z "AVITO" Krosna. Zabawa trwała do białego rana.

Ośrodek Kultury w Dukli dziękuje wszystkim paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za udział, przygotowanie potraw i wspaniałą zabawę. Szczególne zaś podziękowania należą się gospodarzom: za współorganizację, wielkie zaangażowanie, serdeczność i miłą atmosferę.

Galeria zdjęć na stronie Ośrodka Kultury

Małgorzata Walaszczyk-Faryj
Dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli

2013-04-18

Ekspozycja wystawy "Zbrodnia katyńska" ZS nr 2 DuklaInstytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Zespół Szkół nr 2 w Dukli zapraszają na wystawę pt. ?Zbrodnia katyńska?, która eksponowana jest w Zespole Szkół nr 2 w Dukli (ul. Armii Krajowej 1) w terminie do 29 kwietnia 2013 r.

Wystawia powstała w rzeszowskim oddziale IPN. Przedstawia ofiary zbrodni katyńskiej i jej mocodawców, ukazuje unikatowe zdjęcia z ekshumacji przeprowadzonych wiosną 1943 r. oraz w latach dziewięćdziesiątych XX w. Wystawa porusza również ważny wątek kłamstwa katyńskiego i prawdy, która ocalała pomimo pięćdziesięcioletniego nakazu milczenia, a także formy zachowania i pielęgnowania pamięci ofiar zbrodni.

Wystawa jest dostępna w czytelni szkolnej. Zapraszamy serdecznie także mieszkańców miasteczka i gminy.

S. Kalita

2013-04-12

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informuję o planowanej w dniach 14 - 23 kwietnia 2013r. akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej oraz wykładanie ręczne. Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna - jesień) wykładaniu szczepionki.
Dodatkowo informuję, że termin rozpoczęcia przedmiotowej akcji może ulec zmianie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne stanowiące przeciwwskazania do jej wyłożenia.
Wykładana przynęta, wydająca specyficzny zapach, zawiera w środku aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.
W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt domowych z rozłożoną szczepionką informuję, że:

 • przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane;
 • w przypadku kontaktu z przynętą należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem;
 • kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;
 • w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.
2013-04-12

V beskidzkie rozpoczęcie sezonuJuż po raz piąty organizowane jest na Pustelni Św. Jana z Dukli w Trzcianie Beskidzkie Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego. Spotkanie gromadzi corocznie motocyklistów i miłośników motocykli, pragnących wspólnie symbolicznie w duchu Wiary rozpocząć sezon motocyklowy.

Pustelnia, jak zwykle pozwala przeżyć to wydarzenie uroczyście i podniośle, pozwala delektować się panującą ciszą, zjawiskiem tak bardzo dzisiaj deficytowym.

Z tej okazji zapraszam w imieniu grupy MOTO BESKID wszystkich, dla których dźwięk silnika motocyklowego jest balsamem dla uszu na uroczystą Mszę Św. o godz. 12.00.

Po mszy św. odbędą się imprezy towarzyszące, jak w programie.

UWAGA! W przypadku, kiedy na Pustelni przed imprezą, będzie zalegał jeszcze śnieg spotkanie będzie przeniesione na parking przy klasztorze OO. Bernardynów w Dukli. Szczegóły będą aktualizowane w dniach poprzedzających imprezę.

Tomasz Czajkowski

2013-04-11

II nabór

W dniach od 2 kwietnia do 10 maja br. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przeprowadzi II nabór Wniosków o dofinansowanie projektów ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie projektu "Alpejsko-Karpacki Most Współpracy.

W ramach II nabór przeprowadzony zostanie konkurs w zakresie dwóch funduszy:

 • Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu - przeznaczonego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  - kwota przeznaczona na dotację to 574 846,22 CHF,

 • Funduszu Study Tour - przeznaczonego dla organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego
  - kwota przeznaczona na dotację to 683 205,21 CHF.

  W związku z powyższym Stowarzyszenie zaprasza swoich przyszłych Wnioskodawców na szkolenia poświęcone niniejszej tematyce. Podczas szkolenia uzyskają państwo informacje dotyczące charakterystyki projektów i możliwości wnioskowania w ramach poszczególnych funduszy. Nie zabraknie również informacji dotyczących wypełniania Wniosku oraz czasu na odpowiedzi na państwa pytania

  Najbliższe szkolenia odbędą się:

 • 12 kwietnia 2013 r. - Rzeszów
 • 16 kwietnia 2013 r. - Jarosław

  W załączeniu przesyłam Program Szkoleń.

  Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Karpackiego Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego, Biuro Wdrażania Funduszy Grantowych w Rzeszowie przy ul. Rynek 16 pod nr. tel. 17 852 52 05, e-mail: bwfg@alp-carp.com, www.alp-carp.com

  Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu proszę nadesłać e-mailem na adres bwfg@alp-carp.com lub telefonicznie pod nr tel. 17 852 52 05.

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

  Program szkolenia - Rzeszów

  Program szkolenia - Jarosław

  2013-04-10
 • Dukla w starej fotografii  W ZS nr 2 w Dukli obejrzeć można wystawę Dukla w starej fotografii. Składają się na nią pięknie zachowane zdjęcia przedwojennej Dukli w dużym formacie udostępnione przez p. Jacka Koszczana prezesa stowarzyszenia Sztetl Dukla. Zobaczyć także można archiwalne zdjęcia z pustelni świętego Jana i wygląd pustelni dzisiaj, złotą studzienkę, Duklę w czasie II wojny światowej, kościół parafialny im. świętej Marii Magdaleny oraz klasztor Bernardynów. Wystawę wzbogaca giełda książki.

  W przygotowaniach wystawy brało udział wiele osób, którym należą się podziękowania. Aranżację i rozbudowę wystawy wykonała młodzież z klasy III LO pod opieką p. Andrzeja Szwasta. Dziękujemy też pani Marii Fornal oraz panom: konserwatorom Andrzejowi Wójtowiczowi, Kazimierzowi Kargulowi, fotografowi Juliuszowi Stoli oraz Jarosławowi Drobiniakowi. Przy pracach technicznych pomagała także młodzież gimnazjalna. Pomysłodawcą wystawy jest koło historyczne pod opieką p. Stanisława Kality.

  Wystawa jest dostępna w czytelni szkolnej. Zapraszamy serdecznie także mieszkańców miasteczka i gminy.

  2013-04-05

  Ogłoszenie

  Zarząd Osiedla Dukla serdecznie zaprasza Mieszkańców Dukli na zebranie informacyjne dotyczące Nowej Gospodarki Odpadami, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2013 roku (czwartek) o godzinie 18:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dukli.

  O zasadach funkcjonowania i korzystania z nowego systemu odbioru śmieci informował będzie Z-ca Burmistrza Pan Andrzej Bytnar.

  Na zebraniu będzie możliwość wypełnienia i złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  2013-04-05

  Domy ludowe w Nowej Wsi i Lipowicy

  21 marca 2013 r. zawarta została umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a Gminą Dukla o przyznanie dotacji na projekt pt. "Budowa i przebudowa domu ludowego w miejscowości Nowa Wieś i Lipowica", który będzie realizowany w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" odpowiadający warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na obszarze lokalnej grupy działania, realizowanej przez Lokalna Grupę Działania " Kraina Nafty".
  Operacja ma na celu poprawę infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej i polegać będzie na budowie domu ludowego w Nowej Wsi oraz remoncie i adaptacji budynku istniejącego na dom ludowy w Lipowicy.
  Całkowita wartość zdania przed postępowaniem przetargowym wynosi 971 543 zł w tym dofinansowanie 500 000 zł.

  Piotr Świder

  2013-04-04

  Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla

  21 marca została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, a Gminą Dukla na przyznanie dotacji na realizację projektu pt. Wydanie albumu: Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla i foldera "Do Złotej Studzienki" w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata 2007-2013
  Celem projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego gminy Dukla, jakim są unikatowe kapliczki i unikatowa przyroda góry Cergowej w regionie, Polsce i poza jej granicami, poprzez wydanie albumu dwujęzycznego "Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla" i foldera "Do Złotej Studzienki".
  Całkowita wartość realizowanego zadania to 21 662 zł, w tym dofinansowanie 14 483,00 zł

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2013-04-04

  Życzenia Wielkanocne


  W uroczysty dzień Zmartwychwstania Pańskiego
  pragniemy złożyć serdeczne życzenia,
  pełnych pokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych,
  aby Święta te przyniosły radość
  oraz wzajemną życzliwość,
  a Chrystus błogosławił
  w tym szczególnym czasie  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
  Andrzej Dziedzic
  Burmistrz Dukli
  Marek Górak
  2013-03-29

  Otwarcie sezonu motocyklowego

  21 kwietnia 2013 roku na Pustelni Św. Jana z Dukli odbędzie się otwarcie sezonu motocyklowego. Zapraszamy wszystkim motocyklistów i miłośników motocykli na mszę świętą na godz.12. Po mszy poczęstunek i trial motocyklowy.

  Organizator
  Tomasz Czajkowski

  2013-03-28

  VIII Płomień Pamięci - rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II 2 kwietnia 2013

  Krośnieński Oddział PTTK oraz Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie zaprasza w dniu 2 kwietnia 2013 na Górę Cergową k. Dukli, gdzie zostanie odprawiona msza św., a o godz. 21.37 zapalone zostanie ognisko - "Płomień Pamięci" - symbolizujące ósmą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, Wielkiego Polaka i Człowieka - Honorowego Członka PTTK

  Chętnym do wzięcia udziału w tym spotkaniu zapewniamy transport, opiekę przewodnicką i GOPR, pamiątkową plakietkę, ubezpieczenie NNW.

  WPISOWE: - 18 zł członkowie PTTK (nr leg. członkowskiej) 20 zł pozostali (PESEL)

  Uwaga! - dla osób chętnych - dojeżdżających własnym transportem - pamiątkowa plakietka po wcześniejszym zgłoszeniu w biurze PTTK - koszt 3 zł. Zapisy w Biurze PTTK ul. Krakowska 9 -poniedziałek, środa, piątek 9.00-15.00, - wtorek, czwartek 10.00 - 16.00 (tel. 13-43 212 58) do dnia 27 marca 2013. Ilość miejsc ograniczona.
  Wyjazd o 18.45 - Biuro PTTK Krosno, Krakowska 9, powrót do Krosna ok. 23.30

  Wyjście na Górę Cergową z miejscowości Lipowica. Osoby niezapisane w Biurze PTTK mogą dołączyć do grupy w Lipowicy.

  Osoby niepełnoletnie biorą udział w spotkaniu jedynie z opiekunami. Prosimy o zabranie ze sobą latarek, lampionów, przypominamy o konieczności posiadania odpowiedniego stroju turystycznego, zwłaszcza obuwia i zachowania zasad bezpieczeństwa. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez uczestników - każdy uczestnik odpowiada karnie i materialnie za wyrządzone przez siebie szkody.

  Źródło http://pttkkrosno.ayz.pl

  2013-03-28

  Bezpłatne badanie mammograficzne

  Narodowy Fundusz Zdrowia i Centrum Usług Medycznych FADO

  Zaprasza na bezpłatna mammografię

  Badanie mammograficzne wykonywane w ramach NFZ, które odbędzie się

  w Dukli - 5 kwietnia 2013 rok

  ul. Armii Krajowej 1 (MOSiR) w godz. od 8.00 - 15.00

  Dla Pań w wieku od 50 do 69 lat co 24 miesiące

  Panie nie objęte programem profilaktycznym mogą wykonać badanie odpłatnie - na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

  Rejestracja na badanie:
  Pod telefonami: 58 666 2444, 801 080 007
  Na stronie www.rejestracja.fado.pl

  Rejestracja czynna:
  od poniedziałku do piatku w godz. 8.00 - 20.00
  w soboty i niedziele w godz. 9.00 - 15.00

  Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i zdjęcia z poprzednich badań (jeśli się posiada).

  2013-03-26

  Konkurs fotograficzny

  Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedziba w Dukli oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałem Integracyjnych nr 14 w Krośnie organizuje III edycję konkursu fotograficznego: "Wiosna w Czarnorzecko - Strzyżowskim Parku Krajobrazowym".

  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV -VI) oraz gimnazjów (klasy I-III) województwa podkarpackiego. Termin nadsyłania prac - 20 maja 2013. Prace należy wysyłać na adres: Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, siedziba w Dukli, ul. Trakt Węgierski 8a, 38-450 Dukla.

  Szczegółowy regulamin znajduje sie na stronie www.parkikrosno.pl

  2013-03-21

  Kondolencje

  Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  Śp.

  Jarosława Wancy

  sołtysa wsi Zyndranowa w latach 1990- 1999

  Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia w imieniu Rady Miejskiej
  i pracowników Urzędu Miejskiego w Dukli

  składają

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
  Andrzej Dziedzic
  Burmistrz Dukli
  Marek Górak
  2013-03-19

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 26 marca 2013r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Informacja z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dukla za 2012 rok.
  5. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
  6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla /druk nr 196/,
   • b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Dukli stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla /druk nr 197/,
   • c) zaniechania inwestycji pn." Przebudowa Spółdzielni Inwalidów" /druk nr 198/,
   • d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2013 roku /druk nr 199/,
   • e) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla / druk nr 200/,
   • f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok / druk nr 201/,
   • g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla / druk nr 202/.
   • h) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dukla /druk nr 203/,
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Oświadczenia i informacje.
  10. Zamknięcie sesji.

  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Wspólne posiedzenie komisji 25 marca 2013r. /poniedziałek/
  godz. 9:00
  /pokój nr 211/.

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2013-03-19

  Policjant, który mi pomógł

  Ruszyła VI edycja ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł".
  Konkurs objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Jego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".
  Istota konkursu polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie oraz zaangażowanym w budowę lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze.
  Procedura zgłoszenia policjantów do konkursu "Policjant, który mi pomógł", odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie.
  Kandydatów do obecnej edycji mogą zgłaszać osoby indywidualne, organizacje i instytucje /z wyjątkiem Policji/ do 31 maja 2013 roku. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji.
  Regulamin konkursu dostępny na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl.

  Z-ca Komendanta Miejskiego Policji
  w Krośnie
  podinsp. Paweł Owiński

  2013-03-18

  Promocja naziemnej telewizji cyfrowej TVP Rzeszów w Dukli na parkingu przy Urzędzie Miejskim 15 marca br.

  Promocja telewizji cyfrowej odbywa się w formie konwoju 7-8 samochodów przemieszczających sie przez miasta i miasteczka województwa podkarpackiego.
  15 marca 2013 roku w godz. od 14.30 do 15.30 na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Dukli odbędzie się prezentacja naziemnej telewizji cyfrowej. Prowadzący (dziennikarz lub showman) informował będzie o akcji TVP Rzeszów, tłumaczył przy pomocy ekspertów zmiany formy emisji, reklamował program TVP Rzeszów, a wszystko to w przystępnej i zrozumiałej nawet dla laika formule. Promocja telewizji cyfrowej odbywa sie w formie konwoju 7-8 samochodów przemieszczających sie przez miasta i miasteczka województwa podkarpackiego. Na nurtujące nas pytania będą odpowiadali eksperci.
  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy.

  Marek Górak
  burmistrz Dukli

  2013-03-13

  Koniec telewizji analogowej

  W całej Polsce trwa proces cyfryzacji telewizji. W województwie podkarpackim analogowy sygnał wyłączany będzie etapowo:

  • I etap - 19 marca 2013 r.,
  • II etap - 22 kwietnia 2013 r.,
  • III etap - 17 czerwca 2013 r.,
  • IV etap - 23 lipca 2013 r.
  Sygnał analogowy dla Gminy Dukla zostanie wyłączony w I etapie tj. 19 marca 2013 r.
  Dotychczas na terenie Gminy Dukla sygnał telewizyjny analogowy wysyłany był ze stacji retransmisyjnych zlokalizowanych na wieżach w miejscowościach: Teodorówka "Wzgórze 534 " i Tylawa . Od 19 marca sygnał telewizyjny analogowy z masztów naziemnych zostanie wyłączony i zastąpiony cyfrowym.
  Odbiorcy telewizji satelitarnej nadal będą odbierać swój sygnał tak jak dotychczas. Nie muszą kupować ani dekoderów, ani anten do odbierania sygnału cyfrowego.
  Natomiast odbiorcy sygnału naziemnego powinni sprawdzić, czy telewizor ma wbudowany dekoder (DVB-T/MPEG-4), jeżeli tak - to nie ma powodu do niepokoju. Jeżeli nie, należy go dokupić (koszt ok. 100 zł) i podłączyć. Nowsze modele telewizorów (wyprodukowane w ciągu ostatnich 5 lat) powinny mieć już wbudowany na stałe odbiornik cyfrowy.
  Zmiana sygnału z analogowego na cyfrowy poprawi jakość obrazu, oraz liczbę dostępnych kanałów.
  Na terenach górzystych, gdzie wysokie wzniesienia i porastające je lasy mogą przesłaniać przestrzeń pomiędzy anteną nadajnika sygnału cyfrowego a anteną odbiorczą, możliwy jest przejściowy brak dostępu do sygnału cyfrowego o właściwych parametrach. Oznaczać to będzie przejściowy brak w tych miejscach możliwości odbioru cyfrowej telewizji naziemnej.
  W wielu wypadkach do usunięcia tej niedogodności wystarczy tylko umieszczenie anteny odbierającej sygnał wyżej i skierowanie jej w kierunku nadajnika. Tam, gdzie to nie przyniesie efektu, konieczne będzie cierpliwe poczekanie na tzw. "doświetlenie" obszarów, do których nie dotrze sygnał cyfrowy. Może to polegać na rozmieszczeniu przez nadawcę nowych nadajników albo zmianie parametrów nadawania tych, które już działają.

  Opracowano na podstawie materiałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ( "CYFRYZACJA) - S.F

  Gdzie szukać dodatkowych informacji?
  2013-03-13

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 15 marca 2013r. (piątek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Ślubowanie radnego.
  4. Zapytania i wolne wnioski.
  5. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
  6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy o przyznanie pomocy /druk nr 194/,
   • b) wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy o przyznanie pomocy /druk nr 195/.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Oświadczenia i informacje.
  10. Zamknięcie sesji.

  Wspólne posiedzenie komisji 15 marca 2013r. /piątek/ godz. 13:30 /pokój nr 211/.

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2013-03-08

  KONKURS WIELKANOCNY

  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ, KRASZANKĘ, MALOWANKĘ, STROIK, PALMĘ ORAZ INNĄ RZECZ, KTÓRA KOJARZY SIĘ ZE ŚWIĘTAMI WIELKIEJ NOCY.

  1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu Gminy Dukla.
  2. Prace należy składać od 18 do 20 marca 2013r. do godz. 15.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, tel. 667053779
  3. Prace oceniane będą w kategoriach
   • pisanka, kraszanka, malowanka zdobiona metodą tradycyjną
   • pisanka współczesna
   • palma wielkanocna
    - do 100 cm
    - od 150 do 400 cm
   • stroik wielkanocny
  4. Każda praca musi posiadać metrykę
   Kategoria
   Imię i nazwisko autora
   Klasa, szkoła
   Imię i nazwisko opiekuna, nr tel.
   W przypadku osoby dorosłej miejscowość i podpis
  5. Prace wykonane metodą tradycyjną będą wyżej oceniane.
  6. Ogłoszenie wyników nastąpi 21 marca na stronie internetowej www.ok.dukla.pl
  7. Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
  8. Wystawa prac konkursowych i rozdanie nagród odbędzie się 24 marca 2013r. podczas "KIERMASZU WIELKANOCNEGO" o godz. 14.00 w małej sali ZSP nr 1 w Dukli (wejście od strony placu zabaw)
  2013-03-07

  PODKARPACKIE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

  Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych
  Gmina Dukla
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
  Stacja narciarska Chyrowa - Ski

  Serdecznie zapraszają
  na
  "PODKARPACKIE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM"

  które odbędą się w dniu 8 marca 2013r.
  w ośrodku narciarskim Chyrowa - Ski w Chyrowej koło Dukli
  Zgłoszenia przyjmuje Biuro PSST w Rzeszowie:
  tel. faks /17/ 862 73 01, e-mail: biuro@psst.rzeszow.pl

  Więcej informacji na plakacie...

  2013-03-06

  DOTACJE DO 40 000 ZŁOTYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie ogłasza nabór kandydatów do projektu "JESTEM SWOIM SZEFEM!". W ramach projektu można otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 40 000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 1 200 złotych przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

  Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkuje na terenie powiatów: krośnieńskiego lub miasta Krosna
  • posiada status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie
  • przynależy do jednej lub kilku kategorii:
  • osoby w wieku poniżej 25 roku życia
  • osoby w wieku 50+
  • osoby niepełnosprawne

  Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która posiada wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub osoba, która w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu otrzymała bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.

  Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej przy ulicy Lewakowskiego 14 w Krośnie, do dnia 15 marca 2013 roku, do godziny 15:30.

  Informacje na temat naboru oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów:

  Podkarpacka Izba Gospodarcza
  Ul. Lewakowskiego 14
  38 - 400 Krosno

  Tel./fax 13 436 95 90
  E-mail: pig@pigkrosno.pl
  www.pigkrosno.pl

  2013-03-05

  Informacja dla Mieszkańców Dukli

  Wpłatę I raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego można dokonać w nowej siedzibie Zarządu Osiedla, tj. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Trakt Węgierski 11 pokój nr 008 (niski parter - wejście boczne) w następujących terminach:

  • 9 marca (sobota) w godzinach od 8.00 do 12.00
  • 13 marca (środa) w godzinach od 13.00 do 16.00
  • 14 marca (czwartek) w godzinach od 13.00 do 16.00
  • 15 marca (piątek) w godzinach od 8.00 do 16.00

  W tych samych terminach można będzie również pobrać, wypełnić i złożyć wnioski dotyczące rejestracji psów.

  Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla
  Zenon Leńczyk

  2013-03-05

  Produkty z Dukielszczyzny na targach Biofach

  W dniach 13-16 lutego 2013 r członkowie klastra Dolina Ekologicznej Żywności uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej w Norymberdze.

  Targi BIOFACH to jedna z najważniejszych i największych imprez wystawienniczych produktów ekologicznych na świecie. Co roku gromadzi ponad 40 000 zwiedzających oraz około2500 wystawców (70% to wystawcy zagraniczni). Uczestnictwo w targach to niezwykła możliwość poznania marek i produktów z ponad 80 krajów świata.

  Dzięki patronatowi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi polski sektor miał w tym roku mocna reprezentację. Polscy wystawcy uczestniczący w imprezie otrzymali specjalne gabloty do prezentowania swoich produktów, a także możliwość skorzystania ze wspólnego stołu do przygotowania degustacji produktów ekologicznych. Polską ekipę wspierał znany hiszpański dziennikarz, pasjonat gotowania i zdrowej kuchni - Carlos Gonzalez - Tejera oraz podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, która wzięła udział w ministerialnym spotkaniu na temat przyszłości rolnictwa ekologicznego. Podczas trwania targów na polskim stoisku odbywały się pokazy kulinarne oraz prezentacje produktów ekologicznych cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno innych wystawców jak i zwiedzających.

  Dolina Ekologicznej Żywności prezentowała wyroby wędliniarskie i mięsa Zakładu Mięsnego Jasiołka i Zakładu Mięsnego Wasąg, oleje lniane i rzepakowe firmy Barwy Zdrowia, pieczywo firmy Bio-Eko, sękacze i ciasteczka firmy Allnet Sp.z o.o., warzywa i ziarna zbóż rolników ze Stowarzyszenia Ekoland, sery kozie z gospodarstwa Ekologicznego "Figa" Waldemara i Tomasza Maziejuków, miody i produkty z udziałem miodu pana Marka Barzyka. W targach wziął również udział przedstawiciel firmy handlowej "Magiczny Ogród" oraz przedstawiciele grupy producentów "Brzost-Eko".

  Wyjazd członków klastra na targi BIOFACH zorganizowano w ramach projektu "Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności". To jeden ze sposobów realizacji celów projektu do których należy m.in. promocja produktów ekologicznych, nawiązanie kontaktów z nowymi partnerami, zwiększenie dostępu członków klastra do najnowszych osiągnięć w zakresie produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych. Największą korzyścią z udziałów w targach była możliwość przeprowadzenia przez klastrowiczów wielu rozmów handlowych z potencjalnymi kontrahentami biznesowymi. Wysokie noty zebraliśmy także za sposób prezentacji samego klastra na imprezie (jakość materiałów informacyjnych, pokazy gotowania, degustacje produktów).  Źródło : internet

  2013-02-28

  Spotkania informacyjne "Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców" w Krośnie i Sanoku

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na spotkania informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o dotacje przewidziane na 2013 rok.

  Podczas spotkania zostaną omówione możliwości otrzymania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Innowacyjna Gospodarka, Programu Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwój Polski Wschodniej.

  Spotkania odbędą się o godz. 10:00 w następujących terminach:

  • 6 marca (środa), Starostwo Powiatowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, (sala 308),
  • 7 marca (czwartek), Urząd Miasta Sanok, Rynek 1, Sala Herbowa (pok. 64).

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach proszone są o potwierdzenie obecności telefonicznie, tel. 13 437 58 14 lub e-mailowo wysyłając formularz na adres lpi.krosno@podkarpackie.pl

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

  Szczegółowych informacji udziela:
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  ul. Bieszczadzka 1 pok. 101
  38-400 Krosno
  tel./fax. 013 43 75 814
  lpi.krosno@podkarpackie.pl
  www.pife.podkarpackie.pl
  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

  Formularz zgłoszeniowy

  2013-02-28

  PROJEKT "PERSPEKTYWY na (samo)zatrudnienie w programie outplacement"

  Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające następujące kryteria:

  KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DOTYCZĄCE STATUSU KANDYDATA (Kandydat powinien należeć do 1 z 2 grup wskazanych poniżej):

  I GRUPA
  Osoby zwolnione z pracy i pozostające bez zatrudnienia do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które dotychczas były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

  II GRUPA
  Osoby przewidziane do zwolnienia (będące na wypowiedzeniu) które u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

  Pełna informacja o projekcie w formacie PDF
  2013-02-27

  DZIĘKCZYNIENIE ZA PONTYFIKAT BENEDYKTA XVI

  W czwartek, 28 lutego o godz. 20.00 Ojciec Święty Benedykt XVI zakończy swój pontyfikat.

  Uroczystości dziękczynne za Pontyfikat Benedykta XVI
  odbędą się w sanktuarium św. Jana z Dukli w dniu 28 lutego 2013 roku o godz. 20.00.

  O godz. 20.00 uroczysty śpiew dziękczynny Te Deum a następnie Eucharystia zakończona procesją ze świecami pod pomnik bł. Jana Pawła II.

  Obecność na tych uroczystościach będzie okazją wyznania wiary oraz okazaniem przywiązania do Kościoła do którego należymy.

  Zapraszają
  OO. Bernardyni

  2013-02-26

  Dukielskie specjały - kto, gdzie i jakie  Celem projektu jest promocja i popularyzacja produktów: lokalnych, tradycyjnych i regionalnych wytwarzanych w gminie Dukla

  W projekcie współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w wysokości 19 168,13 zł i wkładzie własnym beneficjenta w wysokości 3382,61 zł zostaną zidentyfikowane produkty i dania lokalne, regionalne i tradycyjne, wydany informator "Dukielskie specjały - kto, gdzie i jakie", zostanie przygotowana konferencja prasowa i degustacja potraw przygotowanych przez 12 podmiotów dla 25 dziennikarzy z Polski. Każdy z uczestniczących w konferencji prasowej dziennikarzy przygotuje materiał z przygotowanej degustacji produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych.

  Termin realizacji projektu: 1.11.2012r. - 30.05.2013r. Celem projektu jest identyfikacja, popularyzacja dań i produktów: lokalnych tradycyjnych i regionalnych w regionie.

  Beneficjent:: Gmina Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, tel.13 43 29 131, e-mail: promocja@dukla.pl

  2013-02-21

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 26 lutego 2013 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  6. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej.
  7. Sprawozdanie z realizacji współpracy Gminy Dukla z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla położonej w Zboiskach, w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad /druk nr 191/,
   • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dukla /druk nr 192/,
   • zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2013 /druk nr 193/.
  9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  10. Oświadczenia i informacje.
  11. Zamknięcie sesji.

  Wspólne posiedzenie komisji 26 lutego 2013r. /wtorek/ godz. 9:00
  /pokój nr 211/.

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2013-02-19

  Srebro na Olimpiadzie dla Adama Pikula z Równego

  Wychowanek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Krośnie Adam Pikul, który powołany został do kadry narodowej na X Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w PyeongChang w Korei Południowej wrócił z igrzysk przywożąc ze sobą najcenniejsze trofeum, olimpijski medal.

  Zawody rozegrane zostały na trasach olimpijskich, gdzie za 5 lat przeprowadzone zostaną zimowe igrzyska. W skład reprezentacji Polski weszło 41 zawodników, w tym Adam Pikul, jedyny zawodnik z Podkarpacia startujący w narciarstwie biegowym. Adam startował na dystansie 500 i 1000 metrów zajmując odpowiednio 6 i 5 miejsce. W sztafecie 4x1000 m wraz z innymi uczestnikami biegu stanął na podium, zdobywając olimpijskie srebro. Opiekunami Adasia są nauczyciele SOSW w Krośnie - Jacek Staroń oraz Marcin Zajdel, trenerzy w Podkarpackiej Sekcji Olimpiad Specjalnych Maratończyk, działającej już od 7 lat przy Ośrodku. Sukces Adasia jest największym osiągnięciem w historii SOSW w Krośnie, który nie tak dawno obchodził swoje 50. lecie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na arenie sportowej.

  Jacek Staroń
  Marcin Zajdel

  2013-02-14

  Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  Zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" Dominik Bałon z Zespołu Szkół Publicznych w Równem, Tobiasz Gniady z Zespołu Szkół Publicznych w Równem i Damian Madej z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli będą reprezentować gminę Dukla w eliminacjach na poziomie powiatowym.

  7 lutego br. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Odbywały się one w trzech grupach: I - szkoły podstawowe, II - gimnazja i III - szkoły ponadgimnazjalne. Nad przebiegiem eliminacji czuwało jury w składzie: mł. brygadier Marek Fejkiel - przewodniczący, mł. Brygadier Ireneusz Długosz - sekretarz, obaj z Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Andrzej Ukleja, Wiktor Madej, Wacław Sporniak - członkowie. Organizatorem konkursu był Ośrodek Kultury w Dukli wraz z Miejsko-Gminnym zarządem OSP RP w Dukli.  Zwycięzcami eliminacji pisemnej i ustnej zostali:  Grupa I (szkoła podstawowa):

  I miejsce Dominik Bałon
  II miejsce Arkadiusz Chowaniec
  III miejsce Brygida Wierdak

  Grupa II (gimnazja):

  I miejsce Tobiasz Gniady
  II miejsce Marek Drozd
  III miejsce Mateusz Markuszka

  Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne):

  I miejsce Damian Madej
  II miejsce Damian Bauer
  III miejsce Grzegorz Walaszczyk

  Laureaci pierwszych miejsc w każdej grupie reprezentować będą gminę Dukla na eliminacjach powiatowych turnieju. Laureatom i uczestnikom gratulujemy.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2013-02-14

  ESKULAP 2012 dla NZOZ VIVA!

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVA został wyróżniony w plebiscycie Eskulap 2012, w kategorii "PLACÓWKA MEDYCZNA 2012 WOJ. PODKARPACKIEGO". Uroczysta gala, na której wyróżniono lekarzy oraz wybrane przez Kapitułę placówki medyczne odbyła się 11 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. W uzasadnieniu decyzji napisano: "NZOZ VIVA jest wieloletnim świadczeniodawcą, realizującym umowę z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii. Nowy budynek przychodni w Dukli zapewnia komfortowe warunki realizacji świadczeń, posiada nowoczesny sprzęt medyczny oraz podstawową diagnostykę. Placówka przez ostatnie lata dynamicznie się rozwija". Nagrodę w imieniu naszej placówki odebrał dyrektor Marian Sajdak z rąk wicemarszałka woj. podkarpackiego - pani Anny Kowalskiej, zastępcy dyrektora Wydziału Polityki Społecznej UW w Rzeszowie - pani Moniki Prokop oraz pani Grażyny Hejdy - dyrektora OW NFZ w Rzeszowie. Gratulacje złożyli także starosta krośnieński - Jan Juszczak oraz burmistrz Dukli - Marek Górak.

  To wielkie wyróżnienie i jednocześnie zobowiązanie do dalszego podnoszenia jakości usług.

  Serdecznie gratulujemy!

  Na podstawie strony http://www.dukla-viva.pl przygotowała: Krystyna Boczar-Różewicz

  Galeria zdjęć: http://www.dukla-viva.pl/

  2013-02-14

  POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

  Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 25 lutego - 2 marca 2013r. "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

  Koordynacją ww. działań na terenie województwa podkarpackiego zajmować się będzie Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Rzeszowie.

  W dniach od 25 lutego do 2 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych m.in. przez prawników, psychologów, policjantów, kuratorów, komorników, przedstawicieli straży granicznej.

  Dyżury będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1800, natomiast w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00, w Ośrodku Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem mieszczącym się w Rzeszowie przy ul. Leszczyńskiego 3, tel. (17) 8581033.

  Dyrektor MOPS w Dukli Małgorzata Bielec

  2013-02-11

  "Gmina Dukla przyjazna innowacjom w oświacie"

  W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany został Program INTERBLOK - program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych . Program ten angażuje uczniów w odkrywanie praw przyrody dzięki przeprowadzaniu przez nich eksperymentów, uczy pracy w grupie i rozbudza aspiracje naukowe. Gmina Dukla znalazła się w gronie trzydziestu czterech gmin, w których był testowany innowacyjny Program INTERBLOK. Programem tym był objęty w roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkół Nr 2 - Gimnazjum w Dukli .

  2013-02-07

  Spotkanie informacyjne  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące pozyskania dotacji na założenie działalności gospodarczej i podniesienie kwalifikacji zawodowych.
  Spotkanie skierowane jest głównie do osób bezrobotnych, osób w wieku 50+ lub mających mniej niż 25 lat.

  Podczas spotkania zostaną przedstawione aktualne możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej (gdzie i kiedy złożyć wniosek o dotacje). Ponadto będzie można zapoznać się z ofertą bezpłatnych szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zapraszamy 7 lutego br. (czwartek) na godz. 10:00 do sali 308 w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.

  Na spotkanie zapraszamy również inne osoby zainteresowane wyżej wymienioną tematyką.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

  Szczegółowych informacji udziela:
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  ul. Bieszczadzka 1 pok. 101
  38-400 Krosno
  tel./fax. 013 43 75 814
  lpi.krosno@podkarpackie.pl
  www.pife.podkarpackie.pl
  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

  2013-01-31

  Za zasługi dla obronności kraju

  Takie medale przyznaje Minister Obrony Narodowej rodzicm, których trzech lub więcej synów odbyło zasadniczą służbę wojskową. Podobnie jak w latach ubiegłych uroczystość wręczenia tych medali w tym roku odbyła się w Krośnie, 15 stycznia, a organizatorami byli: Starostwo Powiatowe i WKU Jasło. Wśród odznaczonych znaleźli się również mieszkańcy naszej gminy: państwo Julia i Zenon Długosz z Równego, Janina i Stanisław Wilczek z Zawadki Rymanowskiej oraz Maria i Franciszek Zięba z Mszany. W uroczystości uczestniczyli: Szef WSzW w Rzeszowie płk. Z.Winiarski, Komendant WKU w Jaśle ppłk Andrzej Nykiel, Starosta Krośnieński Jan Juszczak,a także prezydenci, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin z powiatu krośnieńskiego.
  Na spotkaniu tym, poświęconym obronności, wręczono także awanse dla podoficerów rezerwy, wyróżnienia oraz odznaki za nienaganną służbę w zagranicznych misjach wojskowych. W tym gronie znalazł się także przedstawiciel naszej gminy p. Łukasz Rabiej - z Cergowej, odznaczony Gwiazdą Iraku. Wszystkim odznaczonym składamy serdeczne gratulacje.

  /zed/

  2013-01-30

  Głosuj na sportowców, działacza i trenera z Gminy Dukla!

  Starostwo Powiatowe w Krośnie przy współpracy 9 gmin powiatu krośnieńskiego organizuje po raz dwunasty plebiscyt na najpopularniejszego sportowca, działacza i trenera powiatu. O zaszczytny tytuł powalczy 24 sportowców , 9 działaczy i 9 trenerów. Głosowanie potrwa do 31 stycznia 2013 roku, a laureatów poznamy podczas finału 12 lutego 2013 roku w Iwoniczu.

  Serdecznie zapraszamy do głosowania na sportowców, działacza i trenera z terenu Gminy Dukla, którzy zostali zgłoszeni do plebiscytu!

  W kategorii:

  "DZIAŁACZ" - Wiesław Jakieła ( KS Przełęcz Dukla, prezes klubu)

  "SPORTOWIEC"- Krystian Walczak - uczeń LO w Dukli( Przełęcz Dukla, piłka nożna), Łukasz Śliwiński (Przełęcz Dukla, piłka nożna)

  "TRENER" Robert Rąpała( trener siatkarzy )

  Głosować będzie można tylko na oryginalnych kuponach zamieszczanych w "Nowym Podkarpaciu" i "Naszym Powiecie", a także poprzez sms-y.

  Głosowanie trwa do 31 stycznia 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Zasady głosowania sms-ami (do 31 stycznia 2013 r. do godz. 24.00)

  Prawidłowy sms musi zawierać: prefiks czyli litery PKS i kolejne cyfry, przedzielone przecinkami lub kropkami, przyporządkowane poszczególnym sportowcom według ustalonej przez głosującego kolejności. Następnie, też po przecinku lub kropce, wpisujemy literę T i numer przyporządkowany wybranemu przez głosującego trenera. Także po przecinku lub kropce wpisujemy literę D i numer przyporządkowany wybranemu przez głosującego działacza. Wielkość liter nie ma znaczenia. Uwaga wszystkie znaki wpisujemy bez spacji. Liczby muszą być oddzielone przecinkami lub kropkami. Przykładowy sms: PKS7,24,21,11,6,T6,D9 W przypadku nie zagłosowania na 5 różnych sportowców oraz trenera i działacza głos będzie nieważny, podobnie jak w głosowaniu na kuponach wyciętych z gazet. SMS wysyłamy na numer: 7136 (koszt sms-a: 1,23 zł z VAT).

  W razie problemów prosimy o kontakt z redakcją tel. 13 43-219-05 lub email: redakcja@podkarpacie.media.pl

  Szczegóły plebiscytu na www.powiat.krosno.pl

  bpudło

  2013-01-24

  Święto Jordanu w Olchowcu  19 stycznia wierni obrządku greckokatolickiego i prawosławnego obchodzili święto zwane popularnie Jordanem połączone ze świętem Objawienia Pańskiego. W święto Jordanu, w cerkwi odprawiane jest uroczyste nabożeństwo powiązane z poświęceniem wody w jej naturalnym środowisku. Przeddzień uroczystości ma miejsce wieczerza postna, której towarzyszy czas czuwania i modlitwy. Jest to drugi wieczór, po wigilii przeddzień Bożego Narodzenia, w którym wierni zachowują ścisły post. Tradycyjne potrawy to m.in.. barszcz, gołąbki, kutia, sos grzybowy. W Olchowcu uroczystościom Jordanu w cerkwi pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja przewodniczył ks. Krzysztof Błażejewski wikariusz parafii Olchowiec. Po nabożeństwie wierni udali się procesją nad potok Olchowczyk, gdzie została poświęcona woda. Obrzęd zakończył się pokropieniem poświęconą wodą, którą wierni nabierali do naczyń i zabierali do domu. Dla ciekawostki dodam, że w ludowej tradycji przestrzegano zakazu prania w rzece przez czternaście dni po Jordanie w przeświadczeniu, że nie należy bezcześcić poświęconej wody.

  Zdjęcie udostępnił Bogdan Miszczak

  b.pudło

  2013-01-23

  Kolęda  18 stycznia w sali Domu Ludowego w Równem, odbył się VI Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 150 dzieci i młodzieży z gminy Dukla. Komisja artystyczna w składzie: Andrzej Krężałek, Alicja Jakieła, Anna Kosinkiewicz i Norbert Uliasz po wysłuchaniu i 80 prezentacji postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

  KAT. I

  I miejsce Emilia Bałon - ZSP Równe
  I miejsce Nikola Patla - ZSP Równe
  I miejsce Dołęgowska Martyna - ZSP Równe
  I miejsce Paulina Balon - ZSP Równe

  KAT. II

  I miejsce Emilia Zając - BELL CANTO / ZSP Równe
  II miejsce Julia Tyc - ZS nr.1 Dukla
  II miejsce Dominika Wąski - ZSP Równe
  III miejsce Zuzanna Szczurek - ZSP Równe
  III miejsce Stanisław Stojak - ZS nr 1 Dukla

  Wyróżnienia: Kacper Nowak, Izabela Cygler, Julia Gołąbek, Iga Urban, Dominik Matelowski, Oliwia Bobula,

  KAT. III

  I miejsce Weronika Wnęk - ZSP Równe
  II miejsce Kamil Kolanko - BELL CANTO
  III miejsce Łukasz Baraniecki ZSP Tylawa

  Wyróżnienia: Natalia Wożniak, Sebastian Dubiel, Adriana Skrzęta, Aleksandra Krowicka, Magdalena Trzebunia, Angelika Niezgoda,

  KAT. IV

  I miejsce Kinga Wróbel - ZS nr 2 Dukla
  II miejsce Arleta Urbańska - BELL CANTO
  II miejsce Katarzyna Murdzek - ZSP Jasionka
  III miejsce Julia Malczewska - ZSP Ł. Dukielskie

  Wyróżnienia: Sylwia Lanad, Sylwia Kula

  KAT. V

  I miejsce Klaudia Dereniowska - Dukla
  II miejsce Natalia Zbiegień - BELL CANTO

  KAT. VI

  I miejsce Klasa I SP - Ł. Dukielskie
  I miejsce Zespół "Cud Narodzin"Ł. Dukielskie
  II miejsce Zespół "Zaśnij Dziecino" - Ł. Dukielskie
  III miejsce Zespół "Iskra" - ZSP Jasionka

  Wyróżnienia: Julia i Laura Woźniak, Olga i Olaf Szwast, Zespół "Gloria"

  Ośrodek Kultury w Dukli składa serdeczne podziękowania p. sołtysowi Mariuszowi Folcikowi za możliwość przeprowadzenia konkursu w sali Domu Ludowego w Równem oraz pomoc w sprawnym przebiegu imprezy.

  2013-01-22

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 29 stycznia 2013 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • zmiany w uchwale własnej dotyczącej przystąpienia do realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla", złożonego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /druk nr 185/,
   • uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2013 rok /druk nr 186/,
   • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 187/,
   • zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla /druk nr 188/,
   • sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów /druk nr 189/,
   • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 190/.
  7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  8. Oświadczenia i informacje.
  9. Zamknięcie sesji.

  Wspólne posiedzenie komisji 21 stycznia 2013r. /poniedziałek/ godz. 9:00
  /pokój nr 211/.

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2013-01-18

  Ułatwienia w sprawach meldunkowych

  Z dniem 1 stycznia 2013 roku wprowadzono kilka zmian w sprawach związanych z zameldowaniem, a mianowicie:

 • wprowadzono możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu; wszystkie te czynności wykonywane będą w tym samym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu zamieszkania,
 • formalności meldunkowych można będzie dopełnić przez ustanowionego pełnomocnika,
 • zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli Unii Europejskiej na pobyt czasowy do trzech miesięcy,
 • zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów,
 • zlikwidowano obowiązek właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości, zakładów pracy do weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego przez mieszkańców i pracowników,
 • wydłużony został termin na zameldowanie z 4 do 30 dni oraz zniesiono sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
 • nie ma już konieczności zgłaszania przy zameldowaniu informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej,
 • wydłużono okresy wyjazdów zagranicznych, które podlegają zgłoszeniu w ewidencji ludności, z 3 do 6 miesięcy.

  Mirosław Matyka
  Sekretarz Gminy Dukla

  2013-01-17
 • Ogłoszenie Burmistrza Dukli

  Ogłoszenie Burmistrza Dukli o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, terenu miejscowości Iwla w gminie Dukla.

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2012r poz. 647) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

  zawiadamiam

  o podjęciu uchwały Nr XXI/129/12 przez Radę Miejską w Dukli z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, miejscowości Iwla, gmina Dukla wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

  Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie terenu pod " Eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża piaskowców cergowskich "Iwla" oraz na cele przemysłowe".

  Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz do prognozy, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2012 r. poz. 647) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

  Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dukli, 38- 450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11, pokój nr 111 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. do dnia 7 lutego 2013 r.
  Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres: gmina@dukla.pl

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Uchwała nr XXI/129/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Chyrowa, Głojsce i Iwla

  Burmistrz Dukli
  Marek Górak

  2013-01-15

  IV Przegląd Kolęd i Pastorałek w Łękach Dukielskich  6 stycznia br. odbył się w Łękach Dukielskich Przegląd Kolęd i Pastorałek. Organizatorami Przeglądu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" z Łęk Dukielskich, Ośrodek Kultury w Dukli oraz parafia pw. NSPJ w Łękach Dukielskich.

  Spotkanie rozpoczęła Msza św. sprawowana przez Zdzisława Babiarza - proboszcza parafii pw. NSPJ w Łękach Dukielskich, o. Micheasz Okoński-gwardiana klasztoru w Dukli oraz ks. Andrzeja Bienia z Radia Fara.

  W przeglądzie wzięło udział 21 zespołów z powiatu krośnieńskiego: zespół folklorystyczny "Łęczanie" z Łęk Dukielskich, zespół śpiewaczo-obrzędowy "Rogowice" z Rogów, zespół śpiewaczy "Nadzieja" ze Zręcina, zespół śpiewaczy "Seniorzy" ze Świerzowej, zespół śpiewaczy "Chorkowianie" z Chorkówki, zespół śpiewaczy "Bobrzanie" z Bóbrki, zespół śpiewaczy "Jutrzenka" z Kopytowej, zespół śpiewaczy "Wietrznianki", zespół śpiewaczy "Wrocanianki" z Wrocanki, zespół śpiewaczy "Odrzykonianki" z Odrzykonia, zespół śpiewaczy "Przybowianki" z Przybówki, zespół śpiewaczy "Impresja" z Łączek Jagiellońskich, zespół wokalny "Prządki" z Odrzykonia, zespół śpiewaczy "Ustrobianki" z Ustrobnej, dziecięcy zespół pieśni i tańca "Bobrzanie" z Bóbrki, zespół teatralno-obrzędowy "Równianie" z Równego, zespół "Mali Łęczanie" z Łęk Dukielskich, zespół obrzędowo - śpiewaczy "Szarotka-Duklanie", zespół ludowy "Mali Lubatowianie", zespół ludowy "Młodzi Lubatowianie" oraz dorosły zespół ludowy "Lubatowianie".

  Każdy z zespołów otrzymał pamiątkowe upominki przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.

  Spotkanie zakończyła kolacja połączona ze wspólnym kolędowaniem.

  Opracowała na podstawie artykułu Henryka Kyca
  Barbara Pudło

  2013-01-10

  Niedzielne dyżury aptek w Dukli

  Wzorem roku ubiegłego dukielskie apteki będą pełnić rotacyjnie dyżury w niedziele. Potrzebę taką widzą mieszkańcy i wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom opracowany został harmonogram dyżurów na I półrocze 2013 roku.

  Harmonogram dyżurów aprek do pobrania w formacie PDF

  Sekretarz Gminy
  Mirosław Matyka

  2013-01-09

  XVII Spotkanie opłatkowo-noworoczne

  6 stycznia 2013

  Organizator:
  Oddział PTTK w Krośnie
  Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie

  Trasa piesza:
  LIPOWICA /Kamieniołom/ - CERGOWA( 716 m np. m) - zejście do Studzienki Św. Jana z Dukli /ognisko/ - LIPOWICA

  Wyjście z Lipowicy około godz. 9.35
  Zapewniamy dojazd i powrót autokarem - zbiórka uczestników - Biuro PTTK Krosno, ul. Krakowska 9 - godz. 9.00 zgłoszenia chętnych i wpłata wpisowego do dnia 03.01.2013
  Koszt (transport, plakietka, ubezpieczenie NNW)
  - członkowie PTTK - 15,00 zł
  - pozostali - 18,00 zł

  Organizatorzy zapewniają obsługę przewodnicką, transport, plakietkę, opłatek, ognisko - prowiant na ognisko we własnym zakresie.
  Zamówienia na same plakietki można zgłaszać do dnia 03.01.2012
  Członkowie PTTK z opłaconą składką członkowską za 2012 r. posiadają ubezpieczenie NNW, pozostali uczestnicy do ubezpieczenia podają adres i numer PESEL.

  Zapraszamy - do zobaczenia na Cergowej

  2013-01-04

  Konkurs na najładniejszą kartkę o tematyce bożonarodzeniowej

  Marek Materna zwycięzcą konkursu

  21 grudnia 2012 r. odbyła się w Cergowej uroczystość wręczenia nagród laureatom "Konkursu na najładniejszą kartkę o tematyce bożonarodzeniowej", zorganizowanego już po raz trzeci przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej i Sanatorium "Górnik" z Iwonicza Zdroju. Konkurs adresowany był do wszystkich uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego.

  W spotkaniu wzięli udział: ks. Dziekan - Stanisław Siara, Sekretarz Gminy Dukla - Mirosław Matyka, Dyrektor MOPS w Dukli- Małgorzata Bielec, kierownik ds. marketingu w Sanatorium "Górnik" - Agnieszka Sakowska - Rygiel, kierownik ŚDS w Izdebkach - Beata Jastrzębska, Kierownik ŚDS w Lesku - Bogumiła Wasylewicz oraz przedstawiciele środowiskowych domów samopomocy z Izdebek i Leska wraz ze swoimi opiekunami.
  Spotkanie rozpoczęło się od przywitania zebranych gości. Następnie uczestnicy ŚDS w Cergowej przedstawili jasełka, które wprowadziły wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Po występach odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom Konkursu przez przedstawicieli organizatorów- Agnieszkę Sakowską - Rygiel oraz Bogumiłę Dymek- Urynowicz oraz nagród ufundowanych indywidualnie przez członków komisji konkursowej tj. Agnieszkę Sakowską - Rygiel- kierownika ds. marketingu w Sanatorium "GÓRNIK" oraz Małgorzatę Bielec - Dyrektora MOPS w Dukli.
  Nagrodą główną w Konkursie, której zdobywcą został Marek Materna z Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku jest 10- dniowy pobyt w Sanatorium "Górnik" w Iwoniczu Zdroju wraz z opiekunem, w całości sfinansowany przez Sanatorium. Dzięki przychylności Dyrektora Sanatorium - Pana Stanisława Tasza zwycięzcy Konkursu mogą co roku bezpłatnie uczestniczyć w rehabilitacji, co jest bardzo ważne i cenne w przypadku osób niepełnosprawnych.
  Decyzją Komisji postanowiono przyznać drugie miejsce Kazimierze Łuczkiewicz z ŚDS w Lesku, a trzecie Adamowi Sołopa z ŚDS w Tarnobrzegu. Przyznano także wyróżnienie dla Jolanty Nycz z ŚDS w Izdebkach i nagrody specjalne od członków Komisji dla: Celiny Pruś z ŚDS w Woli Raniżowskiej oraz Jadwigi Bogacz z ŚDS w Cergowej.


  Wszyscy uczestnicy Konkursu, a było ich 115, otrzymali podziękowania i pamiątkowe dyplomy. Nagrodę specjalną Kierownika ŚDS w Cergowej otrzymała praca Jarosława Majdy z ŚDS w Izdebkach.
  Korzystając z uroczystej chwili wręczono także dyplom i nagrodę Halinie Turek jako zwycięzcy "Konkursu na najsympatyczniejszego uczestnika zorganizowanego dla podopiecznych ŚDS w Cergowej.
  Wszyscy uczestniczący wigilijnego spotkania złożyli sobie świąteczne życzenia i spożyli wigilijne potrawy, oglądali wystawę prac nadesłanych na konkurs oraz wspólnie kolędowali. Spotkanie, odbyte w wigilijnym nastroju, dostarczyło wielu wzruszeń uczestnikom oraz pozytywnie wpłynęło na wzajemną integrację i wymianę doświadczeń estetycznych i duchowych.

  Bogumiła Dymek- Urynowicz
  Kierownik ŚDS w Cergowej

  2013-01-03

  Betlejemskie Światło Pokoju

  W tym roku podobnie jak w latach poprzednich Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy z Jaślisk odebrał burmistrz Dukli Marek Górak.
  Od kilku lat tradycją stało się przekazywanie symbolicznego Betlejemskiego Światła Pokoju przez harcerzy 21 DH z Jaślisk burmistrzowi Dukli. Delegacja drużyny w składzie: Kamila Drozd, Katarzyna Lorenc i Norbert Faliszek wraz z dyrektorem ZSP w Jaśliskach przekazała w tym roku światło z kościoła OO. Kapucynów w Krośnie wraz z życzeniami świątecznymi Burmistrzowi Dukli Markowi Górakowi.
  Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane na wigilijnym stole. Akcje zapoczątkowały w 1986 roku Austriackie Radio i Telewizja w Linzu. Były to działania charytatywne przede wszystkim na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej harcerzy i skautów akcja objęła prawie całą Europę. Rokrocznie Światło przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najbardziej odległych zakątków kontynentu.
  W Polsce od 1991 roku akcje prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa polskiego. Odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich na łysej Polanie w Tatrach. Po uroczystej mszy św. odprawianej w kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie schroniska górskiego ZHP "Głodówka" trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przejmują: prezydent RP, premier, marszałek Sejmu RP i prymas Polski.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-12-22

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 28 grudnia 2012 r. (piątek) o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Dukli
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na 2013 rok /druk nr 169/,
   • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na 2013 rok /druk nr 170/,
   • zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 2013 rok /druk nr 171/,
   • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2013 rok /druk nr 172/,
   • uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na 2013 rok /druk nr 173/,
   • zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 435 000,00 zł /druk nr 174/,
   • zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia pożyczki pomostowej w kwocie 420 000,00 zł /druk nr 175/,
   • zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 250 000,00 zł /druk nr 176/,
   • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 177/,
   • zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2012 /druk nr 178/,
   • ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych /druk nr 179/,
   • zmiany uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla /druk nr 180/,
   • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 181/,
   • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/ druk nr 182/,
   • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 183/,
   • uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla /druk nr 184/.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Oświadczenia i informacje.
  10. Zamknięcie sesji.


  Wspólne posiedzenie komisji 27 grudnia 2012 r./czwartek/ godz. 11:00.

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2012-12-21

  Informacja o naborze wniosków

  Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie "Małych Projektów", tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

  za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA NAFTY" działającej na terenie gmin:

  Chorkówka, Dukla, Iwonicz - Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe  Termin składania wniosków:
  Od 31 grudnia 2012 r. do 29 stycznia 2013 r.

  Miejsce składania wniosków:
  Biuro Lokalnej Grupy Działania "KRAINA NAFTY", 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

  Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

  Miejsce zamieszczenia wzoru formularza wniosku: Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
  1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl
  2. Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty" pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

  Miejsce zamieszczenia kryteriów wyboru operacji, w tym kryteriów uzasadniających realizację operacji w ramach LSR oraz wykazu dokumentów niezbędnych do wyboru operacji: Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania "Kraina Nafty" dla działania "Małe Projekty", określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach:
  1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: www.si.podkarpackie.pl
  2. Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty" pod adresem: www.kraina-nafty.pl.

  Limit dostępnych środków w ramach obecnego naboru wynosi: 650 893,15 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

  Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD: Operacja kwalifikuje się do dofinansowania, jeśli jest zgodna z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym LSR oraz w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów uzyskała co najmniej 40% punktów z maksymalnej ilości punktów oraz spełnia kryteria 4 i 8 uzasadniające realizację operacji w ramach LSR.

  Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty" przy ul. Dworskiej 14, 38-430 Miejsce Piastowe oraz pod nr telefonu 13 44 07 043.

  Pliki do pobrania:

  Wykaz dokumentów...
  Karta oceny zgodności...
  Oświadczenie wnioskodawcy...

  2012-12-21

  Warsztaty szkoleniowe LGD

  UWAGA - ZMIANA TERMINU SZKOLENIA!!!

  Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" informuje, że dwudniowe, bezpłatne szkolenie z Małych Projektów - połączone z warsztatami sporządzania wniosków odbędzie się 10-11 styczeń 2013 r. w Pensjonacie Antares w Iwoniczu-Zdroju.

  LGD "Kraina Nafty" zaprasza na dwudniowe, bezpłatne szkolenie połączone z warsztatami dotyczącymi pisania Małych Projektów.

  Szczegóły szkolenia znajdziecie Państwo tutaj...

  Wścieklizna nadal groźna

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie informuje o kolejnym przypadku stwierdzenia ogniska choroby zakaźnej - wścieklizny u lisa wolnożyjącego na terenie Gminy Dukla.

  Szczegółowe informacje...

  2012-12-21

  Wybory uzupełniające w Łękach Dukielskich

  Uchwałą Nr XXVI/163/12 z dnia 27 listopada 2012 r. Rada Miejska w Dukli stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3 w Łękach Dukielskich. Na tej podstawie Wojewoda Podkarpacki zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających w tym okręgu na dzień 24 lutego 2013 r. i określił kalendarz wyborczy zawierający terminy czynności przewidzianych przepisami Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

  Sekretarz Gminy
  Mirosław Matyka

  Zarządzenie nr 318/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dukli, Rady Gminy Jaśliska, Rady Gminy Nozdrzec.

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie terminu zawiadamiania Komisarza Wyborczego w Krośnie o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dukli zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 r. oraz o zgłaszaniu do Komisarza Wyborczego w Krośnie kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej.

  2012-12-20

  Kalendarz - Gmina Dukla 2013

  Już siódmy rok samorząd Gminy Dukla wydaje kalendarz. Kalendarz na 2013 rok został wydany przy wsparciu firm działających na terenie naszej gminy, a to: Przedsiębiorstwa Produkcji Materiałów Drogowych sp. z o.o. w Rzeszowie (Kamieniołom Lipowica), ŻWIRGEO s.c. Zbigniewa Trytki i Tadeusza Malczewskiego, Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM sp. z o.o., Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy METALNAFT, Firmę Produkcyjno-Usługową PAGUMET, Stację Narciarską CHYROWA - SKI w Chyrowej, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" . Kalendarz ma 4 strony, każda strona zawiera kwartał roku, 3 zdjęcia i kalendarium. Na kalendarium zaznaczone są imprezy stałe kulturalne i sportowe odbywające się w naszej gminie.

  Bardzo serdecznie dziękujemy Firmom, które wsparły wydanie kalendarza.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-12-19

  Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku

  Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że ukazał się siódmy już tom cyklu Biblioteki Dukielskiej: Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku. Autorem jest Janusz Kubit. Wydawcą Gmina Dukla, a do druku przygotowało Wydawnictwo RUTHENUS z Krosna

  Książka składa się z: przedmowy, wstępu, 5 rozdziałów, zakończenia, podziękowania, bibliografii, słowniczka skrótów, indeksu osobowego i ilustracji. Opracowanie historyczne "Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku" przybliża dzieje formowania się granicy państwowej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i jej ochronę w okresie międzywojennym. Ponadto można się zapoznać z historią dwóch batalionów Wojska Polskiego, sformowanych dla tworzonej naprędce Armii "Karpaty", dla obrony południowej granicy ze Słowacja i Węgrami. Dowiadujemy się także o obronie Dukielszczyzny z udziałem II batalionu 2 pp KOP "Karpaty" i Batalionu Obrony Narodowej "Krosno" i dalszych losach obrońców przesmyku dukielskiego; tak podczas kampanii wrześniowej; jak i po jej zakończeniu.

  Książka do nabycia w Informacji Turystycznej, ul. Trakt Węgierski 26a (budynek na dworcu autobusowym) i w księgarni w rynku.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-12-19

  Relikwie bł. Jana Pawła II w parafii Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich

  23 listopada br. ks. proboszcz Zdzisław Babiarz oraz trzyosobowa delegacja grona pedagogicznego na czele z panią dyrektor Krystyną Delimatą miała zaszczyt uczestniczyć w niecodziennym spotkaniu. Miejscem tego spotkania był budynek Kurii Metropolitalnej w Krakowie mieszczący się przy znanej wszystkim ulicy Franciszkańskiej 3. To właśnie tu, każdorazowo podczas pielgrzymek do ojczyzny, zatrzymywał się nasz Wielki Rodak. Mając na uwadze fakt, że kardynał Dziwisz jest jedyną osobą, która przez wiele lat pozostawała w tak bliskich kontaktach z naszym Ojcem Świętym, odczuwaliśmy szczególną radość, że to właśnie z jego rąk przyjmujemy relikwie. Podczas spotkania w kilku zdaniach opowiedzieliśmy kardynałowi o naszej szkole i pokazaliśmy kronikę, w której staramy się zamieszczać informacje o wydarzeniach związanych z osobą Patrona. Znakiem upamiętniającym nasze spotkanie z byłym sekretarzem Ojca Świętego jest jego wpis do kroniki: "Niech Patron błogosławiony Jan Paweł Wielki opiekuje się całą szkołą, która nosi Jego imię." Ponadto kardynał przekazał nam reprodukcję pięknego obrazu z wizerunkiem Jana Pawła II autorstwa włoskiej malarki.

  Druga niedziela Adwentu, tj. 9 grudnia br. to kolejna ważna data dla całej wspólnoty parafialnej z Łęk Dukielskich. W tym dniu nastąpiło wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II do kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczysta Msza św. o godz. 10.00, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza rozpoczęła się odśpiewaniem pieśni, która powstała na okoliczność beatyfikacji Papieża - Polaka.

  Ksiądz rekolekcjonista, w homilii podkreślał, jakim człowiekiem był Jan Paweł II, jak ogromną rolę w Jego niełatwym życiu odgrywała modlitwa. Zwrócił też uwagę na fakt, że polski papież jest jednym z nielicznych, któremu tuż po śmierci nadano przydomek "Wielki". Ta świadomość powinna towarzyszyć wszystkim, którym jest bliski. Modlitwa za przyczyną bł. Jana Pawła II, oddawanie czci jego relikwiom muszą być powiązane z życiem, w którym realizowane są Boże przykazania.

  Ksiądz Z. Babiarz, na zakończenie uroczystości, podzielił się osobistymi refleksjami związanymi ze spotkaniem z Ojcem Świętym. Wyznał, że sam jest bardzo wzruszony, iż w jego parafii Jan Paweł II pozostanie już na zawsze, a radosny dzień wprowadzenia relikwii zbiegł się z zakończeniem peregrynacji Wielkopiątkowego Krzyża Papieskiego w archidiecezji przemyskiej. W oprawę liturgii włączyła się społeczność szkolna i parafialna, a pieśni wykonywały naprzemiennie dwa chóry z Łęk Dukielskich: Musica i Łęczanie.

  Po zakończonej Eucharystii wierni mogli ucałować relikwie.

  Podczas tej niecodziennej uroczystości w sercach wielu zebranych odżyły wspomnienia związane z pobytem Wielkiego Jana Pawła II na Podkarpaciu.

  Cieszymy się, że piękna świątynia w Łękach Dukielskich od tej pory jest miejscem szczególnej obecności Jana Pawła II. Niech ta obecność przyczynia się do umacniania wiary i życia zgodnego z nauką, jaką nasz Patron głosił.

  Więcej zdjęć w galerii...

  Urszula Szpiech

  2012-12-17

  Eko śniadanie u Ministra Rolnictwa  6 grudnia br. Minister Rolnictwa Stanisław Kalemba zaprosił pracowników resortu oraz dziennikarzy branżowych na ekologiczne śniadanie, przygotowane specjalnie przez Stowarzyszenie Polska Ekologia. Wszystkie produkty dostarczyli członkowie stowarzyszenia. Nie zabrakło słynnych już wędlin z Dukielszczyzny i serów z gospodarstwa ekologicznego z Mszany "Figa". W śniadaniu uczestniczył prezes zarządu, dyrektor Zakładu Mięsnego Jasiołka z Dukli Paweł Krajmas W imieniu zrzeszonych polskich przedsiębiorców ekologicznych, przedstawił zebranym dotychczasowe osiągnięcia oraz plany działań i akcji promocyjnych Stowarzyszenia. Wszyscy zebrani przyznali słuszność konieczności zwiększenia kampanii społecznych i informacyjnych nt. zdrowego i ekologicznego żywienia. Podsumowano ostatnie akcje: "Żywność ekologiczna gwarancją dobrego smaku" oraz "Ogólnopolski Tydzień Żywności Ekologicznej". W dalszej części nie można było pominąć tematu GMO, do którego stowarzyszenie ustosunkowało się w liście otwartym do Prezydenta RP. Największe wrażenie na gościach zrobił oczywiście niepowtarzalny smak polskich, rodzimych wyrobów ekologicznych, które zyskały kolejnych medialnych zwolenników.

  Kamil Krowicki

  2012-12-11

  Stary telefon na szlachetny cel  Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych w Krośnie, organizuje akcję "Stary telefon". Akcja polega na zbiórce zepsutych, starych telefonów komórkowych, które zgodnie z umową przekazujemy do firmy recyklingowej w Warszawie. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na wsparcie rodzin najbardziej potrzebujących i chorych na nowotwory. Zaznaczam, iż w tej grupie są i mieszkańcy gminy Dukla. Będziemy wdzięczni za wsparcie nas za co z góry dziękuję. Chcę jeszcze dodać, iż dołączyli do nas uczniowie wielu krośnieńskich szkół(8) oraz gimnazjum w Zręcinie, Potoku, Zespół Szkół w Turaszówce i gimnazjum nr 1 w Jaśle. Po Nowym Roku zachęcimy do współpracy inne szkoły.

  Zbiórka trwa do 30 marca 2013 roku. Telefony trzeba dostarczyć do świetlicy TRW - Krosno ul. Kisielewskiego 2 (Osiedlowy Dom Kultury) od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.30 do 16.30 .

  TRW - nasza organizacja szkole, która zbierze najwięcej telefonów przekaże przed wakacjami dofinansowanie do wycieczki szkolnej. Obecnie nie mogę napisać ile bo jeszcze mnie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy. Będzie to 500 lub 1000 złotych. Tak jest ustalone z Zarządem Towarzystwa.

  Danuta Kowalczyk
  Prezes TRW w Krośnie

  2012-12-11

  Ogłoszenie Burmistrza Dukli

  Ogłoszenie Burmistrza Dukli o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Stosownie do art. 11, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) a także stosownie do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) jak również stosownie do uchwały Nr XXX/214/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 9 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dukla (uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/185/2000 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 listopada 2000 roku) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Zmiana studium obejmuje całą gminę Dukla w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenu objętego zmianą studium zgodnie z uchwałą Nr XIX/118/12 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 marca 2012 roku, położonego w miejscowości Iwla, obejmującego złoże surowców mineralnych.

  Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany studium.

  Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 27 grudnia 2012 r. do 11 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli godzinach od 7.00 do 15.00, w pokoju nr 106.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, o godz. 11.00.

  Uwagi i wnioski do projektu zmiany studium może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany studium należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, do Burmistrza Dukli z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2013 r.

  Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 marca 2013 r.

  Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dukli.

  Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i załącznikami

  Burmistrz Dukli
  Marek Górak

  2012-12-10

  Wścieklizna nadal groźna

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie informuje o kolejnym przypadku choroby zakaźnej - wścieklizny.

  Pełna informacja w załączniku...

  2012-12-04

  Droga powiatowa Trzciana - Zawadka Rymanowska wyremontowana

  Droga wymagała kapitalnego remontu. Stan techniczny nawierzchni zagrażał bezpieczeństwu jej użytkowników oraz ograniczał dostępność do drogi międzynarodowej nr 9 Radom - Barwinek. Jest to ważny ciąg komunikacyjny zarówno dla mieszkańców gminy Dukla jak również Nadleśnictwa Dukla i lokalnych zakładów produkcyjnych. Jest jedyną drogą prowadzącą do wsi Zawadka Rymanowska.

  W odbiorze inwestycji, który nastąpił 27 listopada uczestniczyli: radny powiatu Krzysztof Zawada, kierownik PZD w Krośnie Marek Pepera, Janusz Zajdel ze Starostwa Powiatowego w Krośnie, Ludwik Krakowiecki sekretarz biura Nadleśnictwa Dukla, współwłaściciel Przedsiębiorstwa "Żwirgeo" Zbigniew Trytko oraz przedstawiciele wykonawcy zadania Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie.

  W ramach zadania wykonano wzmocnienie nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową wraz z uzupełnieniem poboczy na długości 600 m. Wyremontowano także most na potoku Zawadka położony w ciągu drogi powiatowej. Prace obejmowały betonowanie konstrukcji, wykonanie izolacji, uzupełnienie i malowanie tynków zewnętrznych oraz wykonanie nawierzchni.

  Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 183 tys. zł. W kosztach zadania partycypowało Nadleśnictwo Dukla. Jak przyznał Ludwik Krakowiecki - Lasy są jednym z użytkowników tej drogi i są świadome tego, że skoro korzystają z niej to widzą potrzebę naprawy ze względów bezpieczeństwa.

  Inwestycję wsparło także Przedsiębiorstwo Produkcyjne Kruszywa "Żwirgeo" S.C przekazując materiał do wykonania podbudowy nawierzchni.

  źródło/foto: www.powiat.krosno.pl

  2012-11-30

  Bezpieczniej na drodze w Głojscach

  Powiat Krośnieński zakończył budowę chodnika w Głojscach w ciągu drogi powiatowej Sulistrowa - Draganowa - Głojsce, w okolicach szkoły i kościoła. Był to drugi etap inwestycji rozpoczętej w 2010 roku, w ramach której wybudowano 300 m chodnika. Zakończony w tym roku etap obejmował również budowę 300 m chodnika o szerokości 1,5 m oraz budowę kolektora burzowego. Gmina Dukla partycypowała w kosztach przedsięwzięcia. Całkowita wartość inwestycji to 137 760 zł, a tym wkład gminy Dukla wynosi 50 tys. zł.

  Przy odbiorze robót obecni byli dyrektor - etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar, zastępca burmistrza Dukli Andrzej Bytnar, radna gminy Halina Pietruś, która czyniła starania o budowę chodnika i zabiegała o środki z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji oraz Janusz Zajdel ze Starostwa Powiatowego w Krośnie.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-11-30

  40 lecie działalności Polskiego Związku Gołębi Pocztowych Sekcji Dukla

  24 listopada br. w Zajeździe "Domino" w Zboiskach 40 lecie działalności świętowali członkowie Polskiego Związku Gołębi Pocztowych Sekcji Dukla. Zebranych członków Sekcji i zaproszonych gości przywitał prezes Edward Pietruś. Prezes przedstawił rys historyczny dukielskiej Sekcji i sprawozdanie z działalności sekcji. Rozdano puchary i medale najlepszym hodowcom. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Dukli Marek Górak. Więcej informacji w grudniowym numerze dukielskiego miesięcznika.

  Więcej zdjęć w galerii...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-11-28

  Małe formy teatralne  23 listopada odbył się konkurs Małych Form Teatralnych. W związku z trwającym remontem sali widowiskowej Ośrodka Kultury, tym razem skorzystaliśmy z gościnności ZSP w Jasionce. Młodzi artyści ze szkoły podstawowej z Głojsc jak i ZSP z Jasionki przygotowali wraz z opiekunami kilka krótkich widowisk. W każdej z trzech kategorii konkursowych obejrzeliśmy po dwa spektakle. W kategorii pierwszej uczniowie szkoły w Głojscach wystąpili z przedstawieniem "Calineczka", uczniowie z ZSP w Jasionce z przedstawieniem "Ambaras w bajecznym lesie". W kategorii drugiej zobaczyliśmy "Szkolne igraszki" i "Dziada i babę" przygotowane przez dzieci z Jasionki, w III kategorii "Żelazne trzewiczki" oraz "Osobliwe Przypadki Cymeona Maksymalnego". Konkurs odbył się na największym holu w szkole, na przygotowanej przez uczniów i pracowników szkoły teatralnej scenie. Pani Danuta Ciuła dyrektor ZSP w Jasionce jak i nauczyciele okazali nam wielką pomoc. Ośrodek Kultury dziękuje, więc za współorganizację konkursu, udostępnienie szkoły i życzliwość.

  Jury w składzie; Alicja Jakieła , Małgorzata Walaszczyk-Faryj, Norbert Uliasz, po obejrzeniu 6 prezentacji konkursowych, postanowiło przyznać następujące miejsca:

  Kat. I klasy I - III

  I miejsce - Głojsce za widowisko "Calineczka" opiekun Elżbieta Knap,
  I miejsce - Jasionka za widowisko "Ambaras w bajecznym lesie" opiekun Bogumiła Stojak,

  Kat: II klasy IV - VI

  I miejsce - Jasionka za widowisko "Dziad i baba" opiekun Dorota Lenkiewicz,
  II miejsce - Jasionka za widowisko "Szkolne igraszki" opiekun Dorota Lenkiewicz.

  Kat. III gimnazjum

  I miejsce - Jasionka za widowisko "Osobliwe przypadki Cymeona Maksymalnego" opiekun Anna Staroń,
  II miejsce - Jasionka za widowisko "Żelazne trzewiczki" opiekun Anna Staroń.

  Ośrodek Kultury w Dukli

  2012-11-26

  Piosenka obcojęzyczna 2012  16 listopada obchodziliśmy mały jubileusz a mianowicie V edycję Powiatowego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej. Od początku Starostwo Powiatowe przygarnęło konkurs pod swe skrzydła, jednocześnie będąc współfundatorem nagród. Dobrym duchem całego przedsięwzięcia i jurorem od pierwszej edycji jest Pani Grażyna Ostrowska z Biura Promocji Starostwa Powiatowego.

  Ze względu na trwający remont siedziby Ośrodka Kultury przegląd odbył się w Domu Ludowym w Cergowej dzięki uprzejmości Rady Sołeckiej oraz sołtysa Pana Adama Faustusa.

  Chęć udziału w konkursie zgłosiło 60 uczestników z terenu powiatu krośnieńskiego. Jury w składzie: Grażyna Ostrowska, Cecylia Ganczarska, Agnieszka Karwacz, Wiktor Wolański i Małgorzata Walaszczyk-Faryj, oceniało śpiewających w języku francuskim, angielskim, rosyjskim, włoskim, łemkowskim i hiszpańskim w pięciu kategoriach wiekowych. W tym roku komisja miała nie lada problem do rozwiązania, ponieważ w kategorii "szkoły średnie" wokalny poziom prezentowany przez młodzież był bardzo wysoki i jednocześnie wyrównany. Po burzliwych obradach jury przedstawiło wyniki swojej pracy - nagradzając "TYCH NAJLEPSZYCH"

  kat I (klasy I-III)

  I miejsce Emilia Zając - Studio wokalne Bel Canto Ok Dukla, II miejsce Paulina Zima - Lubatowa, III miejsce Gabriela Szafrańska Korczyna, wyróżnienie Julia Gołąbek - Głojsce

  kat II (klasy IV-VI)

  I miejsce Aneta Aszlar - Korczyna, II miejsce Nina Kogut ? Dukla, II miejsce Dawid Jakieła - Królik Polski, wyróżnienie Aleksandra Sołtysik ? Sieniawa, wyróżnienie Patryk Majer - Wietrzno

  kat III (gimnazjum)

  I miejsce Jagoda Soboń - O.S.M. Kosno, II miejsce Agnieszka Zając ? Lubatowa, III miejsce Julia Malczewska - Łęki Dukielskie, III miejsce Kamila Kula ? Jasionka, wyróżnienie Wiktoria Krzepkowska - Łęki Dukielskie, wyróżnienie Arleta Urbańska - Iwla

  kat IV (szkoła średnia)

  I miejsce Gabriela Lipka - Turaszówka, I miejsce Klaudia Dereniowska - V LO Krosno, II miejsce Joanna Buryła ? Krosno, II miejsce Gabriela Matyka Studio - wokalne Bel Canto Ok Dukla, III miejsce Magdalena Klimkiewicz - Technikum nr 7 Krosno, wyróżnienie Barbara Sierpińska

  kat V duety/zespoły

  I miejsce ZESPÓŁ "SONG" - Krościenko Wyżne, II miejsce Julia i Laura Woźniak - Głojsce, III miejsce Wiktoria Krzepkowska i Klaudia Łajdanowicz - Łęki Dukielskie

  Grand Prix

  Zespół wokalny Społecznej Szkoły Muzycznej w Krośnie

  Ośrodek Kultury w Dukli

  2012-11-26

  "Orlik" w Tylawie oddany do użytku

  Zakończono budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012". 20 listopada br. inwestycja została komisyjnie odebrana.

  W bardzo krótkim czasie udało się zrealizować tak piękną i kosztowną inwestycję. Od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie tj. od 9 maja br. do jego zakończenia, czyli do15 listopada 2012r upłynęło zaledwie 190 dni. Wykonawcą zadania była firma Budownictwo "STYL-BAU" Bogdan Klatka z Jasła. Realizacja tego zadania możliwa była dzięki pozyskaniu znacznego dofinansowania ze środków Ministra Sportu i Turystyki w ramach programu "Moje Boisko ORLIK 2012". Całkowita wartość zadania wyniosła 924 973,64 zł, dofinansowanie 716 000,00 zł.
  W ramach realizacji projektu wybudowano:

  • boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m) - ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. 4m, wyposażone w piłko-chwyty o wys.6m, wyposażone w trwale montowane do podłoża - dwie bramki do gry w piłkę nożną,
  • boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wym. 19,1m x 32,1m - ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. . 4m, wyposażone kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową.

  Cały kompleks jest monitorowany i oświetlony ( zamontowano 9 masztów oświetleniowych) co pozwoli na bezpieczne korzystanie z niego także po zmroku.

  Piotr Świder  2012-11-23

  Uczcili rocznicę odzyskania niepodległości  17 listopada br. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbyło się otwarcie wystawy "W stronę niepodległości. Operacja Gorlicka 1915". W otwarciu wzięła udział Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915, która zaprezentowała umundurowanie i wyposażenie c.k. 20 pułku piechoty i sanitariuszek. Wystawa połączona była z prezentacją multimedialną "Czy niepodległość wyszła także z Gorlic?" Katarzyny Liany, pracownika Muzeum Regionalnego PTTK w Gorlicach. Otwarcie wystawy odbyło się z okazji kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przy wypełnionej po brzegi sali konferencyjnej muzeum. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz strzelania z ckemu.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  Więcej zdjęć w galerii...

  2012-11-21

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 27 listopada 2012 r. (wtorek) o godz.11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  6. Informacja o stanie oświaty w Gminie Dukla.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • zmiany uchwały własnej dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości /druk nr 162/,
   • zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2013 /druk nr 163/,
   • pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) w Wietrznie Gmina Dukla /druk nr 164/,
   • zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. /druk nr 165/,
   • ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych /druk nr 166/,
   • stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego /druk nr 167/,
   • podziału Gminy Dukla na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych /druk nr 168/.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Oświadczenia i informacje.
  10. Zamknięcie sesji.


  Wspólne posiedzenie komisji 27 listopada 2012 r./wtorek/ godz. 8:00.

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2012-11-20

  Powiatowy Klub Historyczny im. Armii Krajowej w ZS nr.2 w Dukli  Działalność Powiatowego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej zainaugurowano 27 stycznia 2009 w Muzeum Historycznym- Pałac w Dukli. Klub powstał z inicjatywy starosty powiatu krośnieńskiego, a jego głównym celem było upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy historycznej dotyczącej dziejów Polski i losów jej obywateli w XX wieku, tradycji i dziedzictwa ideowego AK, podtrzymanie łączności międzypokoleniowej miedzy bohaterami lat wojny a współczesną młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej. Od dwóch lat do Klubu Historycznego LO w Dukli dołączyli gimnazjaliści. Klub obecnie liczy 34 członków. Opiekunowie klubu Jolanta Wojdyła i Stanisław Kalita zgodnie z myślą C. K. Norwida: "Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej" uzmysławiają młodzieży jak ważna jest znajomość historii w rozumieniu współczesnego świata, jak znajomość faktów historycznych wpływa na poczucie godności i przynależności narodowej. We wrześniu w naszej szkole miała miejsce podniosła uroczystość przekazania przez kombatantów sztandaru Armii Krajowej naszej placówce. Akademię z tej okazji przygotowała młodzież kl. I i II LO pod kierunkiem opiekunów Klubu Historycznego. Historię AK przybliżyła w prelekcji Jolanta Wojdyła, a Stanisław Kalita w pokazie multimedialnym przedstawił najnowsze fakty dotyczące II wojny światowej, podkreślając wagę źródeł historycznych dla badaczy historii. Po przekazaniu sztandaru odbyło się spotkanie młodzieży z kombatantami AK okręgu Dukla.

  Klub Historyczny prowadzi żywą działalność krzewiąc wśród młodzieży ideę patriotyzmu. Uczestniczymy w otwarciach wystaw historycznych, spotkaniach z kombatantami, spektaklach teatralnych dotyczących lat wojny i okupacji, organizujemy w szkole prelekcje filmowe dotyczące losów Polski i Polaków w latach wojny i trudnych czasach powojennych, spotkania z pracownikami IPN, zorganizowaliśmy wystawę IPN dotyczącą walk na Podkarpaciu w 1939 roku. W przyszłym roku planujemy organizację wystawy IPN dotyczącą Katynia. Obchodzimy uroczyście wraz z kombatantami rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego, we wrześniu tego roku braliśmy udział w Powiatowym Konkursie Historii XX wieku w Odrzykoniu, przywożąc z niego II i IV miejsce. Zorganizowaliśmy międzyszkolną wycieczkę historyczną do Chyrowej w celu uczczenia bitwy karpacko-dukielskiej, składaliśmy kwiaty i wieńce podczas obchodów operacji karpacko-dukielskiej na cmentarzu wojennym w Dukli, przygotowaliśmy montaż poetycko-muzyczny z okazji Święta Odzyskania Niepodległości w kościele farnym w Dukli.

  Planujemy dalszą kontynuację działalności Klubu Historycznego. W najbliższym czasie planujemy wzięcie udziału w otwarciu wystawy w Muzeum Historycznym w Dukli pt. "W stronę niepodległośc - operacja gorlicka", przybliżymy sylwetkę Augusta Kowalczyka, patrioty i aktora, ujętego przez Niemców w Barwinku w1940 roku i przetrzymywanego w więzieniu w Dukli, planujemy dalsze wycieczki historyczne m.in. do twierdzy Przemyśl, kontynuację cyklu filmów patriotycznych, tzw. "pułkowników" i wielu ciekawych inicjatyw. W najbliższym czasie wyświetlimy film Dlaczego, o historii dukielskich Żydów, nakręcony przez stowarzyszenie Stetl przy współudziale naszych uczniów.

  Szczegóły naszej działalności można znaleźć na stronie naszej szkoły. (http://zs2.dukla.pl). Prelekcje, wystawy są dostępne także dla mieszkańców. Serdecznie zapraszamy.

  Opiekunowie:
  Jolanta Wojdyła, Stanisław Kalita

  2012-11-16

  O mój rozmarynie...  11 listopada o godzinie o godz. 15.00 w klasztorze OO. Bernardynów w Dukli odprawiona została msza św. za Ojczyznę. Po niej Stowarzyszenie Stetl Dukla, Ośrodek Kultury w Dukli, Chór "Musica" z Łęk Dukielskich, a także gospodarz sanktuarium kustosz o. Micheasz Okoński zaprosili uczestników mszy św. na patriotyczne śpiewanie. Chór "Musica" przy akompaniamencie nauczyciela muzyki i kierownika chóru Andrzeja Aszlara przy pomocy Drużyny Harcerskiej "Watra" z ZSP w Równem i przybyłych na śpiewanie zaśpiewał dwadzieścia najpopularniejszych pieśni patriotycznych.

  Stowarzyszenie Sztetl jako główny organizator zadbało o to aby wszyscy uczestniczy otrzymali śpiewniki i plakietki z godłem.

  Organizatorzy dziękują o. Micheaszowi Okońskiemu za udostępnienie kościoła do realizacji wspólnego patriotycznego śpiewania.

  Więcej zdjęć w galerii

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-11-15

  Fundusze Europejskie dla osób po 50-tym roku życia  Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie dla osób w wieku 50+".

  Zapraszamy 21.11.2012 (środa) na godz. 10:00, sala 307 Starostwo Powiatowe w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1.

  Podczas spotkania zostaną przedstawione aktualne możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej, podniesienie kwalifikacji zawodowych, dostępne kursy i szkolenia dla osób z grupy wiekowej 50+.

  Na spotkanie zapraszamy również inne osoby zainteresowane wyżej wymienioną tematyką.

  Spotkanie organizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Krośnie.

  Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 13 43 75 814.

  Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

  Szczegółowych informacji udziela:

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  ul. Bieszczadzka 1 pok. 101
  38-400 Krosno
  tel./fax. 013 43 75 814
  lpi.krosno@podkarpackie.pl
  www.pife.podkarpackie.pl
  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

  2012-11-15

  Ogłoszenie Burmistrza Dukli

  Ogłoszenie Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie, Wietrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Stosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) a także stosownie do uchwały Nr XI/57/11 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie, Wietrzno, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie, Wietrzno, uchwalonego Uchwałą Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dukla (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 56, poz. 732 z 21 kwietnia 2005 roku), zmienionej Uchwałą Nr L/316/06 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dukla (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 97, poz. 1392 z 4 sierpnia 2006 roku), zmienionej Uchwałą Nr IX/58/07 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cergowa, Jasionka, Lipowica, Nowa Wieś, Zboiska (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 63, poz. 1584 z 6 sierpnia 2007 roku), zmienionej Uchwałą Nr XIV/85/07 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 14 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Barwinek, Trzciana, Tylawa, Zawadka Rymanowska, Zyndranowa (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 6, poz. 114 z 28 stycznia 2008 roku) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Zmiana planu obejmuje przeznaczenie terenów pod lokalizację oczyszczalni ścieków w obszarze położonym w miejscowości Wietrzno obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 590/1 i 591.

  Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji zmiany planu.

  Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 21.11.2012 r. do 19.12.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli w godzinach od 7.00 do 15.00, w pokoju nr 106.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.12.2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, o godz. 11.00.

  Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski do projektu zmiany planu należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, do Burmistrza Dukli z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2013 r.

  Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2013 r.

  Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Dukli.  Projekt zmiany planu wraz z prognozą i załącznikami

  Burmistrz Dukli Marek Górak

  2012-11-13

  Wścieklizna nadal groźna

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie informuje o kolejnym przypadku choroby zakaźnej - wścieklizny.

  Pełna informacja w załączniku...

  2012-11-12

  Most w Równem oficjalnie otwarty  Powiat Krośnieński zakończył, zgodnie z terminem, przebudowę mostu drogowego na rzece Jasiołce w miejscowości Równe. Stary most był w złym stanie technicznym i wymagał pilnej odbudowy. W ostatnich latach zwiększyło się natężenie ruchu, głównie samochodów ciężkich, co w znacznym stopniu przyczyniło się do degradacji nawierzchni.

  Jezdnia z licznymi wybojami i ubytkami stanowiła zagrożenie dla użytkowników, a obiekt wymagał oczyszczenia i konserwacji.

  Zakres prac obejmował m.in. oczyszczenie elementów podpór płyty pomostu, zamontowanie bariero - poręczy, wykonanie izolacji, wymianę elementów konstrukcyjnych obiektu, wykonanie nawierzchni jezdni, chodników oraz umocnienie brzegów rzeki.

  Po przebudowie zmieniły się parametry mostu: zwiększyła się nośność do 30 ton, długość wynosi 65,80 m, a szerokość 9,55 m - 9,66 m.

  Podczas symbolicznego otwarcia mostu obecni byli przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, dyrektor - etatowy członek Zarządu Jan Pelczar, kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Marek Pepera oraz wykonawca Walenty Kuśnierz i kierownik budowy Rafał Smoroński. W imieniu władz samorządowych powiatu, dyrektor Jan Pelczar podziękował wykonawcy za rzetelnie przeprowadzoną inwestycję i dotrzymanie terminu. Roboty budowlane wykonało Budownictwo Komunikacyjne z Nowego Sącza. Koszt inwestycji wyniósł ponad 997 tys. zł.

  źródło/foto: www.powiat.krosno.pl

  2012-11-09

  Narodowe Święto Niepodległości

  Narodowe Święto Niepodległości - obchodzone jest co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. Ustanowione Świętem Niepodległości ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości i do czasu wybuchu II wojny światowej obchodzone było tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. Po zakończeniu II wojny światowej święto nie było oficjalnie obchodzone. Zostało przywrócone przez Sejm IX kadencji ustawą z 15 lutego 1989 roku, lecz pod zmienioną nazwą Narodowe Święto Niepodległości..

  Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Na wszystkich budynkach użyteczności publicznej wywieszane są flagi. Nie wstydźmy sie polskości powieśmy u siebie na domach, balkonach, w oknach flagę narodową, za którą nasi pradziadowie, dziadowie i ojcowie przelewali krew.

  kbr

  2012-11-09

  Wspólne świętowanie Dnia Niepodległości

  Gminne obchody Święta Niepodległości rozpoczną się uroczystą mszą za Ojczyznę w Kościele pw. św. Marii Magdaleny w Dukli o godz. 11.00. Po mszy okolicznościowy program przedstawią uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. Po uroczystościach w kościele przedstawiciele władz gminnych i szkół złożą kwiaty po Krzyżem Pojednania.

  Zapraszamy mieszkańców Dukli i okolic do wspólnego świętowania

  Burmistrz Dukli
  Marek Górak

  2012-11-09

  Starość też radość, a młodość trwa wiecznie

  LGD "Kraina Nafty" realizować będzie projekt pn. STAROŚĆ TEŻ RADOŚĆ, A MŁODOŚĆ TRWA WIECZNIE" finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych.

  W załączeniu opis projektu i formularz rekrutacyjny.

  Opis projektu...
  Formularz rekrutacyjny...

  kbr

  2012-11-07

  Wyróżnienie dla Gminy Dukla

  W II edycji konkursu na najlepszy folder promujący region/miasto - Róża Regionów 2012 wyróżnienie otrzymał informator: Szlak Rowerowy Gminy Dukla, wydany przez naszą gminę. Kapituła oceniająca materiały promocyjne z całej Polski w konkursie Róża Regionów wysoko oceniała w tym roku materiały promujące regiony i produkty turystyczne. Organizatorem konkursu był dwutygodnik "Wiadomości Turystyczne".

  Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 25 października 2012 roku w czasie targów Tour Salon w Poznaniu, największych targach turystycznych w Polsce.  kbr

  2012-11-02

  Trwa nabór do programu "Na Własne Konto"

  W październiku ruszyła I edycja programu "Na Własne Konto", realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. To inicjatywa skierowana do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, której celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej młodzieży oraz przekazanie jej umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej.

  I edycja programu "Na Własne Konto" będzie realizowana w roku szkolnym 2012/13. Termin nadsyłania zgłoszeń wydłużono do 14 listopada br. Inicjatywa, której pomysłodawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, skierowana jest do uczniów szkół oraz wychowanków świetlic środowiskowych w wieku gimnazjalnym, z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

  W ramach programu uczniowie biorą udział w zajęciach z przedsiębiorczości oraz ogólnej wiedzy ekonomicznej. Dodatkowe lekcje, prowadzone przez przeszkoloną uprzednio parę nauczyciel - student, realizowane będą podczas ferii zimowych (w okresie: połowa stycznia - koniec lutego, w zależności od województwa) oraz podczas drugiego semestru - w formie pozalekcyjnej. Podczas ich trwania gimnazjaliści poznają narzędzia ekonomiczne, umożliwiające im lepszy start w dorosłym życiu.

  Udział w programie to dla uczniów możliwość zdobycia wiedzy ekonomicznej, umiejętności planowania ścieżki zawodowej, czy poznania narzędzi finansowych i zasad funkcjonowania banków. W ramach inicjatywy przewidziane są także liczne konkursy - zarówno na poziomie szkolnym, jak i międzyszkolnym - zakończone finałem w Warszawie. Dla uczniów, najaktywniej uczestniczących w zajęciach, przewidziano nagrody rzeczowe, a dla laureatów finału konkursu w Warszawie, atrakcyjne stypendia. Wszyscy gimnazjaliści, biorący udział w zajęciach, otrzymają pamiątkowe certyfikaty.

  Program "Na Własne Konto" jest realizowany przy współpracy z bankami spółdzielczymi, Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. M. Rataja oraz ze specjalistami ze Szkoły Głównej Handlowej. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ubiega się o dofinansowanie projektu ze środków Narodowego Banku Polskiego.

  Pilotażowa edycja programu "Na Własne Konto" była realizowana w roku szkolnym 2011/12 i w 27 gminach, a uczestniczyło w nim ponad 500 uczniów. Program obejmował szkolenie dla nauczycieli, zajęcia dydaktyczne, konkurs filmowy oraz warsztaty reklamowe dla laureatów. Faza pilotażowa projektu była współfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego.

  O EFRWP:
  Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczął działalność w 1990 roku, na mocy umowy między rządem polskim a Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Fundacja od ponad dwóch dekad pomaga zmieniać wizerunek polskiej wsi, dostosowując się do zmieniających się potrzeb lokalnej społeczności. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infrastruktury technicznej, ale także - poprzez różne narzędzia finansowe - pomaga przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Fundacja duży nacisk kładzie także na rozwój infrastruktury społecznej, co czyni poprzez program grantowy wspierający aktywność i samoorganizację lokalnych społeczności czy wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

  Kontakt / Dodatkowe informacje

  Agnieszka Żeglińska, ITBC Communication
  Tel.: 22 250 49 20, 698 444 432
  Email: agnieszka_zeglinska@itbc.pl

  Karolina Lupa, EFRWP
  Tel.: 22 639 87 63
  Email: k.lupa@efrwp.com.pl

  2012-10-31

  Zawyją syreny...

  W piątek, 26 pażdziernika br. w ramach odbywającego się wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania przeprowadzone zostanie ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych. Ponadto stacje radiowe i TV Rzeszów wyemitują komunikaty alarmowe - o godz.17 ogłoszenie alarmu, a o 17.30 odwołanie.

  /zed/

  2012-10-26

  Jan Paweł II patronem szkoły  22 października br. mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Edwarda Wołosa, byłego proboszcza parafii w Łękach Dukielskich rozpoczęła się uroczystość 10. lecia nadania Zespołowi Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich imienia Jana Pawła II. Homilię wygłosił były proboszcz Alojzy Szwed, który powiedział że Jan Paweł II znał wartość młodzieży i przytoczył słowa które Ojciec Święty wypowiedział na Światowych Dniach Młodzieży w Paryżu w 1997 roku: Wy jesteście nadzieją kościoła i świata, wy przejmiecie pałeczkę i staniecie się kontynuatorami nauki Chrystusa... . Światowe Dni Młodzieży w Paryżu ku zdziwieniu Francuzów zgromadziły milion sto tysięcy młodych ze 160 krajów świata. To była liczba przewyższająca wszelkie przewidywania. Optymistyczne dane mówiły o dwustu pięćdziesięciu tysiącach młodych. Ale na nic zdały się ludzkie kalkulacje i dziennikarskie proroctwa. Młodzi pokazali światu swój entuzjazm i radość ze spotkania z Chrystusem: Dokonaliście znakomitego wyboru obierając za patrona waszej szkoły Jana Pawła II, który zawsze podkreślał, że Chrystus jest najlepszym nauczycielem - dodał ks. Alojzy.

  Po mszy św. zaproszeni goście udali się do sali widowiskowo-sportowej w szkole, gdzie odbyła się część artystyczna uroczystości. Dyrektor szkoły Krystyna Delimata witając zaproszonych gości powiedziała: Październik od wielu już lat jest miesiącem, w którym nasze myśli kierujemy do nieodżałowanego Papieża Polaka Jana Pawła II. Dla naszej szkolnej wspólnoty 10 października to szczególna data w naszej historii. 10 lat temu uchwałą Rady Miejskiej w Dukli Zespół Szkół Publicznych: szkoła Podstawowa i Gimnazjum otrzymał imię Jana Pawła II. W tym tak ważnym dniu witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych gości..... . Na uroczystość przybyli: posłowie na Sejm RP: Piotr Babinetz i Bogdan Rzońca, burmistrz Dukli Marek Górak, wiceburmistrz Dukli Andrzej Bytnar, wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, radni Rady Miejskiej w Dukli na czele z przewodniczącym Andrzejem Dziedzicem, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, księża z dukielskiego dekanatu wraz z dziekanem ks. Tadeuszem Nowakiem, dyrektorzy wszystkich szkół z terenu gminy Dukla, były dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i burmistrz gminy Dukla w czasie gdy szkole nadawano imię Jana Pawła II Piotr Witkowski, pracownicy ZOPO, komendant Komisariatu Policji w Dukli Leszek Buryła, dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj, sołtys Łęk Dukielskich Tomasz Węgrzyn, przewodnicząca KGW w Łękach Dukielskich Maria Kołacz, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły w Łękach Dukielskich, a także rodzice uczniów aktualnie uczęszczających do szkoły. Głos zabrali zaproszeni goście: poseł Piotr Babinetz, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Krężałek, burmistrz Marek Górak i radny powiatu Stanisław Kenar. Były życzenia, gratulacje i kwiaty na ręce pani dyrektor Krystyny Delimaty.

  Młodzież i dzieci zaprezentowały bardzo bogaty program artystyczny. Wystąpił chór "Musica" prowadzony przez Andrzeja Aszlara nauczyciela muzyki w szkole w Łękach Dukielskich, zespół taneczny "Baletki" prowadzony przez Magdalenę Aszlar. Montaż słowno-muzyczny o życiu Patrona szkoły wykonali uczniowie, a przygotowały nauczycielki: Bernarda Skalska i Dominika Aszklar. Nauczycielki Barbara Wierdak i Urszula Szpiech przygotowały z młodzieżą szkolną i absolwentami scenki rodzajowe, których myślą przewodnią była miłość. Wystąpił zespół taneczny "Step", który powstał przy Stowarzyszeniu "Jedność", a prowadzony jest przez Norberta Uliasza, instruktora z Ośrodka Kultury w Dukli. Na zakończenie zadebiutował zespół "Mali Łęczanie", a powstał on niecały miesiąc temu. Nad wystrojem sali i dekoracjami czuwały nauczycielki: Katarzyna Majchrzak, Anna Bargieł i Bernarda Skalska. Na zakończenie gości zaproszono na poczęstunek.

  Wszystko było przygotowane bardzo starannie i Patron był na pewno zadowolony. Nic tylko gratulować dyrekcji i wykonawcom.

  Więcej zdjęć w galerii wydarzeń...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-10-25

  Masz pomysł i chcesz założyć własną firmę?!  Lokalny Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na spotkania informacyjne "Fundusze Europejskie na założenie działalności gospodarczej".

  26.10.2012, godz. 10:00

  Sala 308 w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie
  Krosno, ul. Bieszczadzka 1

  Podczas spotkania wszyscy zainteresowani uzyskają informacje na temat zasad pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich na założenie działalności gospodarczej (gdzie i kiedy złożyć wniosek o dotacje). Ponadto będzie można zapoznać się z ofertą bezpłatnych szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

  Szczegółowych informacji udziela:
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  ul. Bieszczadzka 1 pok. 101
  38-400 Krosno
  tel./fax. 013 43 75 814
  lpi.krosno@podkarpackie.pl
  www.pife.podkarpackie.pl
  www.funduszeeuropejskie.gov.pl

  2012-10-24

  Lekcja w urzędzie  Uczniowie klasy Vc ze Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z nauczycielką Katarzyną Poradyło odwiedzili dzisiaj Urząd Miejski w Dukli w ramach lekcji geografii, której tematem był podział administracyjny kraju. Mieli spotkanie z burmistrzem Markiem Górakiem, który opowiedział im o gminie Dukla i o zadaniach burmistrza i sekretarzem Mirosławem Matyką, który powiedział o podziale administracyjnym naszego kraju, Radzie Miejskiej w Dukli i o tym jak stanowione jest prawo lokalne w gminach.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-10-22

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 29 października 2012 r. (poniedziałek) o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla /druk nr 152/,
   • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla /druk nr 153/,
   • określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dukla /druk nr 154/,
   • uchylenia uchwały własnej dotyczącej wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty /druk nr 155/,
   • rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego /druk nr 156/,
   • zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla /druk nr 157/,
   • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 158/,
   • określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli /druk nr 159/,
   • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013 /druk nr 160/,
   • przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 /druk nr 161/.
  7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  8. Oświadczenia i informacje.
  9. Zamknięcie sesji.
  Wspólne posiedzenie komisji 26 października 2012 r./piątek/ godz. 9:00.

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2012-10-22

  Nowa siedziba Karpackich Parków Krajobrazowych

  Od 10 października br. Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie ma nową siedzibę w Dukli przy ul. Trakt Węgierski 8a (budynek w którym mieściło się Nadleśnictwo Dukla).

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-10-19

  Dojście do Świętej Wody oznakowane

  Na zachodnim stoku góry Piotruś (728 m) w Beskidzie Niskim znajduje się źródło nazywane Święta Woda, które tradycja wiąże ze św. Janem z Dukli. Mieszkańcy Jaślisk i okolicznych wsi uważają, że to właśnie tu św. Jan szukał sobie miejsca na pustelnię. Od lat na potężnym jaworze, wyrastającym niemal nad samym źródłem, wisiała niewielka kapliczka nadrzewna. W 2005 roku leśnicy wznieśli nad kamienną cembrowiną źródła metalowy krzyż i drewnianą kaplicę.

  Stoki góry Piotruś są niezwykle malownicze; od grzbietu zwieńczonego wychodniami skalnymi schodzą w stronę kapliczki gołoborza, wśród których można spotkać poosuwiskowe jeziorka. Miejsce to jest znane tylko wytrawnym turystom - zaś spacerowicze, chcący tam trafić, często błądzili. Dlatego dla wędrujących żółtym szlakiem z Zawadki Rymanowskiej do miejscowości Stasiana, leśnicy z Nadleśnictwa Dukla oznakowali dojście do kapliczki św. Jana z Dukli. Niebieskie znaki symbolizujące kaplicę namalowano począwszy od miejsca, w którym żółty szlak przecina stara droga, tuż przed grzędą szczytową. Stanęła w tym miejscu także tablica kierunkowa. Czas przejścia do kapliczki wynosi około 5 minut.

  Tekst: Dominika Dąbrowska
  Zdjęcia: Krzysztof Trynkiewicz  2012-10-17

  WŚCIEKLIZNA NADAL GROŹNA

  Uznaje się teren miejscowości: Łęki Dukielskie, Wietrzno, Równe, Zboiska, Cergowa, Dukla, Nadole, Iwla, Głojsce, Teodorówka w gminie Dukla za obszary zagrożone wścieklizną u zwierząt.

  ROZPORZĄDZENIE NUMER 7/2012 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KROŚNIE z dnia 9 października 2012 roku...

  Informacja powiatowego lekarza weterynarii...

  2012-10-15

  Wodociąg w Nadolu

  W bieżącym roku rozpoczęto budowę wodociągu w miejscowości Nadole. W ramach tego zadania wybudowane zostanie 7,7 km wodociągu w Nadolu. Przeprowadzony zostanie także remont wodociągu w Dukli na ulicach Żwirki i Wigury i Kopernika. Całkowity koszt inwestycji to 1 069 tys. zł. Na ten cel gmina pozyskała 607 989 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego oś IV Infrastruktura Ochrony Środowiska schemat IV1B Zaopatrzenie w wodę. Wykonawca robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarnego ze Stróżówki

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-10-10

  II Edycja Dukielskiej Ligi Halowej  Karta zgłoszeniowa oraz inne wymagane dokumenty do pobrania ze strony mosir.dukla.pl...

  2012-10-10

  Hołd poległym w 68. rocznicę  W 68. rocznicę jednej z najkrwawszych górskich bitew II wojny światowej, zwanej operacją karpacko - dukielską, oddano hołd poległym. Obchody rozpoczęły się 5 października w Nowosielcach i Zarszynie, a o godz. 12.00 na Cmentarzu Wojennym w Dukli. Przybyłych na uroczystości gości: przedstawicieli kombatantów, korpusu dyplomatycznego, władz państwowych i samorządowych Polski, Czech, Słowacji oraz mieszkańców Dukli i okolic powitał burmistrz Dukli Marek Górak. ... 68 lat temu ziemia dukielska była areną walk oddziałów Armii Czerwonej i I Korpusu Czechosłowackiego z niemieckim najeźdźcą. To właśnie tu na Przełęczy Dukielskiej rozegrała sie jedna z najbardziej krwawych górskich bitew II wojny światowej. Pamięć o tych, którzy wypełniając swój żołnierski obowiązek stanęli do walki z niemieckim agresorem musi trwać. Ich ofiara budzi wdzięczność i uznanie wśród pokoleń. Spotykamy się, aby oddać cześć uczestnikom walk, pochylić czoło nad ich bohaterstwem - powiedział burmistrz Dukli. Powiat krośnieński reprezentował starosta Jan Juszczak. Płk Mirosław Kaliński odczytał list z podziękowaniami i najlepszymi życzeniami do wszystkich uczestników walk i ich rodzin, który skierował Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak. Obchody 68. rocznicy operacji karpacko - dukielskiej są żywą lekcją historii i patriotyzmu. Przypominają o wojennych losach regionu, ale także całej Polski i jej sąsiadów. Historia nie może zapomnieć o wspólnej, solidarnej walce w imię wolności i godnego życia - napisał minister. W imieniu Zarządu Okręgu Związku Kombatantów w Krośnie z siedzibą w Jaśle głos zabrał prezes Jan Klimkiewicz. Uroczystości w Dukli były okazją do podziękowania tym, którzy współpracują z kombatantami i biorą aktywny udział w organizowaniu uroczystych spotkań. W tym roku Kombatanckim Krzyżem Pamięci Zwycięstwa uhonorowano : Ondreja Szamaja, Romana Hradeckiego, Mirosława Matykę i miasto Świdnik.Odznakę "Komandorii" otrzymali: Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Grażyna Ostrowska, por. Bolesław Janusz, por. Stefan Brudz, por. Marian Herbut.

  Po wysłuchaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej w wykonaniu Kompani Honorowej V Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla, delegacje władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, kombatanckich oraz młodzież i przedszkolaki z Dukli, złożyli wieńce na Cmentarzu Wojennym, gdzie spoczywają polegli podczas walk w czasie operacji karpacko-dukielskiej jesienią 1944 r. Uroczystość zakończyła wspólna modlitwa w intencji poległych i złożono wiązanki kwiatów. Dzień później, 6 października, uroczyste obchody operacji karpacko - dukielskiej odbyły się na Słowacji.

  Obejrzyj zdjęcia w galerii Wydarzenia...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-10-10

  Rekonstrukcja walk z okresu II wojny światowej

  13 października 2012 roku od godz. 14.00 w Vyznym Komarniku na Słowacji odbędzie sie rekonstrukcja historycznych walk z okresu II wojny światowej z użyciem sprzętu wojskowego( również lotnictwa). Wstęp 2 EURO dla osób powyżej 15 lat, dla osób poniżej 15 lat wstęp wolny.

  Muzeum Wojenne w Svidniku

  2012-10-09

  Zabezpieczanie osuwisk w Wietrznie  Od końca sierpnia br. rozpoczęły się prace przy zabezpieczeniu brzegów Jasiołki w dwóch odcinkach w Wietrznie. Istniejące tam usuwiska na drodze powiatowej są poważnym zagrożeniem dla ruchu samochodowego odbywającego się na tej drodze, tym bardziej że jest to droga alternatywna do krajowej 9 i przy każdym jej zamknięciu cały ruch kierowany jest na Wietrzno. Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a wykonawcą Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwa "WOD-KAN-MEL" sp. j. lider i Zakładu Melioracyjno-Budowlanego "WiR" sp. j z Limanowej. Szacunkowa wartość prac została skalkulowana na 804 944,22 zł.

  Starania o zabezpieczenie brzegów Jasiołki trwały bardzo długo. Wiele osób było w nie zaangażowane. Mieszkańcy Wietrzna podpisywali się pod pismami, które kierowałam do RZGW w Krakowie, właściciela rzeki. Szczególne podziękowania należą się posłowi Markowi Rząsie, który skutecznie interweniował w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie. Trzeba także podkreślić, że to Starostwo Powiatowe w Krośnie zleciło i zapłaciło za projekt techniczny zabezpieczenia osuwisk w Wietrznie. Wiem, że Jan Juszczak, starosta krośnieński i Marek Górak - burmistrz Dukli wielokrotnie prowadzili rozmowy w tej sprawie. Tematem zajmowały się też media. W końcu udało i trwają prace. To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla mieszkańców Wietrzna czy gminy Dukla, ale śmiało mogę powiedzieć, że powiatu. Muszę dodać, że osuwiska zagrażały drodze powiatowej i nie można było jej z tego względu wyremontować. Teraz gdy brzegi rzeki będą zabezpieczone znikną przeszkody techniczne i powiat położy w końcu nową nawierzchnię na bardzo zniszczonej drodze - powiedziała Agnieszka Dembiczak, sołtys Wietrzna i zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli.

  Prace mają potrwać do 15 listopada br.. Mieszkańcy Zboisk, Wietrzna i Łęk Dukielskich mają nadzieję, że zabezpieczenie osuwisk to pierwszy krok do remontu drogi, która jest w fatalnym stanie.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-10-02

  Paczka dla potrzebujących

  SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy - realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy. W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta. Szlachetna Paczka pomaga rodzinom żyjącym w niezawinionej biedzie. Często wydaje nam się, że ludzie biedni są sami sobie winni. Nie przyjmujemy do wiadomości, że zdarzenia losowe, zupełnie od nas niezależne mogą sprawić, że sami dowiemy się jak to jest, gdy nie ma pieniędzy na chleb. Wypadek, nieoczekiwana utrata pracy, nagła choroba czy pożar domu równie łatwo, jak niespodziewanie, mogą odwrócić koleje nawet najbardziej przychylnego losu.

  W 2011 roku Szlachetna Paczka po raz pierwszy odbyła się w rejonie do Dukli. 11 wolontariuszy dotarło do 23 rodzin z Dukli (3), Łęk Dukielskich (2), Barwinka (2), Mszany (1), Tylawy (2), Cergowej (2), Zboisk (2), Równego (1), Jasionki (1), Zyndranowa (1), Krasnego (1), Daliowej (1), Iskrzyni (1), Węglówki (1), Wietrzna (1), Rogi (1). Pomoc dla naszego rejonu przyszła m.in. z Warszawy, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Krosna, Miejsca Piastowego, Irlandii, Anglii. Darczyńcami były szkoły, prywatne osoby, grupy znajomych, pracownicy firm, jak przedsiębiorcy, różne organizacje (dla jednej rodziny paczkę przygotowali motocykliści z www.podkarpackie2oo.pl).

  Ale aby rodziny dostały pomoc potrzebujemy wolontariuszy. Od samego początku w naszych działaniach wspiera nas MOPS, Pan Jan Drajewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Dukli oraz Pani Małgorzata Klein szkolny pedagog. Zachęcam do zaangażowania się w nasze działania.

  Justyna Zimny-Frużyńska
  kom. 605 572 242
  Lider rejonu Dukla i okolice
  Szlachetna Paczka
  Stowarzyszenie WIOSNA
  ul. Starowiślna 21
  Kraków 31-038

  2012-10-02

  Zmiana przebiegu szlaku czerwonego wschodniobeskidzkiego na odcinku Chyrowa- Pustelnia św. Jana z Dukli

  Przebieg szlaku czerwonego z Chyrowej na Pustelnię św. Jana z Dukli został zmieniony przez PTTK Krosno. Szlak biegnie od cerkwi w Chyrowej drogą gruntową do końca wsi, łączy się z drogą powiatową nr 1996 R Chyrowa - Mszana - Tylawa, następnie prowadzi do skrzyżowania dróg Mszana - Polany i skręca w lewo, ok. 1 km szlaku prowadzi do skrzyżowania ze szlakiem żółtym( Dukla - Chyrowa), szlak żółty został wydłużony.

  Barbara Pudło

  2012-10-01

  Muzeum Historyczne pozostanie w Dukli  Zespół pałacowo-parkowy w Dukli wrócił do rodziny Tarnowskich, ostatnich właścicieli Dukli przed drugą wojną światową. Porozumienie między starostą krośnieńskim a rodziną Tarnowskich, podpisane w Dukli 18 września br., zakończyło ponad dwudziestoletnie administracyjno-sądowe starania rodziny o odzyskanie pałacu, oficyn i ponad 11 hektarowego parku.

  Mieszkańcy Dukli nie muszą się martwić, bo Muzeum Historyczne pozostanie w Dukli, bowiem umowa gwarantuje staroście co najmniej trzyletnią dzierżawę głównego budynku, z1,5 rocznym okresem wypowiedzenia. Natomiast jak zagospodarować pozostałą część nieruchomości zadecydują właściciele. Powiat będzie płacił czynsz, już od września, po 8 tys. zł miesięcznie w tym roku, natomiast w następnych latach po 4 tys. zł. Ubezpieczenie dzierżawionego budynku spoczywać będzie także na staroście - mówi dyrektor muzeum Waldemar Półchłopek. Ile pieniędzy będzie na funkcjonowanie Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli wiadomo będzie po uchwaleniu przez powiat budżetu na przyszły rok w październiku br., budżet tegoroczny to 500 tys. zł. Muzeum odwiedza w ciągu roku około 16 tys. osób, to wielokrotnie więcej aniżeli liczba mieszkańców Dukli, to nie tylko jedyna placówka kulturalna tego typu w Dukli, ale także ważny obiekt ściągający turystów do miasta. Sprzedajemy średnio 7 tys. biletów rocznie, ponad drugie tyle zwiedza dziedziniec i skansen broni ciężkiej, które są darmowe. Przyjeżdżający zawsze coś kupują u nas, czy też w mieście, korzystają z obiektów gastronomicznych, stacji paliw itd. - kontynuuje dyrektor muzeum.

  Rodzina Tarnowskich odzyskała rezydencję, ale bez zaplecza, które ją utrzymywało: 2 tys. ha lasu i ponad 500 ha ziemi. Zapewniają, że nie będą starać się o zwrot o to co dziś należy do osób prywatnych, natomiast zapowiadają dochodzenia rekompensaty np. za lasy. W Dukli odzyskali już w 2006 roku trzy kamienice i ratusz. Budynek, w którym mieściło się liceum ogólnokształcące udało się im sprzedać, ale nabywca po częściowych pracach remontowych wystawił go na sprzedaż i dalej niszczeje. Budynek poczty wystawiony jest na sprzedaż od kilku lat, a poczta od nowego roku przenosi się do nowych pomieszczeń. Ratusz psujący wizerunek miasta, zaczyna być remontowany. Co będzie z odzyskanym zespołem pałacowo-parkowym?

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-09-21

  To tylko ćwiczenia...  W najbliższy piątek, 28 września na terenie Dukli, zgodnie z wojewódzkim i gminnym planem szkolenia obronnego odbędą się gminne ćwiczenia obronne mające na celu sprawdzenie zgrania gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa. Ćwiczenia odbywać się będą od godz. 7:00 do 15:00 na terenie Urzędu Miejskiego, Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 oraz MOSiR . Uczestniczyć w nich będą jednostki OSP, służba medyczna NZOZ Viva, Policja, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Straż Graniczna oraz pracownicy UM. W godzinach popołudniowych (od godz.12:00) w rejonie ulic: Słowackiej, Armii Krajowej i Jana Pawła II odbędzie się ćwiczebna akcja ratunkowa.

  W związku z tym w tym dniu mogą wystąpić pewne utrudnienia w rejonie ćwiczeń i w pracy jednostek uczestniczących.

  /zd/

  2012-09-21

  Izabela Zatorska i Jakub Burhard najlepsi  6 września br. odbył się już XIII Bieg Górski na górę Cergową. Na dystansie 5,5 km rywalizowało 54 zawodników. Najszybszym okazał się Jakub Burghardt reprezentujący zespół "Festiwal Biegowy Krynica Zdrój", który uzyskał bardzo dobry czas - 21 minut i 43 sekundy. Wśród mężczyzn kolejne miejsce zajęli Andrzej Długosz i Daniel Wosik. Najszybszą zawodniczką była Izabela Zatorska (Puma Running Team) z czasem 27 minut i 29 sekund. Drugie miejsce zajęła Katarzyna Kwoka, trzecie Słowaczka Ludmiła Melicherova. Oprócz biegu głównego odbyły się również uliczne biegi dziecięce, w których wzięła udział rekordowa liczba dzieci - 140.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  Końcowe klasyfikacje w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  Bieg główny mężczyzn:

  1. Jakub Burghardt czas 21:43
  2. Andrzej Długosz czas 22:13
  3. Daniel Wosik czas 22:38
  4. Jakub Rygiel czas 24:15
  5. Konrad Dziedzic czas 24:54

  Bieg główny kobiet:

  1. Izabela Zatorska czas 27:29
  2. Katarzyna Kwoka czas 29:35
  3. Ludmiła Melchierova czas 30:13
  4. Karolina Gacoń czas 31:01
  5. Kamila Zatorska czas 31:25

  Wszystkie wyniki biegu głównego tzn. miejsca, czasy można uzyskać pod adresem www.Timepro.pl/liv/n045

  Klasyfikacja w biegach dziecięcych:

  100 metrów (rocznik 2006 i młodsi) chłopcy

  1. Zimoch Oskar
  2. Rąpała Karol
  3. Maciejewski Szymon

  100 metrów (rocznik 2006 i młodsi) dziewczęta

  1. 1. Rygiel Magdalena
  2. Krowicka Zuzanna
  3. Bobula Oliwia

  200 metrów (rocznik 2004-2005) chłopcy

  1. Gęsiak Ignacy
  2. Olejnik Wiktor
  3. Olbrycht Michał

  200 metrów (rocznik 2004-2005) dziewczęta

  1. Chowaniec Angelika
  2. Hawrot Dominika
  3. Biłas Alina

  400 metrów (rocznik 2002-2003) chłopcy

  1. Ciuła Michał
  2. Madyda Damian
  3. Winnicki Patryk

  400 metrów (rocznik 2002-2003) dziewczęta

  1. Kołek Weronika
  2. Płoziak Sara
  3. Patlewicz Gabriela

  600 metrów(rocznik 2000-2001) chłopcy

  1. Gęsiak Kacper
  2. Hryniak Dominik
  3. Kukuła Maciej

  600 metrów (rocznik 2000-2001) dziewczęta

  1. Urban Klaudia
  2. Drużycka Faustyna
  3. Hawrot Karina

  800 metrów (rocznik 1997-1999) chłopcy

  1. Gęsiak Wojciech
  2. Wołtosz Konrad
  3. Szmyd Jan

  Zobacz zdjęcia z biegu...

  2012-09-20

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 27 września 2012 r. (czwartek) o godz.9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2012 r.
  7. Informacja z działalności Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o. o. za rok 2011.
  8. Informacja z działalności Biblioteki Publicznej w Dukli za rok 2011.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (druk nr 141),
   • określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (druk nr 142),
   • uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dukla (druk nr 143),
   • zaliczenia ulic i dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu(druk nr 144),
   • zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Mszana (druk nr 145),
   • zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. (druk nr 146),
   • ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 147),
   • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego (druk nr 148),
   • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na prowadzenie Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli (druk nr 149),
   • zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2012 rok (druk nr 150),
   • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 151).
  10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  11. Oświadczenia i informacje.
  12. Zamknięcie sesji.
  Wspólne posiedzenie komisji 26 września 2012 r./środa/ godz. 9:00.

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2012-09-20

  Jesienna akcja szczepienia lisów

  Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27 września - 4 października 2012 roku planowana jest jesienna akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

  2012-09-17

  INFORMACJA dla Mieszkańców DUKLI  Wpłatę III raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od psa można dokonać (bez dodatkowych opłat) w budynku "Starego Urzędu Gminy" I piętro przy ul. Kościuszki 4 w następujących terminach:

  13 września (czwartek) w godz. 8:00 - 12:00
  14 września (piątek) w godz. 14:00 - 16:00
  15 września (sobota) w godz. 8:00 - 13:00

  W tych samych terminach można będzie również pobrać, wypełnić i złożyć wnioski dotyczące rejestracji psów.

  Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla
  Zenon Leńczyk

  2012-09-07

  Kontrola i ćwiczenia jednostek OSP gminy Dukla  1 września br. przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie odbyła się kontrola dokumentacji i stanu technicznego sprzętu i samochodów jednostek OSP działających na terenie gminy Dukla. Po kontroli jednostki OSP wzięły udział w ćwiczeniach, sprawdzających przeszkolenie strażaków i sprawność sprzętu i wozów strażackich.

  Co dwa lata odbywa się kontrola dokumentacji i stanu technicznego wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy Dukla. Dwie jednostki OSP: Dukla i Równe są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i one kontrolowane były przez bryg. Mariusza Kozaka - naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego oraz starszego specjalistę mł. brygadiera Ireneusza Długosza z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Natomiast pozostałe jednostki działające poza systemem kontrolowane były przez: Andrzeja Ukleję - prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Dukli, Wacława Spornika - wiceprezesa Zarządu i Jarosława Gniadego - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zarządu. W tym roku kontrolowane są jednostki OSP z: Dukli, Równego, Tylawy, Łęk Dukielskich, Mszany, Iwli, Wietrzna, Zyndranowej, Głojsc. Kontrolowana jest dokumentacja i stan techniczny sprzętu i wozów strażackich - powiedział Stanisław Bauer - prezes OSP w Tylawie, gospodarz tegorocznych ćwiczeń.

  Po kontroli, która w ocenie kontrolujących wypadła dobrze, odbyły się ćwiczenia wszystkich kontrolowanych jednostek OSP. Pracy strażaków i ćwiczeniom w Tylawie przyglądali się zaproszeni goście: wiceburmistrz Dukli Andrzej Bytnar, radny Rady Miejskiej w Dukli Bohdan Gocz, inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Piotr Świder, sołtys Tylawy Grzegorz Jadach i strażak senior z Tylawy Jan Buriak. Brygadier Mariusz Kozak podsumowując ćwiczenia wyraził swoje zadowolenie ze stanu technicznego i sprawności sprzętu, a także z przeszkolenia biorących udział w ćwiczeniach strażaków.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  Więcej zdjęć w galerii wydarzeń...

  2012-09-04

  UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

  Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

  Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalność gospodarczą, oferty dokonania wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm). Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

  Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie http://www.mg.gov.pl/node/16665 komunikat Ministra Gospodarki. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

  Zespół CEIDG
  Ministerstwo Gospodarki

  2012-09-03

  Dożynki gminne w Dukli  Czas dorocznych żniw już poza nami. W większości sołectw naszej gminy odbywały się już dożynki wiejskie. 26 sierpnia br. w Dukli odbyły się Dożynki Gminne. Delegacje wieńcowe spotkały się w dukielskim rynku. Stąd korowodem dożynkowym przeszły do kościoła pw. św. Jana z Dukli, gdzie odbyła się msza święta dożynkowa celebrowana pod przewodnictwem ks. proboszcza dukielskiej fary Stanisława Siary. Podczas nabożeństwa starostowie z poszczególnych sołectw złożyli dary, które zostały poświecone. Złożony w ofierze chleb został pokrojony i uczestnicy celebry po jej zakończeniu byli częstowani przez gospodarza gminy burmistrza Dukli Marka Góraka. Starostami tegorocznych dożynek byli Urszula Belczyk z Cergowej i Jerzy Olbrycht z Dukli.

  Po mszy św. korowód dożynkowy przeszedł na plac przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie obok sceny na stołach zostały złożone wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa. W tym roku 11 sołectw przygotowało wieńce. Zostały one przygotowane z: roślin, zbóż, korzeni, bulw, owoców, kwiatów, ziół i innych płodów ziemi. Ważnym i najwyżej punktowanym kryterium oceny była budowa wieńca - zgodna z tradycją dożynkową: motyw korony na szkielecie pałąkowym, motyw koła, okręgu - symbolizującego całoroczny efekt pracy rolnika lub w kształt stożkowej kopy. Wszystkie wieńce wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Starosta lub starościna z każdego sołectwa zaprezentowali swój wieniec. Po prezentacji wieńców Zespół "Równianie " przedstawił fragment obrzędu dożynkowego. W czasie występu "Równian" pracowało jury konkursowe. Wszystkie wieńce były bardzo piękne, więc jury miało ogromne trudne zadanie. Po długiej dyskusji przyznało następujące miejsca:

  1. miejsce - sołectwo Równe, 2. sołectwo - Zboiska, 3. sołectwa - Łęki Dukielskie i Barwinek.

  Pozostałe siedem sołectw zostało wyróżnione, a były to: Cergowa, Mszana, Nadole, Teodorówka, Trzciana, Wietrzno i Zyndranowa. Po rozstrzygnięciu konkursu delegacje dożynkowe zostały zaproszone na uroczysty obiad do hali MOSiR przez burmistrza Marka Góraka.

  W godzinach popołudniowych rozpoczęła się także kolejna impreza zakończenie wakacji. Dziesięcioosobowa grupa wolontariuszy prowadziła zabawy animacyjne, tańce integracyjne, wykonywała malowanie twarzy. Po raz pierwszy odbył sie wakacyjny przegląd amatorskich zespołów muzycznych. Jury przeglądu zostało wybrane losowo spośród publiczności, a byli to: Mateusz Pelczar, Juliusz Zachariasz, Natalia Gocz, Maciej Pacek. Piotr Jakieła - pracownik Ośrodka Kultury w Dukli przewodniczył jury. Zwyciężył zespół "ThePresja", 2. miejsce zajął - zespół "Reactivation", 3. - "Dukielski tok myślenia", a wyróżnienie otrzymał - zespół "The Friends".

  Organizatorzy Ośrodek Kultury w Dukli bardzo dziękują wszystkim, którzy przyczynili sie do organizacji dożynek i zakończenia wakacji.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  Zobacz zdjęcia z dożynek gminnych w Dukli...

  2012-08-28

  Awans zawodowy pięciu dla nauczycieli  22 sierpnia 2012 odbyła się uroczystość aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla pięciu nauczycieli pracujących w szkołach gminy Dukla. Akty nadania wręczał zastępca burmistrza Dukli - Andrzej Bytnar.

  19 sierpnia br. nauczyciele posiadający tytuł zawodowy nauczyciela kontraktowego przystąpili do egzaminu kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Burmistrza Dukli. 22 sierpnia 2012 odbyła się uroczystość aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego dla pięciu nauczycieli. Akty nadania wręczał zastępca burmistrza Dukli Andrzej Bytnar, a otrzymali je: Magdalena Wołtosz - nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Wietrznie, Justyna Walczak - nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Publicznych w Równem, Witold Wiśniewski - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich, Ewa Piróg - nauczycielka matematyki i fizyki w Zespole Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich i Marta Zawada - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Nr 1 w Dukli.

  Danuta Szczurek  2012-08-22

  Dni Kultury Żydowskiej w Dukli

  10-12 sierpnia br. odbyły się Dni Kultury Żydowskiej, podczas, których Dukla gościła najstarszych mieszkańców Dukli wyznania mojżeszowego, którzy przeżyli wojnę- Haima Altholza i jego brata Hermana, obecnie mieszkających w Izraelu oraz ich rodzinę.
  Dni Kultury Żydowskiej zorganizowane zostały przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej "Sztetl" Dukla na czele z prezesem Jackiem Koszczanem.
  Rozpoczęły się w piątek otwarciem wystawy "Ślady kultury żydowskiej. W siedemdziesiątą rocznicę zagłady ludności żydowskiej na Podkarpaciu" w Muzeum Historycznym w Dukli oraz koncertem muzyki klezmerskiej w wykonaniu zespołu Rzeszów Klezmer Band. Wystawę odwiedził w sobotę Haim i Herman Altholz z rodziną. Zaskoczeni byli ilością zgromadzonych przedmiotów, które udostępnili państwo Joanna i Jacek Koszczanowie. Rozpoznali klucze do synagogi. Pamiętam te klucze!- mówił Herman A. Byli pełni uznania dla przedsięwzięcia Stowarzyszenia.
  W sobotę dzieci z terenu gminy Dukla uczestniczyły w zajęciach poświeconych kulturze żydowskiej prowadzonych przez studentów judaistki i Małgorzatę Żuk, artystkę z Dukli. Miały okazje przysłuchać się językowi żydowskiemu, którego lekcji udzielał student judaistki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzieci poznały litery języka hebrajskiego i pokrótce poznały elementy kultury żydowskiej. Były opowieści z walizki " O mędrcach z Chełmna i głupim karpiu", które przedstawiły na dziedzińcu przypałacowym panie Joanna Sarnecka i Barbara Songin- reżyserka spektaklu na dukielskim rynku w wykonaniu dzieci i młodzież z Zawadki Rymankowkiej.
  Po południu na rynku można było posłuchać historii Hermana Altholza i jego brata Haima, świadków wydarzeń historycznych, jakie rozegrały się w Dukli kilkadziesiąt lat temu. Opowiadali o Dukli, o swojej rodzinie, która dzięki decyzji ojca o przejściu za rzekę San w 1939 roku uniknęła losów, jakie spotkały tych, co powrócili do miasteczka. Herman Altholz mówił o stosunkach, jakie panowały pomiędzy Polakami a Żydami. Nie dostrzegał żadnych antagonizmów. Wielokrotnie powtarzał, że jest wdzięczny i pełen podziwu dla tych Polaków, którzy z narażeniem życia ukrywali Żydów. Mówił o Dukli, jak wyglądała, gdzie mieszkał, o rodzinie, znajomych. Mieszkańcy Dukli mieli okazje, aby porozmawiać z Hermanem i Haimem Altholzem. Doskonale mówili po polsku. Herman Altholz mówił, że mieszka w Izraelu a sny ma o Dukli. Wizyty w miasteczku przywracają mu wspomnienia, niezatarte obrazy przeszłości, których wymazać nie potrafi. Spotkaniu na rynku towarzyszyło otwarcie wystawy pt " Okruchy wspomnień" prezentującej zdjęcia Dukli sprzed kilkudziesięciu lat. O zamieszczonych na zdjęciach fragmentach Dukli opowiadał Jacek Koszczan- prezes Stowarzyszenia. Zdjęcia zostały umieszczone w miejscach, z których oglądający mógł porównać Duklę dzisiaj z Duklą sprzed kilkudziesięciu laty. Starsi mieszkańcy wspominali, młodzi uczestniczyli w lekcji historii.
  O godz. 21.00 pokaz filmów, wśród których gościł premierowy "Dlaczego?" film, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej Sztelt Dukla. Film jest efektem wielomiesięcznej współpracy z młodzieżą szkolną, która została zaangażowana w jego powstanie. Praca przy filmie przybliżyła młodzieży historię Żydów zwłaszcza dukielskich ich zwyczaje, tradycje, stroje, religię oraz drastyczne fakty z okresu II wojny światowej.
  W niedzielę o godz, 13.30 zebrali się przy cmentarzu żydowskim w Dukli m.in. Haim i Herman Atholz z rodziną, burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, zastępca Burmistrza Andrzej Bytnar, członkowie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej "Sztetl" Dukla, kilku mieszkańców Dukli aby dokonać symbolicznego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświeconej Żydom Dukielskim i okolic, którzy zginęli z rąk niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej. Odsłonięcia tablicy dokonał Herman Altholz, który wraz z bratem odmówił kadisz, jedną z najważniejszych modlitw w liturgii żydowskiej, modlitwę wysławiającą imię Boże, po której odśpiewał hymn w języku hebrajskim a po nim hymn Polski "Mazurek Dąbrowskiego".
  Zebrani udali się na Błudną, gdzie miała miejsce modlitwa ekumeniczna, której przewodniczyli: przedstawiciel arcybiskupa Józefa Michalika, o.gwardian Micheasz Okoński z klasztoru OO. Bernardynów z Dukli, ksiądz proboszcz z parafii Tylawa- Janusz Dudziak biskup gorlicki prawosławny - Paisjusz Martyniuk i przedstawiciel rabina polskiego Michaela Schudricha.
  W sierpniu 1942 roku rozstrzelano Żydów Dukli i Rymanowa w lesie Błudna. W zbiorowej mogile spoczywa ponad 500 osób wyznania mojżeszowego. Nad mogiłą 12 sierpnia 2012 roku stanęli ludzie różnych religii i wyznań, w poczuciu jedności, aby uczcić pamięć tych, którzy zginęli w brutalny sposób z rąk niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej.

  Więcej zdjęć w galerii...

  B. Pudło

  2012-08-17

  Zagarnęli wszystkie puchary

  Siatkarze SKS Dukla przygotowują się do rozgrywek w III lidze. W niedzielę 5 sierpnia br. rozegrali mecze na Słowacji.
  W miejscowości Vysny Orlik (niedaleko Świdnika) siatkarze wzięli udział w turnieju piłki siatkowej o Przechodny Puchar Starosty Vysny Orlik w ramach memoriału Jana Cvana.
  W turnieju wzięło udział cztery zespoły.

  1. Vysny Orlik (Słowacja)
  2. Mikulovice (Czechy)
  3. Semetkovce (Słowacja)
  4. SKS "DUKLA"

  Turniej rozgrywany był na boisku tartanowym w tropikalnych warunkach (35oC) systemem każdy z każdym do trzech setów. Wszystkie sety rozgrywane były do 25.
  Bezapelacyjnym zwycięzcą turnieju okazali się siatkarze z Dukli, którzy pokonując przeciwników oraz potworny upał, "zgarnęli" wszystkie puchary.

  Nasi zawodnicy pokonali kolejno:

  • Vysny Orlik - 2:1
  • Mikulovice - 3:0
  • Semetkovce - 3:0

  Za zwycięstwo zespół SKS "Dukla" otrzymał okazały puchar z rąk Starosty Vysnego Orlika.
  A puchary przechodne Starosty i Jana Cvano powędrowały na rok do Dukli.
  Ponadto nasz zawodnik Krzysztof Barut otrzymał nagrodę indywidualną - najlepszy blokujący turnieju.

  Siatkarze SKS "Dukla" wystąpili w składzie:
  Maciej Chłap, Konrad Piróg, Dominik Piróg, Marcin Milan, Zbigniew Mosoń, Krzysztof Barut, Maciej Barszczewski, Maciej Kowalik.

  Gratulujemy naszym chłopcom i życzymy im dalszych udanych występów.

  Tekst i foto /ZeL/

  2012-08-13

  Otwarcie kompleksu kortów i Turniej o Puchar Przewodniczącego

  W niedzielę 5 sierpnia br. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli odbyło się otwarcie kompleksu kortów tenisowych. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Dukli - Marek Górak, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Dariusz Sobieraj, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli - Andrzej Dziedzic oraz dyrektor MOSiR w Dukli - Michał Szopa. Nowo oddany do użytku obiekt poświęcił o. gwardian Micheasz Okoński z klasztoru OO. Bernardynów w Dukli.

  Również w niedzielę już od wczesnych godzin rannych odbywał się Turniej Piłki Nożnej Oldboys o Puchar Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Wzięło w nim udział siedem drużyn z powiatu krośnieńskiego. Zdobywcami pucharu została drużyna gospodarzy, drugie miejsce zajęła drużyna z Chorkówki, trzecie z Iwonicza -Zdroju. Puchary i nagrody zwycięskim drużynom wręczali: burmistrz Dukli Marek Górak, Dariusz Sobieraj -wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzej Koniecki - przewodniczący PSL powiatu krośnieńskiego, Zbigniew Dłużniewski - przewodniczący PSL w Dukli, Michał Szopa - dyrektor MOSiR w Dukli. Imprezą towarzyszącą turniejowi były występy zespołów folklorystycznych na scenie przy MOSiR w Dukli. Zaprezentowały się zespoły z: Dukli, Chorkówki, Lubatowej, Orkiestra Dęta z Krościenka Wyżnego oraz zespół taneczny z Mszany.

  Korty to kolejna zrealizowana inwestycja gminy Dukla zwiększająca atrakcyjność dukielskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, przy współfinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-08-10

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

  Regionany Dyretor Ochrony Środowisa W Rzeszowie zawiadamia, że rozpoczął opracowywanie projektów planów zadań ochronnych dla dziesięciu obszarów Natura 2000 położonych w województwie podkarpacki. Sa to:

  • Bednarka PLH120033, Fort Salis Soglio PLH180008, dla których termin zakończenia prac nad projektami dokumentów upływa 15 listopada 2012 roku.
  • Rzeka San PLH180007, Jasiołka PLH 180011, Ostoja Jaśliska PLH180014, Łysa Góra PFHI80015, dla których termin zakończenia prac nad projektami dokumentów upływa 30 listopada 2012 roku.
  • Pogórze Przemyskie PFB180001, Córy Słonne PFB180003, Ostoja Przemyska PLH 180012, Góry Słonne PLH 180013 dla któnch termin zakończenia prac nad projektami dokumentów upływa 30 sierpnia 2013 roku.
  Pełna treść obwieszczenia w formacie PDF.
  2012-08-08

  Szlak rowerowy gminy Dukla  Gmina Dukla wydała w lipcu informator "Szlak rowerowy gminy Dukla". Informator zawiera opis nowo oznakowanego szlaku rowerowego w gminie Dukla - niebieskiego, 42 km, zaczynającego i kończącego sie w Dukli na dworcu autobusowym. Zawiera wykresy hipsometryczne kolejnych odcinków szlaku: Dukla - Wietrzno Szkoła, Wietrzno Szkoła - Łęki Dukielskie - Myszkowskie Wiatraki, Łęki Dukielskie - Myszkowskie Wiatraki - Teodorówka Wzgórze 534, Teodorówka Wzgórze 534 - Chyrowa Stacja Narciarska, Chyrowa Stacja Narciarska - Dukla Dworzec PKS, opisy i zdjęcia atrakcji turystycznych na trasie, a także informacje praktyczną dla rowerzysty. Informator do nabycia w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-08-03

  Łemkowskie święto w Zyndranowej  Kolejna edycja święta kultury łemkowskiej "Od Rusal do Jana" odbyła się w Zyndranowej 29 lipca br. W tym dniu oddano do użytku i poświęcono nowy pawilon wystawowo-administracyjny i otwarto w nim nowe ekspozycje wystawowe. Symbolicznego otwarcia pawilonu dokonali: Teodor Gocz - założyciel muzeum, burmistrz Dukli Marek Górak, Dariusz Sobieraj - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i obecny prezes Towarzystwa Bohdan Gocz, syn Teodora.

  Pawilon został wybudowany w ramach realizowanego przez Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej projektu pt. "Rozbudowa i podniesienie wartości turystyczno-kulturalnej Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej". Projekt był współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Pogoda sprzyjała występom zespołów folklorystycznych i prezentacji rękodzieła artystycznego. Muzykowanie i śpiewanie rozpoczął zespół ?Rogowice? z Rogów. Wystąpiły również: zespoły: Ruczaj, Arkan, Czerwona Ruta, Hudacy, Burjan, Lemkiwskij Perstenyk. Kilkaset osób, które odwiedziło Zyndranową mogła nie tylko posłuchać pięknej ludowej muzyki, ale także zakupić pamiątki na stoiskach z rękodziełem artystycznym, nowe i stare wydawnictwa na temat Łemków, zwiedzić muzeum. Zabawa przy dźwiękach muzyki ludowej trwała do późnych godzin wieczornych.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  Więcej zdjęć w galerii wydarzeń...

  2012-08-02

  Polska-Rosja 3:2  27 lipca br. reprezentacje juniorów Polski i Rosji w siatkówce, rozegrały w dukielskiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji drugie spotkanie w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Gdyni oraz w Danii (druga grupa) na przełomie sierpnia i września. Wygrali juniorzy z Polski 3:2 (25:27, 27:25, 24:26, 25:21, 15:11). W drużynie polskiej grali: Jan Nowakowski, Maciej Muzaj, Nikodem Wolański, Bartłomiej Krulicki, Michał Kaczyński, Piotr Orczyk, Michał Superlak, Bartosz Bednarz, Jakub Wachnik, Łukasz Łapczyński, Kamil Maruszczyk, Bartłomiej Grzechnik, Jakub Woś (L), Marcin Janusz, Kacper Piechocki (L). Trenerami drużyny są: Jacek Nawrocki (I), Maciej Zendeł (II).

  Rosję reprezentowali: Andrey Minin (L), Krill Yaroshenko (L), Ilya Bykowskiy, Ivan Demakov, Nikita Axyutin, Aleksy Kobilev, Yaroslav Podlesnykh, Georgii Kochetov, Ilya Nikitin, Leonid Baranov, Yury Semenov, Roman Zhos, Sergei Nikitin.

  Pierwszy mecz odbył się w 26 lipca w Krośnie i zakończył się wynikiem 3:1. Oba zespoły mają już pewny awans (Rosja z eliminacji, Polska jako gospodarz).
  Więcej zdjęć w galerii...

  kbr

  2012-07-30

  Zachować dla przyszłych pokoleń  VIII już święto muzyki i folkloru w Łękach Dukielskich - poza nami. Po raz kolejny również doświadczyliśmy wstawiennictwa św. Jana z Dukli i Spotkania odbyły się bez kropli deszczu pomimo całego tygodnia z opadami.

  Byli z nami - jak zawsze - zaproszenie goście, którzy nas od lat wspierają materialnie i na różne inne sposoby. To właśnie dzięki nim ta impreza może się w Łękach Dukielskich odbywać. Świętowali w tym roku z nami: p. Bogdan Rzońca - poseł na Sejm RP, p. Marek Jastrzębski - dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, p. Władysław Turek, przewodniczący Rady Powiatu p. Andrzej Krężałek, burmistrz Gminy Dukla p. Marek Górak z małżonką, dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli p. Małgorzata Walaszczyk - Faryj, p. Krystyna Boczar-Różewicz gł. specjalista ds. promocji gminy Dukla, opiekunka i przewodniczka zespołów polonijnych od Iwonicza Zdroju, poprzez Duklę i Bóbrkę, p. Stanisław Chochołek - wiceprezes zarządu Lokalnej Grupy Działania Kraina Nafty, p. Mariusz Grudzień - dyrektor Festiwalu Dziecięcych Zespołów Polonijnych i dyrektor Domu Polonii w Rzeszowie, p. Ryszard Sudyka - kierownik działu edukacji artystycznej i usług kulturalnych RCKP w Krośnie, p. Helena Madzinova - starostwa obce Cernina na Słowacji z delegacją, p. Eleonora Popowicz - prezes oddziału Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa "Zgoda" w Borysławiu na Ukrainie, proboszcz parafii polsko-katolickiej ks. Roman Jagiełło z małżonką, lekarz p. Adam Pilny z małżonką, komendant OSP p. Tadeusz Wierdak z małżonką; nasi darczyńcy i współpracownicy Stowarzyszenia: p. Krystyna Delimata, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich z małżonkiem, pp. Gabriela i Leszek Jastrzębscy, p. Marian Niekowal, właściciel Składów Budowlanych w Kobylanach, pp. Zofia i Stanisław Jasłowscy, właściciele hurtowni "Zostań" w Krośnie.

  Gościliśmy wśród nas także kierownictwo zespołów polonijnych w osobach: dyrektora artystycznego i choreografa zespołu "Oberek" z Edmonton w Kanadzie p. Elę Kapicę i prezesa tego zespołu p. Joannę Galvez. Kierownictwo zespołu "Krakusy" z Los Angeles w USA w osobach: choreografa p. Edwarda Hoffmana, kierownika zespołu p. Urszuli Grzeleckiej i kierownika muzycznego p. Róży Yoder oraz szefostwo zespołu "Krakowiak" z niemieckiego Frankfurtu n/m w osobach: kierownika i choreografa p. Halinę Koblenzer oraz opiekuna p. Izabelę Stachowską.

  Spotkania otworzyli w tym roku gospodarze, zespół "Łęczanie", po którym nastąpiło powitanie przez przedstawicieli Stowarzyszenia wszystkich gości, zespołów, twórców i uczestników oraz w kilku zdaniach przybliżone zostały osiągnięcia naszego stowarzyszenia.

  Tradycyjnie, dyplomami i statuetkami zostały wyróżnione kolejne osoby z szerokiego grona ludzi, którzy nam pomagają i dobrze życzą. W tym roku byli to: p. Krystyna Delimata, dyrektor naszej szkoły oraz p. Marek Jastrzębski, dyrektor WDK w Rzeszowie, którzy zaskoczeniem, ale i z niekłamaną satysfakcją przyjęli te wyróżnienia obiecując skromnie dalszą współpracę i pomoc w naszej coraz szerszej działalności.

  W kilku słowach do zebranych i członków stowarzyszenia zwrócili się p. Andrzej Krężałek oraz p. Mariusz Grudzień wyrażając uznanie i podziękowanie za włożony trud, w organizację tak wielkiego przedsięwzięcia.

  Gdy prowadzenie przejęła p. Małgorzata, wydarzeniom o doznaniom artystycznym nie było końca do samego zmroku!

  Wystąpiły zespoły: "Chorkowianie" z Chorkówki, "Stara Wiara" ze Zręcina, "Krakowiak" z Frankfurtu w Niemczech, "Oberek" z Edmonton w Kanadzie, "Krakusy" z Los Angeles w USA, "Beskidy" z Dominikowic k/Gorlic, kapela "W kuźni u kowala" z Ryglic k/Tarnowa oraz - niejako poza "konkursem" - nasza najnowsza duma, zespół tańca nowoczesnego "Step".

  Kuchnię regionalną przygotowały i częstowały nimi Panie z Kół Gospodyń z Dominikowic i Chorkówki.

  Bardzo mocno podczas tegorocznych Spotkań reprezentowani byli rękodzielnicy i ludowi twórcy z różnych regionów i w bardzo szerokim asortymencie: p. Tadeusz Kobak ze Zręcina - rzeźba w drewnie, p. Urszula Marchewka z Łęk Dukielskich, batik, rzeźba, malarstwo, p. Alina Gałęza z Leska - ceramika i garncarstwo, p. Marta Piątek z Ryglic k. Tarnowa - obrazy w technice haftu krzyżykowego, p. Edyta Śliwińska z Zahoczewia - ikony, p. Feliks Hrehorowicz z Łęk Dukielskich - rzeźba w drewnie, p. Magda Patzer z Łęk Dukielskich - wyroby z bursztynu, Koło Plastyki działające przy Stowarzyszeniu "Jedność" w Łękach Dukielskich - kwiaty z papieru i krepiny, Koło tradycji działające przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie "Zgoda" w Borysławiu na Ukrainie, p. Zbigniew Marchewka z Łęk Dukielskich - malarstwo i płaskorzeźba, p. Barbara Marchewka z Łęk Dukielskich - ikony.

  Chętnie odwiedzane było muzeum wsi.

  Spotkania Folklorystyczne mogły się odbyć dzięki pomocy finansowej i materialnej wielu instytucji, firm i dobroczyńców. Były to: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie /statuetki/, Ośrodek Kultury w Dukli /prowadzenie, nagłośnienie/, Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty", Materiały budowlane Marian Niekowal - skład w Kobylanach, Firma BIUROSERWIS w Krośnie przy ul. Składowej 1, Hurtownia ZOSTAŃ w Krośnie przy ul. Podkarpackiej 2, Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska SOPEX w Krośnie przy ul Składowej 2, p. Łukasz Delimata - właściciel firmy DELI z Rymanowa, Krośnieńskie Huty Szkła w Krośnie, pp. Gabriela i Leszek Jastrzębscy.

  Podczas Spotkań czynna była loteria fantowa z której całkowity dochód zostanie przeznaczony na działalność statutową Stowarzyszenia, szczególnie młodzież.

  Całości dopełniło wesołe miasteczko, które było z kolei największą atrakcją dla naszych najmłodszych.

  Do zobaczenia w przyszłym roku!

  Więcej zdjęć w galerii...

  Henryk Kyc

  2012-07-25

  Wędliny z Jasiołki w Waszyngtonie

  20 przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej reprezentujących sektor spożywczy wzięło udział w targach SUMMER FANCY FOOD.

  Targi odbywały się w Waszyngtonie w terminie 17-19 czerwca 2012 r. Polskę Wschodnią reprezentowało 20 przedsiębiorców, którzy na wspólnym, 140-metrowym stoisku regionalnym, prezentowali swoje produkty i ofertę handlową.

  Wśród przedsiębiorców z Polski Wschodniej znalazły się m.in. firmy z sektora mleczarskiego, producenci makaronów, miodów oraz miodów pitnych, przetwórcy owoców i warzyw, firmy z sektora mięsnego oraz firmy zajmujące się produkcją żywności mrożonej.

  Zakład Mięsny Jasiołka reprezentowała Pani Teresa Derwich a tradycyjnie, wędliny z Dukielszczyzny starały się oczarowac smakiem podniebienia zwiedzających. Szczególnie miło było słyszeć opinie Polonusów, którym od razu na myśl z rozrzewnieniem przychodziły rodzinne strony.

  Każdego dnia targów na stoisku Polski Wschodniej odbywały się pokazy gotowania na żywo w wykonaniu uznanego szefa kuchni Adama Chrząstowskiego, podczas których prezentowane i degustowane były typowe dla makroregionu potrawy. Promocyjny efekt stoiska wzmacniany był również organizowanymi codziennie pokazami barmańskimi w wykonaniu utytułowanego barmana Tomasza Małka. Stoisko Polski Wschodniej na Targach Fancy Food odwiedziła Minister Beata Stelmach z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Udział w targach wzięły również delegacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z reprezentantami kierownictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Była to pierwsza tak znacząca delegacja polskich producentów żywności na targach spożywczych na terenie USA.

  Wspólne stoiko Polski Wschodniej

  Poza obecnością na targach polskie delegacje wspólnie zorganizowały konferencję prasową na temat potencjału sektora w Polsce oraz "wieczór polski". Podczas "wieczoru" zaprezentowano polską kuchnię oraz polską muzykę-recitalem duetu smyczkowego ViolLazies. Wieczór był doskonałą okazją do nawiązania kontaktów biznesowych.

  Wiecej relacji z wyjazdów promocyjnych na stronie www.jasiolka.com.  Źródło:www.paiz.gov.pl
  opracował: K. Krowicki

  2012-07-19

  79 zawodników na starcie I MTB

  Otwarcie gminnego szlaku rowerowego

  15 lipca br. na parkingu przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli otwarto gminny szlak rowerowy. Szlak oznaczony kolorem niebieskim jest pętlą 42 km. Zaczyna i kończy się w Dukli na ul. Trakt Węgierski na dworcu autobusowym. Prowadzi przez atrakcyjne architektonicznie, przyrodniczo i widokowo tereny gminy i obejmuje miejscowości: centrum historyczne Dukli, Cergową, Zboiska, Wietrzno, Łęki Dukielskie, przysiółki Łęk Dukielskich: Myszkowskie i Pałacówkę dalej prowadzi przez Teodorówkę, Iwlę, Chyrową, z której wraca przez Iwlę, Teodorówkę do Dukli. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Dukli Marek Górak, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic, gł. specjalista ds. promocji Krystyna Boczar-Różewicz, dyrektor MOSiR w Dukli Michał Szopa, w imieniu rowerzystów otwarcia szlaku dokonał p. Jan Mikos, uczestnik zawodów MTB, propagator turystyki rowerowej. Prace przy wytyczaniu, jego prawnym usankcjonowaniu, oznakowaniu trwały prawie dwa lata -powiedziała Krystyna Boczar-Różewicz

  O godz. 12.00 nastąpił start zawodników biorących udział I Otwartych Zawodach Rowerowych MTB w Dukli. 16 km trasa wiodła z Dukli (parking przy MOSiR) przez Chyczki żółtym szlakiem, później w kierunku Chyrowej czerwonym, gdzie łączyła się z otwieranym szlakiem rowerowym i wiodła z Chyrowej przez Iwlę, Teodorówkę do Dukli. Jak na organizowane po raz pierwszy u nas zawody rowerowe nadspodziewanie przyjechało wielu zawodników - 79. Zawodnicy otrzymali od organizatorów pamiątkowe koszulki, informator rowerowy nowo otwieranego szlaku, znaczki na agrafce, a także posiłek regeneracyjny. Całą imprezę prowadził Jan Dembiczak pracownik MOSiR w Dukli. Trasa jest trudna, ale o to chodzi, to znakomite miejsce na takie zawody - skomentował jeden z uczestników zawodów.

  Po zakończonych zawodach nagrody finansowe, rzeczowe, dyplomy i puchary wręczali burmistrz Dukli Marek Górak, dyrektor MOSiR Michał Szopa i sponsor Paweł Prajsnar, właściciel sklepu Sport Winter and Summer z Krosna, który prezentował w Dukli swoją ofertę rowerową. Dyrektor Michał Szopa podziękował zawodnikom za wzięcie udziału w zawodach, sponsorom za wsparcie finansowe: Krośnieńskim Fabrykom Mebli z Krosna, Przedsiębiorstwu Produkcji Materiałów Drogowych z Rzeszowa, Firmie Zamex z Krosna.

  Wyniki I Otwartych Zawodów Rowerowych MTB - Dukla

  Więcej zdjęć w galerii...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-07-17

  Ku czci św. Jana z Dukli  7 i 8 lipca br. odbył się doroczny odpust ku czci św. Jana z Dukli. W sobotę 7 lipca o godz. 11.00 odprawiona została na Puszczy suma odpustowa i procesja z relikwiami św. Jana z Dukli do klasztoru. W niedzielę 8 lipca w sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli odprawiona została suma odpustowa koncelebrowana pod przewodnictwem arcybiskupa, ordynariusza diecezji kijowsko-żytomirskiej Piotra Malczuka.

  W niedzielne popołudnie 8 lipca w ogrodach dukielskiego klasztoru odbył sie festyn parafialny. Festyn rozpoczął się występem zespołu "Drogowskaz" z Leżajska, następnie na scenie zaprezentowały sie zespoły działające w gminie : "Równianie" z Równego, "Szarotka - Duklanie" i "Acola" z Ośrodka Kultury w Dukli. Ojcowie bernardyni przygotowali wiele atrakcji: dzieci mogły skorzystać z ogrodu zabaw, uczestniczyć w konkursie plastycznym, powozić się motorem. W mobilnym muzeum Jana Pawła II można było obejrzeć eksponaty i główne etapy życia Karola Wojtyły. Parafianie przygotowali ciasta i napoje, ze sprzedaży, których dochód przeznaczony zostanie na remont frontonu kościoła zespołu klasztornego.

  W trakcie imprezy ogłoszono wyniki i rozdano nagrody VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego z udziałem Poetów Polonijnych im. św. Jana z Dukli. W kategorii regionalnej dorośli 1. miejsce zdobyła Danuta Kostyra z Dukli, w kategorii ogólnopolskiej dorośli 1. miejsce zajęła Regina Nachacz z Rzeszowa, 2. Arkadiusz Stosur z Krakowa i Maria Stefanik z Żarnowca, 3. Ewa Błażewicz- Matwij z Łodzi. Wyróżniona prace Marty Osiadły z Jarosławia, Jarosława Jan Fika z Warszawy i Mieczysława Grudy z Łodzi, w kategorii poetów polonijnych 1. miejsce zajął Adam Szeluga z Jewett City. W konkursie plastycznym: 1. miejsce zajęła Gabriela Szczepanik, 2. Wiktor Rajchel i 3. ex aequo Wiktor i Michał Wójcik. Zabawa taneczna przy muzyce zespołu Drogowskaz trwająca do 21.30 zakończyła piknik.

  Współorganizatorem pikniku był Ośrodek Kultury w Dukli. Wyjatkową pogodę zapewnił św. Jan z Dukli.

  2012-07-13

  Tomik poezji  Z przyjemnością informujemy Państwa, że gmina Dukla wydała w lipcu br. tomik poezji pt. "Napij sie ze źródła", który jest zbiorem wierszy laureatów pięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. św. Jana z Dukli, zorganizowanego z okazji 10. rocznicy kanonizacji świętego Jana z Dukli i pielgrzymowania Papieża Jana Pawła II do Dukli w 1997 roku. Tomik wydano z funduszy gminy Dukla za zgodą autorów wierszy. Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-07-13

  Modernizacja gospodarstw rolnych - szkolenie dotyczące naboru wniosków

  W związku z planowanym, ostatnim naborem wniosków w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007 - 2013 ARiMR zaprasza wszystkie zainteresowane osoby z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału w szkoleniu, które odbędzie się 20 lipca br. w Krośnie.

  Początek szkolenia zaplanowany jest na godzinę 13:00, a miejscem spotkania z zainteresowanymi osobami będzie budynek Zespołu Doradców Rolnych w Krośnie, który mieści się na ulicy Żółkiewskiego 8 (pokój nr 8, sala narad).

  2012-07-11

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 14 lipca 2012 r. (sobota) o godz.14:00 w sali konferencyjnej Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli XXIII uroczystą sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2012 r. /druk nr 140/.
  3. Występy wokalne i instrumentalne uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Krośnie.
  4. Prezentacja pt. "Osobliwości Magurskiego Parku Narodowego".
  5. Projekcja filmu "Dukla - Wrota Karpat".
  6. Wystąpienia uczestników sesji.
  7. Zamknięcie sesji.
  8. Przewodniczący Rady
   Andrzej Dziedzic

   2012-07-11

  Aktywne karpackie NGO

  Realizatorzy projektu
  "Aktywne karpackie NGO"
  Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka
  zapraszają
  przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby zainteresowane działalnością w III sektorze
  do skorzystania z następujących form bezpłatnego wsparcia:
  szkolenia,
  doradztwo,
  doradztwo specjalistyczne
  Projekt realizowany jest do 31.12.2014 r. również na terenie gminy Dukla.

  Najbliższy dyżur Doradcy Mobilnego
  w siedzibie Transgranicznej Informacji Turystycznej, w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26 a
  odbędzie się:
  12 lipca 2012, godz. 15.00 - 16.00
  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny:
  Doradca Mobilny 723 539 465 lub Doradca Stacjonarny 725 487 681

  Szczegółowe informacje...
  2012-07-10

  UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA Z DUKLI WE LWOWIE

  30 czerwca, tydzień przed dorocznym odpustem ku czci św. Jana z Dukli w Jego sanktuarium, odbyły się uroczystości w kościele lwowskim. Uroczystości odpustowe rozpoczęły się w kościele OO. Bernardynów (obecnie kościół należący do Bazylianów), mszą świętą pontyfikalną, której przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, w koncelebrze uczestniczył bp Leon Mały oraz prawie 50 kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Okolicznościowe słowo Boże w języku polskim i ukraińskim wygłosił o. Dobrosław Kopesteryński OFM, minister prowincjalny Prowincji św. Michała Archanioła na Ukrainie

  . Gromadzimy się w tym świętym miejscu, w kościele św. Andrzeja, gdzie przez większość swego życia trudził się, mieszkał, pracował i służył Bogu wielki człowiek - św. Jan z Dukli - mówił w homilii o. Kopysteryński, dodając, że ten święty dzięki swemu posługiwaniu i swojej wierze jest szanowany przez Kościół katolicki, szczególnie w Polsce i na Ukrainie, we Lwowie jest też patronem miasta. Podczas Eucharystii śpiew podtrzymywany był przez chóry z: Łęk Dukielskich, Sambora i Zbaraża, a Liturgiczną Służbę Ołtarza pełnili klerycy seminarium z Ukrainy. Na uroczystości przybyły zorganizowane pielgrzymki z Dukli i Lublina oraz piesza pielgrzymka z Rzeszowa, nie zabrakło także pielgrzymów indywidualnych i mieszkańców Lwowa.

  Po Mszy św. ulicami miasta przeszła procesja z relikwiami św. Jana z Dukli, które o. Micheasz Okoński OFM, kustosz sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli przekazał dla Bazyliki Archikatedralnej. Zakończyła się ona modlitwą we lwowskiej katedrze,

  - Nie mogłeś pozostać w swoim kościele, w którym przez tyle lat posługiwałeś, ale przyszedłeś do katedry, matki kościołów - mówił ks. abp Mieczysław Mokrzycki przy relikwiach.

  - Ufamy, że będziesz się tu czuł dobrze. Pozostałeś na zawsze patronem miasta Lwowa. Prosimy cię, opiekuj się dalej miastem, opiekuj się wszystkimi jego mieszkańcami, wszystkimi wiernymi, którzy będą uciekać się pod twoją obronę. Chroń nas, jak kiedyś chroniłeś od wszelkich niebezpieczeństw i od wszelkich zasadzek: od moru, głodu, ognia i wody - prosił ks. abp Mokrzycki.

  1 lipca w katedrze lwowskiej adoracje relikwii oraz okolicznościowe kazania głosił o. Krystian Olszewski, franciszkański animator szerzenia kultu świętych franciszkańskich.

  Warto dodać, że mieszkańcy Lwowa od wieków czcili św. Jana z Dukli. Tuż po śmierci w XV wieku zaczęli oddawać mu cześć, św. Janowi przypisują ocalenie Lwowa min. w 1648 roku od najazdu wojsk kozackich i tatarskich. W 400 letnią rocznicę śmierci swego patrona w 1884 roku zorganizowali 10 dniowe uroczystości, w których uczestniczyły rzesze wiernych różnych obrządków.

  Stanisław Kalita

  2012-07-06

  Aktualizacja informacji dotyczących zagrożenia wścieklizną zwierząt

  Zgodnie z Rozporządzeniem Nr Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2012 r. traci moc Rozporządzenie Nr 7/2012 z dnia 27 marca 2012 r. dotyczące uznania miejscowości: Dukla, Iwla, Głojsce, Zboiska, Cergowa, Nadole, Teodorówka, Lipowica, Nowa Wieś, Mszana, Chyrowa za obszary zagrożone wścieklizną u zwierząt.

  Pełna treść Rozporządzenia znajduje się w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

  2012-07-05

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcie Pani Anny Karlickiej, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcia miesiąca czerwca 2011.

  Pani Annie gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2012-07-02

  Sobótka, sobótka dzień jest długi noc krótka...  Sobótka czyli Noc Kupały lub Noc Świętojańska - jedno z najbardziej radosnych pogańskich świąt przypadające w najkrótszą noc w roku, czyli najczęściej (nie uwzględniając roku przestępnego) z 21 na 22 czerwca - lub też obchodzone w wigilie św. Jana z 23 na 24 czerwca. Jest to święto ognia, wody, słońca, księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości. Obchodzono je niemal w całej Europie.

  23 czerwca na placu przypałacowym w Dukli po kilkuletniej przerwie i w słonecznej pogodzie odbyły się Sobótkowe Spotkania z Folklorem oraz Festiwal Rzemiosła, Rękodzieła i Zapomnianych Smaków. Impreza współorganizowana była przez Ośrodek Kultury i Lokalne Grupy Działania "Kraina Nafty" i "Nasze Bieszczady"

  Noc świętojańską uświetniły swoją obecnością zespoły: Bieszczadzka Rodzinka, Chorkowianie z Chorkówki, Rogowice z Rogów, Balowie z Baligrodu oraz Szarotka z Dukli oraz rękodzielnicy Dorota i Grzegorz Gniady z Lubatowej, Marek Słabczyński z Jaślisk, Joanna Duma z Komańczy, Alina Gałęza i Zbigniew Brzeziński z Leska. Żałujemy, że żaden z zaproszonych lokalnych twórców nie przybył by uświetnić Noc Kupały.

  W programie nie zabrakło tradycyjnego puszczania wianków na wodę, wspólnego śpiewania, palenia ognisk i kropoczy. Poszukiwano kwiatu paproci, za którego znalezienie przewidziana była nagroda. Ostatnim punktem programu dukielskiej nocy kupały była zabawa taneczna, do której przygrywał zespół "Bakarat". Impreza zakończyła się o godz. 2 w nocy.

  Dukielski Ośrodek Kultury dziękuje wszystkim zespołom i rękodzielnikom, władzom Lokalnych Grup Działania, dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce, Kołu Gospodyń wiejskich z Barwinka, Kołu seniora 50+ z Komańczy i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu imprezy.

  Norbert Uliasz

  2012-06-28

  Ogłoszenie Burmistrza Dukli

  Ogłoszenie Burmistrza Dukli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

  Pełna treść ogłoszeni do pobrania w formacie PDF

  2012-06-26

  Puchar Posła dla SKS "Dukla"

  W sobotę 23 czerwca w hali sportowej MOSiR w Dukli odbył się finał Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Posła na Sejm RP Piotra Babinetza.
  Turniej był doskonałą okazją do miłego, sportowego spędzenia czasu, jak również odskocznią od codziennych obowiązków i możliwością walki o Puchar Posła na Sejm.
  Tuż przed rozpoczęciem rozgrywek nastąpiło oficjalne otwarcie finału przez prezesa SKS DUKLA Zenona Leńczyka, który powitał uczestników sportowych zmagań - drużyny: UKS Champion Bratkówka, UKS Gimnazjum Dębowiec i SKS Dukla.
  Później na parkiecie dominowała już tylko siatkówka.
  Turniej odbył się w spokojnej i przyjemnej atmosferze. Wszystkie zawodniczki walczyły o zwycięstwo, jednak bezkonkurencyjna okazała się drużyna SKS DUKLA.
  Dukielskie zawodniczki pokonały kolejno UKS Champion Bratkówkę 2:0 i UKS Gimnazjum Dębowiec 2:0.
  Zwycięstwo jest tym cenniejsze, gdyż zostało osiągnięte z drużynami, które mają za sobą staż w wojewódzkich rozgrywkach kadetek czy juniorek.
  Ostateczna kolejność w turnieju:
  1.SKS DUKLA
  2.UKS "Champion" Bratkówka,
  3.UKS Gimnazjum Tarnowiec.
  Najlepszą zawodniczką (MVP zawodów) została Magdalena Jurczyk (SKS DUKLA). Zawody sędziowali - Artur Paczkowski i Maciej Chłap.
  W trakcie uroczystego zakończenia turnieju poseł Piotr Babinetz podziękował wszystkim zawodniczkom i trenerom za sportową rywalizację oraz wręczył: okazały puchar zwycięskiej drużynie siatkarek SKS "DUKLA", dyplomy dla wszystkich zespołów oraz statuetkę dla najlepszej zawodniczki - Magdaleny Jurczyk.
  Prezes Siatkarskiego Klubu Sportowego "Dukla" w imieniu drużyny wręczył posłowi drobny upominek promujący SKS Dukla.
  Po oficjalnym zakończeniu wszyscy uczestniczy turnieju udali się wraz z posłem na wspólny gorący posiłek ufundowany przez firmę "ZIKO".
  Organizatorem zawodów był SKS Dukla przy udziale MOSIR Dukla oraz OK Dukla.

  /ZeL/  2012-06-26

  Sobótka  Ośrodek Kultury w Dukli, Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" i Lokalna Grupa Działania "Nasze Bieszczady" zapraszają serdecznie na Festiwal Rzemiosła, Rękodzieła i Zapomnianych Smaków. Impreza ta odbędzie się w ramach Sobótkowych Spotkań z Folklorem, które to mają już swoją tradycję i organizowane są w Dukli od kilkunastu lat.

  Festiwal odbędzie się 23 czerwca na placu przypałacowym Muzeum Historycznego "Pałac" w Dukli.

  W programie organizatorzy zapewniają wiele atrakcji m. in.

  Występy zespołów:

  Rogowice, Chorkowianie, Bieszczadzka Rodzinka, Balowie z Baligrodu, oraz Szarotka-Duklanie.

  Atrakcją wieczoru będzie, poszukiwanie "Kwiatu Paproci". Będzie również można skosztować regionalne potrawy i obejrzeć wyroby twórców ludowych z regionu karpackiego. Zostaną także rozpalone ogniska, przy których odbędą się ludowe wróżby i czary. Niezwykły klimat spotkań sobótkowych zapewni miejsce - zespół pałacowo - parkowy gdzie odbędzie się tradycyjnie puszczanie wianków na wodę w pobliskim stawie i biesiada pod gołym niebem z towarzyszeniem zespołu muzycznego.

  Wszystko to rozpocznie się o godz. 17:00.

  Program szczegółowy :

  17.00 - Chorkowianie z Chorkówki
  17.40 - Bieszczadzka Rodzinka
  18.20 - Rogowice z Rogów cz.I
  19.00 - Balowie z Baligrodu
  19.40 - Szarotka - Duklanie z Dukli
  20.20 - Rogowice z Rogów "Obrzęd sobótkowy"
  21.00 - Puszczanie wianków na wodę
  Rozpoczęcie biesiady
  22.00 - Poszukiwanie "Kwiatu Paproci"
  02.00 - Zakończenie

  2012-06-22

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 28 czerwca 2012 r. (czwartek) o godz.13:00 w sali multimedialnej Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1 XXII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli za rok 2011.
  5. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli za rok 2011.
  6. Informacja z działalności Ośrodka Kultury w Dukli za rok 2011.
  7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Gminy Dukla za rok 2011.
  8. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  9. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Dukla na lata 2012-2015 (druk nr 134),
   • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2012 (druk nr 135),
   • c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 136),
   • d) zaciągnięcia pożyczki pomostowej w kwocie 420.000,00 zł (druk nr 137),
   • e) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 250.000,00 zł (druk nr 138),
   • f) zaciągnięcia długoterminowego kredytu do kwoty 5.500.000,00 zł (druk nr 139)
  11. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  12. Oświadczenia i informacje.
  13. Zamknięcie sesji.

  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Wspólne posiedzenie Komisji
  28 czerwca 2012 r./czwartek/ godz. 9.00

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2012-06-21

  Złoto dla par małżeńskich  6 czerwca br. burmistrz Dukli Marek Górak i przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic wręczyli medale za długoletnie pożycie małżeńskie 32. parom z gminy Dukla.

  Uroczystość "Złotych Godów" rozpoczęto mszą świętą w kościele OO. Bernardynów w Dukli, którą odprawiali o. gwardian Micheasz Okoński. Ceremonia wręczenia Jubilatom medali przez burmistrza Dukli Marka Góraka i przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła sie w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli. Każda para małżeńska otrzymała życzenia i medal. Po uroczystości medalowej ceremonii wzniesiono toast za zdrowie, pomyślność i szczęście par małżeńskich, które przeżyły z sobą pięćdziesiąt i więcej lat. Jubilatom odśpiewano "Sto lat". Zespół "Szarotka-Duklanie" działający przy Ośrodku Kultury w Dukli swoim występem uświetnił uroczystości jubileuszowe. A wspólny obiad zakończył uroczystości .

  Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie: Bronisława i Aleksander Belczykowie z Łęk Dukielskich, Zofia i Feliks Bogaczykowie z Równego, Janina i Andrzej Draganowie z Nowej Wsi, Maria i Adolf Draganowie z Nowej Wsi, Krystyna i Jan Durałowie z Głojsc, Kazimiera i Kazimierz Fornalowie z Iwli, Zyta i Józef Głodowie z Jasionki, Helena i Ireneusz Jastrzębscy z Łęk Dukielskich, Anna i Ferdynand Klukowie z Równego, Janina i Tadeusz Kobzowie z Iwli, Barbara i Zdzisław Korzeniowie ze Zboisk, Maria i Ryszard Kozubalowie z Teodorówki, Anna i Józef Kudybowie z Dukli, Bronisława i Władysław Łajdanowiczowie z Łęk Dukielskich, Stanisława i Edward Łączkowscy z Równego, Henryka i Stanisław Maciejczykowie z Nadola, Melania i Jan Madzejowie z Barwinka, Maria i Kazimierz Mamczarzowie z Iwli, Zofia i Jan Motyczkowie z Nadola, Kazimiera i Czesław Nowakowie z Cergowej, Michalina i Jan Solińscy z Wietrzna, Danuta i Henryk Staroniowie z Równego, Janina i Tadeusz Szczepanikowie z Równego, Helena i Adolf Szwastowie z Iwli, Kazimiera i Zdzisław Uliaszowie z Łęk Dukielskich, Janina i Stanisław Walaszkowie z Teodorówki, Józefa i Stanisław Węgrzynowie z Łęk Dukielskich, Genowefa i Eugeniusz Wierdakowie z Łęk Dukielskich, Danuta i Aleksander Więckowie z Łęk Dukielskich, Genowefa i Stanisław Winiarscy z Dukli, Emma i Wiesław Zającowie z Równego, Zofia i Edward Zygmuntowie z Dukli.

  Wszystkim Jubilatom, aby nadal szli
  przez życie z dobrocią w sercu. Bądźcie
  szczęśliwi i miejcie wokół siebie
  ludzi, których kochacie. Życzymy pociechy
  z dzieci, wnuków, prawnuków
  oraz wszystkiego co daje szczęście.


  Więcej zdjęć w galerii...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-06-19

  Pierwsze miejsce dla Wietrznianek

  10 czerwca br. odbyły się w Dębicy XIII Ogólnopolskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych. Uczestnicy zaprezentowali publiczności nie tylko tradycyjny śpiew, muzykę i taniec, ale także ubiór, inscenizacje zwyczajów, instrumenty i rekwizyty. Organizatorami konfrontacji byli Miejski Ośrodek Kultury i Dębickie Towarzystwo Muzyczno - Śpiewacze.

  Zespół Śpiewaczy Wietrznianki wziął udział w konfrontacjach zajmując 1. miejsce w kategorii: zespół śpiewaczy z udziałem instrumentów muzycznych. Wietrzniankom gratulujemy!

  kbr

  2012-06-18

  Gminny Rejestr Psów

  Od 27 kwietnia 2012 r. weszła w życie uchwała Rady Miejskiej w Dukli w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2012 roku". W związku z tym w gminie Dukla założono Gminny Rejestr Psów. Psy są rejestrowane na podstawie wniosków, które są dostępne w :

  1. urzędzie miejskim, pokój nr 9 (parter) - w Biurze Obsługi Klienta,
  2. na stronie internetowej www.dukla.pl,
  3. u sołtysów poszczególnych miejscowości.

  Rejestracja psa (lub psów) jest obowiązkowa, a ostateczny termin zgłoszenia to 31 października 2012 r. Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Dukli lub u sołtysa.

  2012-06-18

  Bezpłatne badania słuchu w Dukli  Firma "MARMED" Spółka Jawna Stępień, Krasowski w dniu 21 czerwca 2012 r. w godz.9 00 - 15 00 na Rynku w Dukli przeprowadzi bezpłatne badania słuchu. Badania wykonywane będą w specjalnym, przeznaczonym do tego celu pojeździe - laboratorium, wyposażonym w profesjonalny sprzęt i urządzenia, gdzie przy pomocy wykwalifikowanego personelu bezpłatnie wykonana zostanie diagnostyka słuchu oraz konsultacja ewentualnego problemu z niedosłuchem.

  Mirosław Matyka
  Sekretarz Gminy

  2012-06-15

  Na wypadek pożaru  30 maja 2012r. o godz. 10.00 w Przedszkolu Gminnym w Dukli zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne dzieci oraz wszystkich pracowników na wypadek pożaru w placówce. W ćwiczeniach wzięło udział 96 dzieci, 11 osób personelu przedszkola, straż pożarna OSP Dukla pod dowództwem komendanta - Wiktora Madeja, Dorota Kurdyła- główny specjalista d.s. BHP oraz Joanna Czaja- higienistka szkolna. Organizatorem akcji była Lucyna Gumienny z- ca dyrektora Zespołu Szkół nr 1w Dukli.

  Uczestnicy ćwiczenia na określony sygnał dźwiękowy opuścili budynek wyjściami ewakuacyjnymi, po czym nauczycielki sprawdziły stan poszczególnych grup, który był zgodny ze stanem dzieci w danym dniu. Akcja opuszczania budynku trwała ok.4 minuty, przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Zdyscyplinowanie przedszkolaków w wprowadzonej ewakuacji przekroczyło najśmielsze oczekiwania. Następnie strażacy dokładnie sprawdzili i przeszukali pomieszczenia w celu zlokalizowania źródła ognia - na szczęście były to tylko zaplanowane ćwiczenia.

  Celem zorganizowanej akcji było utrwalenie właściwego zachowania się wszystkich osób, a zwłaszcza dzieci w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Cyklicznie przeprowadzane tego typu ćwiczenia odgrywają niezmiernie ważną rolę społeczną, gdyż oswajają dzieci już od najmłodszych lat oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi z sytuacją, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki opuszczania miejsca zabawy, nauki i pracy.

  Po ćwiczeniach ewakuacyjnych strażacy sprawili przedszkolakom wielką frajdę. Pokazali sprzęt strażacki, wyposażenie samochodu a na koniec chętne dzieci mogły zasiąść za kierownicą wozu strażackiego. Wszystkim uczestnikom ćwiczenia serdecznie dziękujemy i życzymy, żeby tego typu akcje stanowiły jedynie element ćwiczeń i nie musiały być realizowane w sytuacji realnego zagrożenia.

  Lucyna Gumienny
  Alicja Jaworska

  2012-06-14

  Jubileusz 15-lecia  W niedzielę, 10 czerwca 2012 roku w sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli przeżywaliśmy Jubileusz 15-lecia kanonizacji naszego Patrona i pobytu Jana Pawła II w naszym mieście i klasztorze.

  Wspólne dziękczynienie rozpoczęło się na placu przed kościołem o godz. 10.00, a następnie o godz. 10.30 - uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup Marian Rojek. W koncelebrze uczestniczyło wielu księży diecezjalnych (archidiecezja przemyska i diecezja rzeszowska) oraz zakonnych, przybyli także gwardiani, którzy w latach poprzednich byli kustoszami relikwii św. Jana z Dukli, a także klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej i Nowicjusze z Leżajska. We mszy świętej wzięła udział liczna grupa mieszkańców Dukli, okolicznych miejscowości oraz pielgrzymów z różnych stron Polski; Lublina (COZL im. św. Jana z Dukli), Zakopanego, Radomia, Piotrkowa Trybunalskiego, Opatowa, Aleksandrowa Łódzkiego, Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Tarnowa, Jarosławia, Leżajska, Sanoka, Sokołowa. Nie zabrakło grup apostolskich: Franciszkański Zakon Świecki, Żywy Różaniec, Towarzystwo św. Jana z Dukli, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, schola, Liturgiczna Służba Ołtarza. Do Patrona naszej Ojczyzny przybyły także władze samorządowe naszego miasta, gminy, powiatu i województwa, strażacy, dyrektorzy dukielskich szkół, poczty sztandarowe COZL oraz dukielskiego LO.

  Przed uroczystością zespół Szarotki koncertował o św. Janie z Dukli. Występ został nagrodzony gromkimi brawami.

  Na początku Eucharystii o. Micheasz Okoński OFM, kustosz sanktuarium, przywitał serdecznie wszystkich przybyłych i zaprosił do wspólnej modlitwy, przypomniał też słowa Ojca Świętego wypowiedziane na placu przed klasztorem z dnia 9 czerwca 1997 roku , Bracia i Siostry często nawiedzajcie to miejsce ono jest wielkim skarbem tej ziemi. Biskup Marian Rojek w słowie Bożym mówił o coraz większej trosce o przyszłość człowieka, o braku pracy, trudnej sytuacji ekonomicznej, poczuciu krzywdy. Święty Jan z Dukli, tu urodzony, tu odkrywający swoje franciszkańskie powołanie do tego by naśladować Chrystusa. W niedalekiej Pustelni, wzrastający w świętości, posługujący jako spowiednik i duchowy kierownik, podobnie jak Apostoł Paweł wiedział jak przytłaczający może być ciężar ludzkiego życia, co z człowiekiem może uczynić brak nadziei. Tajemnica głębokiej modlitwy rozświetli również drogę poprzez to co boleśnie przeżywamy - powiedział ksiądz biskup Marian Rojek. Na zakończenie uroczystości o. Jarosław Kania OFM prowincjał Bernardynów podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, a kustosz sanktuarium wręczył okolicznościowe medale upamiętniające przeżywany jubileusz.

  Święty Jan z Dukli - jak to nieraz już w historii bywało - zapewnił pogodę na tę piękną uroczystość.

  Więcej zdjęć w galerii...

  Stanisław Kalita

  2012-06-14

  Bezpłatna mammografia w Dukli  W dniach 20 i 21 czerwca kolejny raz mammobus odwiedzi Gminę Dukla. Jak ważne są badania mammograficzne , nie trzeba nikogo przekonywać, jednakże ostatnio z badań przeprowadzonych w marcu tego roku skorzystało tylko 112 mieszkanek Gminy Dukla na wysłanych 1076 imiennych zaproszeń , dlatego też mając na uwadze dużą liczbę nieprzebadanych kobiet ponownie stworzona zostaje możliwość wykonania badań na miejscu, bez konieczności odwiedzenia szpitala. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.

  Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi. Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalizacji o braku przeciwwskazań do wykonania badania.

  Badania w mammobusie można będzie wykonać :

  - w Dukli - 20 czerwca przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Armii Krajowej 1A

  - w Równem - 21 czerwca przy Domu Ludowym, ul. Długa 18

  Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni.

  Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, proszone są o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.

  Burmistrz
  Marek Górak

  2012-06-13

  Szkolenie z zakresu księgowości dla organizacji pozarządowych

  Informuję, że 30 czerwca 2012 od godz.10.00-18.00 w restauracji ZIKO w Dukli zostanie zorganizowane szkolenie z zakresu księgowości dla organizacji pozarządowych. Organizatorem szkolenia jest Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka realizująca projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywne karpackie NGO".

  Do 20 czerwca br. proszę zgłosić osoby z organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Dukla, które będą uczestniczyć w ww. szkoleniu. Liczba osób uczestniczących w szkoleniu jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

  Zgłoszenia można dokonać na adres e-mail tit@dukla.pl, telefonicznie: 13 43 356 16 bądź w punkcie Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli ul. Trakt Węgierski 26 a ( przystanek autobusowy).

  Barbara Pudło

  2012-06-13

  W hołdzie bł. Janowi Pawłowi II  10 czerwca br. w kościele Ojców Bernardynów w Dukli na trzynastym Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Kościelnych i Cerkiewnych zgromadzili się przedstawiciele Gminy Dukla, Starostwa Powiatowego w Krośnie, radni, burmistrzowie, wójtowie, mieszkańcy gminy i powiatu. Wystąpiło sześć chórów z powiatu krośnieńskiego, Słowacji i Węgier w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Koncert to wyraz podziękowania za wyniesienie na ołtarze naszego największego z Wielkich Polaków i uczczenie 15. rocznicy Jego pobytu w Dukli i w Krośnie. A wszystko to stało się możliwe za sprawą naszego rodaka św. Jana z Dukli.

  Motywem przewodnim tej uroczystości dziękczynnej była prezentacja multimedialna poświęcona pielgrzymkom do ojczyzny Jana Pawła II. Występy chórów przeplatane były cytatami Ojca Świętego z wizyt w różnych miastach w czasie kolejnych pielgrzymek, począwszy od 1979 roku, aż do 2003. Przegląd chórów rozpoczął i zakończył zespół wokalny z Ośrodka Kultury w Dukli "Acola" zdobywca Grand Prix XX Jubileuszowej edycji Przeglądu Piosenki Religijnej. Kolejno wystąpiły chóry: "Cantate" z Iwonicza, który od początku bierze udział w przeglądzie, jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest ks. dziekan Kazimierz Piotrowski, a kierownikiem Stanisław Kenar. Następnie wystąpił Chór "Karmel" ze Stropkova. Chór ma w swoim repertuarze blisko 100 utworów. Śpiewa głównie pieśni kościelne, a także narodowe i ludowe. Dyrygentem jest Andrej Nabożny. Dukielska publiczność po raz pierwszy miała okazję wysłuchać chóru "Koloryt" z Rymanowa, działającym od tego roku przy Ośrodku Kultury, którego dyrygentem jest Maria Savelyeva, chóru "Harmonia" z Budapesztu, którego dyrygentem jest Tothne Mozer Annamaria, chóru "Kameralnego" z Jaślisk, którego założycielką i dyrygentem jest Edyta Wilczek, a chór działa od 2010 roku. Jako ostatni wystąpił Chór "Chorus" z Korczyny. W przeglądzie bierze udział od początku. Dyrygentem jest Stanisław Szostak, a kierownikiem Stanisław Roman. W tym roku chór obchodzi 75.rocznicę powstania.

  Gospodarze spotkania burmistrz Dukli Marek Górak, wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik i o. gwardian dukielskiego klasztoru Micheasz Okoński podziękowali wszystkim uczestnikom przeglądu składając na ręce dyrygentów pamiątkowe grawertony i kwiaty. Całą uroczystość prowadziła pani Grażyna Ostrowska ze starostwa powiatowego. Tradycyjnie na zakończenie wszystkie chóry wraz z publicznością zaśpiewały "Barkę", ulubioną pieśń Ojca Świętego bł. Jana Pawła II.

  Zobacz zdjęcia w galerii wydarzeń...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-06-11

  "Dukla - wrota Karpat" - premierowa projekcja  Przy wypełnionej po brzegi sali w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli 29 maja br. odbyła się premierowa projekcja filmu promującego atrakcje turystyczne gminy Dukla pt. "Dukla - wrota Karpat". Film przygotowany jest dla turysty, promuje atrakcje przyrodnicze, architektoniczne, kulturowe, pokazuje jak można spędzić aktywnie czas na Dukielszczyźnie, pięknym zakątku Beskidu Niskiego.

  Uczestniczyli w niej ci, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili sie do powstania filmu: uczniowie, nauczyciele i inni mieszkańcy Dukli i okolicy, którzy wzięli udział w filmie, sponsorzy w osobach Jacka Stusika - dyrektora Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Oddział w Krośnie i Wiesława Jakieły reprezentującego Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie, dyrektorzy szkół z terenu gminy Dukla i dyrektorzy jednostek gminnych. Realizatorem filmu była TVP Oddział w Rzeszowie. W premierowej projekcji wziął udział burmistrz Dukli Marek Górak, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic i radni Rady Miejskiej, a także ks. prałat Stanisław Siara - proboszcz dukielskiej fary i sołtysi z terenu gminy Dukla. Telewizję Rzeszów reprezentował dyrektor Oddziału Włodzimierz Rudolf, reżyser filmu Jacek Szarek, Henryk Nicpoń- gł. specjalista ds. promocji TVP Rzeszów. Edward Marszałek reprezentował RDLP w Krośnie. Wszyscy uczestnicy promocji otrzymali pamiątkową płytę z filmem.

  Po projekcji filmu wystąpił Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy "Szarotka - Duklanie". Pani Halina Cycak - gł. specjalista ds. ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Dukli - organizator konkursu i burmistrz Dukli Marek Górak wręczyli nagrody laureatom VII. Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologicznej.

  Premierowa projekcja filmu zakończyła sie degustacją jadła regionalnego, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Równego. Mogliśmy także skosztować miody z Pszczelarskiego Gospodarstwa Ekologicznego i wędliny z Zakładu Mięsnego "Jasiołka" w Dukli.  Dziękuję bardzo wszystkim za zaangażowanie w realizację filmu: mieszkańcom gminy Dukla - uczestniczącym w filmie, sponsorom: Przedsiębiorstwu Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie, Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Oddział w Krośnie, Krośnieńskim Fabrykom Mebli "KRO-FAM", Firmie "Metalnaft" sp. z o.o., Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu, Zakładowi Doświadczalnemu Instytutu Zootechniki w Odrzechowej, Stacji Narciarskiej Chyrowa-Ski, Pszczelarskiemu Gospodarstwu Ekologicznemu pp. Marty i Krzysztofa Bałonów, Gospodarstwu Ekologicznemu "Figa" z Mszany Waldemara i Tomasza Maziejuków, Zakładowi Mięsnemu "Jasiołka" z Dukli. Słowa podziękowania kieruję do: Muzeum Historycznego- Pałac w Dukli, Stacji Narciarskiej Chyrowa-Ski, Koła Gospodyń Wiejskich z Równego, Zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego "Szarotka-Duklanie" i dyrektorów dukielskich szkół.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-06-11

  Bogu na chwałę, ludziom na ratunek  3 czerwca 2012 roku odbyły się obchody 65. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie oraz poświęcenia i nadania jej sztandaru, ufundowanego przez mieszkańców wsi. Poświęcenia dokonał podczas mszy świętej w kościele parafialnym ks. proboszcz Janusz Dudziak. Akt nadania sztandaru i odznaczenia srebrnym medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa odczytał prezes ZOP ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, natomiast przekazania dokonał członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski w asyście prezesa dh Jana Kilara, zastępcy Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Krośnie bryg. Roberta Niepokoja oraz burmistrza Dukli Marka Góraka.

  W skład pocztu flagowego wchodzili druhowie: Krystian Bauer, Piotr Jurowski - flagowy pocztu, Michał Hrynenko. W skład pocztu sztandarowego wchodzili druhowie: Adam Bauer, Tomasz Fijałkowski - sztandarowy pocztu, Damian Frankiewicz.

  W uroczystościach wzięli udział min.: pułkownik pożarnictwa w stanie spoczynku Tadeusz Kubit, burmistrz Dukli Marek Górak, wiceburmistrz Dukli Andrzej Bytnar, prezes ZOP ZOSP dh Jan Kilar, członek prezydium ZOW ZOSP w Rzeszowie dh Tadeusz Sieniawski, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Dukli Andrzej Ukleja, komendant gminny OSP RP w Dukli Wiktor Madej i wielu innych gości. Przybyły także na uroczystość poczty sztandarowe z OSP w: Iwli, Dukli, Równem, Wietrznie, Łękach Dukielskich, Lubatowej oraz ze Słowcji-DHZ Vyšný Mirošov. Orkiestra Dęta z OSP w Lubatowej pod batutą pani Magdy uświetniła uroczystość w Tylawie.

  Druh Jarosław Zima przybliżył zebranym na uroczystości 65. letnią historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Tylawie. Początki ochrony przeciwpożarowej w Tylawie zaczęły się w 1946 r. Założycielami straży byli: Stanisław Bal, Jan Kowalski, Bazyli Holuta, Jan Bauer, Aleksander Sporek, Sławomir Pyrtko. Pierwszym prezesem został Stanisław Bal, a pierwszym naczelnikiem Jan Kowalski. W roku 1948 jednostka otrzymała konny wóz strażacki wraz z wężami, w roku 1951 pierwszą pompę M-200, a w 1954 r. pompę M-800. W lutym 1952 r. kurs motorniczego ukończył jako pierwszy Jan Holuta w Wojewódzkiej Szkole Pożarnictwa w Roźwienicy. W 1950 r. wybudowano remizę, w której znajdował się wóz konny i podstawowy sprzęt gaśniczy - powiedział o początkach OSP w Tylawie druh Jarosław Zima.

  Tak doniosła uroczystość była okazją nadania odznaczeń i wyróżnień dla najbardziej zasłużonych dla pożarnictwa w Tylawie.

  Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Jan Bauer, Bazyli Holuta, Michał Piela, Władysław Szczerba.

  Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Jan Buriak, Józef Michalak, Zygmunt Sysak, Janusz Król, Czesław Delimata.

  Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa: Adam Bauer, Łukasz Bauer, Krystian Bauer, Mariusz Bąk, Tomasz Fijałkowski, Damian Frankiewicz, Adrian Godek, Piotr Jurowski, Marek Koczwara, Dariusz Michalak, Grzegorz Ryszko, Jarosław Zima, Aleksander Kosior, Milan Liga.

  Złotą odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Damian Bauer.

  Srebrną odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Paweł Sysak, Kamil Malczewski.

  Brązową odznaką Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej: Kamila Barnaś, Łukasz Barnaś Konrad Fijałkowski, Konrad Zima, Norbert Sudia, Artur Frankiewicz, Mateusz Mrówka. Dyplom Honorowy otrzymali: Władysław Pilip, Jan Kowalski, Stefan Buriak, jednostka straży ze Słowacji-DHZ Vyšný Mirošov

  List Pochwalny otrzymali: Jolanta Bauer, Justyna Frankiewicz, Michał Bauer, Tomasz Sysak, Łukasz Król, Rafał Bukowczyk, Mateusz Bukowczyk, Paweł Wilk, Michał Hryneńko.

  Prezes OSP w Tylawie Stanisław Bauer podziękował gościom za wzięcie udziału w uroczystośi 65. lecia, a strażakom i mieszkańcom za pomoc w jej organizacji. Przyznać trzeba, że organizacja uroczystości była perfekcyjna, tylko gratulować prezesowi, strażakom i mieszkańcom Tylawy. Gratuluję.

  Zobacz zdjęcia w galerii wydarzeń...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-06-11

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla

  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

  Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

  zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miejską w Dukli Uchwały Nr XIX/118/12 z dnia 27marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/185/2000 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 listopada 2000 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

  Przedmiotem zmiany studium będą zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów odrębnych. Zakres przestrzenny zmiany studium będzie obejmował złoże surowców mineralnych, terenu położonego w miejscowości Iwla

  Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany studium na środowisko.

  Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Dukli. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Dulki, 38- 450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11, w pokoju Nr 9, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia .

  Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy..

  Termin składania wniosków upływa w dniu 12 lipca 2012 r.

  Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany studium wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

  Burmistrz Dukli
  Marek Górak

  2012-06-11

  "Dukla - wrota Karpat"

  Premiera telewizyjna filmu promującego
  atrakcje turystyczne Dukli pt. "Dukla - wrota Karpat" odbędzie się
  6 czerwca br. o 17:40. Powtórkę będzie można obejrzeć
  w Boże Ciało o 8.00 (7 czerwca). Wszystko na antenie
  TVP Rzeszów.
  Serdecznie zapraszamy!

  2012-06-05

  Kto śpiewa, ten dwa razy sie modli  W niedzielne popołudnie 27 maja br. w klasztorze OO. Bernardynów odbył się uroczysty koncert finalistów XX Jubileuszowego Przeglądu Piosenki Religijnej oraz wręczenie nagród dla laureatów Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy o tematyce religijnej.

  Na koncert przybyli zaproszeni goście m.in. burmistrz Dukli Marek Górak z małżonką i p. Grażyna Ostrowska kierownik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie. Po koncercie finaliści dowiedzieli się jak komisja konkursowa rozdysponowała miejsca na podium i wyróżnienia. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki. Nagrody wręczali o. kustosz Micheasz Okoński i burmistrz Marek Górak.

  Ośrodek Kultury dziękuje o. kustoszowi Micheaszowi za miłe przyjęcie i owocną współpracę.

  Nagrodzeni w XX Jubileuszowym Przeglądzie Piosenki Religijnej:

  KAT. I

  1m. Nikola Stanek - Dukla, 2m. Daria Rajchel - Dukla

  KAT. II

  1m. - Karol Wajs - Dukla, 2m. - Aleksandra Krowicka - Dukla, 3m. - Krzysztof Bogaczyk - Równe

  KAT. III

  1m. - Weronika Wnęk - Równe, 2m. - Julia i Laura Woźniak - Głojsce i Kinga Wróbel - Jasionka

  Wyróżnienia: Aleksandra Dyszkowska - Dukla, Kamila Kula - Jasionka, Patrycja Marszał - Glojsce, Sebastian Dubiel - Głojsce

  KAT. IV

  1m. - Klaudia Dereniowska, Zespół "Iskra" Dukla, 2m. - Sylwia Kula - Jasionka i Natalia Zbiegień - Równe, 3m. - Arleta Urbańska - Iwla

  Wyróżnienie: Barbara Głód - Jasionka

  KAT. V

  1m. - Diana Dereniowska - Dukla i Gabriela Matyka - Dukla, 2m. - Anna Witek - ŚDS

  GRAND PRIX - Dziewczęcy zespół wokalny z OK w Dukli "Acola" ,

  Nagrodzeni w Konkursie Poezji i Prozy o Tematyce Religijnej

  KAT. I

  1m. - Kornelia Sysak - Dukla

  KAT. II

  wyróżnienie - Gabriela Szczurek - Dukla

  KAT. III

  1m. - Bartosz Ryczak - Wietrzno, 2m. - Weronika Cabaj - Łęki Dukielskie, 3m. - Karolina Misiak - Jasionka

  Wyróżnieni: Ilona Salwa - Tylawa, Klaudia Woźniak - Głojsce

  KAT. IV

  1m. - Klaudia Łajdanowicz - Łęki Dukielskie, 2m. - Aleksandra Jaracz - Wietrzno, 3m. - Anna Kordyś - Tylawa

  KAT. V

  1m. - Wiesław Książkiewicz - ŚDS

  Norbert Uliasz

  2012-06-05

  Statystyczne badania rolnicze

  Urząd Statystyczny w Rzeszowie uprzejmie informuje, że jak co roku, zostaną przeprowadzone na terenie całego kraju reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. W województwie podkarpackim badania realizowane będą przez pracowników (ankieterów) US w Rzeszowie w wylosowanych gospodarstwach rolnych metoda wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego.

  Terminarz badań gospodarstw rolnych:

  - badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (sierpień, grudzień),
  - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (czerwiec-lipiec, grudzień),
  - badanie użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich (czerwiec-lipiec),
  - badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku (sierpień),
  - badanie płodów niektórych ziemiopłodów rolnych (październik, listopad),
  - badanie sadów wg gatunków i odmian (wrzesień-październik),
  - ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (czerwiec-lipiec, grudzień),
  - badanie plonów zbóż ozimych (czerwiec-lipiec), Badanie plonu ziemniaków (sierpień).

  Tożsamość pracowników, realizujących badania rolnicze na terenie województwa podkarpackiego, zarówno tych, którzy pojawia sie u Państwa w domach, jak i skonsultuja sie z Państwem telefonicznie, można potwierdzić pod numerami telefonów:

  17 857 62 84
  17 853 52 10 w poniedziałki od 7.30 do 18.00
  515 037 627 od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30

  2012-06-04

  "Dukla - wrota Karpat"

  ... czyli najnowszy film wyprodukowany przez nasz oddział Telewizji Polskiej na zamówienie samorządu Dukli. Dziś odbył się jego premierowy pokaz. Film zrealizowany przez Jacka Szarka to opowieść między innymi o tradycji, historii ale też naturze.

  Realizacja dwudziestominutowego filmu trwała ponad rok. Zawarto w nim między innymi najważniejsze fakty z historii miasta położonego na szlaku wiodącym przez Przełęcz Dukielską. Są ważne miejsca, wspomnienia historycznych postaci, ale też piękne zdjęcia przyrody i atrakcji turystycznych okolic Dukli. Premierowa projekcja filmu zakończyła się gromkimi brawami dla autorów. Pokazać piękno Dukielszczyzny - taki był zamiar autorów, a także samorządu Dukli, bo okolica jest piękna ale wymaga promocji. A to ma skutkować większym zainteresowanie turystów tą częścią Beskidu Niskiego.

  W realizację filmu zaangażowało się dziesiątki mieszkańców Dukli o i okolic. To jest także film o nich. Wszystkich zaproszono na premierowy pokaz i wręczono płytki z nagraniem DVD. Premiera filmu 6 czerwca o 17:40. Powtórkę będzie można obejrzeć w Boże Ciało o 8.00. Wszystko na antenie TVP INFO.

  Marek Winiarski
  źródło: TVP Rzeszów

  Na temat premierowego pokazu filmu znalazła się informacja w "aktualnościach" TVP Rzeszów od 21 min. 08 sek.
  2012-05-30

  Setne urodziny pani Heleny

  25 maja 2012 roku pani Helena Piotrowska obchodziła swoje setne urodziny. Życzenia zdrowia i szczęścia przyjęła od burmistrza Dukli Marka Góraka, zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dukli Jolanty Albrycht oraz od wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Dukli Agnieszki Dembiczak. Na urodziny przybyły przedstawicielki ZUS w Jaśle p. Maria Bogacz kierownik Inspektoratu w Krośnie i specjalista Katarzyna Jakubowicz-Dobrowolska. Pani Helena urodziła się i mieszka w Wietrznie, zajmowała sie wychowaniem dzieci i gospodarstwem domowym. Urodziła trzech synów, ma siedmioro wnuków i trzynaścioro prawnuków. Jest bardzo pogodna i to z pewnością jest jednym ze sposobów na długowieczność.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-05-30

  XXII Łemkowski Kermesz w Olchowcu  W programie obchodów święta, które odbyło się 19-20 maja br., jak co roku były uroczyste nabożeństwa w olchwieckiej cerkwi pw. Przeniesienie Prochów św. Mikołaja - obotnia weczirnia o godz. 18.00 i niedzielna msza kermeszowa z procesją o godz. 10.30. W programie artystycznym można było obejrzeć liczne występy karpackich zespołów ludowych, wystawy i kermeszowe stragany.

  Ciekawie była przygotowana przez Tadeusza Kiełbasińskiego wystawa "Jak to dawniej na Łemkowszczyźnie gospodarowano". Mogliśmy podziwiać grafikę Wasyla Madzielana, przedstawiającą codzienne zajęcia na dawnej łemkowszczyźnie i odpowiednio dobrane do danego obrazu sprzęty gospodarskie, dzisiaj już prawie zapomniane, a dawno nie używane. Wasyl po wojnie wyjechał do Ameryki, tam też pozostał na zawsze, z tęsknoty za rodzinnymi stronami zaczął tworzyć. Ja dołożyłem sprzęty z moich zbiorów i tak powstała wystawa - opowiada Tadeusz Kiełbasiński. Druga wystawa nawiązywała do 1947 roku i Akcji Wisła. Prezentowane na niej zdjęcia przedstawiały rodziny łemkowskie wysiedlone na zachód Polski lub do ZSRR.

  Nie obyło się bez konkursu piosenki łemkowskiej. Wygrały go Ola i Gabrysia Matykówny i Natalia i Wioletta Fydryk śpiewając w czteroosobowym zespole. Dziewczynom gratulujemy, takie... głosy.

  Pogoda dopisywała i Olchowiec odwiedziło mnóstwo gości. Zatem tegoroczny kermesz zaliczyć możemy do bardzo udanych pod każdym względem.

  Więcej zdjęć w galerii...

  kbr

  2012-05-28

  Honory dla ludzi kultury  24 maja br. w dukielskim muzeum obchodzono Powiatowe Święto Kultury. Powiat krośnieński już od kilku lat w ten sposób dziękuje ludziom, którzy działalność kulturalną traktują jako swoje życiowe motto.

  Na uroczystość przybyli: asystentka posła Stanisława Piotrowicza Sabina Kozuba, radny wojewódzki Władysław Turek, władze powiatu z starostą krośnieńskim Janem Juszczakiem i przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Krężołkiem, burmistrz Dukli wraz z małżonką, burmistrzowie, wójtowie pozostałych gmin powiatu krośnieńskiego, radni powiatowi, dyrektorzy ośrodków kultury. Uroczystość rozpoczęła piosenką "Wszystko czego dziś chcę" Klaudia Biedka z Gimnazjum w Świerkowej, laureatka konkursu piosenki "Ocalmy od zapomnienia" w Równem.

  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje zasłużonym ludziom kultury honorowe odznaczenie - Zasłużony dla Kultury Polskiej. O te odznaczenia wnioskują gminy, ośrodki kultury, stowarzyszenia, a pozytywna opina i starania starosty krośnieńskiego zaowocowały 100 procentową skutecznością. Otrzymali je: ks. Jan Szpunar - proboszcz Krościenka Wyżnego, Andrzej Szajna i Ryszard Szajna z Orkiestry Dętej z Rymanowa, Edyta Wilczek - muzyk, dyrygent Jaśliskiego Chóru Kameralnego, Bogumił Świątek z Zespołu "Bobrzanie", Edward Marszałek - prezes Stowarzyszenia "Dębina", Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy Rogowice z Rogów. Odznaczenia wręczał przewodniczący Andrzej Krężałek i starosta Jan Juszczak.
  Starosta krośnieński przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla: Magdaleny Lorenc z Jaślisk - poetki promującej kulturę i sztukę, Genowefy Malskiej z Odrzykonia - poetki i muzyka, Mariana Nycza z Iwonicza-Zdroju - popularyzatora muzyki poważnej, Sławomira Pelczara z Korczyny - redaktora naczelnego miesięcznika: "Przadki", Stanisława Szajny - cymbalisty z Kapeli "Pogórzanie" z Głowienki, Grupy Obrzędowej "Dłużanki" z Długiego (nagrodę odbierała Anna Warchoł), Zespółu Tanecznego "Omega" - działającego przy GOK Chorkówka (nagrodę odbierała Małgorzata Foremny - prowadząca zespół), Zespółu Obrzędowo-Śpiewaczego "Równianie" z Równego (nagrodę odbierała Grażyna Kłap - prowadząca zespół). Nagrody wręczali starosta Jan Juszczak i wicestarosta Andrzej Guzik.

  Wiersz o wiośnie deklamowała Eliza Rybak pięciolatka z Przedszkola z Miejsca Piastowego, piosenkę "Rękawiczki" zaśpiewała Paulina Liwosz z Gimnazjum w Świerkowej, laureatka konkursu "Ocalmy od zapomnienia", piosenkę "Kocham Cię życie" wykonała Laura Filar, również laureatka wspomnianego konkursu.

  W roku 2012 starosta krośnieński przyznał po raz pierwszy nagrodę dla wyróżniającego się stowarzyszenia za całokształt działalności, a otrzymało ją Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju. Odebrał ją Jerzy Kamiński - prezes stowarzyszenia. Natomiast statuetkę w dowód uznania za współpracę z powiatem otrzymał Bogusław Pacek - dyrektor GOK w Chorkówce. Nagrodę za całokształt pracy otrzymała z rąk starosty Jana Juszczaka Grażyna Ostrowska i Mateusz Podkul z Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie. Kabarek "Łorczyk" z Rogów: Stanisław Muszyński i Emil Bykowski rozweselali zebranych scenkami prezentowanymi scenkami rodzajowymi. Na zakończenie utwór Piotra Rubika"Modlitwa" zaśpiewał Bartek Piwowar - uczeń Szkoły Podstawowej z Krasnej.

  Podsumowując uroczystość starosta powiedział: są to nagrody honorowe i idą za tym skromne gratyfikacje pieniężne, ale chociaż w ten sposób chcieliśmy wyróżnić ludzi kultury, dzięki którym nie zaginie dziedzictwo kulturowe naszego regionu, którzy umilają nam sztuką życie.

  Więcej zdjęć w galerii...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-05-28

  Zostań Latarnikiem Polski Cyfrowej

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie" realizuje Projekt systemowego- działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu podejmowane są działania polegające na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu Polaków. Polega to zna przeszkoleniu 2600 lokalnych animatorów działań, wprowadzających osoby z pokolenia 50+ ze środowisk wiejskich i małych miast w świat Internetu. Lokalni animatorzy zwani są Latarnikami Polski Cyfrowej, którzy w zdecydowanej większości bez wynagrodzenia będą uczyć osoby z pokolenia 50+ obsługi komputera i poruszania się po Internecie. Tylko 200- tu Latarników spośród 2600 będzie pracować za wynagrodzenie. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zwróciło się do Burmistrza Dukli o rozpropagowanie informacji o ww. projekcie w naszej gminie. W przypadku gdy znajdą się osoby, które będą chętne do podjęcia roli tzw. Latarnika Polski Cyfrowej i zostanie stworzona grupa zainteresowanych z pokolenia 50+ Burmistrz Dukli zorganizuje lokal, w którym będą prowadzone zajęcia. Osoby wyrażające gotowość zostania Latarnikiem Polski Cyfrowej powinny w tej sprawie niezwłocznie zgłosić się do Stowarzyszenia:

  "Miasta w Internecie"
  ul. Krakowska 11A
  33-100 Tarnów
  tel. +48 14 628 42 10, 688 80 12
  faks +48 14 628 43 11
  e-mail: biuro@mwi.pl

  2012-05-28

  Koncert Galowy Laureatów XX Jubileuszowego Przeglądu Piosenki Religijnej

  Ośrodek Kultury w Dukli
  oraz
  Klasztor OO. Bernardynów

  Zapraszają

  na Koncert Galowy Laureatów XX Jubileuszowego
  Przeglądu Piosenki Religijnej,

  który odbędzie sie w klasztorze OO. Bernardynów w Dukli
  27 maja 2012 roku o godz. 11.30

  2012-05-25

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 31 maja 2012 r. (czwartek) o godz.12:00 w sali multimedialnej Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1 XXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Zapytania i wolne wnioski.
  4. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej z przeglądu dróg gminnych.
  5. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dukla za rok 2011 (druk nr 130),
   • b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dukli z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za rok 2011 (druk nr 131),
   • c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. (druk nr 132),
   • d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości : Chyrowa, Głojsce i Iwla (druk nr 133).
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Oświadczenia i informacje.
  10. Zamknięcie sesji.

  Wspólne posiedzenie Komisji
  31 maja 2012 r./czwartek/ godz. 8.00
  w sali Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2012-05-24

  Pielgrzymują rok w rok  Sześć lat temu postawienie krzyża na skraju lasu przy drodze na Łazy było wypełnieniem obietnicy danej Panu Bogu przez mieszkańców Iwli, którzy w czasie II wojny światowej ukrywali się tam podczas operacji karpacko-dukielskiej i ocaleli. I od tamtej chwili rok w rok pielgrzymują do tego miejsca i modlą się za ojczyznę w intencji zgody i pokoju. W tym roku poświęcone zostało źródełko, z którego ukrywający się tam w 1944 roku czerpali wodę.


  Sześć lat temu postawienie krzyża na skraju lasu przy drodze na Łazy było wypełnieniem obietnicy danej Panu Bogu przez mieszkańców Iwli, którzy w czasie II wojny światowej ukrywali się tam podczas operacji karpacko-dukielskiej i ocaleli. Inicjatorami tego wydarzenia byli synowie tych, którzy wojnę przeżyli: ks. Ryszard Szwast i sędzia Roman Jurczyk. Wieś Iwla praktycznie zmieciona została z powierzchni ziemi podczas trwającej wiele dni bitwy. W dwa lata po postawieniu krzyża obudowana została kapliczka w polach pw. Ducha Św., a umieszczona w niej ikona Trójcy Świętej czuwa i dzisiaj nad mieszkańcami Iwli. I od tamtej chwili tradycją stało się pielgrzymowanie do tego miejsca i modlitwa za ojczyznę w intencji zgody i pokoju.

  W tym roku mieszkańcy Iwli i zaproszeni goście pielgrzymowali do "Krzyża Wdzięczności" 19 maja. Mszę św. koncelebrowali ks. Jan Sporniak misjonarz werbista rodem z Równego, ks. Stanisław Kogut rodem z Cergowej, ks. Wojciech Nowotarski, były proboszcz iwelskiej parafii i ks. Ryszard Szwast. W czasie eucharystii zostało poświęcone źródełko. Uroczystą pielgrzymkę do kapliczki z ikoną Matki Bożej i do krzyża prowadził ks. Jan Sporniak, ks. Ryszard Szwast i ks. Andrzej Kuzio obecny proboszcz parafii w Iwli. Przy kapliczce modlono się i ks. Ryszard pobłogosławił ikoną pielgrzymów. Wzięli w niej udział oprócz mieszkańców i rokrocznie przybywających tu przyjaciół Iwlan i ks. Szwasta burmistrz Dukli Marek Górak, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Babinetz, prof. Romuald Szeremietiew, minister obrony w rządzie premiera Jana Olszewskiego, obecnie wykładowca akademicki i wielu innych znakomitych gości. Po mszy św. goście zabierali głos. Prof. Szeremietiew pięknie mówił o ojczyźnie i wolności. Głos zabierali także poseł Piotr Babinetz i burmistrz Dukli Marek Górak. Dziękuję za zaproszenie organizatorom, nas tu obecnych przyprowadziła w to miejsce historia, która tak boleśnie obeszła się z Iwlą i jej mieszkańcami w czasie drugiej wojny światowej, ale także przyszłość. Iwla bowiem za chwilę obchodzić będzie 650 lat istnienia i to jest budujące, mimo wszystko jesteśmy - powiedział burmistrz Dukli Marek Górak.

  Na zakończenie ks. Jan Sporniak pobłogosławił wszystkich uczestniczących we mszy św. krzyżem misjonarskim, który jest krzyżem szczególnym i przynosi szczęście. Daj Boże go wszystkim.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-05-23

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dukla wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dukli Uchwały Nr XVIII/107/12 z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dukla wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

  Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie terenów pod lokalizację usług komercyjnych w obszarze położonym w mieście Dukla obejmującym działki o numerach ewidencyjnych 20/2, 20/3 i 20/4.

  Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

  Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Dukli.
  Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli; 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11.
  Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapki, z zaznaczoną nieruchomością (lub jej częścią), której dotyczy wniosek.

  Termin składania wniosków upływa w dniu 22 czerwca 2012r.

  Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

  Burmistrz Dukli
  Marek Górak

  2012-05-22

  Siatkarze z Dukli w III lidze  Po dwukrotnym zwycięstwie Błękitnych Ropczyc nad LKS Caro Rzeczyca siatkarze z Ropczyc pozostają w II lidze. Dzięki temu zwycięstwu siatkarze SKS DUKLA awansowali do III ligi Gratulujemy zawodnikom, trenerowi oraz działaczom za wywalczony awans. Szczególne słowa uznania należą się zawodnikom i trenerowi Robertowi Rąpale. Ich ciężka i mozolna praca na treningach przyniosła nadspodziewany efekt. Mało kto bowiem wierzył, iż beniaminek IV ligi - zawodnicy SKS Dukla, już w pierwszym sezonie bardzo skutecznie powalczą o awans do III ligi. Awans do III ligi to ukoronowanie bardzo udanego debiutanckiego sezonu w IV lidze, w którym siatkarze wraz z trenerem stworzyli emocjonujące widowiska kibicom i sympatykom siatkówki. Drużynę przygotował i prowadził we wszystkich spotkaniach - Robert Rąpała. Miejmy nadzieję, że również w trzecioligowych występach naszych siatkarzy nie zabraknie wspaniałych i emocjonujących spotkań.

  Awans do III ligi wywalczyli:
  Maciej Chłap, Szczepan Jakieła, Konrad Piróg, Dominik Piróg, Marcin Milan, Damian Wiernusz, Michał Okarma, Bartek Jerzyk, Zbigniew Mosoń, Rafał Sikora.

  /ZeL/

  2012-05-21

  Wyroby ekologiczne z Dukli promowane w Chinach  Pod koniec kwietnia dwudziestopięcioosobowa delegacja władz Podkarpacia, miasta Rzeszowa, przedsiębiorców oraz przedstawicieli nauki przebywała w chińskim Regionie Autonomicznym Kuangsi-Czuang. W trakcie wizyty podpisano dwa porozumienia: list intencyjny pomiędzy regionami oraz umowę o współpracy Rzeszowa i portowego miasta Fangchenggang.

  Po niemal dobie podróży samolotami, podkarpacka delegacja dotarła na lotnisko w stolicy prowincji Nanning. Prowincję Kuangsi zamieszkuje ponad 50 milionów mieszkańców a stołeczne miasto Nanning to 3,5 milionowa metropolia. Wszędzie widać budowlany rozmach i rozpoczęte inwestycje. Autostrada prowadząca z lotniska do centrum stolicy tonie w bujnej zieleni i kwiatach.

  Już pierwszego dnia czekało gości z Podkarpacia kilka interesujących spotkań w Parku Naukowo-Technologicznym w Nanning, który zajmuje obszar 40 km kwadratowych i stanowi właściwie całą dzielnicę Nanning. W siedzibie firmy Huwei zainteresowanie wzbudziły miniaturowe, bezprzewodowe rzutniki multimedialne i urządzenia telekomunikacyjne. Wizyta w hucie aluminium posłużyła do nawiązania kontaktów między WSK Rzeszów, które wykorzystuje w swej produkcji wyroby aluminiowe i jest zainteresowane pozyskaniem nowych dostawców.

  Następnego dnia delegacja odwiedziła wydział rolnictwa i ochrony roślin Uniwersytetu Kuangsi, stację doświadczalną uprawy roślin i spotkała się z władzami uczelni. Doświadczenia uniwersytetu w Nanning w zakresie budowy urządzeń wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej mogą okazać się interesujące dla Podkarpacia, które często zmagać się musi z powodziami. Marszałek Karapyta zaproponował rozszerzenie obszarów przyszłej współpracy regionów o wymianę naukową pomiędzy Uniwersytetem Kiangsi a Politechniką Rzeszowską i Uniwersytetem Rzeszowskim.

  Najważniejszym wydarzeniem drugiego dnia pobytu w Nanning było spotkanie z władzami regionu i przedsiębiorcami poświęcone prezentacji oferty inwestycyjnej Podkarpacia. W monumentalnej scenerii wielkiego Międzynarodowego Centrum Kongresowego przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli regionalnej administracji, instytucji gospodarczej i przedsiębiorstw. Prezentacji regionu przygotowanej przez urząd marszałkowski towarzyszyły wystąpienia przedstawicieli miasta Rzeszowa, Politechniki Rzeszowskiej, Agencji Rozwoju Regionalnego z Rzeszowa i Mielca, klastrów: Dolina Lotnicza, Poligen, Żywności Ekologicznej, Energii Odnawialnej, Klastal i Life Quality. Największe jednak wrażenie na zebranych zrobiła prezentacja Hou Yubo, wiceprezes stalowowolskiej filii LiuGong.

  Dukielskiemu przedsiębiorcy Pawłowi Krajmasowi przyszło reprezentować podkarpackich i lubelskich producentów żywności ekologicznej zrzeszonych w Klastrze Dolina Ekologicznej Żywności. Duże zainteresowanie wśród grupy potencjalnych kontrahentów wzbudziły innowacyjne, ekologiczne wędliny surowo dojrzewające, produkowane przez Zakład Mięsny Jasionka przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

  Prezentacja Podkarpacia pokazywała realne i spełnione możliwości współpracy pomiędzy Kuangsi i naszym regionem. W trakcie dyskusji, jaka nawiązała się po wystąpieniach polskich gości pytano o możliwości współpracy w zakresie uruchomienia w Chinach produkcji małych samolotów, które powstają już na Podkarpaciu.

  Po spotkaniu oficjalnym nastąpiło podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Województwem Podkarpackim i Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang. Podpisy pod dokumentem złożyli marszałek Mirosław Karapyta i gubernator Ma Biao.

  W środę polska delegacja udała się do portowego miasta Fangchenggang, gdzie prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc podpisał w imieniu władz miasta umowę partnerską z władzami Fangchenggang. To miasto w ciągu 18 lat przekształciło się z 60-tysięcznego prowincjonalnego portu w prawie milionową, tętniącą życiem metropolię, gdzie widać na każdym kroku budowlany rozmach. Goście z Podkarpacia zwiedzili też fabrykę Kerry Oils & Grains Ltd oraz port.Następnym miejscem pobytu polskiej delegacji było przemysłowe miasto Liuzhou, które jest siedzibą firmy LiuGong obecnej już na Podkarpaciu jako właściciel cywilnej części Huty Stalowa Wola. W tym mieście polscy goście zwiedzili fabrykę samochodów General Motors China.

  Marszałek Karapyta otrzymał oficjalne zaproszenie do złożenia kolejnej wizyty w lipcu, kiedy w Nanning odbywa się międzynarodowa konferencja miast i regionów partnerskich tej chińskiej prowincji. Nanning współpracuje z 66 regionami i miastami z 28 krajów. Obecny podczas wszystkich spotkań delegacji z Podkarpacia konsul generalny RP w Kantonie Krzysztof Ciebień podkreślał na zakończenie wizyty z satysfakcją, że po raz pierwszy był świadkiem przyjazdu tak reprezentatywnej dla regionu delegacji z udziałem władz województwa, stołecznego miasta regionu oraz licznej grupy przedsiębiorców różnych branż znaczących dla województwa. Prezentacje pokazujące potencjał regionu i możliwe obszary współpracy były dobrą promocją Podkarpacia w Kuangsi. Podczas spotkań bilateralnych w różnych ważnych gospodarczo miejscach - nawiązano szereg kontaktów, które już wkrótce mogą zaowocować konkretnymi przedsięwzięciami gospodarczymi.

  Wizyta z oficjalną delegacją woj. podkarpackiego zaowocowała dla Zakładu Mięsnego Jasiołka między innymi dwoma kolejnymi zaproszeniami do Chin i Korei, które są właśnie finalizowane.

  Źródło: Internet
  Opracował: Kamil Krowicki

  2012-05-16

  Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.). Od dnia 1 stycznia 2012 r. gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Nowy system gospodarki odpadami zacznie funkcjonować od 1 lipca 2013 roku.

  Gmina w drodze przetargu wyłoni przedsiębiorcę, który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca ten obowiązany będzie do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

  Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy.

  Gmina będzie mogła kształtować sposób gospodarowania odpadami na swoim terenie w następujący sposób: 1) pierwszym i podstawowym elementem systemu będzie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości wniesie na rzecz gminy. W zamian za opłatę gmina odbierze i zapewni zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów komunalnych. 2) stawka opłaty oraz sposób ustalenia wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych zostanie uchwalona przez Radę Gminy. To ile zapłaci każde gospodarstwo domowe może zależeć więc od liczby osób w danym lokalu, albo od powierzchni lokalu, albo od ilości zużycia wody. Możliwość wyboru metody ma pomóc gminie sprawiedliwie naliczyć opłaty. Stawka opłaty w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne będzie zależna od ilości zebranych odpadów, wyrażonej w pojemnikach o określonej pojemności. Opłata za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny będzie niższa, więc opłaca się segregować. 3) zostanie ustalony sposób zbierania i gromadzenia odpadów przez mieszkańców (w tym selektywną zbiórkę, obejmującą co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji) poprzez nowy regulamin utrzymania czystości i porządku. 4) aby objąć wszystkich właścicieli nieruchomości na swoim terenie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina zapewni odbiór tych odpadów z gospodarstw domowych, zorganizowany zostanie przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. To oznacza, że przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu nie dostanie pieniędzy za wywóz odpadów bezpośrednio od mieszkańca tylko od gminy. 5) utworzone zostaną punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. W tym wskazane zostaną miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

  Od dnia 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości będzie obowiązany korzystać wyłącznie z nowego systemu gospodarowania odpadami. Harmonogram wdrażania:

 • 1 stycznia 2012 r. - zaczyna działać rejestr działalności regulowanej, gmina od tego dnia nie wydaje zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Do 30 kwietnia 2012 r. - przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą zobowiązani złożyć pierwsze sprawozdania.
 • 1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów.
 • 1 stycznia 2013 r. - zaczynają obowiązywać nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.
 • Od tego dnia powinna zacząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami wynikającymi z uchwał.
 • 1 stycznia 2013 r. - przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń są obowiązani uzyskać wpis do rejestru.
 • Do 31 marca 2013 r. - termin złożenia przez gminy pierwszych sprawozdań do Marszałków Województw.
 • 1 lipca 2013 r. - nowy system zaczyna funkcjonować - uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do tego czasu muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między gminą, a przedsiębiorcami.

  Podane powyżej daty są terminami ostatecznymi.

  ch
  2012-05-14
 • Aktywne karpackie NGO

  Zapraszam wszystkich chętnych do skorzystania z bezpłatnych porad z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych, pozyskiwania środków na realizacje inicjatyw społecznych, których udzielać będzie pani Jolanta Szwarc - Burnatowska z Fundacji Karpackiej

  Dyżur 15 maja 2012 godz. 14.00 - 15.00
  Transgraniczna Informacja Turystyczna ul. Trakt Węgierski 26a, 38-450 Dukla

  Doradca Mobilny 723 539 465
  Doradca Stacjonarny 725 487 681


  B. Pudło

  2012-05-11

  Marszobieg "Kijowa Aktywność"  Reulamin imprezy oraz przebieg trasy zjadziecie Państwo na stronie intermetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.

  2012-05-11

  Poznawali "swoją Małą Ojczyznę"

  Uczniowie klasy 6a i 6c uczestniczyli w warsztatach pt. "Poznaj swoją małą ojczyznę". Poznawali historię swojego miasteczka, wykonywali różnymi technikami herb Dukli, dowiadywali się o jego historii oraz w jakich okolicznościach i gdzie może być używany. W czasie zajęć mogli się dowiedzieć o władzach miasta oraz ich podstawowych kompetencjach.

  S. Kalita

  2012-05-11

  Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności  Po raz siódmy 19 maja br. odbędzie się Pielgrzymka do Krzyża Wdzięczności w Iwli, ustawionego przed laty przez parafian wdzięcznych za ocalenie w drugiej wojnie światowej. W tym roku pielgrzymka połączona zostanie z poświęceniem źródełka zlokalizowanego nieopodal krzyża. Pielgrzymka rozpocznie się spod "starej szkoły" o godzinie 14.00. Msza świętą koncelebrowana przez okoliczne duchowieństwo zostanie odprawiona o godzinie 15.30 pod przewodnictwem ks. Jana Sporniaka misjonarza werbistę z Równego. Pielgrzymka będzie okazją do spotkania się z ministrem Szeremietiewem, senatorami i posłami oraz z lokalnymi władzami, a także okazją spotkania przyjaciół poznanych na poprzednich pielgrzymkach. Udział w pielgrzymce zapowiedzieli również przyjaciele ze Słowacji oraz z Węgier. W nadziei na wspólne spotkanie, skorzystania z owoców duchowych i patriotycznych zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w pielgrzymce.

  ks. Ryszard Szwast Ochotnicza Straż Pożarna i mieszkańcy Iwli

  2012-05-10

  Dzień Ziemi w gminie Dukla  Kolejne obchody Światowego Dnia Ziemi, w tym roku związane z obchodami Międzynarodowego Roku Zrównoważonej Energii dla Wszystkich Ludzi i odbywają się pod hasłem "Dobra energia dla wszystkich". 22 kwietnia to święto wszystkich, którym bliska jest ekologia.

  Z tej okazji w naszej gminie został zorganizowany 27 kwietnia br. VII Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs jak co roku odbył się w dwóch etapach. Eliminacje gminne poprzedzone zostały konkursami w szkołach, które wyłoniły po 3 laureatów. Zwycięzcy konkursów szkolnych wzięli udział w etapie gminnym. Komisja konkursowa w składzie Halina Cycak, Maria Walczak, Bartosz Szczepanik i Artur Paczkowski oceniła wszystkie prace i wskazała laureatów konkursu. W kategorii - szkoły podstawowe udział wzięło 17 uczniów z 6 szkół. Laureatami tegorocznego konkursu w tej kategorii zostali: Karolina Madej z ZSP w Tylawie i Mateusz Fesz z ZSP w Równem - 1. miejsce, Konrad Zima z ZSP w Tylawie - 2. miejsce oraz Karolina Mazurek, Aleksandra Uliasz i Tomasz Lorenc - wszyscy z ZSP w Jasionce - 3. miejsce. W kategorii - szkoły gimnazjalne wzięło udział 14 uczniów z 5 szkół. Laureatami zostali: Justyna Madej z ZSP w Tylawie - 1. miejsce, Anna Kordyś z ZSP w Tylawie i Kinga Bukowczyk z ZSP w Równem - 2. miejsce oraz Adrian Dudzik z ZSP w Równem - 3. miejsce.

  Laureatom i wszystkim uczniom biorącym udział w tegorocznym konkursie gratulujemy.

  ch

  Zdjęcia z konkursu znajdzicie Państwo w galerii Wydarzenia...

  2012-05-08

  Dzień Otwarty w dukielskim liceum  27 kwietnia br. Liceum Ogólnokształcące w Dukli zorganizowało Dzień Otwarty, aby zachęcić potencjalnych uczniów do wyboru szkoły. Można było sie zapoznać z ofertą edukacyjną szkoły, która ma wieloletnie tradycje i grono absolwentów, którzy zajmowali i zajmują wysokie stanowiska w Polsce, a nawet i poza jej granicami. Poza rozbudowaną infrastrukturą posiada dobrze przygotowana kadrę.

  W tym dniu odbyło sie także podpisanie umów pomiędzy Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Przemyślu, w imieniu której stosowną umowę podpisał prorektor dr Krzysztof Eckhardt. Podpisano także umowy z służbami mundurowymi: 21. Batalionem Logistycznym 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej, Komendą Miejską Policji, Państwową Strażą Pożarną w Krośnie, Samodzielnym Publicznym Pogotowiem Ratunkowym, Nadleśnictwem w Dukli oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Dukli. Podpisanie umów z Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Przemyślu i służbami mundurowymi ma na celu umożliwienie kontynuacji nauki absolwentom, a także stanowią potencjalne miejsca pracy absolwentów. W imieniu szkoły umowy podpisywał dyrektor Jan Drajewicz. W uroczystościach uczestniczyło wielu zaproszonych gości. Gminę Dukla reprezentowali burmistrz Dukli Marek Górak i skarbnik Gminy Dukla Elżbieta Wróbel. Uroczystość podpisania odbyła się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.

  W tym dniu odbyło sie także uroczyste pożegnanie uczniów III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Dukli, którzy w maju i czerwcu zmierzą sie z egzaminem maturalnym. Życzymy połamania piór.

  Uroczystość śledziły kamery Telewizji Rzeszów.  Zdjęcia z uroczystości znajdzicie Państwo w galerii Wydarzenia...

  Tekst i foto: kbr

  2012-05-08

  VI. Ogólnopolski z udziałem poetów polonijnych Konkurs Poetycki im. "Świętego Jana z Dukli"

  Kustosz sanktuarium św. Jana z Dukli: o. Micheasz Okoński OFM i Burmistrz Dukli: Marek Górak ogłaszają VI. konkurs poetycki im. "św. Jana z Dukli". Konkurs jest adresowany do poetów i twórców regionalnych, polskich oraz do poetów polonijnych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do trzech wierszy dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych w poprzednich edycjach konkursu w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku.

  Czytaj całość regulaminu...

  2012-05-07

  Informacja dla mieszkańców Dukli

  Wpłatę II raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od psa można dokonać ( bez dodatkowych opłat) w budynku "Starego Urzędu Gminy" I piętro przy ul . Kościuszki 4 w następujących terminach:

  12 maja (sobota) w godz. 8:00 - 12:00
  14 maja (poniedziałek) w godz. 14:00 - 16:00
  15 maja (wtorek) w godz. 8:00 - 16:00

  Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla
  Zenon Leńczyk

  2012-05-07

  ARiMR informuje  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż oprócz stałych godzin urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 Biura Powiatowe ARiMR będą czynne również wg poniższego rozkładu:

  12 maja 2012 r. (sobota) - w godzinach 7.30 - 15.30
  14 maja 2012 r. (poniedziałek) - w godzinach 6.00 - 22.00
  15 maja 2012 r. (wtorek) - w godzinach 6.00 - 22.00

  2012-05-07

  Wykazali się wiedzą o przyrodzie i zabytkach

  Konkurs szkolny "Osobliwości Dukli i okolic"

  25 kwietnia br. w klasach trzecich Szkoły Podstawowej w Dukli odbył się etap ustny szkolnego konkurs "Osobliwości Dukli i okolic". W konkursie wzięło udział 15 uczniów zwycięzców etapu pisemnego.

  Organizatorkami konkursu były nauczycielki: Cecylia Ganczarska, Halina Jurczyk i Agata Madej. Komisja w składzie: Wanda Gunia, Stanisław Fornal i Krystyna Boczar-Różewicz po wysłuchaniu odpowiedzi na losowo wyciągane przez uczniów pytania, bardzo wysoko oceniła poziom konkursu i przyznała nagrody i wyróżnienia uczniom w poszczególnych klasach trzecich:

  Klasa IIIa:
  Marcel Bytnar - 1. miejsce, Karol Sysak - 2., Aleksandra Leśniak - 3., Angelika Smuga i Adrian Wojnas - wyróżnienie

  Klasa IIIb:
  Karina Buczek - 1. miejsce, Gerard Uliasz - 2., Przemysław Ciura - 3., Dominika Skotnicka i Julia Sztrumpf - wyróżnienie

  Klasa IIIc:
  Izabela Paszek - 1. miejsce, Aleksandra Krowicka - 2., Sabina Borek - 3., Michał Aszlar i Robin Brożyna - wyróżnienie.

  Konkurs odbywał się w bardzo pięknie udekorowanej w wiosenne akcenty klasie. Było bardzo miło. Uczestnikom i laureatom i wychowawczyniom serdecznie gratuluję.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-04-30

  Wnętrze synagogi oczyszczone

  Z inicjatywy Stowarzyszenia Stetl Dukla zostało oczyszczone wnętrze dukielskiej synagogi z rosnących tam krzewów, a nawet już drzewek.
  Zarząd Stowarzyszenia dziękuje burmistrzowi Dukli, staroście krośnieńskiemu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli za pomoc w realizacji tego zadania.

  kbr


  2012-04-24

  Sezon motocyklowy otwarty  22 kwietnia 2012 br. na Pustelni św. Jana z Dukli odprawiona została msza św. w intencji rozpoczynającego się sezonu motocyklowego przez o. Dobromiła Godzika z klasztoru OO. Bernardynów w Dukli i ks. Tadeusza z Podhala, z którym przyjechali motocykliści spod Tatr. Organizatorami spotkania była grupa motocyklistów z Dukielszczyzny, a inicjatorem podobnie jak w latach poprzednich Tomasz Czajkowski.

  Na uroczystość przybyło ponad 700 motocyklistów z rodzinami i znajomymi. Uroczystość otwarcia zakończyła sie skromnym poczęstunkiem. Przygotowaniem którego zajęli się pracownicy Ośrodka Kultury w Dukli. W Dukli na zlocie motocyklistów jestem co roku od pierwszego spotkania, a na motocyklu jeżdżę już dziesięć lat - mówi Paweł Wiktor uczestnik zlotu z Rzeszowa. Na pustelni z motocyklistami jestem po raz trzeci, w tym roku przyjechał ze mną tata. Kupiłam także nowy motor - mówi Justyna Zimny z Nadola, mieszkająca obecnie w Rzeszowie. Większość motocyklistów udała się na zakończenie na dukielski Rynek, a później na parking obok kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Dukli, gdzie odbył się pokaz stuntu motocyklowego. Fani czterech kółek mieli dobrą zabawę. Pokaz oprócz efektów kaskaderskich miał także inny mniej przyjemny efekt, mianowicie nieprzyjemny zapach palonej gumy z opon motocyklowych i hałas. Może niektórzy lubią nadmiar decybeli i ten zapach, ja nie. Relację zdjęciową znajdziecie Państwo w galeri wydarzeń...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-04-23

  Wystawa IPN w dukielskim Zespole Szkół Nr 2

  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie oraz Zespół Szkół nr 2 w Dukli (ul. Armii Krajowej 1) zapraszają na wystawę "Podkarpacki wrzesień 1939", która będzie eksponowana w budynku szkoły od 19 kwietnia do 21 maja 2012 r.

  Wystawa została przygotowana w 70.rocznicę wybuchu II wojny światowej i jest poświęcona jej początkowemu etapowi w południowo-wschodniej części obecnej Polski. Pokazano polskie jednostki wojskowe stacjonujące na terenie Dowództwa Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu przed wrześniem 1939 r. Zamieszczone fotografie pochodzą zarówno z lat dwudziestych, jak również z końca lat trzydziestych, kiedy następowały zmiany w wyposażeniu wojska i powstały pierwsze oddziały zmotoryzowane. Krótko scharakteryzowano też powstanie Armii "Karpaty", jej dowódców i jednostki. Zasadnicza część wystawy przedstawia przebieg działań wojennych na Podkarpaciu, które ukazano w trzech etapach. Ekspozycję zamykają opisy poświęcone wydarzeniom, które rozgrywały się na wschód od obecnego terytorium państwa polskiego - działaniom zgrupowania gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Małopolsce Wschodniej i obronie Lwowa - oraz próba oceny strat ludzkich na Podkarpaciu.

  Wystawę udało się sprowadzić dzięki współpracy szkoły z oddziałem IPN Rzeszów. Bardzo dziękujemy za jej udostępnienie. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela historii Stanisława Kality wyszukali również trochę faktów z przebiegu walk w 1939 roku w okolicach Dukli. Ekspozycja powinna być znakomitą lekcją historii. Zostaną rozdane materiały dotyczące walk w 1939 roku w okolicach Dukli. Wystawę będzie mogła obejrzeć młodzież z gminy Dukla uczestnicząca w dniach otwartych liceum oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli.Jest ona dostępna także dla mieszkańców Dukli i okolic.

  Stanisław Kalita

  2012-04-20

  Bielik online

  Od środy 18 kwietnia br. wszyscy internauci mogą na stronie internetowej Lasów Państwowych na żywo podglądać parę bielików, gniazdującą na terenie Nadleśnictwa Kutno. W ciągu najbliższych 2-3 tygodni wyklują im się młode. Transmisja online z gniazda naszych największych ptaków szponiastych to wspólny projekt edukacyjny Lasów Państwowych i Komitetu Ochrony Orłów - pionierski w Polsce i jeden z niewielu tego rodzaju w Europie.

  Podgląd gniazda oraz ciekawostki przyrodnicze o bielikach, ich zwyczajach gniazdowych, pokarmowych, lęgowych czy zasięgu występowania dostępne są pod adresem www.lasy.gov.pl/bielik.

  2012-04-19

  Uczniowie z Równego liderami w konkursie o Ignacym Łukasiewiczu  Już po raz trzeci uczniowie ZSP w Równem okazali się liderami w konkursie powiatowym "Ignacy Łukasiewicz - życie i dzieło" zorganizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza, pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna. W zmaganiach o miejsca na podium wzięło udział 6 szkół z powiatu. W tym roku naszą szkołę reprezentowały dziewczęta: Justyna Bek, Dorota Penar oraz Aleksandra Knapik - przygotowane przez p. Beatę Bek i Anetę Cyran. Konkurs odbył się 12 kwietnia 2012 r. i miał nieco inną formę niż w latach ubiegłych. Składał się z trzech etapów - pierwszy (szkolny) polegał na napisaniu pracy poświęconej życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza, drugi (powiatowy) poświęcony był znajomości faktów z życia i działalności polskiego Prometeusza. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązanie testu "krótkich odpowiedzi" składającego się z 40 zadań. Drużyna z Równego uzyskała 37 pkt. i uplasowała się na I miejscu. Ostatni etap polegał na zaprezentowaniu przygotowanej wcześniej pracy plastycznej związanej tematycznie z postacią Łukasiewicza. Przedstawicielki ZSP w Równem wykonały i zaprezentowały ogromną postać wynalazcy lampy naftowej i wywołały niemałe zainteresowanie efektami swojej pracy.

  Aneta Cyran

  2012-04-18

  Wielkanocne refleksje  4 kwietnia 2012r. uczniowie ZSP im. M. i M. Krukierków w Równem pod opieką diakona A. Drozda odegrali sztukę "Mój Chrystus połamany". W realizację tego przedsięwzięcia zaangażowane były: p. B. Bek i p. K. Patla. Spektakl odbył się dwukrotnie w Sali Domu Ludowego w Równem. Najpierw misterium wielkanocne obejrzeli uczniowie wraz z Radą Pedagogiczną, a następnie mieszkańcy Równego, którzy licznie przybyli, by zobaczyć sztukę. Było to przedstawienie przygotowujące wszystkich do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Młodzi aktorzy zaprezentowali historie zwykłych ludzi, których życie zmieniło się za sprawą połamanej figurki Chrystusa. Zagubieni bohaterowie odnajdywali właściwą drogę prowadzącą do zbawienia. Sztuka "Mój Chrystus połamany" skłoniła zebranych do wielu refleksji nad sobą, swoim postępowaniem i życiem. Aktorzy odgrywający swoje role z przejęciem i zaangażowaniem uzmysłowili wszystkim, że niejednokrotnie wydaje się nam, że znamy Chrystusa, jego naukę, a tymczasem są to tylko pozory. Spektakl pozwolił oglądającym w zasłuchaniu i skupieniu zatrzymać się na chwilę, by zgłębić sens i tajemnicę krzyża. Historia oszpeconej i skradzionej figurki okazała się wspaniałą lekcją i nauką, pomogła zrozumieć to, czego Chrystus oczekuje od człowieka. Dialogi między Chrystusem a bohaterami, wypowiedzi odnoszące się do krzyży dnia codziennego, których doświadczamy, wywoływały głębokie przeżycia i wzruszenie wśród oglądających, o czym świadczyła panująca na sali powaga i skupienie. Sztuka skłaniała do refleksji, by zastanowić się nad życiem, nad tym, co tak naprawdę jest dla nas istotne. Spektakl uświadomił zebranym, że w każdym z nas jest "Chrystus połamany", bo zranienia nie omijają żadnego człowieka, dlatego każdy potrzebuje wsparcia i pomocy. Ważnym przesłaniem była myśl, że krzyż jest wpisany w istotę człowieczeństwa, ale współczesnemu człowiekowi trudno jest zrozumieć cierpienia, których doświadcza. Na zakończenie wykonano utwór muzyczny skłaniający do refleksji nad sensem krzyża i cierpienia. Po spektaklu p. dyrektor K. Reczkowska - Buryła złożyła zebranym życzenia świąteczne podziękowała diakonowi i młodym aktorom, którzy dostarczyli głębokich przeżyć. Trud i zaangażowanie młodzieży włożone w wykonanie sztuki pozwoliło odczytać sens słów: "Miłość to krzyż, a krzyż to cierpienie...".

  Edyta Szczurek

  2012-04-18

  Ewa Kaczmarska-Więckowska prezesem Krośnieńskiego Koła Sołtysów

  31 marca br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie - Suchodole, odbyło się spotkanie sołtysów powiatu krośnieńskiego, które oficjalnie rozpoczął starosta krośnieński Jan Juszczak.

  Jako pierwszy głos zabrał prof. nadz. dr hab. Władysław Witalisz, przedstawił zebranym prezentacje dotyczącą działalności PWSZ. Następnie Wiesław Baranowski, dyrektor Departamentu ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego mówił o możliwości pozyskiwania środków pomocowych przez mieszkańców wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. O działalności w zakresie ochrony środowiska na wsi mówiła dr inż. Ewa Lipińska, pracownik naukowy PWSZ. Informację odnośnie składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich dla rolników przekazał zebranym Stanisław Majda, przedstawiciel Biura Powiatowego ARiMR. Uczestnicy konwentu mieli również okazję zapoznać się z ofertą promocyjną Banku Gospodarki Żywnościowej, którą przedstawił dyrektor regionalny Tadeusz Wójcik.

  Stanisław Lawera, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego, poprowadził drugą część konwentu. Głównym punktem był wybór prezesa i Zarządu Krośnieńskiego Koła . Na funkcję prezesa zgłoszono dwie kandydatki, Teresę Sirko i Ewę Kaczmarską - Więckowską. Nowym prezesem Krośnieńskiego Koła Sołtysów została Ewa Kaczmarska - Więckowska, sołtys Mszany. Wiceprezesem Teresa Sirko, sekretarzem Józef Magnuszewski, skarbnikiem Tadeusz Stefanik. Władysław Boczar sołtys Teodorówki został wybrany ponownie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Do nowego Zarządu weszli przedstawiciele z wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego. Starosta Jan Juszczak pogratulował nowo wybranym władzom krośnieńskiego koła. Podziękował również prelegentom i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania konwentu, a także gościom, którzy zaproszenie przyjęli.

  Krystyna Boczar-Różewicz, źródło: www.powiat.krosno.pl

  2012-04-18

  Rozpoczęcie sezonu motocyklowego

  22 kwietnia br. na Pustelni św. Jana z Dukli w Trzcianie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie sezonu motocyklowego.

  W programie:
  12.00 - Przyjazd uczestników
  13.00 - Uroczysta Msza św.
  14.00 - Poczęstunek uczestników ( ciepły posiłek)
  15.30 - Przejazd na Rynek w Dukli, pokaz stuntu, pamiątkowe zdjęcia

  Tomasz Czajkowski

  2012-04-17

  Deklamowali Słonimskiego, Baczyńskiego, Herberta...

  12 kwietnia br. w sali kina "Promień" odbyły się gminne eliminacje VI. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej. Do gminnego etapu zgłosiło się 22 młodych artystów z: Głojsc, Jasionki, Wietrzna, Łęk Dukielskich i Dukli. Każdy z uczestników musiał przygotować 2 utwory poetyckie polskich autorów wg. własnego wyboru.

  Komisja konkursowa w składzie Alicja Jakieła, Urszula Szczurek i Norbert Uliasz postanowiła przyznać następujące nominacje do etapu powiatowego i wyróżnienia:

  NOMINACJE:

  Szkoła Podstawowa:

  Laura Woźniak - Głojsce - Antoni Słonimski "Polska", Feliks Konarski "Czerwone maki na Monte Casino",
  Wiktor Rajchel - Dukla - Stanisław Baliński "Polska podziemna", Zbigniew Kabata "A jeżeli padnę" ,
  Bartosz Ryczak - Łęki Dukielskie - Juliusz Słowacki "W pamiętniku Zofii Bobrówny", Władysław Bełza "Hymn Polski".

  Gimnazjum:

  Sylwia Miśkowicz - Łęki Dukielskie - Maria Konopnicka "O Wrześni",
  Wincent Pol "Pieśń ziemi naszej...",
  Kamil Robótka - Łęki Dukielskie - K.K. Baczyński "Elegia o chłopcu polskim" Władysław Broniewski "Mój pogrzeb",
  Emilia Kusz - Łęki Dukielskie - Marian Hemar "Kolęda", Zbigniew Herbert "Raport z oblężonego miasta" - fragment.

  WYRÓŻNIENIA:

  Milena Bień, Karolina Misiak - SP Jasionka
  Martyna Gac - SP Łęki Dukielskie
  Aleksandra Szpiech - Gimnazjum Wietrzno

  Etap powiatowy odbędzie się 24 kwietnia br. w sali kina "Wczasowicz" w Iwoniczu Zdroju: dla szkół podstawowych od godz. 9.00, dla gimnazjów od godz. 12.00, dla szkół ponadgimnazjalnych od godz. 14.00. Ogłoszenie wyników konkursu połączone z wręczeniem nagród i uroczystym koncertem z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja odbędzie się 3 maja 2012 r. w Iwoniczu Zdroju. O dokładnym miejscu i godzinie zainteresowani zostaną poinformowani na konkursie powiatowym 24.04.2012 r. Krystyna Boczar-Różewicz, źródło: www.okdukla.pl

  2012-04-16

  MOSiR Dukla zaprasza

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli pragnie zaprosić wszystkich sympatyków sportu na dwie imprezy, które odbędą się w najblizszym czasie.

  Już 20 kwietnia w hali sportowej odbędzie się Halowy Turniej Piłki Nożnej. Poczatek zawodów o godzinie 16:00.

  28 kwietnia 2012 będzie doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności szachowych. Miłośników czarno-białej szachownicy zapraszamy na I Otwarty Turniej Szachowy - Dukla 2012.

  Więcej szczegółów oraz regulaminy oby imprez znajdzcie Państwo na stronie internetowej MOSiR Dukla.

  Michał Szopa

  2012-04-13

  INFORMACJA

  W związku z otrzymanym pismem od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie informuję, że w terminie 21 - 28 kwietnia 2012 r. przeprowadzona zostanie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
  Szczepienie obejmie swoim zasięgiem cały teren województwa podkarpackiego.
  Szczepionka przeciw wściekliźnie zrzucana będzie z samolotów na terenie lasów, pól, pastwisk i nieużytków rolnych. Szczepionka umieszczona jest w brązowych kostkach o wymiarach zbliżonych do pudełka zapałek. Nie należy ich podnosić ani dotykać. Przynęty które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy.
  Dla zachowania ostrożności, po przypadkowym zetknięciu się ze szczepionką (otwarte rany, jama ustna, oczy, nos) trzeba dokładnie przemyć te miejsca wodą z mydłem i zgłosić się do najbliższej przychodni. W okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zakończeniu nie należy wypuszczać psów na tereny objęte akcją (dotyczy to również psów myśliwskich).

  Burmistrz Dukli
  Marek Górak

  2012-04-12

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 17 kwietnia 2012 r. (wtorek) o godz.12:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
  4. Zapytania i wolne wnioski.
  5. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dukla" /druk nr 127/,
   • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2012 /druk nr 128/,
   • c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 129/.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Oświadczenia i informacje
  10. Zamknięcie sesji.


  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Wspólne posiedzenie Komisji
  17 kwietnia 2012 r./wtorek/ godz. 9:00

  2012-04-10

  Film o gminie Dukla

  Zapraszamy do obejrzenia impresji filmu promującego atrakcje turystyczne gminy Dukla pt. "Dukla - wrota Karpat". Promocja filmu 22 minutowego odbędzie się w maju w Dukli, w TVP Rzeszów i TVP Info. Terminy emisji będziemy podawać w aktualnościach.  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-04-06

  UWAGA WŚCIEKLIZNA

  Uznaje się miejscowości: Dukla, Iwla, Głojsce, Zboiska, Cergowa, Nadole, Teodorówka, Lipowica, Nowa Wieś, Mszana, Jasionka, Równe, Zawadka Rymanowska, Trzciana, Wietrzno, Łęki Dukielskie, Chyrowa w gminie Dukla za obszary zagrożone wścieklizną u zwierząt.

  ROZPORZĄDZENIE NR 7/2012 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 27 marca 2012 r.

  ROZPORZĄDZENIE NR 5/2012 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KROŚNIE z dnia 30 marca 2012 r.

  ROZPORZĄDZENIE NR 4/2012 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W KROŚNIE z dnia 12 marca 2012 r.

  2012-04-04

  Siódmy Płomień Pamięci na Cergowej

  2 kwietnia już po raz siódmy zapłonął "Płomień Pamięci" na Górze Cergowej w siódmą rocznicę śmierci Największego z Polaków bł. Papieża Jana Pawła II.

  Wieczorem 2 kwietnia grupa około 125 osób wyruszyła na szczyt góry Cergowej, gdzie o. Tadeusz Pobiedziński z klasztoru franciszkanów odprawił Mszę św.. W kazaniu o. Tadeusz nawiązał do wędrówek górskich bł. Jana Pawła II i do przyrody, której największym orędownikiem był nasz Papież. Do Mszy św. usługiwali alumni z klasztoru OO. Franciszkanów. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Domu Dziecka im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krośnie. Opiekunkami dzieci były siostry ze Zgromadzenia św. Józefa w Krośnie. O godz. 21.37 zapłonął tradycyjny płomień. Nad całością organizacyjnie czuwało PTTK w Krośnie.

  Więcej zdjęć w galerii...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-04-03

  Mleko prosto od krowy

  3 kwietnia br. w Dukli został otwarty pierwszy mlekomat. Mlekomat znajduje się na ulicy Kościuszki w sklepie firmowym Firmy "Jasiołka" i jest czynny w godzinach otwarcia sklepu tzn. od poniedziałku do piątku w godz. od. 6.00 do 19.30, a w soboty od godz. 6.00 do 18.00.

  Mleko do mlekomatu dowożone jest z gospodarstwa Daniela Bruka z Puław Górnych koło Rymanowa, który specjalizuje się w produkcji mleka (krowy rasy simental). Mleko, które jest w mlekomacie pochodzi prosto od krowy, podlega tylko schłodzeniu do temperatury 4 stopni, ponieważ takie są wymogi sanitarne, jest przebadane weterynaryjnie. Zawartość tłuszczu w mleku wynosi ponad 4%, a białka 3,5. Jest niepasteryzowane - mówi Daniel Bruk - właściciel gospodarstwa z Puław Górnych. Można go przechowywać w lodówce 5-6 dni, zbierać z niego śmietanę. Dodam, że do Dukli trafiać będzie mleko z wieczornego udoju - dodaje właściciel mlekomatu.

  Cena mleka to 2,5 zł za 1litr. A kupić go można tyle ile pieniążków wrzucimy do mlekomatu. Życzymy smacznego!

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-04-03

  Zawody w wyciskaniu sztangi leżąc  Więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli.

  2012-04-02

  165 prac napłynęło na konkurs

  Na konkurs na najpiękniejszą Pisankę, Palmę Wielkanocną, Stroik Świąteczny, organizowany już tradycyjnie przez Ośrodek Kultury w Dukli rokrocznie przed Świętami Wielkanocnymi, napłynęło 165 prac konkursowych. 27 marca 2012 komisja w składzie Krystyna Boczar-Różewicz przewodnicząca, Nina Szczurek, Małgorzata Walaszczyk-Faryj i Alicja Jakieła po ocenie wszystkich prac postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia.

  Kat. dorośli

  Pisanka

  Krystyna Szymczyk - Mszana i Krystyna Zająć - ŚDŚ - 1. miejsce, Mirella Kleczyńska - Mszana - 2., Marta Szymczyk - Mszana - 3, wyróżnienie: Ewa Kaczmarska - Więckowska - Mszana i Alicja Ciuła - Cergowa

  Palma

  Koło Gospodyń Łęki Dukielskie - 1.miejsce

  Koszyk

  Stanisława Rąpała - Dukla - wyróżnienie

  Stroik

  Janina Szczepanik - Równe - 1. miejsce

  Inne

  Tadeusz Zając - Zawadka Rymanowska, ŚDŚ, Halina Goresz Chyrowa ŚDS - 1.miejsce

  Kat. Szkoły

  Pisanka

  Klaudia Zima - Szkoła Podstawowa w Tylawie - 1. miejsce, Kinga Jakieła - Szkoła Podstawowa w Dukli - 2., Justyna Madej - Gimnazjum w Tylawie - 3.

  Wyróżnienia: Wiktoria Mikosz Szkoła Podstawowa Łęki Dukielskie Szymon Gac Szkoła Podstawowa Głojsce, Bartłomiej Lelko Szkoła podstawowa Tylawa

  Palma

  Dominik Stanowski - Szkoła Podstawowa w Głojscach i praca zbiorowa - Gimnazjum w Równem - 1.miejsce, Tomasz Delimata - Szkoła Podstawowa w Tylawie - 2. Emilia Karamus Szkoła Podstawowa w Równem - 3., wyróżnienia: Róża Puchała - Szkoła Podstawowa w Równem, Klaudia Zima - Szkoła Podstawowa w Tylawie

  Stroik

  Katarzyna Nowak - Szkoła Podstawowa w Dukli, Justyna Bek - Gimnazjum w Równem - 2., Aleksandra Nowak - Szkoła Podstawowa w Głojscach - 3., wyróżnienia: Natalia Bednas - Szkoła Podstawowa w Dukli, Magdalena Olbrycht - Szkoła Podstawowa w Dukli

  Inne:

  Klaudia Woźniak - Szkoła Podstawowa w Głojscach - 1. miejsce, Gabriela Drobek - Gimnazjum w Dukli-m 2., Paulina Niwińska, Magdalena Kłap - Szkoła Podstawowa w Równem, wyróżnienia: Wiktoria Puchała - Szkoła Podstawowa wRównem, Koło Plastyczne - Szkoła Podstawowa w Wietrznie.

  Piotr Jakieła

  2012-04-02

  VII Płomień Pamięci

  "A Cergowa patrzy i myśli, co sie tutaj dzieje"
  (Jan Paweł II, Dukla, 9 czerwca 1997 rok)


  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Krośnie oraz Koło Przewodników Turystycznych przy Oddziale PTTK w Krośnie zaprasza na górę Cergową 2 kwietnia 2012 roku , gdzie zostanie odprawiona msza św., a o godz. 21.37 zostanie zapalone ognisko - "Płomień Pamięci" - symbolizujące siódma rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, Wielkiego Polaka i Człowieka ? Honorowego Członka PTTK.

  Zarząd PTTK Oddział Krosno

  2012-04-02

  "Zielona Szkoła" służy "rozbudzaniu ducha"

  Od 19 do 23 marca 2012 roku wszyscy uczniowie klasy V ZSP w Równem pod opieką wychowawczyni - Anety Cyran uczestniczyli w "Zielonej Szkole" w Kołkówce koło Tuchowa. W programie znalazły się m.in. rozgrywki sportowe, zajęcia muzyczne i plastyczne, konkursy - piłkarzyki ręczne i bilard, konkurs karaoke, wycieczki piesze i rowerowe, ognisko oraz zajęcia dydaktyczne.

  Uczestnicy zapoznali się również z florą i fauną Pogórza Ciężkowickiego, poznali nowe obiekty kulturalne oraz miejscowe legendy. Praca oparta była na słowie, obserwacji i działaniu, wykorzystano również metody aktywizujące takie jak: wycieczki, dyskusje i projekty. Oprócz wiedzy zdobytej w trakcie lekcji uczniowie kształtowali swoją osobowość poprzez dwie wycieczki rowerowe - na szczyt wzgórza Brzanka (538 m. n.p.m.) oraz nad rzekę Białą, gdzie pożegnali zimę - topiąc wykonaną przez siebie wcześniej marzannę.

  Realizacji programu działań dydaktycznych towarzyszyły również inne zadania - odejście od stereotypowych, banalnych tematów i pokazanie młodzieży, że nauka może być nie tylko ciekawa, ale również bliska typowym problemom dnia codziennego, zjawiskom ważnym dla każdego. Zajęcia z psychologiem ukierunkowane były tak, by zdobywaną wiedzę uczniowie wyprowadzali z indywidualnych obserwacji zjawisk współczesnego świata. Program edukacyjny korelował z programem działań wychowawczych, który celowo skoncentrowany został wokół pojęć wartości. Aranżacja różnych sytuacji wychowawczych miała służyć przede wszystkim rozwojowi osobowościowemu młodych ludzi, ukierunkowaniu ich postaw, wyznaczaniu priorytetów. Podczas zajęć wychowawczych prowadzonych przez psychologa uczestnicy "Zielonej Szkoły" mogli podzielić się swoimi emocjami, sądami i refleksjami.

  Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz wspólne spędzanie wolnego czasu były doskonałą okazją do integracji całego zespołu, sprzyjały wytworzeniu korzystnych relacji nauczyciel - uczeń, a wychowawcy dały możliwość głębszego, bardziej wszechstronnego poznania swoich wychowanków, ich zainteresowań, problemów, predyspozycji. Przede wszystkim oderwanie od systemu klasowego umożliwiło poznanie uczniów w sytuacji pozaszkolnych, sprzyjało ich otwartości i budowaniu wzajemnego zaufania.

  Program "Zielona Szkoła" stwarza możliwości realizacji tych celów, które trudne byłyby do podjęcia w normalnych, szkolnych warunkach. Jest prowokacją do odejścia od schematyzmu i sztampy, a przede wszystkim sprzyja temu, co najważniejsze w pracy edukacyjnej - "rozbudzaniu ducha".

  Ponadto uczniowie klasy V zasługują na szczególną pochwałę, gdyż ich postawa, sposób bycia oraz zachowanie było wzorowe i budziło zachwyt wszystkich, którzy mieli z nimi zajęcia i styczność.

  Aneta Cyran

  2012-04-02

  Przypadki wścieklizny na terenie gminy

  Powiatowy lekarz weterynarii w Krośnie przesyła informacje na temat stwierdzenia ognisk choroby zakaźńej na terenie Gminy Dukla.

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w dwóch dokumentach dotyczących odpowiednio miejscowości Iwla (czytaj pełen raport...) oraz Jasionka (czytaj pełen raport...)

  2012-03-30

  Konkurs filmowy rozstrzygnięty

  Spośród zgłoszonych dwóch filmów do konkursu: "Śladami architektury sakralnej" komisja konkursowa 26 marca 2012 w składzie Juliusz Stola-przewodniczący, Norbert Uliasz i Piotr Jakieła postanowiła przyznać:

  1. miejsce za film "Piękno zaklęte w świątyni" dla Gimnazjum z ZSP z Równem, autorstwa: Justyny Bek, Doroty Penar, Maksymiliana Długosza, przygotowanego pod kierunkiem Anety Cyran i Beaty Bek, pomoc w realizacji Marcin Bogacz,
  • wyróżnienie za film "Trzy Kościoły" dla Szkoły Podstawowej z ZS nr 1 w Dukli, autorstwa: Marceliny Kozickiej, Emanueli Rędowicz, Dawida Bałona, Wiktora Rajchla, przygotowanego pod opieką Stanisława Fornala.

  Norbert Uliasz

  2012-03-30

  Drugoklasiści o dukielskich zabytkach

  27 marca 2012 roku w klasach drugich Szkoły Podstawowej w Dukli odbył się ustny etap Turnieju Wiedzy o Dukli. Wzięło w nim udział 15 uczniów. Etap ustny poprzedzony był eliminacjami pisemnymi, a wzięło w nich udział 67 uczniów. Przygotowując się do turnieju wykonywali plakaty o Dukli, a także odbyli z wychowawczyniami wycieczkę trasą budynków użyteczności publicznej i zabytków

  Organizatorkami turnieju były: Bogumiła Ganczarska, Krystyna Jaracz, Elżbieta Lega. Jury w skład, którego weszli: Krystyna Boczar-Różewicz - przewodnicząca, Stanisław Fornal- zastępca dyrektora ZS nr 1 w Dukli i organizatorki turnieju, miało trudne zadanie. Uczniowie byli bowiem świetnie przygotowani i wykazywali sie wiedzą o dukielskich zabytkach. Ostatecznie jury przyznało następujące miejsca i nagrody w poszczególnych klasach drugich:

  Klasa IIa:

  Bartosz Zych - 1. miejsce, Aleksandra Belczyk - 2., Aleksandra Smaś - 3., wyróżnienie: Aleksandra Opałka, Gabriela Frączek

  Klasa IIb:

  Wiktoria Jakieła - 1. miejsce, Julia Helon - 2., Kinga Długosz - 3., wyróżnienie: Kacper Urbański, Grzegorz Wielgos

  Klasa IIc:

  Małgorzata Szczurek - 1. miejsce, Zuzanna Karbowniczyn - 2., Gabriela Patlewicz - 3., wyróżnienie: Magdalena Majer, Magdalena Kopacz.


  Uczestnikom i laureatomi wychowawczyniom serdecznie gratuluję.

  Poniżej kilka wybranych prac konkursowych:

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-03-30

  Antywne Karpackie NGO

  Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych gminy Dukla na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 marca 2012r. o godz. 15.00 w Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Armii Krajowej 1, 38-450 Dukla.

  Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Regionu Rabka realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. "Aktywne karpackie NGO".

  Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. , obejmuje obszar:
  - województwa małopolskiego (powiat nowosądecki, gorlicki, limanowski, m. Nowy Sącz, nowotarski, wadowicki, suski, tatrzański),
  - województwa podkarpackiego (powiat m. Krosno, jasielski, krośnieński, bieszczadzki, leski, sanocki),
  - województwa śląskiego (powiat cieszyński, żywiecki).

  W ramach projektu organizowane będą szkolenia i doradztwo specjalistyczne w terminach uzgodnionych indywidualnie z zainteresowanymi przedstawicielami organizacji pozarządowych.

  Czytaj więcej...

  2012-03-29

  IV. edycja Krośnieńskich "Pól Nadziei"

  Pierwszego kwietnia 2012 roku (niedziela palmowa) obchodzona będzie IV edycja Krośnieńskich Pól Nadziei, których organizatorem jest Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum. Celem "Pól Nadziei" jest pozyskanie środków finansowych na utrzymanie Hospicjum, a także przybliżenie wiedzy na temat hospicjów. "Pola Nadziei" uwrażliwiają również nas wszystkich na los ludzi cierpiących. Ukazują nam wszystkim, konieczność towarzyszenia tym, którzy odchodzą z tego świata oraz zmuszają do refleksji nad sensem cierpienia i śmierci.

  Pomysłodawcą "Pól Nadziei" jest Organizacja Charytatywna Marie Curie Cancer Care z Wielkiej Brytanii. Organizacja, która za patronkę obrała sobie Polkę Marię Skłodowską Curie, postanowiła zapoznać jedno z miast Polski z swą pracą. Wybór padł na Kraków. Wiosną 1998 roku w Krakowie zakwitły pierwsze żonkile symbol "Pól Nadziei"

  Do akcji mogą się włączyć szkoły, zakłady pracy, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły...

  Pomóżmy Hospicjum!

  2012-03-27

  Deklamowali w obcych językach  16 marca 2012 r. w Ośrodku Kultury w Dukli odbył się 1. Gminny Konkurs Poezji Obcojęzycznej. Uczniowie recytowali wiersze w językach rosyjskim, angielskim i niemieckim.

  Komisja w składzie: Elżbieta Głód, Alicja Jakieła i Kazimierz Patla po wysłuchaniu 35 przygotowanych prezentacji postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  kat I

  Oliwia Landa - 1. miejsce, Marcel Bytnar - 2., , Wiktoria Rutka i Aleksandra Belczyk - wyróżnienie

  kat II

  Kamila Pasterkiewicz - 1. miejsce, Izabela Skiba - 2., Wiktoria Nowak -3,Veronika Panasoviec - wyróżnienie

  kat III

  Anna Kordyś - 1. miejsce, Sylwia Kula - 2., , Barbara Głód , Elizabeth Nasri, Klaudia Lajdanowicz - 3., Anna Rubaj, Karolina Szczurek, Aleksandra Jaracz - wyróznienie

  kat IV

  Dawid Khan - 1. miejsce, Natalia Fydryk - 2..

  Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy.

  NU

  2012-03-21

  VI. Ogólnopolski z udziałem poetów polonijnych Konkurs Poetycki im. "Świętego Jana z Dukli"

  Kustosz sanktuarium św. Jana z Dukli: o. Micheasz Okoński OFM i Burmistrz Dukli: Marek Górak ogłaszają VI. konkurs poetycki im. "św. Jana z Dukli". Konkurs jest adresowany do poetów i twórców regionalnych, polskich oraz do poetów polonijnych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do trzech wierszy dotychczas niepublikowanych i nienagradzanych w poprzednich edycjach konkursu w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku. Tematyką konkursu jest życie i działalność Świętego Jana z Dukli oraz Błogosławionego Papieża Jana Pawła II. Wiersze powinny być nadesłane w kopercie bez adresu nadawcy zawierającej drugą, mniejszą, zaklejoną kopertę opatrzoną godłem oraz zawierającą dane autora: imię i nazwisko, adres pocztowy, e-mail (jeśli dany autor go posiada), numer telefonu, oraz datę urodzin i miejscowość.

  Przewidziane są trzy nagrody w dwóch kategoriach: ogólnopolskiej z udziałem poetów polonijnych i regionalnej:

  Kategoria ogólnopolska z udziałem poetów polonijnych:
  1. nagroda dla dzieci-do 12 roku życia
  2. nagroda młodzieżowa-od 12-18 roku życia
  3. nagroda-dorośli, dla osób powyżej 18 lat

  Kategoria regionalna:
  1. nagroda dla dzieci-do 12 roku życia
  2. nagroda młodzieżowa-od 12-18 roku życia
  3. nagroda-dorośli, dla osób powyżej 18 lat

  Termin nadesłania prac mija 30.06.2012 r. Termin uroczystego rozdania nagród nastąpi w lipcu 2012 podczas dorocznego odpustu w Sanktuarium św. Jana z Dukli. Pozostałe informacje (takie jak dokładny czas i miejsce ogłoszenia wyników, wręczenia nagród) będą umieszczane na tablicy ogłoszeniowej oraz stronie internetowej Sanktuarium św. Jana z Dukli i Gminy Dukla. Wiersze prosimy nadsyłać na adres: Sanktuarium św. Jana z Dukli, ul. Pocztowa 5, 38-450 Dukla z dopiskiem: "Konkurs Poezji" oraz daną kategorią, lub dostarczyć osobiście. Wiersze ocenią jurorzy. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a także ich wiersze zostaną opublikowane na stronach internetowych Sanktuarium, instytucji wspierających oraz na łamach prasy lokalnej. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, wiersze laureatów zostaną opublikowane nieodpłatnie.

  Celem konkursu jest propagowanie wielkiego wkładu w historię i pamięci św. Jana z Dukli oraz bł. Papieża Jana Pawła II.

  Prosimy o załączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację wierszy w mediach związanych z konkursem.

  Organizatorzy:

  - o. Micheasz Okoński, kustosz sanktuarium
  - Marek Górak, burmistrz Dukli

  2012-03-21

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 27 marca 2012 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  6. Informacja z działalności OSP w Gminie Dukla za rok 2011.
  7. Informacja z działalności ŚDS w Cergowej za rok 2011.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na 2012 rok /druk nr 114/,
   • b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2012 rok /druk nr 115/,
   • c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na 2012 rok /druk nr 116/,
   • d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 2012 rok /druk nr 117/,
   • e) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na 2012 rok /druk nr 118/,
   • f) przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2012 roku" /druk nr 119/,
   • g) uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dukla" - aktualizacja wraz z "Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla" - aktualizacja na lata 2011-2014, z perspektywą na lata 2015-2018 /druk nr 120/,
   • h) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla /druk nr 121/,
   • i) przystąpienia Gminy Dukla do projektu pilotażowego realizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 /druk nr 122/,
   • j) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego /druk nr 123/,
   • k) k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 124/,
   • l) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2012 /druk nr 125/,
   • m) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dukla na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki /druk nr 126/.
  9. Oświadczenia radnych, burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  11. Zamknięcie sesji.


  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Wspólne posiedzenie Komisji
  26 marca 2012 r./poniedziałek/ godz. 9:00

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2012-03-20

  "Leśne rezerwaty Podkarpacia" w Telewizji Rzeszów  Od 20 marca, w każdy wtorek, o godzinie 17.40 TVP Rzeszów emitować będzie nowe odcinki programów z cyklu "Leśne rezerwaty Podkarpacia". Natomiast w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych (8 kwietnia 2012) o godz. 19.00 zaplanowano premierę filmu "Rezerwaty Lasów Birczańskich".

  W 2011 roku powstały cztery nowe filmy z popularnego cyklu, prezentujące rezerwaty: "Gołoborze" k. Baligrodu, "Golesz" k. Jasła, "Polanki" k. Sanoka oraz rezerwaty istniejące na Pogórzu Przemyskim w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Birczańskie".

  Filmy zrealizowano przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. Koordynatorem projektu było Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Podkarpacia "Pro Carpathia". Autorem programów jest Jacek Szarek z Telewizji Rzeszów, która wszystkie odcinki wyprodukowała. Całość prowadzi Edward Marszałek, leśnik i autor książek przyrodniczych, a po konkretnych rezerwatach oprowadzają miejscowi leśnicy. Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

  GOŁOBORZE (20 marca 2012 r. godz. 17.40)

  W tym odcinku odwiedzimy wielkie rumowisko skalne w okolicach Rabego w Bieszczadach. Zobaczymy występujące tam unikatowe porosty, mszaki oraz reliktowe sosny, znajdziemy kamienie szlachetne, źródła wód mineralnych i wejdziemy do starej sztolni, którą dziś zamieszkują nietoperze. Opowiemy także o związkach Aleksandra Fredry z tą okolicą. Po rezerwacie oprowadzają: Łukasz Bajda, Teodor Furs i Marcin Scelina.

  GOLESZ (27 marca 2012 r. godz. 17.40)

  Wzgórze Golesz wznosi się w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, na prawym brzegu Wisłoki, tuż przy drodze z Jasła do Pilzna. W 2000 roku utworzono tu rezerwat przyrody, w którym ochroną objęto niezwykłe ostańce skalne wraz z otaczającym je lasem i stanowiskami rzadkich i cennych roślin. W rezerwacie turyści mogą także zobaczyć pozostałości po średniowiecznej warowni, a w okolicy - cmentarze z okresu I wojny światowej oraz wodospad. Po rezerwacie oprowadzają: Roman Frodyma, Ireneusz Hołodniak i Andrzej Wietecha.

  POLANKI (3 kwietnia 2012 r. godz. 17.40)

  Prezentacja rezerwatu położonego kilka kilometrów na wschód od Sanoka. Niedaleko terenów gęsto zaludnionych, na zboczach Gór Słonnych zachował się naturalny fragment puszczy karpackiej. Wędrując ścieżką dydaktyczną możemy zobaczyć pamiątki wojennej historii, stare odwierty ropy naftowej i gazu, źródła wód mineralnych, a także wiele okazów puszczańskiej flory i fauny. Po rezerwacie oprowadza Eligiusz Michniowski.

  REZERWATY LASOW BIRCZAŃSKICH (8 kwietnia 2012 r. godz. 19.00 i 10 kwietnia godz. 17.40)

  W tym programie zwiedzamy rezerwaty Pogórza Przemyskiego i sąsiadujących z nim Gór Sanocko Turczańskich. To jedna z najdzikszych krain w Polsce, pokryta karpacka puszczą, pełną wielkich drapieżników - niedźwiedzi, wilków i rysi. Zachowało się tu wiele osobliwości florystycznych. Niektóre rośliny, jak np. ostrożeń siedmiogrodzki, mają tu swe jedyne stanowiska w Polsce. Oprócz rezerwatów przyrody, ten obszar chroniony jest także w ramach Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Birczańskie". W filmie zobaczymy stare cmentarze, pozostałe po dawnych mieszkańcach tych terenów i wysłuchamy opowieści o tzw. "Księstwie Arłamowskim", w którym dostojnicy PRL-u polowali na grubego zwierza i gdzie internowany był Lech Wałęsa. Po rezerwatach oprowadzają: Józef Czwerynko, Paweł Dec i Ryszard Kapuściński.

  Telewizja Rzeszów zaprasza!

  Edward Marszałek
  Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

  2012-03-20

  Opieka nad małym dzieckiem  Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje o zakończeniu pierwszego etapu prac nad stroną internetową dotyczącą form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Powyższa strona dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl. Adresatami strony są m.in. rodzice małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, gminy, które prowadzą żłobki lub kluby dziecięce lub też chciałyby je utworzyć, a także podmioty, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem żłobku).

  2012-03-15

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcie Pani Agnieszki Adamskiej, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcia miesiąca lutego 2012.

  Pani Agnieszce gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2012-03-13

  Informacja dla mieszkańców gminy Dukla!

  Burmistrz Dukli informuje, że kasa w Urzędzie Miejskim w Dukli

  (pokój nr 2 na parterze) jest czynna od 1 marca 2012 roku

  w godz. od 7.15 do 14.00

  2012-03-09

  I Gminny Konkurs Obcojęzycznej Kartki Walentynkowej  "I love you", "Ich liebe Dich" to słowa, jakie najczęściej można było przeczytać na obcojęzycznych kartkach walentynkowych, które wykonali uczniowie z siedmiu szkół (Dukli, Równego, Wietrzna, Tylawy, Głojsc, Łęk Dukielskich i Iwli) na I Gminny Konkurs Obcojęzycznej Kartki Walentynkowej, jaki zorganizowali nauczyciele języków obcych Szkoły Podstawowej w Iwli ( pani M. Szczęch oraz pani J. Walczak). Przedmiotem konkursu było wykonanie kartki walentynkowej i napisanie samodzielnie tekstu życzeń w j. angielskim lub j. niemieckim. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo ciekawych prac. Uczniowie wykazali się nie tylko dużymi zdolnościami plastycznymi, ale także pomysłowością i oryginalnością. Jury wzięło pod uwagę techniki wykonania, wkład pracy, staranność oraz przede wszystkim poprawność gramatyczną zaprezentowanych tekstów obcojęzycznych.

  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbyło się 29 lutego br. w Szkole Podstawowej w Iwli. Nagrodzonym oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.

  Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  Kat. SZKOŁA PODSTAWOWA ( I-III )

  Bartłomiej Dębiec kl. III SP Wietrzno - 1. miejsce, Julia Gołąbek kl. I SP Głojsce - 2., Katarzyna Dubiel kl. III SP Iwla - 3. , Karolina Gruszka kl. I SP Głojsce i Sara Woźniak kl. I SP Iwla - wyróżnienie

  Kat. SZKOŁA PODSTAWOWA ( IV-VI )

  Dominik Wilk kl. IV SP Równe - 1. miejsce, Karolina Szczurek kl. V ZS nr 1 Dukla - 2., Diana Nowak kl. VI SP Iwla - 3., Agnieszka Wróbel kl. V SP Iwla - wyróżnienie

  Kat. GIMNAZJUM ( I-III )

  Kamila Czarnawska kl. II Gimnazjum Iwla - 1. miejsce, Marzena Głód kl. II Gimnazjum Równe - 2., Diana Ulijaszyk kl. II Gimnazjum Równe - 3., Natalia Nowak kl. III Gimnazjum Głojsce, Aleksandra Janas i Arleta Urbańska kl. II Gimnazjum Iwla - wyróżnienie.

  2012-03-08

  Informacja dla mieszkańców Dukli

  Wpłatę I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego można dokonać (bez dodatkowych opłat) w budynku "Starego Urzędu Gminy" I piętro przy ul . Kościuszki 4 w następujących terminach:

  10 marca (sobota) w godz. 8:00-13:00

  12 marca (poniedziałek) w godz. 13:00-16:00

  13 marca (wtorek) w godz. 13:00-16"00

  14 marca (środa) w godz. 13:00-17:00

  15 marca (czwartek) w godz. 8:00-17:00

  Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla
  Zenon Leńczyk

  2012-03-07

  Mini Playback Show w Ośrodku Kultury  2 marca br. w Ośrodku Kultury odbył się Gminny Konkurs MINI PLAYBACK SHOW. Na scenie wystąpili młodzi artyści z Głojsc, Tylawy, Równego i Dukli. Komisja w składzie Alicja Jakieła, Piotr Jakieła i Norbert Uliasz, po obejrzeniu 8 prezentacji, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: SP w Głojscach, ZSP w Równem, ZS nr 1 w Dukli - 1.miejsce, ZSP w Równem - 2., ZSP w Tylawie - wyróżnienie

  Piotr Jakieła

  2012-03-07

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dukli Uchwały Nr XVI/92/11 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

  Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie terenów pod lokalizację "Zagospodarowanie odwiertów Dukla 1 i 2 - KRN Równe".

  Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

  Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Dukli. Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli; 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11. Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapki, z zaznaczoną nieruchomością (lub jej częścią), której dotyczy wniosek.

  Termin składania wniosków upływa w dniu 4 kwietnia 2012 r.

  Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

  2012-03-05

  Wygrana w Przemyślu

  Drugie spotkanie grupy finałowej IV Ligi zakończyło sie sukcesem SKS Dukla, którzy pokonali w Przemyślu tamtejszy zespół ChSKFMS 3:0. W zespole SKS Dukla dobrze zafunkcjonowały wszystkie elementy gry - przyjęcie, obrona i atak. Brawa należą się całej drużynie. Bardzo dobre spotkanie mieli rozgrywający Konrad Piróg oraz skrzydłowi Maciej Chłap i Szczepan Jakieła, których atomowe ataki były nie do zatrzymania.

  Mecz rozpoczął się w sposób wymarzony dla SKS, bo nasza ekipa prowadziła 7:1. Tak wysokie prowadzenie na początku seta, to efekt bardzo dobrej i trudnej zagrywki rozgrywającego Konrada Piroga; gospodarze nie mogli sobie z tym poradzić. W drugiej połowie seta dobrze dysponowany nasz rozgrywający popisał się efektowną kiwką i SKS wyszedł na prowadzenie 17:10. Prowadzenia tego ekipa z Dukli nie oddała już do końca seta wygrywając go do 21.

  Drugi set rozpoczął się od gry punkt za punkt. Z upływem czasu nasi zawodnicy wypracowali sobie pięciopunktową przewagę (17:12). Od tego momentu w szeregi SKS wkradło się lekkie rozluźnienie a gospodarze znacznie poprawili swoja grę, niwelując tym sposobem stratę do dwóch punktów (19:17). Końcówka seta należała jednak do naszych zawodników, którzy do końca kontrolowali przebieg gry, a udany blok Konrada Piroga zapewnił naszej ekipie wygranie seta do 22.

  W trzecim secie rozgorzała walka na całego. Praktycznie cały set grano punkt za punkt. Żadnej z drużyn nie udawało się odskoczyć od rywala choćby na dwa punkty. Przy stanie 24:23 dla SKS piłkę otrzymał Szczepan Jakieła, który mocnym atakiem z prawego skrzydła zdobył 25-ty punkt. Tym sposobem wygrywamy seta do 23 oraz cały mecz 3:0.

  ChSKFMS Przemyśl - SKS Dukla 0-3 (21/25, 22/25, 23/25)

  Sędziowali: D. Babiarz, M. Zięzio, M. Paszko

  SKS Dukla: M. Chłap, K. Piróg, Sz. Jakieła, Z. Mosoń, B. Jerzyk, D. Wierusz, M. Milan, oraz M. Okarma, R. Sikora, A. Śliwiński.

  Na kolejny mecz grupy finałowej zawodnicy SKS Dukla udadzą się 3 marca do ŻOŁYNI.

  Wyniki pozostałych spotkań, jak i tabelę grupy finałowej można zobaczyć na stronie www.sks.dukla.pl zakładka: grupa finałowa.

  /ZeL/

  2012-03-01

  Wystąpiło 50 tancerzy  24 lutego br. na "deskach dukielskiej sceny" Ośrodek Kultury gościł 50 tancerzy z naszej gminy, którzy wzięli udział w XIV Gminnym Konkursie Tańca. Wystąpiły zespoły z Łęk Dukielskich, Zawadki Rymanowskiej i Mszany. Mogliśmy obejrzeć kilka technik tanecznych, począwszy od tańca współczesnego, poprzez disco dance do technik beak dance. Komisja konkursowa w składzie Alicja Jakieła, Anna Stępień i przewodniczący Norbert Uliasz miała nie lada problem z wyborem najlepszej choreografii. Po burzliwych naradach jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w każdym stylu tanecznym:

  1.miejsce - "Baletki " gr. młodsza - Łęki Dukielskie, "Zawadka Crew" - Zawadka Rymanowska, "Break Boys" - Mszana, para taneczna - Mszana.

  2. miejsce - para taneczna - Mszana, "Baletki" gr. starsza - Łęki Dukielskie, Wiktoria Krzepkowska - Łęki Dukielskie.

  Wyróżnienia: duet - Łęki Dukielskie, duet - Zawadka Rymanowska.

  Norbert Uliasz

  2012-03-01

  Promocja Polski, a także Dukli na targach BioFach 2012  W dniach 15 - 18 luty 2012 r. odbyły sie w Norymberdze największe na świecie targi produktów ekologicznych Bio-Fach. Uczestniczyli w nich członkowie klastra Doliny Ekologicznej Żywności.

  Dzięki ponadregionalnemu wymiarowi klastra, Dolina Ekologicznej Żywności połączyła przedstawicielstwa i firmy ekologiczne województwa podkarpackiego i lubelskiego. W targach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, przedstawiciele władz samorządowych polskich województw, przedstawiciele Ekogwarancji oraz wielu innych zacnych gości. Na stoisku Doliny Ekologicznej w Norymberdze odbyły się liczne spotkania z kontrahentami zainteresowanymi prezentowanymi przez wystawców obu województw produktami ekologicznymi. Wdo Norymbegii przybył podsekretara stanu Andrzeja Butra, który w trakcie spotkań z polskimi wystawcami, podkreślał, że uczestnictwo w targach jest doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku polskiego rolnictwa ekologicznego. Poza stoiskiem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wspólnej powierzchni wystawiło się osiem urzędów marszałkowskich, współtworząc tym samym "polską wyspę" o łącznej powierzchni 308 m2. Urzędy udostępniły swoje stoiska producentom żywności ekologicznej z poszczególnych regionów i w efekcie na polskim stoisku jest obecnych ponad 40 firm, prezentujących certyfikowane produkty rolnictwa ekologicznego, wytwarzane w naszym kraju. Wiceminister Butra spotkał się z przedstawicielami regionów uczestniczących w targach. W trakcie rozmów podkreślał, że polskie stoisko, podzielone wprawdzie na klika regionalnych stoisk informacyjnych, ale jednocześnie tworzących jednolitą całość, jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy samorządami poszczególnych województw, a także pomiędzy samorządami, a resortem rolnictwa.

  Największym sukcesem, okazał się przygotowany przez uczestników targów wieczór wystawców, podczas którego przyjęliśmy wszystkich wystawców z Polski, a także gości z zagranicy. Posiłki na stoisku Doliny przygotowywała dla przedstawicieli obu województw oraz ich gości firma Jasiołka z Dukli. Wystawcy zaprezentowali swoje produkty, rodzaj działalności. Udział w targach dał im możliwość poznania potencjalnych klientów i kontrahentów. Nawiązali kontakty handlowe, które zaowocują w najbliższej przyszłości, na co liczą wystawcy. Uczestnicy korzystali także z możliwości poszerzenia wiedzy z interesujących ich zagadnień podczas wielu konferencji organizowanych w trakcie targów.

  Targi BioFach zakończyły się sukcesem również dla wystawców poszukujących rozwiązań technologicznych stosowanych w rolnictwie ekologicznym, dzięki wystawom poświęconym innowacyjnym rozwiązaniom. Bardzo duże zainteresowanie zwiedzających oraz wystawców krajowych i zagranicznych wystawcami na stoisku klastra Doliny Ekologicznej Żywności świadczy o przedstawieniu bogatej i różnorodnej oferty polskich producentów i przetwórców.

  Stowarzyszenie Polska Ekologia dziękuje burmistrzowi Dukli Markowi Górakowi za wsparcie wystawiennictwa i promocji firm prezentujących produkty ekologiczne z Dukielszczyzny podczs targów BioFach 2012.

  kbr, źródło: materiały www.dolinaeko.pl, www.minrol.gov.pl

  2012-03-01

  Dominik, Damian i Grzegorz wezmą udział w eliminacjach powiatowych

  Zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" Dominik Bałon z Zespołu Szkół Publicznych w Równem, Damian Madej z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli i Grzegorz Walaszczyk z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli będą reprezentować gminę Dukla w eliminacjach na poziomie powiatowym.

  23 lutego br. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Odbywały się one w trzech grupach: I - szkoły podstawowe, II - gimnazja i III - szkoły ponadgimnazjalne. Nad przebiegiem eliminacji czuwało jury w składzie: mł. Brygadier Marek Fejkiel - przewodniczący, mł. Brygadier Ireneusz Długosz - sekretarz, obaj z Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Andrzej Ukleja, Wiktor Madej, Wacław Sporniak - członkowie. Organizatorem konkursu był Ośrodek Kultury w Dukli wraz z Miejsko-Gminnym zarządem OSP RP w Dukli. Zwycięzcami eliminacji pisemnej i ustnej zostali:

  Grupa I (szkoła podstawowa):
  Dominik Bałon- 1. miejsce (9 pkt), Karol Patla z ZSP w Równem - 2. (7 pkt), Arkadiusz Chowaniec - 3. (6 pkt) wszyscy z ZSP w Równem

  Grupa II (gimnazja):
  Damian Madej z ZS nr 2 w Dukli - 1. miejsce (9 pkt ), Dawid Orlof z ZSP w Głojscach - 2. (7 pkt. , Mateusz Mrówka z ZSP w Tylawie - 3. (5 pk .)

  Grupa III (szkoły ponadgimnazjalne):
  Grzegorz Walaszczyk - 1. miejsce (10 pkt), Marek Bykowski - 2. (7 pkt), Patryk Szajna - 3. (5 pkt.) - wszyscy z LO w Dukli.

  Laureaci pierwszych miejsc w każdej grupie reprezentować będą gminę Dukla na eliminacjach powiatowych turnieju. Laureatom i uczestnikom gratulujemy.

  Więcej zdjęć w galerii Ośrodka Kultury...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-02-27

  Konkurs PTT  Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Tarnowie oraz Dyrekcja Społecznego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego STO w Tarnowie organizuje III Ponadgimnazjalny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Górach. Konkurs poświecony jest Beskidowi Niskiemu. Udział w konkursie nie wiąże się dla jego uczestników z żadnymi opłatami. Termin zgłoszeń do 28 lutego 2012 roku. Więcej informacji na stronie www.tarnow.ptt.org.pl i pod telefonem +48 501 022 666.

  2012-02-24

  O miłości w obcych językach  17 lutego br. w Zespole Szkół nr 2 w Dukli odbył się Konkurs Piosenki Obcojęzycznej o tematyce miłosnej. W kameralnej atmosferze piętnastu uczestników rywalizowało na małej scenie w 2 kategoriach wiekowych: gimnazjum i liceum. Imprezę przygotowała p. Beata Zajdel przy współudziale uczniów w/w Zespołu Szkół nr 2 i Ośrodka Kultury w Dukli.
  Komisja Konkursowa nagrodziła i wyróżniła wykonawców kategorii wiekowych.

  Kategoria gimnazjum

  Katarzyna Makoś - 1. miejsce, Klaudia Dereniowska - 2., Kinga Jasłowska - 3., Magdalena Klimkiewicz - wyróżnienie

  Kategoria liceum

  Katarzyna Chorzępa - 1. miejsce, Natalia Niedziela - 2. Monika Nowotyńska - 3. Agata Kielar, Natalia Fydryk, Gabriela Siemion, Gabriela Matyka - wyróżnienia

  Kategoria zespół

  Aleksandra Matyka z Zespołem - 1. miejsce

  Norbert Uliasz

  2012-02-23

  Gratka dla miłośników tenisa stołowego  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli zaprasza wszystkich zawodników i sympatyków na Gminny etap Olimpiady Tenisa Stołowego 03.03.2012 HALA MOSiR oraz Powiatową Olimpiadę Tenisa Stołowego 17.03.2012 HALA MOSiR od godziny 9:00.

  Więcej informacji na stronie www.mosir.dukla.pl

  Dyrektor MOSiR
  Michał Szopa

  2012-02-23

  Memoriał im. Andrzeja Bąka  22 lutego na Stacji Narciarskiej Chyrowa-Ski w Chyrowej odbył się I Memoriał im. Andrzeja Bąka w narciarstwie alpejskim. W zawodach wzięło udział 178 zawodników. W załączeniu wyniki zawodów i fotogaleria.

  Wyniki...

  Fotogaleria...

  Pierwszy sezon Dukielskiej Ligi Halowej zakończony  19 lutego 2012r. na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli zakończył się pierwszy sezon Dukielskiej Ligi Halowej w piłce nożnej. Zwyciężyła drużyna Gas Metan Milcza.

  Tabela końcowa rozgrywek przedstawia sie następująco:

  Najlepszym zawodnikiem DLH został zawodnik Doliny Śmierci Iwlac - Igor Soliński. Najwięcej, bo aż 55 bramek w XX meczach strzelił Krystian Frączek z drużyny Gas Metan Milcza. W zwycięskim zespole występował najlepszy bramkarz ligi - Kamil Helon.

  Dziękujemy wszystkim zawodnikom za sportową rywalizacje, kibicom za liczną obecność na meczach DLH i ich doping, a zwycięzcą składamy serdeczne gratulacje.

  Damian Leśniak

  2012-02-22

  Przegrana SKS Dukla po wspaniałej walce  W pierwszym meczu grupy finałowej IV ligi walczącej o awans do III ligi siatkarze SKS Dukla przegrali po wspaniałym widowisku z liderem grupy wschodniej IV ligi zespołem UKS DOM-BUD Żołynia 2-3.

  Pierwszy set rozpoczął się dla SKS-u nieciekawie. Goście dość szybko wypracowali sobie pięciopunktową przewagę. Od stanu 11-6 dla gości nasi zawodnicy zaczęli odrabiać straty i doprowadzili do remisu 19-19. Końcówka seta należała już do siatkarzy z Dukli, którzy to rozstrzygnęli seta na swoją korzyść do 23.

  Drugi i trzeci set to była walka punkt za punkt. Żadnej z drużyn nie udało się uzyskać większej przewagi. O losach setów zadecydowały końcówki, w których to lepsi okazali się goście wygrywając sety do 21 i 20. W czwartym secie siatkarze SKS pokazali, na co ich stać. Bardzo dobrą grą we wszystkich elementach nasi zawodnicy doprowadzili do rozbicia szeregów Żołyni i wygrania seta do 17.

  Wynik 2-2 zadecydował o piątym secie, który był niezwykle emocjonujący. Grano punkt za punkt. Żadnej z drużyn nie udało się odskoczyć na kilkupunktową przewagę. O losach seta ponownie zdecydowała końcówka. Lepsi okazali się goście, którzy przy stanie 13-13 zdobyli dwa punkty i wygrali seta do 13 i całe spotkanie 3-2. Mecz stał na wysokim poziomie. W tie-breaku Dom-Bud pokazał, że jest bardzo mocny. Moi podopieczni za samo wejście do czwórki zasłużyli na pochwały. Gra w finale jest dla nas cennym doświadczeniem - powiedział trener Robert Rąpała.

  Około 150 kibiców zgromadzonych w hali MOSiR było świadkami świetnego meczu. Choć SKS Dukla po pięknej walce uległ 2-3 zespołowi z Żołyni, nikt nie wyszedł z hali zawiedziony. Siatkarze obu drużyn stworzyli piękne widowisko. W drużynie SKS Dukla grali: M. Chłap,(c) K. Piróg, Sz. Jakieła, Zb. Mosoń, D. Wiernusz, B. Jerzyk, M. Milan (libero).

  Wyniki spotkania: SKS Dukla - UKS DOM-BUD Żołynia 2:3 (25:23, 21:25, 20:25, 25:17, 13:15).

  Wyniki pozostałych spotkań jak i tabelę grupy finałowej można zobaczyć na stronie www.sks.dukla.pl zakładka: grupa finałowa.

  26 lutego zawodnicy SKS udają się na kolejny mecz grupy finałowej do Przemyśla.

  Życzymy udanego i zwycięskiego wyjazdu.

  /ZeL/

  2012-02-22

  Płatności bezpośrednie dla rolników  15 marca 2012 roku rozpoczyna sie kolejna kampania wypełniania wniosków obszarowych w ramach działania płatności bezpośrednie.

  Pracownicy Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego będą pomagać rolnikom za niewielką odpłatnością prawidłowo wypełniać wnioski. Wnioski sporządzane przez pracowników PODR będą podpisywane, a potrzebne zmiany, korekty i uzupełnienia osoba sporządzająca będzie nanosić bezpłatnie. Specjaliści PODR nie tylko pomogą technicznie wypełnić wniosek, ale także po zapoznaniu sie z wielkością gospodarstwa i strukturą produkcji, udzielą szczegółowego doradztwa z jakich działań dodatkowo rolnicy mogliby jeszcze skorzystać w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-1013.

  W 2012 roku na tym samym formularzu wniosku rolnicy mogą się ubiegać o pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) i płatność rolnośrodowiskową.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-02-21

  O Mistrzostwo Beskidu Niskiego

  Podczas ferii zimowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iwli po raz pierwszy gościli uczestnicy dwóch turniejów szachowych. Organizatorami I Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Beskidu Niskiego byli: UKS Rekord Iwla i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli. Obydwa turnieje były objęte patronatem Burmistrza Dukli.

  Pierwszy turniej A rozgrywano systemem szwajcarskim na dystansie dziewięciu rund. Każdy z uczestników, szachistów posiadających III kategorię szachową lub wyższą, dysponował godziną na rozegranie partii. W turnieju wzięło udział szesnastu zawodników z czterech klubów: KKSz Urania Krosno, GKSz Hetman Pilzno, Stowarzyszenie "Nasz Rymanów" i UKS Rekord Iwla.

  Wyniki turnieju - A

  1. Marian Lorenc - KKSz Urania Krosno
  2. Patryk Mrozowski - KKSz Urania Krosno
  3. Andrzej Kuzio - UKS Rekord Iwla
  4. Maciej Raus - UKS Rekord Iwla
  5. Mateusz Kałwik - KKSz Urania Krosno
  6. Dawid Stopa - GKSz Hetman Pilzno

  Normę na II kategorię szachową uzyskał Maciej Raus.
  Więcej wyników i rozegrane partie do przeglądnięcia na stronie internetowej www.chessarbiter.com
  Podczas drugiego turnieju B rozgrywki prowadzone były systemem kołowym (każdy z każdym) 30 min na zawodnika. W zawodach uczestniczyło trzynastu zawodników z KKSz Urani Krosno i UKS Rekord Iwla.

  Wyniki turnieju - B

  1. Gabriela Mrozowska - KKSz Urania Krosno
  2. Kacper Guzik - KKSz Urania Krosno
  3. Damian Torbik - UKS Rekord Iwla
  4. Mateusz Jaszczuk - KKSz Urania Krosno
  5. Remigiusz Matejicka - KKSz Urania Krosno
  6. Dominik Gazda - KKSz Urania Krosno

  Normy na kategorie szachowe uzyskali: Gabriela Mrozowska II i Remigiusz Matejicka IV.
  Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w ostatni dzień turnieju. Wręczali je dyrektor MOSiR w Dukli Michał Szopa i prezes UKS Rekord w Iwli Jerzy Gunia.

  kbr

  2012-02-20

  KONKURS WIELKANOCNY

  NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ, KRASZANKĘ, MALOWANKĘ, KOSZYK WIELKANOCNY, STROIK, PALMĘ ORAZ INNĄ RZECZ, KTÓRA KOJARZY SIĘ ZE ŚWIĘTAMI WIELKIEJ NOCY.

  1. W konkursie mogą wziąć udział dorośli i dzieci z terenu Gminy Dukla.
  2. Prace należy składać do 26 marca 2012r. do godz. 16.00 w siedzibie Ośrodka Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, tel. 13 4330025
  3. Prace oceniane będą w kategoriach
   • a) pisanka, kraszanka, malowanka
   • b) koszyk wielkanocny
   • c) palma wielkanocna
   • d) stroik wielkanocny
   • e) inne
  4. Każda praca musi posiadać metrykę
   Kategoria
   Imię i nazwisko autora
   Klasa, szkoła
   Imię i nazwisko opiekuna
   Tel. Opiekuna
  5. Prace wykonane metodą tradycyjną będą wyżej oceniane.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 marca 2012r.
  7. Komisja konkursowa w każdej kategorii przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
  8. Po nagrody i prace należy zgłaszać się od 28 do 30 marca 2012r. do godz. 16.00. Po tym terminie prace ulegną zniszczeniu a nagrody przepadną.

  Norbert Uliasz

  2012-02-20

  Krok w przedsiębiorczość

  Dukielscy licealiści uplasowali się na dziesiątym miejscu w rankingu 30 szkół, które osiągnęły najlepsze wyniki na półmetku rywalizacji projektu "Krok w przedsiębiorczość" z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Miejmy nadzieję, że do czerwca, kiedy to odbędzie sie finał konkursu, uda nam się utrzymać, a może nawet polepszyć zdobytą pozycję - powiedziała Bogusława Michalik-Trojan - opiekun grupy projektowej.

  kbr

  2012-02-20

  I Konkursu Poezji Obcojęzycznej  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych, którzy przygotują do zaprezentowania jeden wiersz, przedstawiciela literatury danego obszaru językowego (język angielski, język niemiecki, język rosyjski, język włoski)...

  Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka Kultury w Dukli...

  2012-02-17

  Konkurs miniatura filmowa  Konkurs miniatura filmowa "Śladami architektury sakralnej"

  Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Dukli

  Aby zgłosić film do konkursu należy dostarczyć najpóźniej do 23 marca 2012r. kopię filmu...

  Szczegółowy regulamin konkursu na stronie Ośrodka Kultury w Dukli...

  2012-02-17

  Informacja dla mieszkańców Dukli  Nakazy płatnicze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości wydawane będą w siedzibie Zarządu Osiedla przy ulicy Kościuszki 4 I piętro (budynek "Starego Urzędu Gminy") w następujących terminach:

  18 lutego (sobota) w godz. 9:00 - 12:00

  19 lutego (niedziela) w godz. 10:00 - 13:00

  Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla
  Zenon Leńczyk

  2012-02-17

  Szwajcarskie żubry w Bieszczadach  W czwartkowe popołudnie trójka żubrów ze Szwajcarii dotarła do Nadleśnictwa Stuposiany, gdzie zamieszkała w czterohektarowej zagrodzie pokazowej. Te największe ssaki Europy od wiosny już będzie można oglądać ze specjalnie w tym celu zbudowanych tarasów widokowych.

  Przybysze to dwie trzyletnie krowy Uroa i Tjlli oraz dwuletni byk Urkan - wszystkie pochodzą z ogrodów zoologicznych w Bernie i Goldau. Sam rozładunek zwierząt przeprowadzany był już niemal w ciemności. Zwierzęta opuszczały kolejno skrzynie po czym wskakiwały do śniegu, którego metrowa pokrywa zalega w tej części gór. Okazało się, że trzydziestogodzinną podróż zniosły znakomicie.

  - To przemieszczanie żubrów po Europie ma na celu zachowanie mocno zawężającej się puli genetycznej u tych zwierząt, a właśnie problemy natury genetycznej stanowią największe zagrożenie dla trwałości gatunku. Przywiezione dzisiaj osobniki zostały dobrane z uwagi na relatywnie dalekie pokrewieństwo z bieszczadzkimi pobratymcami - objaśnia Jan Mazur, nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany. - Pierwszą noc spędziły zwiedzając nowe miejsce pobytu, wydeptały już sobie ścieżkę do wodopoju, rankiem podeszły w okolice paśnika, w którym mają zgromadzoną sporą rozmaitość karmy. Docelowo w zagrodzie pokazowej zamieszka 5-7 żubrów. Wkrótce spodziewamy się przybycia kilku osobników z Francji i Austrii.

  Zagroda żubrów w Mucznem (Nadl. Stuposiany) to element programu ochrony tego gatunku w Karpatach, prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie. Cały kompleks obiektów zajmuje dziewięć hektarów. Platformy widokowe pozwalają na oglądanie zwierząt niemal na całości zagrody pokazowej. Wybieg jest bardzo urozmaicony; przez środek przepływa strumyk, zaś paśnik znajduje się w najodleglejszym punkcie wybiegu, porośniętym wiekowymi jodłami.

  Łączny koszt przedsięwzięcia sięgnie miliona złotych, z czego 85% to pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałą część dofinansował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Edward Marszałek

  2012-02-17

  Likwidacja stowarzyszenia

  Zawiadamiam o otwarciu likwidacji STOWARZYSZENIA KOBIET "GOSPOSIA" CERGOWA. Nr.KRS 0000320245
  Rachunek wyników za lata działalności Stowarzyszenia 2009, 2010, 2011 równa się 0 /słownie zero/ złożony w Urzędzie Skarbowym w Krosnie.

  Z poważaniem
  Wanda Wójcik - Likwidator
  Stowarzyszenie Kobiet "GOSPOSIA" w Likwidacji

  2012-02-14

  1% podatku dla OSP Dukla

  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DUKLI
  38-450 Dukla, ul. Cergowska 12
  NIP: 684-234-96-11
  REGON: 371164777
  KRS: 0000020989
  Nr konta: 80 8642 1096 2010 9600 0097 0001
  Tel. kom.: 503350382  Prosimy o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli organizacji pożytku publicznego (OPP)

  1% - TAK NIEWIELE
  A MOŻE KOMUŚ URATOWAC ŻYCIE

  "BAZA RATOWNICTWA OGÓLNEGO" w skład której wchodzi: Ochotnicza Straż Pożarna, Szpitalne Pogotowie Ratunkowe oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe znajduje sie w Dukli. OSP w Dukli jest w odległości 20 km od Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, co wydłuża czas oczekiwania na przeprowadzenie akcji ratunkowej na miejscu zdarzenia. Jednoczesny wyjazd Karetki Pogotowia wraz z specjalistycznym sprzętem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli przyśpieszy czas dojazdu do miejsca zdarzenia oraz natychmiastowe przeprowadzenie wspólnej akcji ratowniczej. Strażacy Ochotnicy OSP Dukla przeszli szereg szkoleń oraz kursy medyczne.

  Przekazane przez Państwa pieniądze z 1% podatku zostaną przekazane na zakup nowoczesnego sprzętu ratownictwa drogowego.

  Jednocześnie informujemy, że OSP Dukla istnieje od 1989 roku, a od 1995 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i działa na terenie największej gminy powiatu krośnieńskiego (235,14 km2 liczącej 14888 mieszkańców). Z uwagi na przebieg drogi krajowej nr 9 Radom-Barwinek wzrasta zagrożenie spowodowane transportem różnych środków niebezpiecznych. Ochotnicza Straż Pożarna w Dukli jest jednostką wiodąca na terenie gminy Dukla, bierze udział we wszystkich zdarzeniach na jej terenie i jest dysponowana do działań poza jej obszarem.

  Wzór wypełnienia PIT

  Ze strażackim pozdrowieniem
  Zarząd OSP Dukla

  2012-02-14

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcie Pani Moniki Jakieły, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcia miesiąca stycznia 2011.

  Pani Monice gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2012-02-14

  Ferie zimowe 2012  W kinie "Promień", od 30 stycznia do 10 lutego, odbywały się zajęcia zorganizowane w ramach ferii zimowych inicjatorem, których był Ośrodek Kultury. Zarówno w pierwszym jak i w drugim tygodniu zajęcia z dziećmi prowadzili instruktorzy dukielskiego OK, którzy każdy dzień w godzinach od 10.00 do 14.00 organizowali czas dla dzieci. W przeciągu dwóch tygodni w ramach zajęć odbyły się m.in. warsztaty kulinarne gdzie dzieci własnoręcznie przygotowały sałatkę owocową, piekły gofry, zajęcia plastyczne z rysunku i rzeźby z papieru, zajęcia sportowo - rekreacyjne z grą wirtualną, konkursy, seanse filmowe a najważniejszym punktem i prawdopodobnie najbardziej wyczekiwanym był wyjazd na basen do Krosna. W programie przewidziano również kulig jak i konkurs rzeźby ze śniegu, ale ze względu na temperaturę nie zostały zrealizowane. Dzieci każdy dzień mogły liczyć na gorącą herbatę i skromny poczęstunek. W ostatnim dniu ferii nagrodzeni zostali najwytrwalsi a każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. W przeciągu dwóch tygodni gościliśmy 33 chętnych do wspólnej zabawy i pracy młodych ludzi. W ramach przerwy zimowej zaczął działalność klub gry wirtualnej, każdy dzień w godz. 16.00 do 20.00 oprócz zajęć południowych dzieci i młodzież mogli korzystać z tej formy spędzania czasu wolnego.  Więcej zdjęć w galerii OK

  Norbert Uliasz

  2012-02-13

  Nowe wydawnictwa Gminy Dukla

  Z przyjemnością pragniemy Państwa poinformować, że Gmina Dukla wydała mapę turystyczno-nazewniczą - Gmina Dukla oraz plan miasta. Więcej informacji na temat nowych wydawnictw Gminy Dukla znajdziecie Państwo na stronie Nowe Wydawnictwa...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-02-13

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dukla w 2012 roku

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dukla w 2012 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Szczegóły konkursu

  Mirosław Matyka

  2012-02-09

  SKS DUKLA powalczy o awans

  Znamy już skład grupy finałowej, w której to cztery zespoły IV ligi walczyć będą o awans o III Ligę. Z grupy I awans do grupy finałowej wywalczyły zespoły z Żołyni i Przemyśla. Natomiast z grupy II zespół z Racławówki i Dukli.
  Mecze w grupie finałowej rozgrywane będą systemem każdy z każdym z zaliczeniem bezpośrednich spotkań z fazy zasadniczej w grupie.
  Bezpośrednio do III ligi awansują dwie pierwsze drużyny z rozgrywek finałowych IV ligi
  Dodatkowo awans może uzyskać zespół z trzeciego, a nawet czwartego miejsca - w miejsce zwolnione przez zespół, który uzyska awans do II ligi albo, jeżeli żaden z zespołów II ligi - IV grupy nie spadnie do III ligi podkarpackiej
  W sezonie 2012/2013 III liga liczyć będzie 10 zespołów.

  Kolejność początkowa grupy finałowej:

  1. SST Lucza Racławówki, 5 pkt sety 6 : 2
  2. UKS Tęcza Dom-Bud Wołynia, 5 pkt sety 6 : 3
  3. ChSKFMS Przemyśl, 1 pkt sety 3 : 6
  4. SKS Dukla, 1 pkt sety 2 : 6

  /ZeL/

  2012-02-08

  Leśne stołówki zaopatrzone

  Silne mrozy sprawiają leśnej zwierzynie problem z żerowaniem, jednak głód jej nie zagraża. Na terenie obwodów łowieckich administrowanych przez nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zgromadzono 48 ton siana, 660 ton karmy soczystej, czyli buraków, marchwi i sianokiszonki, 230 ton ziarna i 65 ton soli z mikroelementami. W leśnych paśnikach łącznie pojawi się 1000 ton różnorodnej karmy, stanowiącej uzupełnienie naturalnej diety leśnych mieszkańców.
  Dodatkowo na obszarach bytowania żubrów przygotowano 130 ton karmy, której zakup dofinansowany został ze środków unijnych.
  Również myśliwi z kół łowieckich dzierżawiących większość obwodów leśnych wyłożą ponad 1200 ton karmy.
  - W lasach Podkarpacia istnieje ponad tysiąc miejsc dokarmiania dzikiej zwierzyny i ptactwa. Samo zaś dokarmianie to nie tylko humanitarny gest leśników, ma ono też na celu zapobieganie szkodom wyrządzanym przez jeleniowate w uprawach leśnych - zastrzega Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie.
  Miejsca dokarmiania najczęściej odwiedzają jelenie, sarny i dziki. W cieplejszych okresach chętnie zaglądają tu również niedźwiedzie.
  W lasach RDLP w Krośnie żyje m.in. ponad 9,5 tys. jeleni, 37 tys. saren, 8 tys. dzików, 10,5 tys. lisów, ok. 300 żubrów, ponad 100 niedźwiedzi, ok. 400 wilków, 200 rysiów i 7 tys. bobrów. Od kilku lat u większości gatunków notowany jest przyrost liczebności. Jednym z powodów jest wzrastająca lesistość Podkarpacia, w którym lasy zajmują ponad 37 proc. powierzchni, czyli o 1/3 więcej niż w latach 40. ubiegłego wieku.

  Edward Marszałek
  Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

  2012-02-07

  RADIO FARA W POKOJU PAPIESKIM

  W każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywają się audycje radiowe z Pokoju Papieskiego w klasztorze OO. Bernardynów w Dukli. Audycje transmitowane są przez diecezjalne Radio Fara.
  W lutym w pierwszy czwartek przeżywany był Dzień Życia Konsekrowanego, stąd temat rozmów z pokoju dotyczył nauczania Jana Pawła II na temat życia konsekrowanego. W programie uczestniczyli Ojcowie z klasztoru dukielskiego oraz Siostry Klawerianki z pobliskiego Krosna.

  kbr, źródło: http://www.dukla.bernardyni.pl

  [więcej informacji na stronie internetowej Radia Fara...]

  2012-02-03

  Spotkanie opłatkowe w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli

  Okres Bożego Narodzenia jest okazją do spotkań, nie tylko rodzinnych. Jak co roku, Parafialny Zespół Charytatywny przy parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli zorganizował spotkanie opłatkowe 8 stycznia, na które z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe zostali zaproszeni nieliczni przedstawiciele naszej parafii w salce na plebani.
  W spotkaniu uczestniczyło 30 zaproszonych gości. Rolę gospodarzy pełniły panie pracujące charytatywnie w parafialnym zespole "Caritas" z księdzem Proboszczem Stanisławem Siarą na czele. W bożonarodzeniowy nastrój gości wprowadził ksiądz Proboszcz, czytając Ewangelię o narodzeniu Jezusa. Istotną częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem Bożej miłości, zgody i pojednania oraz składanie życzeń. Życzono sobie nawzajem, by Nowonarodzony Zbawiciel Świata był źródłem radości i pokoju, a Jego Boże błogosławieństwo towarzyszyło nam każdego dnia. Po skromnym poczęstunku nie mogło zabraknąć kolęd i pastorałek, gdyż wspólny śpiew kolęd jest szczególnym środkiem jedności pomiędzy ludźmi. Przy wigilijnym stole była też okazja do życzliwej rozmowy, na którą w ciągu roku niekiedy brak sposobności.
  Dziękujemy więc jeszcze raz księdzu Proboszczowi za to spotkanie, za możliwość połamania się opłatkiem, złożenia sobie wzajemnie życzeń, wspólne kolędowanie, za te chwile wspomnień i refleksji jakie dzięki ciepłej i serdecznej atmosferze było nam przeżyć.

  uczestniczka spotkania

  2012-02-02

  Informacja o przedsięwzięciu pn. "Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Iwla"  W nawiązaniu do pytań na sesji w dniu 27 stycznia 2012r. przekazuję informację o przedsięwzięciu pn. "Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Iwla" na działce nr 378.

  1. W dniu 9 listopada 2011 roku ( data wpływu do Urzędu) wpłynął wniosek P.U. MELBUD sp. z o.o. w Raciborzu ul. Opawska 12/4 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowych w Iwli". Do wniosku dołączone zostały wszystkie dokumenty wymagane ustawowo - ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę 2 elektrowni wiatrowych o mocy 1 MW każda - w sumie 2 MW składającej się z wieży o wysokości 80m, gondoli oraz śmigieł o średnicy rotora 75 m.

  2. Według wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcie to jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chyrowa, Głojsce, Iwla - Nr 3

  3. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 378 położonej w Iwli o powierzchni 1,16 ha.

  4. W dniu 9 grudnia 2011 roku wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz do Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz określenia zakresu raportu dla tego przedsięwzięcia.

  5. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie opinią sanitarną z dnia 21 listopada 2011 roku uznał za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i opracowanie raportu.

  6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził opinię że dla tego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  7. W oparciu o te opinie w dniu 23 stycznia 2012 roku zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia określające jednocześnie zakres raportu ( m. in. warunki wynikające z przepisów prawnych oraz warunki określone przez RDOŚ i PPWIS które musza być zawarte w raporcie w tym wyniki całorocznych monitoringów , badania ornito i chiropterofałny, roczna ornitologiczna inwentaryzacja przedrealizacyjna w tym badania transeptowe liczebności i składu gatunkowego , badania natężenia wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki, cenzus lęgowy gatunków rzadkich i średniolicznych, przygotowanie dokumentacji chiropterologicznej, screening wariantów lokalizacji i wiele innych zaleceń).

  8. W związku z wydaniem postanowienia o obowiązku opracowania raportu na podstawie art. 33 wyżej cytowanej ustawy wydano w dniu 23 stycznia roku obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

  9. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem obwieszczenie umieszczono na stronie BIP tut. Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w miejscowości Iwla.

  Tak przedstawiają się działania urzędu w przedmiotowej sprawie. W dniu 27 stycznia nie miałem wiedzy o umieszczeniu obwieszczenia w BIP. Wszystkie osoby którym przekazałem błędne informacje przepraszam.

  Marek Górak
  Burmistrz

  2012-02-01

  Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie  OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie, Wietrzno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


  Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dukli Uchwały Nr XV/75/11 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki Dukielskie, Wietrzno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

  Przedmiotem zmiany planu będzie przeznaczenie terenów pod lokalizację gazociągu zdawczego związanego z zagospodarowaniem odwiertów Draganowa 1 w obszarach położonych w miejscowości Łęki Dukielskie obejmujących części działek o numerach ewidencyjnych 5036 i 5056 oraz w miejscowości Wietrzno obejmujących części działek o numerach ewidencyjnych 988, 993, 997, 998 i 1062.

  Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

  Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Dukli.

  Wnioski do zmiany planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli; 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11. Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie mapki, z zaznaczoną nieruchomością (lub jej częścią), której dotyczy wniosek.

  Termin składania wniosków upływa w dniu 2 marca 2012 r.

  Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

  Marek Górak
  Burmistrz

  2012-02-01

  Niedzielne dyżury aptek  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Dukla, począwszy od 5 lutego br. w każdą niedzielę w godz. 10:00 do 13:00 pełniony będzie dyżur przez jedną aptekę w Dukli. Jako pierwsza pracować będzie Apteka Avena przy ul. Św. Jana z Dukli 2, natomiast o dyżurach w następne niedziele informacja będzie znajdować się w każdej aptece.

  Burmistrz
  Marek Górak

  2012-02-01

  Poprawimy przejezdność drogi jeszcze dzisiaj

  Mieszkańcy gminy Dukla przychodzą ze skargami, które dotyczą niewłaściwego utrzymania przejezdności dróg w obecnym czasie w gminie Dukla, w miejscowościach: Zboiska, Wietrzno, Łęki Dukielskie, do burmistrza Dukli. Ponieważ jest to droga powiatowa, gmina Dukla nie ma obowiązku ani możliwości utrzymywania przejezdności tej drogi. Taki obowiązek ma Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie - zarządca drogi.

  Obwód Drogowo-Mostowy w Dukli podlega Powiatowemu Zarządowi Dróg w Krośnie. Utrzymuje drogi, w tym w zimie ich przejezdność w całym powiecie. W gminie Dukla dróg powiatowych jest 64 km. Odśnieżanie drogi to ściągnięcie warstwy śniegu po ustąpieniu opadów atmosferycznych (do 24 godz.) i piaskowaniu mieszanką piaskowo-solną na niebezpiecznych łukach, zatokach przystanków autobusowych, jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości - mówi Jacek Mercik kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli. W samej gminie Dukla pracuje dwie pługo-piaskarki: Iveco i Liaz, a także pług ciężki Scania i dwa pługi wirnikowe, zakupione specjalnie na Jasionkę i Lubatową. W miarę naszych możliwości odśnieżamy drogi i posypujemy mieszanką solną, koleiny ciężko jest zlikwidować, a to one maja największy wpływ na komfort jazdy - dodaje p. Jacek Mercik. Zobowiązujemy się dzisiaj do poprawy tej nawierzchni poprzez zwiększenie piaskowania mieszanką zawierającą większą ilość soli i użyciu pługa ciężkiego do likwidacji nabojów lodowych (kolein) na odcinku drogi Zboiska-Wietrzno-Łęki Dukielskie -Kobylany - obiecuje kierownik Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli.

  Interweniowała: Krystyna Boczar-Różewicz
  Dukla.pl/DPS

  2012-01-25

  Mecz na szczycie

  W najbliższą sobotę 28 stycznia 2012r. siatkarze SKS "Dukla" podejmować będą lidera IV ligi grupa II zespół SST "Lubcza" Racławówka.

  Zespół Lubczy mimo, że udział w rundzie finałowej ma już zapewniony to jednak taryfy ulgowej nie zastosuje (tak jak to miało miejsce z zespołem z Białobrzeg). Punkty ugrane w Dukli w przypadku awansu również SKS-u z drugiej pozycji przeszły by do następnej fazy rozgrywek. Jest zatem o co grać.

  Natomiast SKS Dukla ma wielką historyczną szansę jako beniaminek IV ligi awansować do rundy finałowej z drugiego miejsca i zagrać o awans do III Ligi. Aby tego dokonać nasz zespół musi w spotkaniu z Racławówką zdobyć co najmniej 1 pkt.

  Każda wygrana, a nawet porażka w stosunku 2:3 daje nam awans.

  W przypadku przegranej za trzy punkty z niecierpliwością będziemy oczekiwać wyniku spotkania UKS Tęcza Sędziszów Młp. - MKPS Stal Mielec.

  Zapowiada się więc w Dukli bardzo ciekawe i emocjonujące spotkanie siatkarskie na które bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców, sympatyków i miłośników siatkówki.

  Do zobaczenia w sobotę 28.01.2012 na hali MOSiR w Dukli o godz. 18.00

  2012-01-24

  "Gosposiada" w Równem

  21 stycznia odbyła się I Gminna "Gosposiada" w sali Domu Ludowego w Równym. Na scenie wystąpiły zaproszone zespoły Równianie, Łęczanie, Wietrznianki i Szarotki-Duklanie. Poczęstunek przygotowały koła gospdyń z: Równego, Wietrzna, Barwinka, Głojsc, Łęk Dukielskich, Cergowej, Dukli i Tylawy. Wielką atrakcją była góralska szopka lalkowa, którą przedstawił pan Stanisław Kozik z rodziną. Atrakcją kulinarną była "Strzecha Gospodyni" na której każdy mógł degustować swojskie jadło. Odbył się także konkurs na najlepszą nalewkę i "najtwardszego" ogórka. Podczas imprezy została wybrana Miss Gosposiady. Goście do białego rana bawili się przy muzyce zespołu Lotos z Jasionki. Głównym organizatorem "Gosposiady" był Ośrodek Kultury i koła gospodyń wiejskich.

  Więcej zdjęć w galerii Ośrodka Kultury

  2012-01-24

  Młodzi artyści rozsławiają Wietrzno

  12 stycznia 2012r. uczniowie klasy III SP w Wietrznie Natalia Śliwińska i Michał Ukleja wraz z opiekunką p. Martą Marszał wzięli udział w finałowej gali VII edycji konkursów "Bezpieczniej z prądem", która odbyła się w siedzibie PSE Operator w Konstancinie - Jeziornie. W tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 8 tysięcy uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu całego kraju, co daje pełen obraz tego, jakie zdolności drzemią w "małych artystach" z podstawówki w Wietrznie.

  Tym bardziej cieszymy się, że nasi uczniowie zostali wyróżnieni, a ich prace wysoko ocenione przez Komisję Konkursową, w której ekspertami byli m.in. artyści plastycy. Stanęli oni w obliczu trudnego zadania, jakim było wyłonienie najlepszych prac przy tak wyrównanym poziomie. Komisja nie szczędziła ciepłych słów pod adresem wszystkich nauczycieli szkoły, którzy wsparli proces przygotowania prac. Pogratulowano także szkole uzdolnionych uczniów z nieposkromioną wyobraźnią. Tegoroczna edycja konkursów regionalnych prowadzona była przez spółki energetyczne od 15 września do 16 listopada 2011r. dla najmłodszych uczestników, dzieci z klas I - III szkół podstawowych przygotowano konkurs plastyczny na temat: "Na tropie przyjaznej energii elektrycznej". To właśnie w Radomiu PSE - Wschód S.A zostały docenione prace naszych dzieci. Komisja konkursowa przyznała nagrodę II miejsce dla Michała Marszała i wyróżnienia dla Natalki Śliwińskiej oraz Michała Uklei uczniów Szkoły Podstawowej w Wietrznie. Dzięki uprzejmości prezesa zarządu p. Leszka Jastrzębiowskiego i zaangażowaniu p. Katarzyny Kowalczyk, dzieci mogły przeżyć wiele radości podczas pobytu w Radomiu a później w Konstancinie - Jeziornie. Oprócz wspaniałego poczęstunku, mogły podziwiać występy artystyczne, pokazy iluzji Macieja Pola, przejechać się elektrycznym samochodem i poznać "ważne" osobistości polskiej gospodarki i biznesu. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani plecakami pełnymi słodyczy i gadżetów. W Konstancinie - Jeziornie czekała jeszcze jedna miła niespodzianka, praca Michała Marszała została dodatkowo wyróżniona w etapie ogólnopolskim. Zarówno uczniowie jak i Szkoła Podstawowa w Wietrznie otrzymała wartościowe nagrody, za które dziękujemy.

  Marta Marszał
  nauczycielka SP w Wietrznie

  2012-01-24

  Minister MON przyznał medale  Jan Bożętka z gminy Dukla otrzymał Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju", a Łukasz Rabiej pamiątkowe odznaczenie "Gwiazda Afganistanu". Medale przyznawane przez Ministra MON otrzymują rodzice, których trzech lub więcej synów pełniło lub pełni wzorowo służbę wojskową. W tym roku dodatkowo pamiątkowymi odznaczeniami, "Gwiazdą Iraku" i "Gwiazdą Afganistanu" uhonorowano osoby, które pełniły nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa. Spotkanie na którym wręczono medale odbyło się 19 stycznia w Starostwie Powiatowym w Krośnie.

  Honorowym gościom medale w imieniu Ministra Obrony Narodowej wraz z gratulacjami wręczali płk. Zbigniew Winiarski przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek, prezydent Krosna Piotr Przytocki, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu oraz komendanci policji i straży pożarnej. W tym roku dodatkowo pamiątkowymi odznaczeniami, "Gwiazdą Iraku" i "Gwiazdą Afganistanu" uhonorowano osoby, które pełniły nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa. Na spotkanie, które odbyło się 19 stycznia w Starostwie Powiatowym w Krośnie, przybyli m.in.: poseł RP Stanisław Piotrowicz, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie płk Zbigniew Winiarski, przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Krężałek, prezydent Krosna Piotr Przytocki, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu oraz komendanci policji i straży pożarnej. Rolę gospodarzy pełnili starosta krośnieński Jan Juszczak i komendant WKU ppłk Andrzej Nykiel. Starosta Jan Juszczak witając gości najserdeczniejsze słowa uznania skierował do rodziców żołnierzy oraz osób służących na misjach wojskowych. - Dzisiejsza uroczystość jest dla nas wyjątkowa, chcemy w sposób szczególny wyróżnić osoby, które poświęciły się dla nas, dla naszej ojczyzny wychowując swoich synów na obrońców Rzeczypospolitej Polskiej - podkreślił starosta. Chciałbym aby to spotkanie było formą symbolicznego dla Państwa złożenia uszanowania, podziękowania i aby ta uroczystość zapadła na długo w naszych sercach.  Ewa Bukowiecka
  Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Krosnie

  2012-01-23

  Lekcja historii w Berlinie  16 uczniów Gimnazjum w Równem odwiedziło stolicę Niemiec - Berlin. Wyjazd mógł dojść do skutku dzięki Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej, której zarząd przyznał dofinansowanie do projektu przygotowanego przez nauczycieli ZSP w Równem - Anetę Cyran i Justynę Walczak. Uczniowie przebywali w Berlinie od 3-5 stycznia 2012 roku.

  Program wycieczki był bardzo bogaty, dlatego podróż rozpoczęła się już 2 stycznia Uczestnicy wycieczki zwiedzili: miasto, byli przy Murze Berlińskim, zwiedzili dwa muzea: Nowe Muzeum i Muzeum Techniki. Obejrzeli wystawy "Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce." zorganizowanej przez Martin-Gropius Bau oraz Zamek Królewski w Warszawie pod patronatem prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego oraz Prezydenta Niemiec Christiana Wulffa. Nad merytoryczną treścią wystawy czuwała Rada Programowo-Naukowa pod przewodnictwem prof. Władysława Bartoszewskiego. Autorką projektu i kuratorką wystawy była natomiast pani Anda Rottenberg. Wystawa zajmuje 20 sal o łącznej powierzchni 3200 metrów kwadratowych. Zostało na niej zaprezentowanych około 800 obiektów, wśród których znajdą się dzieła sztuki i obiekty kultury, jak również inne świadectwa cywilizacyjnego, duchowego i naukowego rozwoju naszych narodów w kontekście kultury europejskiej. Wystawa wywarła na wszystkich uczestnikach wycieczki ogromne wrażenie. Wielu z nich po raz pierwszy mogło zobaczyć z bliska tak cenne dla historii Polski i Niemiec dzieła sztuki, starodruki, rękopisy, grafiki, rzeźby i dzieła malarstwa. Oprócz tradycyjnych dzieł sztuki uczniów zainteresowały fotografie, muzyka oraz materiały filmowe. Nie sposób też ominąć "chłodni" czy "pokoju z literami". Wystawa jest niezwykła, gdyż aby zobaczyć wszystkie dzieła, które zostały wyeksponowane w berlińskim muzeum Martin Gropius Bau niewątpliwie trzeba by było objechać Polskę wzdłuż i w szerz.

  Aneta Cyran

  2012-01-20

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 27 stycznia 2012r. (piątek) o godz. 9:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Dukli.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) wyrażenia zgody na przekazanie prawa własności nieruchomości położonej w Cergowej, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla, w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad /druk nr 108 /,
   • b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dukla /druk nr 109 /,
   • c) uchylenia uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla /druk nr 110 /,
   • d) uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2012 rok /druk nr 111 /,
   • e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla/druk nr 112/,
   • f) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 435.000,00 zł/druk nr 113/.
  7. Oświadczenia radnych, burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.


  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Wspólne posiedzenie Komisji
  25 stycznia 2012r. /środa/ godz. 8:00

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2012-01-20

  Grali, śpiewali i promowali  Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku im. Jana Grodka z Instytutu Humanistyczno-Artystycznego wystąpili w Ośrodku Kultury w Dukli. W zaprezentowanym przez studentów programie rozrywkowym usłyszeliśmy muzykę klasyczną, ludową i rozrywkową. A były to utwory: ballada "Rękawiczki" Joanny Zagdańskiej, "Zegarmistrz światła" Tadeusza Woźniaka, "Kolorowe jarmarki" Janusza Laskowskiego, a także "Dream a Little Dream" Louisa Armstronga.

  Celem koncertu była promocja PWSZ w Sanoku, a przede wszystkim Zakładu Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej. Wypełniona po brzegi sala Kina "Promień" żywo reagowała i oklaskami nagradzała wykonawców. To była świetna promocja PWSZ w Sanoku.

  kbr

  2012-01-18

  Nabór do sekcji piłki nożnej rocznik 2002-2007  MOSiR Dukla organizuje nabór oraz spotkanie organizacyjne dla rodziców, dzieci z roczników 2002 - 2007 do sekcji piłki nożnej. Nabór odbędzie się na hali MOSiR 19.01.2012.r ( czwartek ) o godz.16 00.

  Zapraszamy wszystkie dzieci zafascynowane piłką nożną do zapisania się do sekcji.

  Więcej informacji pod numerami telefonów: 515 345 697 i 691 087 355

  2012-01-17

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała też w Równem!  8 stycznia 2012 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy "grała" w Polsce po raz dwudziesty, a w ZSP w Równem po raz czternasty. W tym roku nasza szkoła mieściła jeden ze sztabów WOŚP. Ogólnie w zbiórce brało udział 14 wolontariuszy, którzy kwestowali w całej miejscowości. Byli to: Justyna Bek, Dorota Penar, Klaudia Wiśniewska, Weronika Błon, Paulina Podlaszczak, Kamil Kluk, Adrianna Szczepanik, Paulina Dudzik, Maksymilian Długosz, Paweł Patla, Aleksandra Knapik, Diana Ulijaszyk, Hubert Dołęgowski i Karol Patla. Opiekunami byli p. Marzena Rygiel - szkolny koordynator akcji oraz panie Beata Bek, Aneta Cyran i Anna Słyś.

  Pogoda i humor dopisały. Wszyscy zmarznięci mogli liczyć na gorącą herbatę i ciasteczka. Choć zmęczenie i chłód dały w końcu o sobie znać, to na widok zebranej sumy wszyscy wrócili do domów w poczuciu dobrze wykonanej pracy.

  Zebrano łącznie 1714,42 zł !!!!!! Mamy nadzieję, że za rok będzie jeszcze więcej!!!

  Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom, ofiarodawcom oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację WOŚP w naszej szkole! Zaangażowanie tak wielu ludzi w tę charytatywną akcję jest niezbitym dowodem na to, że istnieją jeszcze ludzie o wielkich sercach.

  Aneta Cyran

  2012-01-16

  Przedstawili wydarzenia sprzed 2000 lat  12 stycznia br. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Dukli odbyło sie przedstawienie jasełek w wykonaniu uczniów klasy 3 a, przygotowane przez wychowawczynię Halinę Jurczyk.

  Pani Halina Jurczyk przywitała przybyłych gości: wiceburmistrza Andrzeja Bytnara, przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Andrzeja Dziedzica, o. gwardiana Micheasza Okońskiego, dyrektorów szkoły: Jerzego Pęcaka i Stanisława Fornala, rodziców i dziadków. Uczniowie klasy IIIa przedstawią wydarzenia sprzed 2000 lat, a mały Jezus niech rodzi się w naszych sercach każdego dnia - powiedziała p. Jurczyk. Przy wypełnionej po brzegi sali uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przedstawili historię narodzin Jezusa w betlejemskiej stajence i hołd składany przez pasterzy i 3 królów. Obraz Betlejem na płótnie - dekorację do jasełek, namalowała nauczycielka plastyki w naszej szkole p. Maria Fornal - powiedziała, dziękując jej bardzo wychowawczyni. Pozostałe dekoracje wykonali rodzice i dziadkowie, a stroje dla młodych aktorów uszyły bardzo zaangażowane w przedstawienie mamy - dodała p. Jurczyk. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie: Orfeusz Betlej, Ernest Bytnar, Marcel Bytnar, Wiktoria Chajec, Jakub Głód, Martyna Jakieła, Weronika Jakieła, Gabriela Korzec, Aleksandra Leśniak, Jakub Magiera, Martyna Misiołek, Sebastian Olszyk, Jakub Podlaszczak, Angelika Smuga, Karol Sysak, Michał Szubrycht, Martyna Twardzik, Karolina Ukleja, Karol Wajs, Aleksandra Wdowiarz, Adrian Wojnas. Oklaskom po przedstawieniu nie było końca, były gratulacje dla aktorów i pani Haliny Jurczyk, która oprócz przygotowania uczniów, napisała również scenariusz do sztuki. Po przedstawieniu panie z Komitetu Rodzicielskiego zaprosiły wszystkich widzów na mały poczęstunek, które same przygotowały. Miejmy nadzieje, że jasełka w wykonaniu uczniów 3a, można będzie jeszcze oglądać w tym okresie bożonarodzeniowym. Więcej zdjęć w galerii...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2012-01-13

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Grzegorza Legi, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcia miesiąca grudnia 2011.

  Panu Grzegorzowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2012-01-12

  Jasełka Święta Noc

  8 stycznia w Domu Ludowym w Barwinku przedstawione zostały "Jasełka Święta Noc", przygotowane przez młodzież wsi Barwinek przy współpracy Ośrodka Kultury w Dukli. Inicjatorem przygotowania przedstawienia był Pan Jacek Bujak, który zgłosił na początku grudnia do Ośrodka Kultury z prośbą o pomoc w przygotowaniu dzieci i młodzieży oraz oprawę techniczną. Spotkania odbywały sie dwa razy w tygodniu. Czas na przygotowanie młodzieży był bowiem bardzo krótki. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w przygotowaniach. Stroje, szopka i żłóbek zostały wykonane przez rodziców, którzy od początku angażowali się w przygotowania występu. Próby przeprowadziła Alicja Jakieła stażystka Ośrodka Kultury w Dukli. Koło Gospodyń Wiejskich z Barwinka przygotowało pyszne ciasta oraz barszcz z uszkami dla publiczności i przybyłych gości. Przedstawienie obejrzeli zaproszeni goście: ks. proboszcz parafii w Tylawie Janusz Dudziak, Bohdan Gocz - radny Rady Miejskiej w Dukli, Małgorzata Walaszczyk-Faryj - dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli i Józef Magnuszewski - sołtys Barwinka.
  Jasełka zostały zakończone wspólnym spożyciem potraw przygotowanych przez KGW w Barwinku i opłatkiem. A młodzież wyraziła chęć pracy nad następną sztuką.

  Norbert Uliasz

  2012-01-11

  Kwestowali dla Wielkiej Orkiestry już po raz czwarty  8 stycznia br. 35 wolontariuszy-licealistów z ZS nr 2 w Dukli kwestowało w: Dukli, Jaśliskach, Tylawie, w Chyrowej na wyciągu. Niektórzy pojechali nawet do Krosna, gdzie zbierali w okolicach lodowiska , galerii i na krośnieńskim rynku. Sztab WOŚP przy Zespole Szkół nr 2 w Dukli działa już od 4 lat. W środę 11 stycznia br. w szkole odbyła się licytacja różnych magicznych przedmiotów, a uzyskany dochód zasili konto Wielkiej Orkiestry. Należy podkreślić, że młodzież z dużym zapałem i poświęceniem, niezależnie od warunków atmosferycznych angażuje się w coroczną zbiórkę pieniędzy w tak szczytnym celu.

  Bogusława Michalik-Trojan
  Szef sztabu

  2012-01-11

  Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego  Informuję, że od 2012r. uległ zmianie termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w dwóch terminach:

  - od 1 do 29 lutego 2012r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012r.,

  - od 1 do 31 sierpnia 2012r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2012r.

  Marek Górak
  Burmistrz Dukli

  2012-01-11

  Kolędowanie w Łękach Dukielskich  6 stycznia br. w święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli odbyło się w kościele parafialnym w Łękach Dukielskich 3. spotkanie zespołów śpiewaczych z powiatu krośnieńskiego.

  Organizatorami przeglądu byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Ośrodek Kultury w Dukli i Stowarzyszenie "Jedność" w Łękach Dukielskich. Przegląd rozpoczął się uroczystą mszą św. w intencji organizatorów i zespołów, sprawowaną przez ks. proboszcza Tadeusza Urbana z Kobylan, oraz ks. prob. Alojzego Szweda. Oprawę liturgiczną sprawowali członkowie Stowarzyszenia "Jedność". Ewangelię odczytał ks. Roman Jagiełło, proboszcz parafii polsko-katolickiej w Łękach Dukielskich. 21 zespołów zaprezentowało po dwie wybrane przez siebie kolędy.

  Wystąpiły zespoły: Zespół Folklorystyczny "Łęczanie" z Łęk Dukielskich, młodzieżowy zespół "Łęczanie", Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Rogowice" z Rogów, Zespół Śpiewaczy "Zalaski" z Zalesia, Zespół Śpiewaczy "Wrocanianki" z Wrocanki, Zespół Śpiewaczy "Jutrzenka" z Kopytowej, Zespół Śpiewaczy "Chorkowianie" z Chorkówki, Zespół Śpiewaczy "Seniorzy" ze Świerzowej, Zespół Śpiewaczy "Bobrzanie" z Bóbrki, Zespół Śpiewaczy "Nadzieja" ze Zręcina, Zespół Obrzędowy-Śpiewaczy "Równianie" z Równego, Zespół Śpiewaczy "Wietrznianie" z Wietrzna, Zespół Wokalny "Czeremcha" z Jaślisk, Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy "Szarotka-Duklanie" z Dukli, Zespół Śpiewaczy "Przybowianki" z Przybówki, Zespół Śpiewaczy "Odrzykonianki" z Odrzykonia, Zespół Śpiewaczy "Prządki" z Odrzykonia, "Mali Lubatowianie", "Młodzi Lubatowianie" oraz dorośli "Lubatowianie" z Lubatowej" oraz Stowarzyszenie "Nasz Rymanów"-Sekcja Kultury i Tradycji z Rymanowa. Każdy z zespołów wykonywał po dwie kolędy. Kolędowanie rozpoczęło się występem Zespołu "Łęczanie" gospodarzy przeglądu. Kolędy i pastorałki wykonywane były w różnych interpretacjach i była to prawdziwa uczta dla słuchających. Najmłodszymi artystkami były 3,5 letnia Emilka Turek z "Małych Lubatowian" i 4. letnia Zuzia Krowicka z dukielskich "Szarotek". Przegląd prowadziła p. Grażyna Ostrowska - kierownik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie, która z wyczuciem przeprowadziła nas przez ten piękny, niemal 4. godzinny czas kolędowania . Na zakończenie wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe choinki z wygrawerowaną tabliczką pamiątkową oraz kalendarze na 2012 rok ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie. Wręczali je przedstawicielom zespołów: pan Andrzej Guzik, pan Andrzej Krężałek oraz pan burmistrz Marek Górak. Spotkanie zakończył skromny poczęstunek w sali widowiskowej.

  Organizatorzy serdecznie dziękują księżom, mieszkańcom Łęk Dukielskich, gościom i zespołom za wspólne kultywowanie kolędowania - tradycji okresu świąt Bożego Narodzenia.

  kbr

  2012-01-09

  Zawiadomienie

  Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Dukla informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla.

  Jednocześnie informuję się o możliwości zapoznania się z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla w siedzibie Urzędu Gminy Dukla, przy ul. Trakt Węgierski 11, pok. nr 12 oraz o możliwości składania uwag i wniosków od dnia 29.12.2011 r. do 19.01.2012 r. na adres: Urząd Gminy w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla, pok. nr 12. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Dukla.

  Uwagi i wnioski wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  BURMISTRZ
  Gminy Dukla
  Marek Górak
  2011-12-29

  Informacja

  Zawiadamia się, że w terminie od 29.12.2011 do 19.01.2012 zostanie udostępniony projekt dokumentu: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dukla oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dukla.

  Projekt dokumentu będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy pok. Nr 12. Uwagi odnośnie projektów dokumentów mogą być składane w okresie konsultacji.

  BURMISTRZ
  Gminy Dukla
  Marek Górak

  2011-12-29

  INFORMACJA

  Z DNIEM 2 STYCZNIA 2012R PRZESTAJE FUNKCJONOWAĆ KASA W TUTEJSZYM URZĘDZIE. PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT NA RACHUNEK URZĘDU GMINY
  38-450 DUKLA UL. TRAKT WĘGIERSKI 11
  NR RACHUNKU 85 8642 1096 2010 9600 1833 0001

  BURMISTRZ GMINY DUKLA
  MAREK GÓRAK

  2011-12-28

  Konkursowe kolędy i pastorałki  20 grudnia br. w sali kina "Promień" odbył się V. Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.

  104 wykonawców z całej gminy zaśpiewało na dukielskiej scenie. Rywalizacja przebiegała w pięciu kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa w składzie Dorota Świstak, Krystyna Stańkowska i Małgorzata Walaszczyk - Faryj postanowiła wyróżnić i nagrodzić w tegorocznym konkursie następujących wykonawców w poszczególnych kategoriach:

  Kategoria I

  Nagroda Główna - Jagoda Jakieła, 1. miejsce - Julia Tyburcy, Iga Urban, Dominik Matelowski, Daria Rajchel, Nikola Stanek, Witold Mysza, Oliwia Sorys, wyróżnienia: Oliwia Bobula, Aleksandra Jurczyk, Wiktoria Piróg, Kornelia Sysak, Julia Sajdak

  Kategoria II

  1. miejsce - Stanisław Stojak, 2. Wiktoria Chajec, 3. Emilia Zając, wyróżnienia: Gracjana Ważecha, Wiktoria Jakieła, Julia Tyc, Grzegorz Głód

  Kategoria III

  1. miejsce - Laura i Julia Woźniak, 2. Martyna Gac, 3. Sebastian Dubiel, Kinga Wróbel, wyróżnienie: Weronika Wnęk, Aleksandra Bogaczyk, Łukasz Baraniecki, Kamila Kula

  Kategoria IV

  1. miejsce - Zespół wokalny z ZSP w Łękach Dukielskich, 2. Zespół "ISKRA" z Jasionki, 3. Karolina Jastrząb , wyróżnienia: Damian Glazer, Barbara Głód i Sylwia Kula.

  W kategorii V nagrodzona została Gabriela Matyka.

  Norbert Uliasz

  2011-12-23

  Gospodynie w Równem nie mają sobie równych  18 grudnia 2011 Koło Gospodyń Wiejskich w Równem oraz zespół "Szarotka" z Ośrodka Kultury w Dukli, reprezentowali wspólnie gminę Dukla na IX MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE TRADYCYJNYCH POTRAW STOŁU WIGILIJNEGO I CIASTA ŚWIATECZNEGO "WOKÓŁ WIGILIJNEGO STOŁU".

  Konkurs odbył się w Dworze Ostoya w Jasionce koło Rzeszowa. Panie z KGW w Równem przygotowały wspaniałe wigilijne potrawy, tradycyjne dla naszego regionu: barszcz czerwony, uszka (z grzybami, fasolą), pierogi (z serem, kapustą, suszonymi śliwkami), gołąbki, kapusta z grochem, chleb na zakwasie. Były również świąteczne ciasta: sernik, piernik i makowiec. Nie zabrakło także tradycyjnego kompotu z suszonych jabłek. Wszystko to nie tylko pięknie wyglądało, ale i smakowało. Stół Wigilijny ośpiewał zespół "Szarotka" pastorałkami i kolędami z okolic Dukli. Zespół otrzymał gromkie brawa.

  Wysiłki pań z Równego doceniła komisja, przyznając w konkursie WYRÓŻNIENIE SPECJALNE. Oprócz gminy Dukla, prezentowały się między innymi: Trzebownisko, Łukawiec, Boguchwała, Ptaszkowa, Kielnarowa, Rzeszów. Zagraniczne stoły wigilijne przygotowały Ukraina i Słowacja. Wszystko przebiegało w prawdziwie świątecznej atmosferze. Całości dodał urok sali balowej Dworu Ostoya i konferansjerka wielkiego miłośnika folkloru, Czesława Drąga.

  Ośrodek Kultury w Dukli, KGW w Równem i Zespół "Szarotka" dziękują organizatorom za niezwykle ciepłe przyjęcie i wspaniałą organizację imprezy.

  Ponadto Ośrodek Kultury w Dukli, szczególnie dziękuje paniom z KGW w Równem za ogrom pracy i wysiłek włożony w przygotowanie potraw wigilijnych, które w konkursie odegrały największą rolę.

  Małgorzata W-F

  2011-12-22

  Gmina Dukla 3.i 11. na Podkarpaciu

  W rankingu "Aktywna Gmina Podkarpacia" opracowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie na podstawie danych za 2010 rok gmina Dukla w kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich znalazła sie na 11. miejscu, a w kategorii gmin miejsko-wiejskich na 3. miejscu w województwie Podkarpackim.

  Kryteria brane pod uwagę w rankingu to: dochody ogółem na 1 mieszkańca (w zł), dochody własne na 1 mieszkańca (w zł), wydatki ogółem na 1 mieszkańca (w zł), wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca (w zł), udział dochodów własnych w dochodach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w dochodach ogółem, udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców, udział liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbie mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców. Gratulujemy mieszkańcom.

  kbr

  2011-12-20

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 27 grudnia 2011 r. (wtorek) o godz.12:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2011 /druk nr 102 /,
   • b) o zmianie uchwały własnej dotyczącej określenia warunków i trybu wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Dukla w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu /druk nr 103 /,
   • c) zmian w uchwale własnej dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.532.707,22 zł /druk nr 104 /,
   • d) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o przyznanie pomocy /druk nr 105 /,
   • e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla/druk nr 106/,
   • f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 /druk nr 107/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.


  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Wspólne posiedzenie Komisji 27 grudnia 2011 r./wtorek/ godz. 8:00

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2011-12-20

  80 prac wzięło udział w konkursie  14 grudnia komisja konkursowa w składzie Alicja Jakieła, Małgorzata Walaszczyk - Faryj, Norbert Uliasz oceniała prace stroiki i szopki nadesłane na konkurs bożonarodzeniowy. Spośród 80 prac, po burzliwych naradach wyłonili następujących zwycięzców:

  Kat. SZOPKA

  1. miejsce - Karolina Szczurek i Julita Wrzecionko - ZSP nr1 Dukla, 2. Kamila Pasterkiewicz i Bartłomiej Jasiński - ZSP nr 1 Dukla, 3. Klaudia Woźniak - SP Głojsce, wyróżnienie: Wietrzno - praca zbiorowa, Aleksandra Staroń - SP Wietrzno, Patrycja Marszał - SP Głojsce, Bartosz Wrzecionko świetlica - ZSP nr 1 w Dukli, Mateusz Budzisz - ZSP nr 1 Dukla

  Kat. STROIK Szkoła Podstawowa;

  1. miejsce - Laura Woźniak i Rafał Gołąbek - SP Głojsce, 2. Julia Woźniak - SP Głojsce, 3. Bartłomiej Lelko - SP Tylawa, wyróżnienie - Paulina Woźniak - SP Głojsce, Milena Bień - SP Jasionka, Klaudia Pikor - SP Równe

  Kat. STROIK Gimnazjum;

  1. miejsce - Marlena Lajdanowicz - ZSP nr 2 Dukla, 2. Anna Jakimczuk - ZSP nr2 Dukla, 3. Dominika Zawada - ZSP nr2 Dukla i Kamil Tomkiewicz - ZSP Łęki Dukielskie

  Kat Dorośli;

  1.miejsce - Praca zbiorowa - ŚDS, 2. Anna Magdziak - ŚDS, 3. Jadwiga Bogacz - ŚDS

  Norbert Uliasz

  2011-12-19

  Konkurs "Moja pasja" rozstrzygnięty  13 grudnia 2011r. odbyło się posiedzenie komisji konkursu fotograficznego "Moja pasja".

  Jury konkursowe w składzie; specjalista do spraw promocji - Krystyna Boczar - Różewicz, fotograf - Juliusz Stola, fotograf - Gabriela Skrzyńska, plastyk - Alicja Jakieła, postanowiło przyznać następujące nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:

  Kat. szkoła podstawowa, wyróżnienie - Konrad Zima

  Kat. dorośli, 1. miejsce - Magdalena Konop, 2. Grzegorz Lega, 3. Marek Małecki, wyróżnienie 1. Agnieszka Adamska, wyróżnienie 2. Jakub Szczurek.

  NU

  2011-12-16

  Konkursu na najładniejszą kartkę o tematyce bożonarodzeniowej  Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej we współpracy z Sanatorium "Górnik" w Iwoniczu-Zdroju był już po raz drugi organizatorem konkursu na najładniejszą kartkę o tematyce bożonarodzeniowej.

  Celem konkursu jest:

  - pogłębienie wiedzy o tradycjach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
  - kształtowanie umiejętności plastycznych;
  - rozwijanie upodobań artystycznych;
  - integracja twórcza uczestników ŚDS.

  Technika prac była dowolna, a temat pracy związany ze Świętami Bożego Narodzenia.

  Konkurs adresowany był do wszystkich uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego. Każdy uczestnik mógł zaprezentować tylko jedną swoją pracę. Na konkurs wpłynęło 87 prac z 23 Ośrodków.

  9 grudnia 2011 r. komisja konkursowa w składzie: Agnieszka Sakowska - Rygiel - kierownik ds. marketingu w Sanatorium "GÓRNIK", Iwona Jankowska - Kozak - artysta - malarz oraz Joanna Sadowska - Wrzecionko - artysta- instruktor rękodzieła, dokonała przeglądu i oceny zgłoszonych do konkursu prac.

  Komisja nagrodziła prace następujących osób: Teresy Sieńczak - ŚDS w Bliznem - 1. miejsce, 2. Tomasza Chęć - ŚDS w Bliznem, 3. Pawła Rebizak - ŚDS w Izdebkach oraz wyróżniła: Adama Świdera - ŚDS w Bliznem, Jadwigę Bogacz - ŚDS w Cergowej, Jana Skoczołek - ŚDS w Wolicy.

  Nagrody specjalne od członków Komisji otrzymali:

  1. Anna Muciek - ŚDS w Mielcu
  2. Łukasz Chęć - ŚDS w Bliznem
  3. Damian Gnap - ŚDS w Lesku
  4. Edyta Pigoń - ŚDS w Bliznem
  5. Joanna Kasica - ŚDS w Woli Raniżowskiej.

  Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają podziękowania i pamiątkowe dyplomy. Nagrodę specjalną Kierownika ŚDS w Cergowej otrzymała praca Danuty Kudły z ŚDS w Izdebkach.

  Nagrodą główną, za zdobycie 1. miejsca, jest 10 - dniowy pobyt w Sanatorium "GÓRNIK" w Iwoniczu-Zdroju, w całości sfinansowany przez Sanatorium "Górnik" dla zwycięzcy Konkursu oraz dla jego opiekuna.

  Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w dniu 22.12.2011 r. o godzinie 11.00. podczas uroczystej Wigilii zorganizowanej przez ŚDS w Cergowej.

  Kierownik ŚDS w Cergowej
  Bogumiła Dymek- Urynowicz

  2011-12-14

  8 grudnia Święto Matki Boskiej

  8 grudnia w dukielskim sanktuarium odbyły się uroczystości ku czci Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.

  Uroczystościom przewodniczył o. prowincjał Jarosław Kania z Krakowa. Wygłosił okoliczne słowo Boże nawiązując do dzisiejszego święta. Wspomniał, że wielkim czcicielem Matki Bożej był święty Jan z Dukli. Matka Boża Niepokalanie Poczęta jest patronką prowincji bernardyńskiej i całego zakonu. Mszy świętej współprzewodniczyli ks. Alojzy z Łęk Dukielskich- wicedziekan dukielski, ks Jan z Krosna, ks. Marek z dukielskiej "fary" oraz współbracia Bernardyni o. Eugeniusz i o. Henryk oraz o. gwardian Micheasz Okoński. Po Mszy Świętej odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem. Podczas adoracji o. prowincjał zawierzył całą prowincję bernardyńską, wspólnotę i wszystkich zgromadzonych Matce Najświętszej. Dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej otrzymały medaliki aby Matka Boża miała ich zawsze w swojej opiece. Poświęcono również nową salkę dla młodzieży, szczególnie dla ministrantów i scholi aby mieli się gdzie spotkać i tworzyć wspólnotę-podkreśla o. gwardian Micheasz Okoński.

  Stanisław Kalita

  2011-12-14

  Drogi po remoncie w Cergowej

  Od 20 października do 30 listopada trwał remont dróg wewnętrznych na terenie osiedla mieszkaniowego po byłym Igloopolu w Cergowej.

  Wykonano nowe nawierzchnie asfaltowe na powierzchni 2177 m2. Wartość całej inwestycji to 358 474,85 zł. Inwestycja została sfinansowana przez Agencję Nieruchomości Rolnych o/ Rzeszów i Gminę Dukla. Agencja od lat wspomaga tereny popegeerowskie.

  kbr

  2011-12-13

  Parking przy obiektach sportowych  Zakończono realizację parkingu przy stadionie w Dukli. Był to kolejny etap ważnej dla Gminy inwestycji związanej z budową kompleksu sportowego w Dukli. Wykonawcą zadania była firma RYMTAR z Rymanowa. Prace trwały od lipca do listopada 2011r. Zakres robót obejmował miedzy innymi wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej średnicy 500 mm, parking z kostki betonowej o powierzchni 2898 m2 oraz 213mb. ogrodzenia. Wartość zadania wyniosła 589 170 zł. Dzięki realizacji tej inwestycji mieszkańcy gminy i wszystkie osoby korzystające z nowo-wybudowanych obiektów sportowych mają zapewniony wygodny dostęp do nich.

  Piotr Świder

  2011-12-08

  Obok. Polska - Niemcy. 1000 lat historii w sztuce

  W dniach 3-5 stycznia 2012 roku - 16 najlepszych uczniów Gimnazjum w Równem odwiedzi Berlin i zwidzi wystawę "Obok. Polska - Niemcy. 1000 lat historii w sztuce." Projekt ten wspierany jest przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Celem naszego wyjazdu do Berlina jest uświadomienie uczniom, jak bardzo krzywdzące mogą być przyjęte stereotypy i pielęgnowane przez lata urazy. Chcemy, by uczniowie poznali piękno Berlina, jego historię, historię zwykłych ludzi, a przede wszystkim, by zrozumieli, że Polacy i Niemcy to sąsiedzi i należy dbać o dobre stosunki pomiędzy naszymi krajami. Trzeba poznać i zrozumieć nasze wspólne dzieje, by móc budować przyszłość bez nienawiści i uprzedzeń.

  Aneta cyran

  2011-12-06

  Enduro me

  23 listopada br. odbyła sie premiera internetowa filmu "Enduro me" prezentującego atrakcyjne tereny do uprawiania kolarstwa górskiego (film ponizej).  Pokazane zostały tereny Beskidu Niskiego (gmina Dukla: Góra Cergowa i Grodzisko w Wietrznie), Wyspowego, Żywieckiego i Masyw Śnieżnika Po umieszczeniu filmu na serwisach Vimeo oraz FaceBook już pierwszego dnia odnotowano 5000 wejść. Natomiast na portalu pinkbike.com już pierwszego dnia zanotowano 17 000 wejść. Tydzień wcześniej w Krakowie w klubie Stara Kotłownia odbyła sie prapremiera filmu. Ilość uczestników przerosła oczekiwania producentów. Gratulujemy producentowi Tomaszowi Dębcowi. Gmina Dukla wsparła finansowo produkcję filmu. Zapraszamy do obejrzenia

  kbr

  2011-11-29

  Konkursy Ośrodka Kultury

  Ośrodek Kultury w Dukli jest organizatorem lub współorganizatorem konkursów: Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, Powiatowego Konkursu Plastyki dla Dzieci i Młodzieży "Moje Boże Narodzenie", Gminnego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową i Stroik Świąteczny, X Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.

  Regulaminy konkursów w znajdzicie Państwo na stronie Ośrodka Kultury w Dukli:

  V GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ORAZ STROIK ŚWIĄTECZNY

  V Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek Dukla 2011

  kbr

  2011-11-29

  Pokazy modeli szybowców halowych  Szybowce halowe F1N są to małe modele samolotów przeznaczone do lotów w hali. Start odbywa się z ręki stąd popularnie modele te nazywa się "rzutkami".

  Rzutki należą do najprostszych modeli jakie można zbudować samodzielnie i startować nimi w zawodach. Do budowy używa się łatwo dostępnych materiałów takich jak balsa, sklejka oraz depron (pianka izolacyjna od paneli podłogowych). Aby wykonać model wystarczy dysponować najprostszymi narzędziami - nożem, linijką, ołówkiem, klejem i odrobiną plasteliny.

  Start rzutkiem polega na takim wypuszczeniu go z ręki aby uzyskać jak najdłuższy czas lotu. W czasie całych zawodów zawodnik wykonuje 9 lotów. Wynik końcowy stanowi suma trzech najdłuższych czasów. Zawodnicy są podzieleni wiekowo na 3 grupy: dzieci w wieku 0-14 lat to tzw, młodzicy, starsze dzieci od 15 do 18 lat to juniorzy, osoby powyżej 18 lat życia stanowią grupę seniorów. W sezonie jesienno-zimowym obywa się wiele zawodów modeli halowych. Można w nich wygrać puchary, statuetki, medale i dyplomy a czasem drobne upominki. 4 grudnia br. o godz.14.00 w hali MOSiR w Dukli na ul. Armii Krajowej 1 odbędą się pokazy modeli. Serdecznie zapraszamy.

  J. Bodaszewski
  Michał Szopa
  MOSiR w Dukli

  2011-11-29

  Na półmetku rozgrywek

  Dobiegła końca I runda rozgrywek IV ligi siatkówki męskiej. Siatkarze SKS Dukla rozgrywki te zakończyli meczem wyjazdowym z wiceliderem grupy II - zespołem SST ITS Lubcza Racławówka.

  Choć na parkiecie przez większą część trwała wyrównana walka, to jednak gospodarze kontrolowali przebieg zdarzeń i wygrali 3 do 0. Dzięki temu zwycięstwu zespół z Racławówki został liderem a SKS Dukla - wiceliderem grupy II. W ciągu całej I rundy rozgrywek siatkarze SKS "DUKLA" na siedem rozegranych spotkań wygrali 5, a w dwóch spotkaniach lepsi okazali się przeciwnicy.

  Wyniki spotkań I rundy:  Siatkarze SKS Dukla występowali w składzie: Maciej Chłap, Damian Wiernusz, Dominik Piróg, Konrad Piróg, Szczepan Jakieła, Marcin Milan, Rafał Sikora, Michał Okarma, Zbigniew Mosoń, Piotr Such, Bartłomiej Jerzyk i Wojciech Nowak.

  Trenerem zespołu jest Robert Rąpała.

  Tekst i foto /ZeL/

  2011-11-25

  Turniej Żeńskiej Piłki Siatkowej  W sobotę, 19 listopada 2011r. w hali sportowej MOSiR w Dukli odbył się Turniej Żeńskiej Piłki Siatkowej. Organizatorem turnieju był Siatkarski Klub Sportowy "DUKLA" oraz MOSiR w Dukli.

  Do miłego, sportowego spędzenia sobotniego dnia zostały zaproszone cztery zespoły: UKS Champion Bratkówka, ZS Iwonicz, "Jacki" Dukla oraz SKS Dukla.

  Forma zawodów miała charakter towarzyski, choć rywalizacja w poszczególnych meczach świadczyły o czymś wręcz przeciwnym. Rozgrywki przebiegały w miłej, sportowej atmosferze. Dziewczyny pokazały niezłą siatkówkę, były aktywne i skuteczne w ataku i obronie. Emocji nie brakowało ani wśród zawodniczek, a tym bardziej wśród trenerów i opiekunów zagrzewających swe podopieczne do walki. W trakcie całego turnieju wszyscy uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek oraz napoje ufundowane przez firmę "ZIKO". Mecze rozgrywane systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów.

  Nad oprawą całego turnieju czuwali zawodnicy SKS Dukla:

  Sędziowie - Konrad Piróg oraz Jerzy Górka.
  oprawa muzyczna - Maciej Chłap
  wydawanie posiłków - Szczepan Jakieła oraz Artur Śliwiński.

  Po ciężkich, całodziennych zmaganiach najlepszą drużyną turnieju okazała się reprezentacja Siatkarskiego Klubu Sportowego "DUKLA", trenująca na co dzień pod czujnym okiem instruktora siatkówki Roberta Rąpały. II miejsce przypadł zespołowi "Jacki" Dukla, na III miejscu uplasował się zespół z Iwonicza a na IV UKS Champion Bratkówka.

  Wyniki poszczególnych spotkań:

  Jacki Dukla - UKS Champion Bratkówka 2-0
  SKS Dukla - ZS Iwonicz 2-0
  ZS Iwonicz - UKS Champion Bratkówka 2-0
  SKS Dukla - Jacki Dukla 2-0
  Jacki Dukla - ZS Iwonicz 2-1
  SKS Dukla - UKS Champion Bratkówka 2-0

  Uczestnicy turnieju otrzymali z rąk Prezesa SKS Dukla Pana Zenona Leńczyka pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe puchary.

  Tekst i foto /ZeL/

  2011-11-24

  Śpiewali w językach obcych

  IV Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

  18 listopada br. w sali kina "Promień" w Dukli odbył się IV Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Organizatorem konkursu był Ośrodek Kultury w Dukli. Starostwo Powiatowe w Krośnie objęło konkurs honorowym patronatem i ufundowało nagrody, piękne albumy. Nagrody ufundowali także Gmina Dukla: albumy o gminie Dukla, pamiątkowe kubki i inne wydawnictwa dukielskie i Ośrodek Kultury, który nagrodził najlepszych drobnymi upominkami, dyplomami i statuetkami. W komisji artystycznej konkursu zasiedli: Krzysztof Zajdel - przewodniczący, Elżbieta Głód, Anna Masternak, Małgorzata Walaszczyk - Faryj oraz Wojciech Krężałek. Po wysłuchaniu 88 utworów jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia;

  KATEGORIA I (kl. I-III)

  Dawid Jakieła - Królik Polski - 1. miejsce, Amelia Wojciechowska - Szkoła Muzyczna Krosno - 2., Emilia Zając - ZSP Równe - 3, Wiktor Zając - GOK Iwonicz Zdrój- wyróżnienie

  KATEGORIA II (KL. IV-VI)

  Aleksandra Lidwin - ZSP Potok - 1. miejsce, Michał Kondyjowski - ZSP Sieniawa - 2., Katarzyna Such - ZSP Korczyna- 3, Aneta Aszlar - Korczyna- wyróżnienie

  KATEGORIA GIMNAZJUM

  Monika Szufnarowska - ZSP Potok - 1.miejsce, Rebeka Zalisz - ZSP Sieniawa i Maria Podbilska - Gimnazjum nr 5 Krosno - 2., Magdalena Klimkiewicz - Społeczna Szkoła Muzyczna Krosno - 3., Katarzyna Makoś - ZSP Zręcin i Wiktoria Krzepkowska - Łęki Dukielskie - wyróżnienie

  KATEGORIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

  Sara Pohl - LO B. Markiewicza Krosno i Natalia Fydryk - ZS nr 2 Dukla - 1.miejsce, Marcelina Steczkowska - Społeczna Szkoła Muzyczna Krosno - 2., Jakub Pelczar - LO nr 1 Krosno - 3., Gabriela Matyka - Społeczna Szkoła Muzyczna Krosno i Dawid Khan - Jaśliska - wyróżnienie

  KATEGORIA DUETY, ZESPOŁY

  Liwia Limberger z Zespołem
  miejsce I Patrycja Winiarska i Katarzyna Krzanowska SP. Korczyna
  miejsce II Julia i Laura Woźniak - SP. Głojsce
  miejsce II Paulina Froń, Tomasz Michalczyk, Mateusz Knap - LO nr 1 Krosno
  miejsce III zespół "Song" - Gimnazjum Krościenko Wyżne

  Liwia Limberger z Zespołem i Patrycja Winiarska i Katarzyna Krzanowska - SP. Korczyna - 1.miejsce, Julia i Laura Woźniak - SP. Głojsce, Paulina Froń, Tomasz Michalczyk, Mateusz Knap - LO nr 1 Krosno - 2., Zespół "Song" - Gimnazjum Krościenko Wyżne -3.

  Jury Przeglądu przyznało GRAND PRIX Przeglądu dla Moniki Nowotyńskiej z Zespołu Szkół nr 5 w Krośnie.

  Norbert Uliasz

  2011-11-23

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 29 listopada 2011 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla na rok 2010/2011.
  5. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) określenia wzoru formularza na podatek od nieruchomości /druk nr 77/,
   • b) określenia wzoru formularza na podatek rolny /druk nr 78/,
   • c) określenia wzoru formularza na podatek leśny /druk nr 79/,
   • d) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości /druk nr 80/,
   • e) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny /druk nr 81/,
   • f) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny /druk nr 82/,
   • g) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych /druk nr 83/,
   • h) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych /druk nr 84/,
   • i) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych /druk nr 85/,
   • j) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla /druk nr 86/,
   • k) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego/ druk nr 87/,
   • l) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty /druk nr 88/,
   • m) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2011 rok /druk nr 89/,
   • n) zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. /druk nr 90/,
   • o) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych /druk nr 91/,
   • p) zmieniająca uchwałę własną w sprawie ustalenia opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla /druk nr 92/,
   • q) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Równe / druk nr 93/,
   • r) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych /druk nr 94/,
   • s) przystąpienia do likwidacji aglomeracji Tylawa o RLM powyżej 2000 /druk nr 95/,
   • t) przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 / druk nr 96/,
   • u) uchwalenia statutu Gminy Dukla /druk nr 97/,
   • v) uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli /druk nr 98/,
   • w) zmiany uchwały własnej dotyczącej utworzenia i nadania statutu dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli /druk nr 99/,
   • x) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Dukla /druk nr 100/,
   • y) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli /druk nr 101/.
  8. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  10. Zamknięcie sesji.

  Wspólne posiedzenie Komisji 25 listopada 2011 r./piątek/ godz. 9:00

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2011-11-22

  BEZDOMNI ZIMĄ - NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!

  Pora zimowa to szczególnie niebezpieczny czas dla osób pozbawionych opieki. Trudne warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady śniegu stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia osób bezdomnych, w podeszłym wieku, samotnych i niepełnosprawnych. Zagrożenie takie dotyczy również osób będących pod wpływem alkoholu.

  W związku z powyższym Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonuje bezpłatna, całoroczna i całodobowa infolinia o numerze 987, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych. Najbliższe schroniska dla bezdomnych znajdują się w Krośnie, Jaśle i Sanoku.

  Jednocześnie prosimy mieszkańców o niezwłoczne zgłaszanie do pracowników MGOPS w Dukli, wszystkich przypadków osób, które są narażone na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych.

  Pełny wykaz zaktualizowanych placówek udzielających wsparcia w woj. podkarpackim znajdziecie Państwo na stronie www.mgops.dukla.pl/placowki_wsparcia.php.

  2011-11-21

  Uczyli się rękodzieła w Ośrodku Kultury w Dukli  Od 24 października do 8 listopada 2011r. w Ośrodku Kultury w Dukli odbywały się warsztaty rękodzielnicze. Organizatorami byli Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" i Ośrodek Kultury w Dukli.

  Warsztaty tkackie prowadzone były przez Zofię Kędzierską. Uczestnicy wykonywali koszyk z kwiatami z wełny, sizalu, rafii, sznurków itp. Na "ramie" z grubego drutu oplecionego ściśle wełną uczestnicy samodzielnie nakładali osnowę z lnianej dratwy by później przy użyciu w/w materiałów przetykać przede wszystkim ściegiem płótna wypełnienie koszyka. Uczestnicy warsztatów - uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dukli prześcigiwali się w wykonywaniu różnorodnych kwiatów, kokardek czy innych elementów do dekoracji koszyka. Przy tym bawili się świetnie i już dziś zapraszamy na kolejne warsztaty jak również na wystawę prac. Uczestnicy warsztatów dziękują Lokalnej Grupie Działania "Kraina Nafty", jak również Pani Zofii Kędzierskiej za kilka bardzo miło spędzonych godzin i atmosferę w jakiej przyszło nam pracować.

  25 października odbyły się warsztaty z techniki carving, czyli sztuki rzeźbienia i tworzenia dekoracji w warzywach i owocach. W zajęciach wzięło udział kilkanaście osób, a większość to były dzieci z kółka plastycznego z ZS nr2 w Dukli. Warsztaty poprowadziła pani Elżbieta Koperstyńska z Jaślisk, która zajmuje się carvingiem od kilku lat. Dzieci rzeźbiły w warzywach: marchewce, kalarepie, rzodkiewce czy melonie. W miłej atmosferze spędziły czas poznając tajniki i sztukę fantazyjnego i dekoracyjnego rzeźbienia w warzywach. Podczas zajęć powstało wiele pięknych rzeźb tj. kwiaty z melona, kalarepy, bukiety z kwiatków zrobionych z pietruszki i marchewki, szyszki z marchewki ozdobne liściem z pora czy lilie z rzodkiewek. Uczyli sie także ozdabiania potraw, co sprawi, że nasze przyjęcia staną się bardziej atrakcyjne i estetyczne. Rzeźby z warzyw i owoców sprawią, że stoły nabiorą niepowtarzalnego charakteru i smaku, staną sie ciekawe i nietypowe.

  Warsztaty fotograficzne odbyły się 26 października Prowadzący pan Waldemar Czado z Rymanowa objaśniał i pokazywał na przykładach czego unikać w fotografii, dawał cenne wskazówki co zrobić, aby zdjęcie było dobre. Zapoznano się również z prawem autorskim i jak można zarabiać na zdjęciach. Podczas warsztatów omawiane były także zagadnienia: oświetlenia, ekspozycji, doboru przysłony, czasu czy ISO. Cenne były porady dla początkujących, jaki wybrać aparat, jaki obiektyw. Omawiane były techniki fotografowania i rodzaje fotografii: portretowa, krajobrazowa, przyrodnicza. Odbyły sie również zajęcia praktyczne. Na rynku dukielskim budynek Ratusza był obiektem najczęściej fotografowanym. Robiono zdjęcia ludziom, dzwonnicy kościoła, a w parku natomiast głównym bohaterem była przyroda i my. Poznaliśmy tajniki korzystania z lamp błyskowych, umiejętnego wyłapywania światła i fotografii osób i przedmiotów w ruchu. Po powrocie z terenu omówiliśmy nasze prace, które zostały umieszczone na stronie internetowej. Okazało się, że fotograf tak jak malarz ma bardzo dużo możliwości używania barw i technik do utrwalania rzeczywistości, a sama fotografia, nie ustępuje w niczym - innym dziedzinom sztuk pięknych.

  7 listopada odbyły się warsztaty, które wspólnie z grupą LGD przygotowaliśmy dla naszej społeczności lokalnej a mianowicie warsztaty z koronkarstwa, haftu i wyrobów z bibuły, które poprowadziła pani Stanisława Kłap z Cergowej. Pani Stanisława pokazała jakie możliwości dają w/w techniki na przykładzie własnych prac. Przepięknie wyszydełkowane kwiaty, wyhaftowane obrazy czy prace, które stworzyła z bibuły. Część osób uczyła się wyszywać krzyżykami na kanwie muliną, część uczyła się misternej sztuki koronkarskiej - czyli w ruch poszły nici i szydełka, a ostatnia grupa zajęła się sztuką tworzenia papierowych arcydzieł z bibuły i krepiny. Wszystkie te techniki wymagają zręczności, cierpliwości i wytrwałości. Z bibuły powstały piękne bzy i róże, z koronek bańki a z haftu krzyżykowego różnego rodzaju małe obrazki.

  8 listopada odbyły się ostatnie warsztaty rękodzielnicze wyrobów z siana i drewna, które poprowadziła pani Dorota Gniady z Lubatowej. Mali rękodzielnicy, ze świetlicy ZS nr2, którzy towarzyszyli nam od pierwszych warsztatów uczyli sie wyrabiać z drewna, siana i różnego rodzaju dodatków ozdoby. Powstały w ten sposób piękne flakony oplecione sznurkiem, stroiki świąteczne, ozdobne kule z siana, czy wianki ozdobne na drzwi.

  Szczególne podziękowania należą sie pani Leokadii Chudobie jak i pani Marii Fornal, która zmobilizowana artystycznie silną, grupą dzieci i młodzieży uczestniczyła we wszystkich warsztatach zorganizowanych przez LGD i Ośrodek Kultury a w Dukli.

  Zdjęcia z imprezy znajdziecie Państwo na stronie Ośrodka Kultury...

  2011-11-18

  Mikołajkowy turniej szachowy

  Komunikat organizacyjny
  Mikołajkowy Turniej Szachowy Dukla 2011

  1. Organizator
   • Bank PKO BP Oddział 1 w Dukli
   • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli
   • Uczniowski Klub Sportowy Rekord w Iwli
  2. Cel
   • Rozwój i popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży.
   • Integrowanie środowiska dzieci i młodzieży.
   • Doskonalenie umiejętności gry w szachy.
   • Popularyzowanie zawodów szachowych w Gminie Dukla.
  3. Miejsce i termin
   Turniej odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli w dniu 6 grudnia 2011r.
   • Rozpoczęcie turnieju o godz. 845
   • Godzina 9.05 - 9.25 I runda
   • Godzina 9.30 - 9.50 II runda
   • Godzina 9.55 - 10.15 III runda
   • Godzina 10.10 - 10.30 przerwa
   • Godzina 10.30 - 10.50 IV runda
   • Godzina 10.55 - 11.15 V runda
   • Godzina 11.15 - 11.35 VI runda
   • Godzina 11.35 - 11.45 przerwa
   • Godzina 11.45 - 12.05 VII runda.
   • Godzina 12.10 - 12.30 VIII runda.
   • Godzina 12.35 - 12.55 IX runda.
   • Około godziny 1320 ogłoszenie wyników po pierwszym turnieju i rozdanie medali.
  4. System rozgrywekTurniej zostanie rozegrany w dwóch kategoriach:
   • szkoły podstawowe
   • gimnazja i szkoły średnie
    systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund po 10 min. na zawodnika. System rozgrywek może ulec zmianie w zależności od liczby zawodników.
  5. Uczestnictwo
   W turnieju mogą uczestniczyć dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu Gminy Dukla.
  6. ZgłoszeniaDo dnia 02.06.2011 z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, kategorii szachowej szkoły, do której uczęszcza na e-mail: szkolaiwla@poczta.fm, faksem 134330003 lub listownie na adres Szkoła Podstawowa w Iwli; 38-450 Dukla; Iwla 22.
  7. Koszty uczestnictwa
   Udział w turnieju jest bezpłatny.
  8. Nagrody
   Dla najlepszych 6 zawodników i zawodniczek, w każdej kategorii będą dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
  9. Postanowienia końcowe
   Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz dokonywania w nim ew. zmian.
   Wszystkie odpowiedzi odnośnie organizacji i przebiegu turniej można uzyskać pod numerem telefonu 134330003 lub 781787011.
  2011-11-18

  Sezon myśliwski rozpoczęty

  3 listopada br. mszą św. hubertowską na Pustelni św. Jana z Dukli rozpoczął się sezon myśliwski Koła Łowieckiego "Rogacz" z Dukli. To tradycja tego Koła, że rokrocznie na Pustelni u swojego drugiego patrona myśliwi czczą św. Huberta, patrona myśliwych i z Panem Bogiem rozpoczynają sezon łowiecki. Mszę św. odprawili o. Dobromił Godzik i ks. Krzysztof Sobiecki. W uroczystości wzięła także udział młodzież z dukielskiego liceum wraz z opiekunką koła ekologicznego, działającego przy szkole, p. Marią Walczak. Po mszy św. odbyło się ślubowanie i pasowanie kandydatów na myśliwych: Władysław Dragana i Bogusława Jastrzębskiego. Aby zostać myśliwym trzeba odbyć staż myśliwski, który trwa 1,5 roku. Kandydat na myśliwego uczestniczy w życiu myśliwskim tz. dokarmia zwierzęta, uczestniczy w nagankach. Nie może jednak polować. Dopiero po zdaniu egzaminu i złożeniu przysięgi myśliwskiej staje się w pełni myśliwym i może czynnie uczestniczyć w polowaniu. Od dzisiaj jestem już pełnoprawnym myśliwym - powiedział Władysław Dragan.

  Myśliwym życzymy udanego sezonu łowieckiego "Darz Bór"

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2011-11-14

  Certyfikowane kwalifikacje nową szansą

  Podkarpacka Agencja
  Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o.
  ul. 17 Stycznia 18
  38-200 Jasło

  Zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w projekcie "Certyfikowane kwalifikacje nową szansą" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
  Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, w szczególności o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, sanockim i leskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, poza godzinami pracy.

  Obecnie trwa nabór na szkolenia zawodowe:

  • Spawanie MAG 135 II stopień
  • Spawanie TIG 141 II stopień
  • Koparka jednonaczyniowa dla osób posiadających książeczkę Operatora koparko-ładowarki
  • Świadectwo na przewóz rzeczy wstępne wg. nowych zasad dla osób przed 21 rokiem życia
  • Świadectwo na przewóz osób wstępne wg. nowych zasad dla osób po 23 roku życia
  • Kurs makijażu i wizażu z egzaminem czeladniczym
  • Kurs stylizacja paznokci z egzaminem czeladniczym
  • Kurs fryzjerski z egzaminem czeladniczym

  Wsparcie towarzyszące: zwrot kosztów dojazdu i bezpłatne badania lekarskie.
  Koszt udziału w szkoleniu dla Uczestnika: 10% wartości danego szkolenia.

  Szczegółowe informacje:
  Biuro Projektu w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 32 a
  (naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 14)
  tel.: 13 493 79 87
  oraz na stronie internetowej www.ckz.pakd.pl

  "Certyfikowane kwalifikacje nową szansą"
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  2011-11-14

  Konkurs rozstrzygnięty, nagrody rozdane

  17 października 2011 roku komisja konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. św. Jana z Dukli z udziałem poetów polonijnych w składzie: Olga Lalic-Krowicka - przewodnicząca, Halina Cycak, Krystyna Boczar-Różewicz i o. Dobromił Godzik - członkowie jury oceniła 93 wiersze 33 autorów i postanowiła nagrodzić w dwóch kategoriach konkursowych następujących uczestników konkursu.

  Kategoria regionalna:

  Dorośli:

  1. miejsce- Joanna Zając z Łęk Dukielskich za wiersz "pomóż mi znaleźć swą własna pustelnię"
  2. Katarzyna Bożątka z Dukli za "Wiersz o św. Janio"

  Młodzież:

  1. miejsce - Norbert Faliszek z Jaślisk za zestaw wierszy (oraz coroczny udział w konkursie)
  2. Karina Milasz z Jaślisk za wiersz "Spragniony modlitwy"
  3. Weronika Szałaj z Woli Niżnej za wiersz "Zapomnienie"

  Dzieci:

  1. miejsce - Joanna Futyma z Jaślisk za zestaw wierszy.

  Kategoria ogólnopolska z udziałem poetów polonijnych:

  Dorośli:

  1. miejsce ex aequo: Magdalena Cybulska z Łodzi za zestaw wierszy pisanej prozą i Piotr Zemanek z Bielska -Białej za zestaw wierszy
  2. ex aequo: Halina Kurek ze Zręcina za zestaw wierszy i Józef Janowski za wiersz "O następcy Piotra z Betsaidy"
  3. ex aequo: Maria Kruk - Sieczkowska z Płocka za wiersz "Jak wyrwać" i Monika Kubisz z Żarnowca za wiersz "Napisz list"

  W kategorii ogólnopolskiej z udziałem poetów polonijnych wyróżniono także:
  Krzysztofa Rębowskiego z Kępna za zestaw wierszy, Marię Stefanik z Żarnowca za wiersz "Papieski naftowy krzyż", Małgorzatę Baran z Wrocanki za zestaw wierszy, Zdzisławę Górską ze Strzyżowa za zestaw wierszy, Halinę Herbszt za zestaw wierszy.

  Młodzież:

  1. miejsce Dominika Pszonak z Ustrzyk Dolnych za wiersz "Janie Pawle"
  2. Kaja Hrabal z Ustrzyk Dolnych za zestaw wierszy

  Komisja konkursowa w uznaniu za szczególny i coroczny wkład i zaangażowanie w organizację konkursu wyróżniła nauczycielkę języka polskiego p. Janinę Szczurek z Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach, za inspiracje swoich uczniów do pracy i tworzenia i nauczycielkę biologii w Zespole Szkół nr 2 w Dukli p. Marię Walczak za przygotowywanie oprawy konkursu, a w szczególności deklamacje wierszy laureatów przez uczniów z dukielskiego liceum.
  Wszystkim uczestnikom konkursu, a szczególnie laureatom gratulujemy. Wiersze laureatów i wyróżnionych uczestników będą drukowane w kolejnych numerach Dukli.

  Więcej zdjęć w galerii...

  kbr

  W listopadowym numerze drukujemy wiersz "Pomóż mi znaleźć swa własna Pustelnię" Joanny Zając z Łęk Dukielskich, który zajął 1. miejsce w kategorii regionalnej: dorośli.

  Pomóż mi znaleźć swą własną Pustelnię

  Pomóż mi znaleźć swą własną Pustelnię
  W której poznam siebie na nowo
  Zgubiłam gdzieś ją przenosząc sie z miasta do miasta
  zmieniając ciągle imiona i twarze
  zamykając za sobą każde otwarte drzwi
  Na klucz
  Na zapomnienie

  Pomóż mi znaleźć swą własną Pustelnię
  w której poznam jego na nowo
  Tego co serce mi dał i tchnął w nie wiersze
  A ja pogubiłam je wszystkie
  Zostawiłam w którymś ze starych domów

  Pomóż mi znaleźć swą własną Pustelnię
  w której poznam Ciebie w końcu
  A Ty pokażesz mi jak składać dłonie
  i patrzeć
  Tak żeby widzieć naprawdę

  Wstyd mi
  Twoje oczy choć zapomniały -
  widziały

  2011-11-09

  TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR DYREKTORA MOSiR  Turniej przeniesiony na 26 listopada 2011

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie MOSiR Dukla...

  2011-11-08

  Śpiewali na Ukrainie  Na zaproszenie p. Krystyny Husarz dyrektorki Polskiej Niedzielnej Szkoły im. Jana Pawła II w Samborze chór szkolny ZSP w Łękach Dukielskich, wraz z p. dyrektor Krystyną Delimatą oraz nauczycielami, udał się na III Międzynarodowy  Festiwal Piosenki Szkolnej pn. "ROZKOŁYSZ PIEŚNIĄ ŚWIAT". Festiwal ma formę przeglądu dorobku artystycznego polskich mniejszości narodowych na zachodniej Ukrainie i odbył się 23 października br.. Wystąpiły zespoły: "Roztoczanki" z Jaworowa, "Dzwoneczki" ze Strzelczysk, "Odrodzenie" z Drohobycza, "Senkapio" ze Stryja, "Jaskółki" z Borysławia, "Lilia" z Sądowej Wiszni oraz gospodarze, zespół "Fujareczka" oraz chór "Sursum Corda" z Sambora. Wystąpiło również 9 solistek.

  Jako goście specjalni wystąpił chór szkolny "MUSICA" z ZSP w Łękach Dukielskich oraz solistka Joanna Buryła. Występy naszych chórzystów przypadły do serc najwybredniejszym nawet gustom oraz znawcom muzyki. Długie owacje były wyrazem uznania dla dorobku naszych młodych śpiewaków i pracy p. Andrzeja Aszlara, opiekuna, nauczyciela i dyrygenta. Oprócz dyplomów i okolicznościowych pucharów otrzymali także nagrodę publiczności, przyznawaną przez niezależne jury - medal pamiątkowy. Nagrody i dyplomy wręczał konsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie p. Marian Orlikowski. Konsul powiedział wiele ciepłych słów o naszym zespole, ale także i o wszystkich wykonawcach, dla których niejednokrotnie zaśpiewanie piosenki po polsku jest wyzwaniem i ogromnym przeżyciem. Polacy na Ukrainie wiedzą doskonale, co to znaczy Polska, język polski, Ojczyzna. My chyba tak tego nie doceniamy...

  Wyjątkowo dostojnie zabrzmiały na rozpoczęcie i zakończenie Festiwalu takie pieśni jak: "Kraj rodzinny matki mej", czy "Polskie kwiaty" wykonane wspólnie przez wszystkie chóry i solistów pod czułą dyrygencką ręką niezmordowanej krzewicielki polskości na Ukrainie p. Krystyny Husarz. Festiwal zaszczycili swoją obecnością: władze Sambora, organizacji polonijnych zachodniej Ukrainy oraz regionalne media. Podczas uroczystej kolacji dyrektorka naszego ZSP p. Krystyna Delimata przekazała dary dla polskiej szkoły w Samborze: książki, zeszyty, przybory szkolne oraz inne materiały dydaktyczne.

  Była to niezwykła przygoda dla naszych uczniów. Doznali wielu przeżyć artystycznych, nawiązali sporo znajomości, zobaczyli inny kraj, inną kulturę, inne zachowania i obyczaje. Dla naszych chórzystów - po wspaniałym występie - Ukraina stoi otworem. Jednak takie wyjazdy to także niemałe koszty, więc każdy sponsor będzie "na wagę złota".

  Z pozdrowieniem
  Henryk Kyc

  2011-11-07

  ZMIEŃ SIEBIE - UTRZYMAJ (SAMO)ZATRUDNIENIE

  Jeżeli jesteś osobą w wieku produkcyjnym, mieszkasz w województwie podkarpackim, a w okresie do 4 miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji zostałeś zwolniony lub znajdujesz się w okresie wypowiedzenia, a może przewidujesz, że może do tego dojść w najbliższym czasie z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne to znaczy, że ten projekt jest skierowany do Ciebie!

  Szczegóły projektu do pobrania...

  2011-10-27

  Eliminacje gminne zakończone  25 października br. odbył się IV. Eliminacje Gminne Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej. Komisja artystyczna w składzie Anna Masternak - przewodnicząca, Małgorzata Walaszczyk-Faryj i Norbert Uliasz po wysłuchaniu 23 prezentacji postanowiła nagrodzić i tym samym zakwalifikować do przeglądu powiatowego następujących wykonawców:

  Kat. I Szkoła Podstawowa;
  atryk Majer - SP w Wietrznie "Ojczyzna"
  Kamila Kula - ZSP w Jasionce "Jest Takie Miejsce"
  Julia Woźniak i Laura Woźniak SP w Głojscach "11-Listopada"

  Kat. II Gimnazjum;
  Arleta Urbańska ZSP w Iwli "Katyń 2010"
  Karolina Szczurek ZSP w Jasionce "Katyń"
  Klaudia Dereniowska ZS nr 2 w Dukli "Ojczyzna"

  Piotr Jakieła
  OK w Dukli

  2011-10-27

  Powitanie Relikwii błogosławionego Jana Pawła II

  W sobotę 22 października 2011r., odbyło się po raz pierwszy liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. W ten szczególny dzień Sanktuarium św. Jana w Dukli powitało Relikwie Krwi Błogosławionego Pielgrzyma Dukielskiego.

  Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Marian Rojek. W organizację tego święta zaangażowali się parafianie: dzieci, młodzież i starsi. Przed mszą świętą dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dukli w programie słowno-muzycznym przypomniały zgromadzonym ważne momenty życia Błogosławionego Papieża. Schola działająca przy parafii im. św. Jana z Dukli przygotowała repertuar specjalnie na tę okoliczność. Wystąpił także zaproszony przez o. Micheasza, gwardiana dukielskiego klasztoru, Zespół "Szarotka" działający przy Ośrodku Kultury w Dukli. Zespół przygotował piosenki z własnymi tekstami o św. Janie z Dukli. Po uroczystej mszy św. rozstrzygnięta została V. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. św. Jana z Dukli. Nagrody i dyplomy laureatom wręczali ks. bp. Marian Rojek, burmistrz Marek Górak, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic i o. Micheasz. Na zakończenie uroczystości wszyscy uczestnicy mogli wysłuchać koncertu ewangelizacyjnego zespołu "Drogowskaz" z Leżajska".

  Więcej zdjęć w galerii...

  kbr

  2011-10-25

  Wszystko co dobre szybko się kończy, czyli warsztaty w Krasnogrudzie  W drugi weekend października uczennice Gimnazjum w Równem wraz z nauczycielką języka polskiego p. Anetą Cyran wyjechały na warsztaty poświęcone postaci Czesława Miłosza i tym samym dołączyły do 10 wyróżnionych szkół z całej Polski realizujących program "Miłosz odNowa". To niezwykłe spotkanie zorganizowane zostało w dworku rodziny Miłoszów w Krasnogrudzie na Suwalszczyźnie i było nagrodą za pracę nad projektem.

  Warsztaty trwały tylko trzy dni, lecz Fundacja Pogranicze zapewniła nam intensywny program. Pierwszego dnia poznałyśmy dokładnie wystawę o Czesławie Miłoszu, która znajdowała się w dworku. Mieliśmy też okazję poznać siebie nawzajem. Wszystkie grupy zaprezentowały swoje projekty i opowiedziały co im się najbardziej podobało w czasie realizacji projektu. My uznaliśmy, że największym naszym osiągnięciem było nagranie filmu "Wiecznie żywy dzięki poezji - niezwykła rozmowa z Czesławem Miłoszem" oraz zorganizowanie Wieczoru Poetyckiego. Drugiego dnia zaczęły się właściwe warsztaty. Podzieleni na trzy grupy uczestnicy warsztatów rozjechali się po okolicy. Nauczyciele udali się do pracowni Andrzeja Strumiłły w Maćkowej Rudzie, przyjaciela Miłosza, podróżnika i malarza. Gimnazjaliści w tym czasie w synagodze poznawali wraz Michałem Moniuszką kulturę żydowską tańcząc, śpiewając i słuchając. Spotkali się też z archeolożką Kasią Radziwiłko, która opowiedziała im o Jaćwingach zamieszkujących tereny Suwalszczyzny przez setki lat. Ostatnia grupa, czyli licealiści poznawała we dworku w Krasnogrudzie historię rodziny Miłosza. Zapoznali się nie tylko z dokumentami o pisarzu, ale również z muzyką, która go otaczała w dzieciństwie. Warsztaty poprowadziła Małgorzata i Weronika Czyżewskie.

  Po obiedzie, zjedzonym w podziemiach dworku, ruszyliśmy na dalsze warsztaty o kulturze żydowskiej, rozmowy o tożsamości, o projektach, o planach na przyszłość. Wieczorem zaś wróciliśmy do synagogi na przedstawienie "Kroniki Sejneńskie", które wywarło na nas chyba największe wrażenie. To jednak nie był koniec atrakcji. W sobotę od rana gimnazjaliści przy wsparciu Bożeny Szroeder tworzyli własne komentarze do "Rodzinnej Europy", licealiści spotkali się z panem Piotrem Dapkiewiczem, który podzielił się z nimi swoimi wiadomościami na temat Sejn, nauczyciele zaś mieli okazję obejrzeć film nakręcony przez Fundację Pogranicze "Dolina Issy".

  Na koniec pozostało już tylko rozdanie dyplomów i książek ufundowanych przez Wydawnictwo Szkolne PWN i oczywiście pyszny, tradycyjny obiad, czyli kartacze. Nie obyło się też bez litewskich śpiewów na pożegnanie, które zaintonowała Małgorzata Czyżewska.

  Aneta Cyran

  2011-10-24

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych /druk nr 73/,
   • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla /druk nr 74/,
   • c) trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego /druk nr 75/,
   • d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Łęki Dukielskie, Wietrzno/druk nr 76/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Wspólne posiedzenie Komisji 25 października 2011r. /wtorek/ godz. 17.00

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2011-10-20

  X Jubileuszowy Konkurs Inscenizacj Wiersza i Prozy

  19 października odbył się X Jubileuszowy Gminny Konkurs Inscenizacji Wiersza i Prozy. Na scenie zaprezentowały się ZSP z Jasionki w utworach: "Śpioch", "Ania z Zielonego Wzgórza", "Grzyby", "Przygody Tomka Sawyera", SP Głojsce "Włos" i ZS nr.2 Dukla "Antygona". Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca:

  • I miejsce - ZSP Jasionka "Przygody Tomka Sawyera"
  • I miejsce - ZSP Jasionka "Ania z Zielonego Wzgórza"
  • II miejsce - SP Głojsce "Włos"
  • II miejsce - ZS nr.2 Dukla "Antygona"
  • III miejsce - ZSP Jasinka "Grzyby"
  • Wyróżnienie - ZSP Jasionka "Śpioch"
  Więcej zdjęć w galerii...
  2011-10-20

  RELIKWIE BŁ. JANA PAWŁA II W SANKTUARIUM DUKIELSKIM

  W dniu, 9 sierpnia 2011 roku, w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał Kustoszowi Sanktuarium św. Jana z Dukli, Ojcu Micheaszowi Okońskiemu, Relikwie Krwi Błogosławionego Jana Pawła II.

  UROCZYSTA INTRONIZACJA RELIKWII
  BŁOGOSŁAWIONEGO PIELGRZYMA DUKIELSKIEGO
  odbędzie się w liturgiczne wspomnienie Bł. Jana Pawła II
  (22 października 2011)

  PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

  • 10.15 - program słowno-muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej z Dukli;
  • 10.45 - występ zespołu Szarotka;
  • 11.00 - uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Bpa Mariana Rojka z Przemyśla, podczas której zostaną przyniesione Relikwie Krwi Bł. Jana Pawła II;

  po mszy świętej: Koncert Ewangelizacyjny zespołu "Drogowskaz" z Leżajska.

  Wieczorem, po mszy świętej rozpoczynającej się o godz. 17.00,
  będzie można nawiedzić pokój papieski w klasztorze

  20.30 - nabożeństwo różańcowe i apel Jasnogórski zakończony procesją ze świecami pod pomnik papieski.

  Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy

  W imieniu wspólnoty OO. Bernardynów w Dukli
  o. Micheasz Okoński OFM
  kustosz sanktuarium

  2011-10-19

  Film o Dukli

  Emisja pilotażowego filmu promocyjnego o gminie Dukla pt. "Wrota Karpat" w TVP Rzeszów odbędzie się 21 października godz. 17.15

  kbr

  2011-10-19

  Ogloszenie

  ZARZĄD OSIEDLA DUKLA
  ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DUKLI NA
  OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW
  które odbędzie się w dniu 27 października 2011 roku (czwartek) o godz. 18.00 w sali kina "PROMIEŃ" w Dukli

  Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania
  2. Przyjęcie porządku zebrania
  3. Wybór protokolanta
  4. Wybór komisji uchwał i wniosków
  5. Sprawozdanie Zarządu z dotychczasowej działalności
  6. Sprawy wniesione przez mieszkańców
  7. Dyskusja
  8. Zakończenie

  Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla
  Zenon Leńczyk

  2011-10-19

  Ogłoszenie o naborze wniosków

  Zarząd Województwa Podkarpackiego
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
  w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają
  warunkom przyznania pomocy w ramach działania
  "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
  za pośrednictwem
  LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA NAFTY"
  działającej na terenie gmin:
  Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe

  Pełna treść ogłoszenia
  Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD "Kraina Nafty"
  Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów
  2011-10-18

  Ogłoszenie z klasztoru

  22 października 2011 roku w Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli nastąpi intronizacja relikwii Krwi bł. Jana Pawła II.

  Program uroczystości:

  • 10.15 - program słowno-muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej z Dukli;
  • 10.45 - występ zespołu Szarotka z OK w Dukli
  • 11.00 - uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem bpa Mariana Rojka z Przemyśla, podczas której zostaną przyniesione Relikwie Jana Pawła II;

  Po mszy świętej Koncert Ewangelizacyjny zespołu "Drogowskaz" z Leżajska i rozstrzygniecie V Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. św. Jana z Dukli (około godz. 13.00)

  Po mszy świętej wieczornej rozpoczynającej się o godz. 17.00 będzie można nawiedzić pokój papieski w klasztorze.

  O godz. 20.30 - nabożeństwo różańcowe i apel Jasnogórski zakończony procesją ze świecami pod pomnik papieski.

  OO. Bernardyni z Dukli

  2011-10-18

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcia Pana Grzegorza Legi, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostały wyróżnione jako zdjęcia miesiąca września 2011.

  Panu Grzegorzowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2011-10-18

  Wieczorne Spotkania Szachowe  MOSiR Dukla zaprasza wszystkich zainteresowanych na wieczorne spotkania szachowe. Zajęcia prowadzone będą przez licencjonowanego instruktora i sędziego szachów - Jerzego Gunia. Zajęcia skierowane są dla każdej grupy wiekowej.
  Przyjdź poznaj zasady gry w szachy lub rywalizuj ze znajomymi.

  W każdy piątek od godziny 17.00 do 19.00. Start w piątek 28.10.2011

  Wszystkich Serdecznie Zapraszamy

  2011-10-17

  Ośrodek Kultury w Dukli Informuje

  X JUBILEUSZOWY GMINNy KONKURS INSCENIZACJI WIERSZA I PROZY DUKLA 2011
  Konkurs odbędzie się w dniu 19 października 2011r. o godz. 11.00 w sali kina "PROMIEŃ"
  Regulamin konkursu

  IV POWIATOWY KONKURS POLSKIEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
  Eliminacje gminne odbędą się w dniu 25 października 2011r. o godz. 12.00 w sali Kina "Promień"
  Regulamin konkursu

  IV POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ DUKLA 2011
  Konkurs odbędzie się w dniu 11 listopada 2011r. o godz. 11.30 w sali kina "PROMIEŃ"
  Regulamin konkursu

  2011-10-17

  Ćwiczebne użycie syren w piątek 21 października

  W zawiązku z zarządzeniem nr 62/2011 Starosty Krośnieńskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 10.10.2011 r. na terenie powiatu zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania z udziałem formacji obrony cywilnej włączonych do systemu zarządzania kryzysowego.

  Trening odbędzie się 21 października 2011r. W tym dniu przeprowadzona zostanie próba systemów ostrzegania na trenie całej Gminy Dukla ? uruchomienie syren:
  Godz. 17 - alarm powietrzny
  Godz. 17.30 - odwołanie alarmu

  Tabela sygnałów alarmowych.

  2011-10-17

  Zmiany w Ośrodku Kultury w Dukli  Z dniem 1 października 2011r. na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Dukli została powołana Pani Małgorzata Walaszczyk-Faryj.

  2011-10-17

  Komunikat dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520,00 zł miesięcznie

  W związku z wejściem w życie w dniu 7 października 2011 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informuje, iż osobom które mają ustalone za miesiąc listopad lub grudzień prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje dodatkowa pomoc finansowa w wysokości 100,00 zł.

  Pomoc ta przysługuje na miesiąc listopad i grudzień 2011 r. Przyznanie pomocy następuje na wniosek osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne złożony w MGOPS w Dukli ul. Kościuszki 4, pokój nr 1. Wniosek składa się w terminie do 31 października 2011, a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

  Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpoznania.

  Małgorzata Bielec
  Kierownik MGOPS w Dukli

  2011-10-13

  Udana inauguracja IV ligi siatkówki w Dukli  Od zwycięstwa 3-0 nad zespołem TKF ITS Anilana II Rakszawa siatkarze SKS Dukla rozpoczęli rywalizację w IV lidze siatkówki w sezonie 2011/2012. Mecz inauguracyjny odbył w sobotę 8 października w hali MOSiR w Dukli przy pełnej i wspaniale dopingującej publiczności.. Od samego początku mecz rozgrywał się pod dyktando gospodarzy.

  Siatkarze SKS spokojnie rozpoczęli spotkanie. Od początku seta wypracowali sobie kilkupunktową przewagę i kontrolując przebieg spotkania powiększali przewagę by wygrać seta do 14.

  W drugiej odsłonie było już znacznie więcej emocji. Mocny początek i kilkupunktowa przewaga. Od tego momentu w drużynie SKS Dukla widać był dużo nerwowości i niezdecydowania. Goście wykorzystując to doprowadzili do remisu a nawet wyszli na dwupunktowe prowadzenie. Odpowiednia reakcja trenera przyczyniła się do odwrócenia losów tego seta., Mimo dramaturgii w końcówce seta, jaką zafundowali nam zawodnicy SKS set został rozstrzygnięty do 23 na naszą korzyść.

  III set podobny przebieg do drugiego; dobry początek, przewaga kilkupunktowa, kontrola, nerwowość w końcówce seta i wygrana do 22.

  Inauguracja sezonu 2011/2012 była bardzo udana - liczna publiczność (około 200 osób), wspaniały doping i dobra gra.

  Kolejne dwa mecze nasi siatkarze rozegrają na wyjeździe z w Białobrzegach (k. Łańcuta) i w Błażowej.

  Natomiast u siebie zagramy 29 października (sobota) z UKS Tęcza Sędziszów Małopolski.

  Zapowiada się emocjonujące spotkanie.

  NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ

  SKS DUKLA - TKF ITS Anilana II Rakszawa 3-0 (14, 23, 22)

  SKS DUKLA - Szczepan Jakieła, Michał Okarma, Artur Śliwiński, Maciej Chłap, Zbigniew Mosoń, Bartłomiej Jerzyk, Dominik Piróg, Konrad Piróg, Piotr Such, Damian Wiernusz.

  Trener - Robert Rapała

  /ZeL/

  2011-10-12

  Tak głosowali mieszkańcy Gminy Dukla  W wyborach parlamentarnych 9 października br. w gminie Dukla frekwencja wyniosła 39,91%. Najwyższa frekwencja była w Dukli - 48,21%, w Cergowej - 45,38% i w Jasionce - 45,21%. Najniższa natomiast w miejscowościach: Trzciana - 23,71%, Iwla - 26,33% i Równe - 34,52%.

  Wizualizacja wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

  2011-10-10

  Zakończenie sezonu motocyklowego  16 października br. o godzinie 11.30 (niedziela) na Pustelni św. Jana z Dukli w Trzcianie odbędzie się zakończenie sezonu motocyklowego.

  Zapraszamy wszystkich motocyklistów i miłośników motocykli na msze świętą, która rozpocznie spotkanie na zakończenie sezonu.

  Tomasz Czajkowski
  organizator

  2011-10-10

  Dzień Patrona na Puszczy  3 października ZS nr 2 obchodził Dzień Patrona. Uczniowie i nauczyciele udali się na Puszczę świętego Jana z Dukli na Górę Zaśpit w Trzcianie. Dyrektor szkoły Jan Drajewicz powitał wszystkich przybyłych i podkreślił cechy świętego Jana z Dukli, na których młodzież powinna się wzorować. Przede wszystkim powinna to być pokora. Powinniśmy dostrzegać wartości w drugim człowieku, dostrzegać jego możliwości i dać mu szansę. Dyrektor życzył aby ten dzień był dla wszystkich radosnym przeżyciem. Zapewne święty Jan, który sobie to miejsce tak bardzo upodobał, jest z nami. Każdy z nas potrzebuje darów nadprzyrodzonych w swoim życiu i w swoim sercu, prośmy o to wszystko czego potrzebujemy do szczęścia tego doczesnego, ale także wiecznego. Módlmy się za nas wszystkich tu zgromadzonych, powiedział na początku Eucharystii ks. Marek Frączek. W krótkiej homilii o. Eugeniusz Kaczor zwrócił uwagę na krzykliwy świat, w którym żyjemy, na potrzebę zadumy i refleksji nad naszym życiem. Po Mszy Świętej nauczyciel historii Stanisław Kalita przedstawił prelekcję o życiu i kulcie świętego Jana z Dukli. Zaprezentował zdjęcia z Puszczy, z Dukli okresu przedwojennego oraz niemalże z całej Polski świadczące o wielkim kulcie naszego Patrona. Następnie uczniowie i nauczyciele pisali quiz z wiedzy o świętym Janie. Nagrodą dla najlepszej klasy są 3 dni wolne od pytania, wiec było o co walczyć. Nagrody rzeczowe ufundowali także ojcowie Bernardyni. Poziom był bardzo wysoki i wszyscy popisali się bardzo dużą wiedzą na temat naszego patrona. Następnie była ciepła zupa i pieczona kiełbaska. Pierwsze miejsce zajęła klasa I LO, drugie IIIB, trzecie IIIC.

  S. Kalita

  2011-10-10

  Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dukla

  1. rodzaj podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dotację: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe,
  2. termin budowy przyłącza: do 15 grudnia 2011r.,
  3. termin i miejsce przyjmowania wniosków: Urząd Gminy Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 9, do dnia 15 października 2011r.
  4. wielkość środków zapewnionych w budżecie na dany rok: 200 000,00 zł,
  5. wielkość dofinansowania jakie można uzyskać: kwota dotacji celowej stanowi sumę kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 105,00 zł netto za 1 metr przyłącza, kosztów wykonania dokumentacji technicznej oraz kosztów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, powiększony o należy podatek VAT.


  Burmistrz Gminy Dukla
  Marek Górak

  2011-10-06

  XII BIEG GÓRSKI NA CERGOWĄ

  2 października br. w piękną październikową niedzielę odbył się XII Bieg Górski na Górę Cergową. Celem biegu jest promocja Beskidu Niskiego, jako miejsca wyjątkowego do uprawiania biegów, popularyzacja biegów górskich, a także upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. Organizatorem 12. edycji był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli.

  W biegu głównym wzięło udział 42 zawodników. A w towarzyszących imprezie biegach ulicznych dla dzieci i młodzieży około 70 osób. Piękna pogoda przywitała biegaczy w Dukli. Najlepszym zawodnikiem tegorocznego biegu okazał sie Andrzej Długosz z Rytra, który pokonał trasę w czasie 22 minut i 2 sekund. To rekord trasy w dwunastoletniej historii biegu dukielskiego. Najlepszą zawodniczką była Izabela Zatorska z Wrocanki z czasem 26 minut i 21 sekund. Nagrody pieniężne dla zwycięzców biegu głównego fundowała gmina Dukla. MOSiR ufundował puchary, statuetki i dyplomy. Dla zwycięzców w biegach dziecięcych i młodzieżowych organizator ufundował medale, dyplomy, a gmina Dukla gadżety promocyjne. Nagrody zawodnikom wręczał burmistrz Marek Górak. Najstarszym zawodnikiem zawodów był Kazimierz Granda, który pokonał trasę w czasie 51minut i 43 sekundy. Najlepszym zawodnikiem Gminy Dukla był Marcin Bik z czasem 26, 23 min

  Wyniki biegu głównego:

  Kat. mężczyzn:

  Andrzej Długosz (22,02 min) - 1. miejsce, Daniel Wosik (22,35 min) - 2., Sylwester Lepiarz (23,27 min) - 3.

  Kat. kobiet:

  Izabela Zatorska (26,21 min) - 1. miejsce, Ludmiła Melicherova (28,48 min)- 2., Gabriela Ekiert (34, 12 min) - 3.

  Pozostałe wyniki i wyniki w kategoriach wiekowych w załączonym komunikacie.

  Organizator dziękuje wszystkim, którzy przyczynili sie do tego, że bieg się odbył, GOPR-owcom i Ochotniczej Straży Pożarnej z Dukli za zabezpieczenie trasy, firmie ZIKO za sponsorowanie poczęstunku dla zawodników. Lekarzowi Arturowi Sadzikowskiemu za czuwanie nad zdrowiem zawodników. Ośrodkowi Kultury za pomoc techniczną.

  Wyniki w kategoriach dzieci i młodzieży podamy w terminie późniejszym.

  kbr

  Pobierz wyniki...

  2011-10-03

  IV liga siatkówki męskiej zagości w DUKLI

  Są młodzi i mają marzenia. Mimo młodego wieku, mogą się pochwalić osiągnięciami siatkarskimi. Siatkarze SKS "DUKLA", wystartują w sezonie siatkarskim 2011/2012 w IV lidze.

  Ich przygotowania do sezonu, w którym zadebiutują na IV-ligowych parkietach, to jak na razie bardzo pracowite i żmudne godziny spędzone na siłowni i hali treningów oraz sparingi z wymagającymi III ligowymi drużynami. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować się do startu w nowym sezonie. Taka praca powinna zaprocentować, choć w pierwszych meczach może być różnie, przekonuje trener Siatkarskiego Klubu Sportowego "DUKLA".
  Do tej pory, mimo licznych sukcesów, siatkarze z Dukli nie mieli większych możliwości zmierzenia swoich umiejętności z innymi drużynami, grającymi na poziomie ligowym. Grali wyłącznie mecze w Amatorskiej Powiatowej Lidze Siatkówki oraz w Amatorskiej PlusLidze, w których to spisywali się bardzo dobrze. Stąd też pomysł, aby zgłosić swój sportowy akces do rywalizacji w IV lidze Podkarpackiej.
  Dzięki zaangażowaniu zawodników i działaczy, wsparciu osób prywatnych, instytucji a także przychylności Gminy Dukla oraz Dyrektora MOSiR w Dukli, gdzie zawodnicy mogą trenować, udało się tę sekcje powołać do życia. Od roku regularnie chłopcy się spotykają i trenują, pod okiem trenera Roberta Rąpały, spokojnie przygotowując się do startu w IV-to ligowych rozgrywkach siatkówki męskiej.
  Po dobrze przepracowanym okresie przygotowawczym i zauważalnym wzroście jakości gry naszych zawodników, z optymizmem oczekujemy rozpoczęcia rozgrywek ligowych.
  Mamy nadzieję, że znajdzie się również sponsor dla siatkarzy, bo warto pomagać i wspierać takie inicjatywy.
  Już dziś zapraszamy na inaugurację rozgrywek IV ligi siatkówki mężczyzn w Dukli, która odbędzie się 8 października 2011r. w hali MOSiR przy ul. Armii Krajowej 1A.
  W pierwszym meczu siatkarze SKS DUKLA zmierzą się z drużyną TKF ITS ANILANA Rakszawa II. Początek spotkania o godzinie 18:00.
  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  /Zel/

  Terminarz IV Ligi siatkówki męskiej sezon 2011/2012

  2011-09-27

  Nowi dyrektorzy w nowych szkołach

  29 grudnia 2010 roku uchwałami Rady Miejskiej w Dukli zostały rozwiązane Zespoły Szkół Publicznych w: Głojscach, Iwli i Wietrznie. Również w tym samym dniu uchwałami Rady Miejskiej w Dukli nastąpiło przekazanie prowadzenia szkół gimnazjalnych stowarzyszeniom. Stowarzyszenie Wspólna Szkoła przejęło prowadzenie Gimnazjum w Głojscach, Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły w Iwli "Perfektus" przejęło prowadzenie Gimnazjum w Iwli i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno przejęło prowadzenie Gimnazjum w Wietrznie. We wszystkich szkołach, w których nastąpiły zmiany przeprowadzono konkursy na dyrektorów. W Szkole Podstawowej w Iwli dyrektorem został Jerzy Gunia, w Szkole Podstawowej w Głojscach dyrektorem została Mata Szczurek, a w Szkole Podstawowej w Wietrznie Jolanta Leń. W gimnazjach prowadzonych przez stowarzyszenia dyrektorami zostali: w Gimnazjum w Iwli Maciej Raus, w Gimnazjum w Głojscach Iwona Janas, w Gimnazjum w Wietrznie Marek Widurek.

  kbr

  2011-09-26

  Dukielska Liga Halowa

  MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DUKLI
  ZAPRASZA WSZYSTKIE CHĘTNE DRUŻYNY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
  W ROZGRYWKACH
  "DUKIELSKIEJ LIGI HALOWEJ"  ZGŁOSZENIA: przyjmowane są do 15 października 2011 r.
  elektronicznie na adres e-mail: mosir@dukla.pl
  osobiście : MOSiR Dukla ul. Armii Krajowej 1A
  Dodatkowe informacje pod nr. tel. 691087355

  Uwaga!!! Bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

  KARTA ZGŁOSZENIOWA
  2011-09-23

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 29 września 2011 r. (czwartek) o godz. 13:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XI, XII i XIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zmiany uchwały własnej dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2011 /druk nr 65/,
   • b) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dukla /druk nr 66/,
   • c) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie i Sądu Rejonowego w Krośnie /druk nr 67/,
   • d) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dukla na lata 2011-2013 /druk nr 68/,
   • e) zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy Dukla /druk nr 69/,
   • f) udzielenia Gminie Jaśliska pomocy rzeczowej /druk nr 70/,
   • g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla/druk nr 71/,
   • h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 /druk nr 72/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Wspólne posiedzenie Komisji 29 września 2011r. (czwartek) godz. 8:00

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2011-09-22

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 22 września 2011 r. /czwartek/ o godz. 18:00 w pokoju nr 17 Urzędu Gminy w Dukli XIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 (druk nr 64).
  3. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2011-09-20

  Pamięci tych co strzegli granic Polski

  11 września 2011 roku w 90. rocznicę utworzenia pierwszej placówki polskich formacji granicznych w Barwinku odsłonięto pomnik poświęcony żołnierzom i funkcjonariuszom ochraniającym polskie granice w latach 1918-2007. Odsłonięcia pomnika dokonali p. Stefania Piotrowska - córka ostatniego przed wybuchem II wojny światowej Komendanta Placówki SG w Barwinku, gen. brygady Dominik Tracz - Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu i p. Józef Magnuszewski - sołtys wsi Barwinek.

  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez księdza Janusza Dudziaka w kościele parafialnym w Barwinku. Po niej nastąpił przemarsz kompanii reprezentacyjnej i pocztu sztandarowego oraz zaproszonych gości pod pomnik, znajdujący sie przy Domu Ludowym w Barwinku. Przybyłych na uroczystości gości i mieszkańców Barwinka przywitał burmistrz gminy Dukla Marek Górak. Gromadzimy się dzisiaj w Barwinku, aby dokonać odsłonięcia pomnika poświeconego pamięci żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, którzy pełnili służbę w ochronie granicy naszego państwa - powiedział między innymi burmistrz Marek Górak. Potem nastąpiły wystąpienia gen. brygady Dominika Tracza - Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, pani Stefanii Piotrowskiej - córki ostatniego przed wybuchem II wojny światowej Komendanta Placówki SG w Barwinku i pana Józefa Magnuszewskiego - sołtysa wsi Barwinek, a także przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika i byłego funkcjonariusza służb granicznych. Dziękuję za przybycie na naszą uroczystość Komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału SG gen. brygady Dominikowi Tracz, Komendantowi Placówki SG w Sanoku mjr Andrzejowi Siwcowi, pani Stefanii Piotrowskiej, panu Ryszardowi Jaworskiemu - synowi pierwszego dowódcy WOP w Barwinku, kierownikowi kamieniołomu w Lipowicy Wiesławowi Jakieła, także za nieodpłatne przekazanie i przywiezienie do Barwinka kamienia na pomnik, burmistrzowi gminy Dukla Markowi Górakowi za finansowe wsparcie budowy pomnika i organizacje uroczystości, ks. Januszowi Dudziakowi za wspaniałą homilię, wszystkim mieszkańcom wsi Barwinek za pomoc i przybycie na uroczystości. To właśnie mieszkańcy Barwinka podjęli uchwałę o budowie pomnika poświeconego żołnierzom i funkcjonariuszom ochraniającym polskie granice w latach 1918-2007, który dzisiaj uroczyście odsłaniamy - powiedział sołtys Józef Magnuszewski. Głos zabrał także z-ca marszałka, członek Zarzadu województwa podkarpackiego p. Sławomir Miklicz. Pomnik poświecił ks. Janusz Dudziak.

  Burmistrz gminy Dukla dziękuje wszystkim, którzy byli zaangażowani w budowę pomnika, szczególnie Józefowi Magnuszewskiemu i Wiesławowi Jakieła - za zaangażowanie i nieodpłatne przekazanie kamienia na pomnik przez kamieniołom w Lipowicy.

  Więcej zdjęć w galerii...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2011-09-14

  XLI OGÓLNOPOLSKI DUKIELSKI ZLOT TURYSTÓW

  16. 09.2011 r.
  Organizator: Oddział PTTK w Krośnie
  Zorganizowano przy udziale środków finansowych: WFOŚ i GW w Rzeszowie i Gminy Krosno

  Trasa piesza:
  Dukla - Chyrowa (694 mnpm) - Pustelnia św. Jana z Dukli

  Program:

  • zbiórka uczestników - Biuro PTTK w Krośnie ul. Krakowska 9 - godz. 8.30
  • przejazd do Dukli - zwiedzanie Klasztoru OO Bernardynów
  • piesze przejście trasy ( około 3-4 godz.)
  • ognisko z pieczeniem kiełbaski
  • konkursy - krajoznawczo-turystyczny, ekologiczno-przyrodniczy
  • powrót do Krosna ok. godz.15.00

  Zgłoszenia i wpłaty wpisowego przyjmujemy do dnia 09.09.2011r.

  Wpisowe na Zlot wynosi:
  18 zł dla członków PTTK,
  20 zł pozostali uczestnicy

  Ilość miejsc ograniczona - o udziale w imprezie decyduje kolejność wpłaty wpisowego.

  Zapewniamy: przewodnika, transport, plakietkę, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie NNW, nagrody za udział w konkursie turystyczno - krajoznawczym i ekologiczno-przyrodniczym, punkty do GOT i Turysty Przyrodnika.
  Od uczestników wymagamy: przestrzegania zasad Karty Turysty, odpowiedniego ubioru turystycznego dostosowanego do zmiennych warunków pogodowych.
  Do udziału w zlocie zapraszamy wszystkich chętnych, przypominamy, że młodzież szkolna i osoby niepełnoletnie biorą udział w zlocie wraz z opiekunem.
  W razie nie uczestniczenia w rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy pieszej w zależności od pogody.

  Źródło: PTTK KROSNO

  2011-09-13

  O Puchar Prezesa

  10 września 2011 r. w hali sportowej MOSiR w Dukli odbył się Turniej o Puchar Prezesa Siatkarskiego Klubu Sportowego "Dukla". Turniej zorganizowany był po raz pierwszy przez SKS "Dukla" i MOSiR w Dukli.
  Wzięły w nim udział cztery drużyny: III ligowe: TSV Mansard Sanok, MKS MOSiR Jasło i LKS Brzozovia MOSiR Brzozów i beniaminek IV ligi - SKS "Dukla". Rozgrywki prowadzone były systemem "każdy z każdym", do dwóch wygranych setów. Zwyciężyła drużyna TVS Mansard Sanok, która w poprzednim sezonie ligowym w III lidze zajmowała 6. miejsce, drugie miejsce zajęli siatkarze z Dukli, trzecie siatkarze z Brzozowa, którzy w ubiegłorocznym sezonie ligowym zajmowali w III lidze 4. miejsce. Czwarte miejsce zajęli siatkarze z Jasła, w biegłym sezonie ligowym zajmowali w III lidze 5. miejsce. Nie liczyliśmy, że będziemy aż tak wysoko w turnieju, bo przeciwnicy to drużyny III ligowe. Chodziło nam o sprawdzenie się. Jako trener SKS Dukla jestem zadowolony - powiedział Robert Rąpała.
  Wyniki spotkań:

  1. MKS MOSiR Jasło - SKS Dukla - 0:2 (21:25, 19:25)
  2. TSV Mansard Sanok - LKS Brzozowia Brzozów - 2:0 (25:17, 25:22)
  3. SKS Dukla - LKS Brzozovia Brzozów - 0:2 (23:35, 21:25)
  4. MKS MOSiR Jasło - TSV Mansard Sanok - 0:2 (21:25, 22:25)
  5. TSV Sanok - SKS Dukla - 1:2 (21:25, 25:21, 13:15)
  6. LKS Brzozovia - MKS MOSiR Jasło - 1:2 (25:12, 18:25, 11:15)

  Kolejność miejsc w turnieju z punktacją:

  1. TSV Mansard Sanok - 4 pkt., 5/2 - 1. miejsce
  2. SKS "Dukla" - 4 pkt., 4/3- 2. miejsce
  3. LKS Brzozovia Brzozów - 2 pkt., 3/4 - 3. miejsce
  4. MKS MOSiR Jasło - 2 pkt., 2/5 - 4. miejsce.
  Najlepszym zawodnikiem turnieju został Tomasz Podulka z LKS Brzozovia MOSiR Brzozów. Turniej sędziowali: Artur Paczkowski i Jan Dembiczak. Sędziami liniowymi były: Magdalena Jurczyk, Sylwia Belczyk, Magdalena Belczyk, Adriana Stepek. Miss Dni Dukli 2009 Wioletta Madej i Ewelina Moszczyńska pełniły funkcje sekretarzy turnieju. Uczestniczące w turnieju drużyny otrzymały statuetki i dyplomy ufundowane zostały przez prezesa SKS Dukla, albumy i książki przez burmistrza Gminy Dukla. Wszyscy zawodnicy bioracy udział w turnieju otrzymali gadżety promujące gminę Dukla. Nadgrody wręczali prezes SKS Zenon Leńczy, dyrektor MOSiR w Dukli Michał Szopa i Krystyna Boczar-Rózewicz - gł. specjalista ds. promocji.

  Więcej zdjęć w galerii...

  Zel

  2011-09-12

  Informacja dla wyborców

  INFORMACJA DLA WYBORCÓW O UDZIALE W GŁOSOWANIU W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011R.

  Wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy oraz wyborcy wpisani do rejestru wyborców na własny wniosek - zostaną z urzędu wpisani do spisu wyborców.

  Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy zostaną ujęci w spisach wyborców w miejscu ich zameldowania na pobyt stały.

  Czytaj całość...

  2011-09-08

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 10 września 2011 r. / sobota / o godz. 09:00 w pokoju nr 17 Urzędu Gminy w Dukli XII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dukla 2011 (druk nr 62),

   • b) zmian w uchwale własnej nr XI/55/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego (druk nr 63).
  2. Zamknięcie sesji.

  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Andrzej Dziedzic

  2011-09-08

  Święto rolników w powiecie  4 września 2011 w Ustrobnej odbyły się dożynki powiatu krośnieńskiego. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele: władz samorządowych, parlamentarnych, wojewódzkich z panią wojewodą Małgorzatą Chomycz, kapłani, delegacje z poszczególnych gmin z wieńcami dożynkowymi oraz mieszkańcy powiatu. Gminę Dukla reprezentowało sołectwo Zboiska, na czele ze starostami gminnymi państwem Renatą i Aleksandrem Książkiewiczami.

  Każda z delegacji gminnych ośpiewała swój wieniec dożynkowy, a przyniesiony chleb złożyła na ręce swojego gospodarza.

  Najbardziej zasłużeni rolnicy powiatu krośnieńskiego zostali uhonorowani symbolicznymi statuetkami wykonanymi przez Andrzeja Wrzecionko z Iwli. Z gminy Dukla odznaczeni zostali: Henryk Baraniecki z Barwinka, Zygmunt Sysak z Tylawy, Maria Gubik z Barwinka i Maria Milan z Zyndranowej. Dożynki w Ustrobnej uświetnił występ zespołu cygańskiego "Romano Oil" ze Stropkova, oraz kapeli "Na Drabini" ze Starego Sambora.

  bpudło  2011-09-07

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcia Pana Kamila Malczewskiego, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostały wyróżnione jako zdjęcia miesiąca sierpnia 2011.

  Panu Kamilowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2011-09-07

  Obwieszczenie o obwodach

  OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY DUKLA z dnia 6 września 2011 r.

  w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Dukla.

  Czytaj całość...

  2011-09-07

  Informacja podatkowa dla mieszkańców Dukli

  Wpłatę III raty podatku można dokonać w budynku "Starego Urzędu Gminy" I piętro przy ul . Kościuszki 4 w następujących terminach:

  12 września (poniedziałek) w godz. 13:00 - 17:00
  13 września (wtorek) w godz. 13:00 - 17:00
  14 września (środa) w godz. 13:00 - 17:00
  15 września (czwartek) w godz. 10:00 - 17:00

  Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla
  Zenon Leńczyk

  2011-09-06

  Dziękowali za plony  28 sierpnia br. w Dukli odbyły się Dożynki Gminne. Delegacje wieńcowe spotkały się w rynku. Stąd korowodem dożynkowym w rytmie marsza przeszły do kościoła farnego pw. Marii Magdaleny, gdzie odbyła się msza święta dożynkowa celebrowana przez o. gwardiana klasztoru OO. Bernardynów w Dukli Micheasza Okońskiego i ks. proboszcza dukielskiej fary Stanisława Siarę. Podczas nabożeństwa starostowie z poszczególnych sołectw złożyli dary, które zostały poświecone. Złożony w ofierze chleb został pokrojony i wszyscy uczestnicy celebry byli częstowani. Starostami tegorocznych dożynek byli Urszula Belczyk i Witold Krówka z Cergowej.

  Po mszy św. korowód dożynkowy przeszedł na plac przy pałacu, gdzie na stołach zostały złożone wieńce przygotowane przez poszczególne sołectwa. Wokół wieńców zebrało się wielu oglądających. A było co podziwiać w tym roku - wieńce uginały sie od zboża, kwiatów, ziół i innych plonów ziemi wykorzystanych do zrobienia. Wszystkie wieńce wzięły udział w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Po prezentacji wieńców Zespół "Szarotka" przedstawił obrzęd pt. "Od ziarnka do garnka". Po występie jury konkursowe przedstawiło wyniki oceny wieńców. Wszystkie wieńce były bardzo piękne, więc jury miało ogromne trudne zadanie. Po długiej dyskusji przyznało następujące miejsca:

  1.miejsce sołectwo Zboiska, 2. sołectwo Dukla, 3. sołectwo Równe.

  Pozostałe sołectwa zostały wyróżnione, a były to: Łęki Dukielskie, Cergowa, Nadole, Teodorówka, Głojsce, Równe, Lipowica, Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa i Barwinek. Po wręczeniu dyplomów wszystkie delegacje dożynkowe zostały zaproszone na uroczysty obiad do dukielskiego muzeum przez burmistrza Marka Góraka.

  W godzinach popołudniowych rozpoczęła się także kolejna impreza zakończenie wakacji. Dzieci do wspólnej zabawy zaprosiła grupa animacyjna "Barwny Świat". Wystąpił Zespół "Maska" z Rymanowa Zdroju i zespół pieśni i tańca "Makovica" ze Słowacji, który jak zawsze zrobił furorę. Dożynki i zakończenie wakacji zakończyły się zabawą taneczną przy muzyce zespołu "Okay" z Krosna.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2011-08-31

  Na łemkowską nutę

  Od Rusal do Jana

  Muzealne święto tradycji łemkowskiej "Od Rusal do Jana" w ubiegłym roku nie odbyło się, a w tym mimo, że świętowano nietypowo bo 21 sierpnia goście dopisali wyjątkowo. Zresztą pogoda również. Organizatorem święta jest od zawsze Towarzystwo Muzealne na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury łemkowskiej w Zyndranowej.

  Święto jak tradycja każe rozpoczęło się nabożeństwem w cerkwi w Zyndranowej. Oficjalnie otworzył je Bohdan Gocz - przewodniczący Rady Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Przywitał też przybyłych gości min. burmistrza gminy Dukla Marka Góraka, wiceburmistrza gminy Dukla Andrzeja Bytnara, przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzeja Krężałka, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego i wszystkich gości z Polski i zagranicy. Głos zabrał także Teodor Gocz - założyciel muzeum i były przewodniczący Rady Towarzystwa Muzealnego. Przywitał gości i wyraził swoje zadowolenie, że tyle osób pamięta o święcie, odwiedza Zyndranową. Dziękował także władzom samorządowym gminy za merytoryczne wsparcie w organizacji święta, Ośrodkowi Kultury za wieloletnią pomoc przy organizacji święta. Oprawą święta oprócz koncertów zespołów artystycznych było rękodzieło artystyczne. Licznie reprezentowane było malarstwo, ceramika, koronkarstwo, wyroby z drewna, wikliny, skóry. Można było zakupić ikony z Cisnej i Komańczy, a także publikacje turystyczne. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich częstowały swojskim jadłem: pierogami, kapuśniaczkami, pysznymi ciastami. Stoisko z materiałami promocyjnymi i jadłem regionalnym miała także Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty", stowarzyszenie skupiające sześć gmin naszego regionu. Można tam było sie dowiedzieć kiedy i gdzie, a także na jakie zadania można składać wnioski na dofinansowanie. A na scenie cały czas śpiewały i grały zespoły: kapela bojkowska "Balowie" z Baligrodu, Czerwona Ruta z Polan, Kamfinioki z Łopienki, Stropkovcan ze Stropkowa, Ludova Hudba Ondreja Kondraca, Trio A.I.M.A. z Małastowa i Bobrzanie z Bóbrki. Dla koneserów śpiewała Julia Doszna. Święto jak zawsze było udane.

  Goście mogli zobaczyć nowy budynek pawilonu wystawowego, który pozwoli na właściwe wyeksponowanie i bezpieczeństwo najcenniejszych eksponatów. Tam też znajdą się pomieszczenia dla biblioteki, archiwum, a także węzeł sanitarny dla zwiedzających.

  Organizatorzy dziękują bardzo wszystkim którzy przyczynili się do organizacji święta, a szczególnie za wsparcie finansowe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego.

  Więcej zdjęć w galerii...

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2011-08-30

  Informacja PKS w Krośnie  PKS w Krośnie S.A. informuje, że nie likwiduje kursów autobusowych zapewniających dojazd dzieciom i młodzieży szkolnej do gimnazjów i szkół średnich.

  Robert Sołek
  Prezes Zarządu
  PKS w Krośnie S.A.

  2011-08-25

  Pamięci pomordowanych

  11 sierpnia br., z okazji 69. rocznicy eksterminacji ludności żydowskiej z Dukli i okolic, przy zbiorowej mogile u podnóża góry Błudna, została odmówiona modlitwa za zmarłych przez Marcina Dudek-Lewina z Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy Żydowskich.

  Uroczystość zorganizowali członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla. W modlitwie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie lokalnych społeczności z Dukli, Jaślisk i Barwinka. W zbiorowej mogile spoczywa ok. 500 obywateli polskich wyznania mojżeszowego, którzy w bestialski sposób, w dniu 13 sierpnia 1942 r., zostali zamordowani przez Niemców.

  Społeczność żydowska zamieszkiwała Duklę od XVII wieku. W najbardziej sprzyjającym dla siebie okresie, Żydzi stanowili 84,2% ludności naszego miasteczka. Materialne ślady które po nich zostały, to dwa kirkuty, ruiny domu przedpogrzebowego, ruiny synagogi przy ul. Cergowskiej zbudowanej w 1758 r., synagoga Rabiego Cwi Lajtnera, budynek szkoły dla chłopców wybudowany w 1895 roku dzięki fundacji barona Maurycego Hirscha, dom rabina oraz łaźnia rytualna. Za pomoc w organizacji uroczystości chciałbym serdecznie podziękować pp. Marcinowi Dudek-Lewinowi, zastępcy burmistza Andrzejowi Bytnarowi oraz Józefowi Magnuszewskiemu, sołtysowi wsi Barwinek.

  Jacek Koszczan
  Prezes Stowarzyszenia

  2011-08-25

  Wybory parlamentarne 2011

  W związku ze zbliżającymi się Wyborami Parlamentarnym, które zgodnie z zarządzeniem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego odbęda się 9 października 2011 roku, została utworzona specjalna podstrona naszego serwisu. Dzięki niej będziemy strali się przekazywać Państwu wszsytkie istotne informajce.

  Do informacje można również dotrzeć klikając w baner znajdujący się w lewej kolumnie naszego serwisu.

  2011-08-24

  Dukla w Enduro Me

  Zapraszamy do odwiedzenia Dukielszczyzny. Można tu bardzo aktywnie spedzić czas. Znajdują się tu miedzy innymi znakomite tereny do uprawiania kolarstwa górskiego.

  Zapraszamy do obejrzenia filmików i na Dukielszczyznę.  Pozostałe filmy z serii "Enduro Me" znajdziecie Państwo w serwisie Vimeo...

  kbr

  2011-08-24

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 30 sierpnia 2011 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej (parter) Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli XI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) przyjęcia przez Gminę Dukla realizacji zadania publicznego - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gmin: Chorkówka, Jaśliska i Miejsce Piastowe /druk nr 54/,
   • b) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników /druk nr 55/,
   • c) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego /druk nr 56/,
   • d) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. /druk nr 57/,
   • e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Łęki Dukielskie, Wietrzno /druk nr 58/,
   • f) zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dukla /druk nr 59/,
   • g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 60/,
   • h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 /druk nr 61/
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Proszę o wzięcie udziału w sesji.  Wspólne posiedzenie komisji 30 sierpnia 2011 r. /wtorek/ godz.8:00

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Andrzej Dziedzic

  2011-08-23

  Relikwie bł. Jana Pawła II w Sanktuarium św. Jana z Dukli  9 sierpnia 2011 roku Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał Kustoszowi Sanktuarium św. Jana z Dukli, Ojcu Micheaszowi Okońskiemu, Relikwie Błogosławionego Jana Pawła II. Intronizacja Relikwii odbędzie się 22 października 2011 roku w liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II.

  żródło: dukla.bernardyni.pl

  bp
  2011-08-17

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcia Pana Wasyla Fala, które najbardziej przypadły do gustu redakcji galerii i zostały wyróżnione jako zdjęcia miesiąca lipca 2011.  Panu Wasylowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2011-08-08

  Otwarcie siłowni i sauny  W piątek 5 sierpnia br. odbyło sie oficjalne otwarcie siłowni i sauny w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli.

  Dyrektor MOSiR w Dukli Michał Szopa otworzył spotkanie i przywitał przybyłych gości min.: burmistrza gminy Dukla Marka Góraka, przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Andrzeja Dziedzica, skarbnika Elżbietę Wróbel, sekretarza Mirosława Matykę i radnych gminy Dukla. Tym samym oferta Ośrodka została poszerzona o możliwość korzystania z nowych obiektów. Do korzystania z oferty MOSiR. Więcej informacji na stronie www.mosir.dukla.pl

  2011-08-08

  Konkurs Piękna Wieś

  Samorząd Województwa Podkarpackiego informuje, że na podstawie Uchwały Nr 63/1380/11z dnia 26 lipca 2011 r. ogłasza konkurs Piękna Wieś Podkarpacka 2011. Celem Konkursu jest ukazanie uroku podkarpackich wsi i dynamiki ich rozwoju.

  Poprzez tą inicjatywę pragniemy ukazać przykłady niezwykłej aktywności i nakładu pracy mieszkańców przy realizacji wielu, czasem bardzo nowatorskich i wzorcowych projektów, które w sposób istotny zmieniły zarówno krajobraz wsi, ale przede wszystkim samych mieszkańców. Konkurs ma na celu wyłonienie i wypromowanie najlepszych i godnych naśladowania przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich. Ma także inspirować i stworzyć płaszczyznę wymiany dobrych doświadczeń.

  Udział w konkursie może wziąć każda wieś, lecz nie przysiółki, która położona jest na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej w Województwie Podkarpackim. Zgłoszenia dokonuje Wójt/Burmistrz Gminy lub osoba przez niego upoważniona.

  W konkursie przewidziano uhonorowane 6 miejscowości nagrodami rzeczowymi o równowartości:

  1. za zajęcie I miejsca 11 000,00 zł,
  2. za zajęcie II miejsca 8 000,00 zł,
  3. za zajęcie III miejsca 5 000,00 zł,
  4. oraz 3 wyróżnienia x 2 000,00 zł.

  Zgłoszenie do udziału następuje poprzez wypełnienie "Zgłoszenia do konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2011", a następnie złożenie go wraz z materiałem fotograficznym lub prezentacją multimedialną:

  1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu;
  2. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, z dopiskiem "Konkurs Piękna Wieś Podkarpacka 2011",

  w terminie od 2 sierpnia 2011r. do 26 sierpnia 2011 r. (włącznie).

  Regulamin konkursu

  BP

  2011-08-06

  MOSiR zaprasza: siłownia i sauna czynne od soboty  Upłynęło już siedem miesięcy funkcjonowania kompleksu sportowego prowadzonego w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli. Od 6 sierpnia br. nasza oferta zostaje poszerzona o możliwość korzystania z siłowni, sauny i sali fittnes. Zapraszamy do odwiedzania naszych obiektów, oferujemy możliwość korzystania z różnych form odpoczynku, rehabilitacji oraz ćwiczeń siłowych i zajęć sportowych.

  Zapraszamy do korzystania z naszej oferty w następujących terminach:

  - boiska sportowe - od poniedziałku do niedzieli
  - hala sportowa - od poniedziałku do niedzieli
  - siłownia - od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 - 20.00, w soboty w godz. 12.00 - 16.00
  - sauna - od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 20.00 w soboty w godz. od.13.00 - 16.00

  Więcej informacji na stronie internetowej MOSiR: www.mosir.dukla.pl

  Michał Szopa
  Dyrektor MOSiR

  Poniżej zdjęcia z sauny oraz siłowni:

  2011-08-03

  Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź...  24 lipca br. odbyła się 7. edycja Spotkań Folklorystycznych w Łękach Dukielskich. Przesłaniem spotkań jest : ?Zachować dla przyszłych pokoleń". Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne "Jedność" z Łęk Dukielskich.

  Imprezę prowadzili Justyna Wierdak oraz Mateusz Więcek. Prowadzący znakomicie sie uzupełniali. Mimo nienajlepszej pogody frekwencja dopisała. Prezes Stowarzyszenia p. Krystyna Łajdanowicz oficjalnie otwarła Spotkania i dziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania spotkań. Za wieloletnia współpracę i pomoc w organizacji Spotkań Stowarzyszenie w tym roku uhonorowało dyplomem i okolicznościową statuetką Krystynę Boczar-Różewicz - gł. specjalistę ds. promocji gminy Dukla i Andrzeja Krężałka - przewodniczącego Rady Powiatu w Krośnie, mieszkańca Łęk Dukielskich. Henryk Kyc powitał przybyłych gości: dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie Marka Jastrzębskiego, senatorów Rzeczypospolitej Polskiej: Alicję Zając i Stanisława Piotrowicza, radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Bogdana Rzońcę i Władysława Turka, burmistrza gminy Dukla Marka Góraka, przewodniczącego Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Krośnie Andrzeja Krężałka i wielu innych gości.

  Głos zabrał senator Piotrowicz, między innymi powiedział: Kultywowanie tradycji, zachowanie dziedzictwa swoich przodków i rozwijanie takich form działalności świadczy o człowieku, o wartościach, którymi żyje. Taki człowiek, taka społeczność zasługuje na szacunek i o przyszłość ich możemy być spokojni. Zacytował także Goethego: "Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serce mają. Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają". Głos zabrali również dyrektor WDK w Rzeszowie Marek Jastrzębski i senator Alicja Zając. Obydwoje gratulowali organizatorom rozmachu i tak wspaniałej, wartościowej imprezy. Po przemówieniach rozpoczęła się muzyczna uczta dla wielbicieli muzyki i tradycji ludowej. Piękno muzyki ludowej, kultywowania dawnych obyczajów, folkloru cygańskiego i lwowskiego prezentowały zespoły: zespół pieśni i tańca "Kaśka" z Dębowca, grupa śpiewacza "Barwy Jesieni" ze Strzyżowa, zespół cygański Staśka Derenia z Sanoka, zespół obrzędowy ""Graboszczanie" z Grabownicy, zespół śpiewaczo-obrzędowy "Pogórzanie z Bieździedzy", zespół obrzędowy "Tkacze" z Wysokiej k/Łańcuta, kapela ludowa "Młoda Harta" z Harty k/ Dynowa. Młodzi ludzie grający w kapeli w znakomitym stylu zakończyli występy muzyczno-wokalne. Było też coś dla ciała, a o to zadbały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Milczy i Żarnowca z pełna dbałością o wystrój stoisk i regionalne stroje. Nie zabrakło rękodzielników i ludowych twórców, których w tym roku było niezbyt wielu. Może przestraszyli sie pogody, a może pojechali gdzie indziej, bo imprez co tydzień jest sporo w naszym regionie. Swoje prace prezentowali: Urszula Marchewka z Łęk Dukielskich ? rzeźba, batik, tkanina artystyczna, Stanisław Śliwa ze Strzyżowa - malarstwo, wycinanki i rzeźby, Józef Łoś z Bałucianki - rzeźbiarstwo i snycerstwo, Dorota Zając z Posady Górnej - koronkarstwo i haft, Maria Przybylska z Milczy - koronkarstwo, bibułkarstwo, kuchnia galicyjskia, Władysława Stapińska z Milczy - koronkarstwo, bibułkarstwo, szydełkowanie.

  Wśród rękodzielniczych stoisk znalazło się także stoisko z książką regionalną, przygotowane przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Warto było także odwiedzić muzeum wsi, które z roku na rok rozrasta sie powiększając swoje zbiory. Spotkania zakończyły się zabawa taneczną przy muzyce zespołu Duet.

  Organizatorzy pragną podziękować wszystkim sponsorom. Oprócz Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego były to: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie /statuetki/, Ośrodek Kultury w Dukli /nagłośnienie/, Materiały budowlane Marian Niekowal - skład w Kobylanach, Firma BIUROSERWIS w Krośnie przy ul. Składowej 1, Hurtownia ZOSTAŃ w Krośnie przy ul. Podkarpackiej 2, Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska SOPEX w Krośnie przy ul Składowej 2, p. Łukasz Delimata ? właściciel firmy DELI z Rymanowa, Krośnieńskie Huty Szkła w Krośnie, pp. Gabriela i Leszek Jastrzębscy.

  Henryk Kyc, kbr

  2011-07-27

  "Wakacje z MOSiR" - ZMIANA TERMINÓW NA SIERPIEŃ

  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w turniejach wakacyjnych , które będą organizowane na obiektach MOSiR. Dodatkowe informacje dotyczące terminu organizowania, zgłoszeń oraz regulaminu poszczególnych zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mosir.dukla.pl. Serdecznie wszystkich zapraszamy do licznego udziału.

  Ze sportowym pozdrowieniem

  Michał Szopa

  Dyrektor MOSiR

  SIERPIEŃ :
  • 03.08.2011 - Piłka siatkowa - dziewczyny open.
  • 10.08.2011 - Piłka nożna - szkoły średnie i starsi.
  • 17.08.2011 - Piłka nożna - gimnazjum.
  • 24.08.2011 - Piłka siatkowa - chłopcy open.
  2011-07-26

  Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt open

  MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W DUKLI

  ZAPRASZA NA

  Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt

  w Kategorii Open

  03.08.2011 (środa 10:00) - Boisko Tartanowe

  Zgłoszenia drużyn do 01.08.2011

  Pliki do pobrania:

  Regulamin

  Karta zgłoszeniowa

  2011-07-26

  Puchar Burmistrza pozostaje w Dukli  17 lipca br. w upalne, gorące popołudnie na stadionie MOSiR w Dukli odbył się Turniej o Puchar Burmistrza Gminy Dukla. Przedstawiciele wszystkich zgłoszonych klubów uczestniczyli w losowaniu i ustaleniu zasad rozgrywek. Dziewięć drużyn zostało podzielone na 3 grupy:

  grupa I: Beskid Równe, Przełęcz II Dukla, Twierdza Teodorówka

  grupa II: Przełęcz Dukla, Iwełka Iwla, Huragan Jasionka

  grupa III: Zorza Łęki Dukielskie, Husaria Dukla, Grodzisko Wietrzno

  Mecze rozgrywane były 2 x 15 min, a sędziowali: Wioletta Folcik, Bogusław Cysarz, Mariusz Folcik, Paweł Kuliga, Paweł Pitak, Mariusz Szczepanik.

  Najlepsze zespoły awansowały do fazy finałowej. Oto wyniki spotkań:

  Grupa I:
  Beskid- Twierdza 1-1
  Przełęcz II- Twierdza 4-0
  Beskid- Przełęcz II 1-4
  AWANS: Przełęcz II

  Grupa II:
  Przełęcz- Huragan 2-0
  Iwełka- Huragan 1-2
  Przełęcz- Iwełka 2-0
  AWANS: Przełęcz

  Grupa III:
  Zorza- Grodzisko 0-0
  Husaria- Grodzisko 0-1
  Zorza- Husaria 2-0
  AWANS: Zorza

  Wyniki meczów finałowych:
  Przełęcz II- Przełęcz 0-6
  Zorza- Przełęcz II 4-1
  Przełęcz- Zorza 3-0

  Zwycięzcą turnieju z kompletem zwycięstw została Przełęcz Dukla, która będzie reprezentować gminę w Turnieju o Puchar Starosty Krośnieńskiego (30/31 lipca). Drugie miejsce zdobyła Zorza Łęki Dukielskie, a trzecie Przełęcz II Dukla.

  Skład zwycięskiej drużyny: Mirosław Nowak, Damian Bogacz, Patryk Drobek, Marcin Ginalski, Franciszek Pietruszka, Łukasz Rędowicz, Grzegorz Stec, Grzegorz Mormol, Jozef Kozak, Paweł Mielech, Tomasz Mikosz, Dawid Zima, Artur Pernal, Kamil Kowalski, Krystian Frączek, Krystian Walczak. Drużynę do turnieju przygotował trener Bronisław Niżnik.

  Najlepszym strzelcem turnieju został Kamil Kowalski (Przełęcz), zdobywca 6 goli.

  Nagrody dla najlepszej trójki wręczył burmistrz gminy Dukla Marek Górak oraz dyrektor MOSiR Dukla Michał Szopa, który zafundował także karnety wejściowe na siłownię i saunę, która zostanie oddana do użytku już w sierpniu tego roku.

  Tekst &foto Jakub i Bogusław Szczurek

  2011-07-19

  Podziękowanie za beatyfikację  Doroczny odpust ku czci św. Jana z Dukli, patrona Dukli i Lwowa, patrona naszej Archidiecezji i Ojczyzny, przeżywany był w sanktuarium św. Jana z Dukli w dniach 9 i 10 lipca br.

  9 lipca br. na Pustelni św. Jana z Dukli w Trzcianie odprawiona została msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem Biskupa Stanisława Szyrokoradiuka z Kijowa. Po mszy św. odbyło sie nabożeństwo do św. Jana z Dukli, a następnie procesja z relikwiami Świętego do klasztoru. W niedzielę 10 lipca odbyła sie msza św. pontyfikalna pod przewodnictwem Arcybiskupa Józefa Michalika oraz Ojca Prowincjała Jarosława Kani. Msza św. niedzielna sprawowana była na placu przed klasztorem. Odprawiona msza św. była podziękowaniem za beatyfikację Jana Pawła II oraz w intencji wszystkich parafian i dobrodziejów, a także czcicieli św. Jana Duklana oraz przybywających pielgrzymów. W niedzielnym nabożeństwie uczestniczyli marszałek województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta, a także burmistrzowie i wójtowie ościennych gmin z burmistrzem gminy Dukla Markiem Górakiem na czele. Pielgrzymami byli także pracownicy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie pod przewodnictwem Pani prof. Elżbiety Starosławskiej dyrektora Centrum.

  kbr

  2011-07-15

  ROZSTAWIENIE DRUŻYN W GMINNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ

  ROZSTAWIENIE DRUŻYN W  GMINNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ KLUBÓW SPORTOWYCH I STOWARZYSZEŃ, O PUCHAR BURMISTRZA GMINY DUKLA 17 LIPCA 2011 r.

  Zobacz rozstawienie...

  2011-07-15

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie czerwca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcia Pani Marioli Szyszlak, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcia miesiąca czerwca 2011.

  Pani Marioli Szyszlak gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2011-07-15

  Oceń naszą pracę

  W związku z dążeniem Urzędu Gminy Dukla do doskonalenia świadczonych usług zapraszamy do anonimowego udzielenia informacji na temat stopnia zadowolenia Pani / Pana ze sposobu obsługi Klientów przez pracowników Urzędu.

  Przejdź do wypełnienia ankiety...

  Ankietę można wypełnić tylko raz. Po wypełnieniu wrócicie Państwo do strony głównej serwisu dukla.pl.

  2011-07-15

  Pielgrzymka na odpust ku czci św. Jana z Dukli do Lwowa  8 lipca br. 52 osobowa grupa pielgrzymów z Łęk Dukielskich i Dukli udała się w kolejną, czwartą już pielgrzymkę do Lwowa, na rozpoczęcie odpustu ku czci patrona Lwowa, św. Jana z Dukli. Z dukielskiego klasztoru duchową opiekę nad pielgrzymką sprawowali oo. Henryk i Tadeusz.

  Po przekroczeniu granicy w Krościenku udaliśmy się do Rudek, gdzie u stóp Matki Bożej Rudeckiej wysłuchaliśmy przejmującej historii tego miejsca z ust wyjątkowego człowieka, ks. Gerarda Liryka. Rudecka parafia, przez wieki prężna i bogata duchowo, przeżyła w czasach sowieckich swoją "drogę krzyżową", jak większość parafii i kościołów na tym terenie. Budynek kościoła był składem przeróżnych materiałów, a w końcu pozostawiony na pastwę losu; zamknięty, zawilgocony, zanieczyszczony. Po przemianach politycznych rozpoczęto mozolny trud podnoszenia kościoła i parafii z ruin. Dzisiaj w parafii pracuje ks. Gerard z wikariuszem, a należą do niego sąsiednie wioski - przede wszystkim Polacy. Trzeba również wspomnieć o znajdującym się tam w podziemiach kościoła grobie A. Fredry i jego rodziny, który również nawiedziliśmy.

  We Lwowie nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od cmentarza Łyczakowskiego, gdzie miał miejsce obrzęd poświęcenia odnowionego grobowca oo. Bernardynów, którzy tutaj zostali pochowani na przestrzeni blisko 150 lat od 1802 do 1945 roku. Inicjatorem odnowienia grobowca oo. Bernardynów na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie był o. Juniper Ostrowski z Leżajska. Najpierw modliliśmy się w intencji wszystkich oo. Bernardynów tutaj pochowanych i za zmarłych z tego cmentarza. Poświęcenia odnowionego grobowca dokonał ks. bp Stanisław Szyrokoradiuk z Kijowa, w obecności prowincjałów i braci zakonnych z Polski i Ukrainy.

  Z cmentarza udaliśmy się do świątyni św. Andrzeja, w której posługiwał św. Jan z Dukli, a która w 1999 została przekazana wspólnocie grekokatolickiej oo. Bazylianów. Wcześniej jednak, bo już w 1998 r. odbyła się tu uroczysta Msza św. gdy był wyświęcany na biskupa ks. Leon Maksymilian Dubrawski 28 czerwca 1998 roku. Na tej Mszy św. był o. Martynian Darzycki, legendarny kapłan, bernardyn. W łagrach Kołymy spędził 10 lat. Po ich opuszczeniu przyjechał na Podole, gdzie pracował w różnych parafiach. W samej Miastkówce posługiwał ponad 50 lat. Dzięki niemu odrodził się na Ukrainie i trwał w podziemiu Zakon Braci Mniejszych, który dziś tworzy samodzielną prowincję na Ukrainie.

  Te uroczystości ku czci św. Jana z Dukli łączą w przedziwny sposób dwie prowincje: Św. Michała Archanioła na Ukrainie i Krakowską prowincję, która niejako wychowała tych braci, bo tu ks. bp Stanisław Szyrokoradiuk jest jednym z pierwszych, który przyszedł do zakonu jeszcze za czasów o. Martyniana Darzyckiego, który do końca swoich dni podkreślał, że jest Polakiem i upominał się o prawo obecności języka polskiego w duszpasterstwie Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Podejmował w tej sprawie interwencję u Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas spotkania z nim w bernardyńskim klasztorze w Dukli, podczas jego pielgrzymki w Polsce, wręczył mu specjalnie przygotowany memoriał.

  Trzeba tutaj wspomnieć nieco historii związanej ze świętowaniem odpustu ku czci św. Jana z Dukli w tym miejscu. Bo gdy odrodził się Kościół na Ukrainie, powrócił też do historycznej racji tego święta patrona Lwowa, św. Jana z Dukli. I dzisiaj wszystkie parafie rzymskokatolickie we Lwowie przeżywają w tym dniu święto św. Jana z Dukli, a cała archidiecezja wspomnienie obowiązkowe. Natomiast cała Ukraina ma w tym dniu wspomnienie dowolne św. Jana z Dukli.

  Mszę św. odpustową koncelebrowali m.in. prowincjałowie Dobrosław Kopesteryński - Przełożony Zakonów i Zgromadzeń Męskich na Ukrainie i Natanael Zając z Żytomierza, prowincjał Jarosław Kania z Krakowa, o. Henryk, o. Tadeusz z Dukli, o. Krystian Olszewski z Koła /były gwardian i kustosz z Dukli/, o. Jan Kapistran z Rawy Ruskiej, o. Berard Zadojko - gwardian ze Zbaraża, o. Marcelin - gwardian z Przeworska. Był z nami także organizator uroczystości ks. Jan Nikiel z Lwowskiej parafii katedralnej. Przyjechała także pielgrzymka z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

  Homilię poświęcił ks. biskup Stanisław roli i znaczeniu Świętych, szczególnie na przykładzie życia i postawy wiary św. Jana z Dukli. Powiedział: "Historia życia Kościoła jest przepełniona podobnymi postaciami. I całe bogactwo, całe skarby Kościoła to są właśnie święci, którzy ubogacili Kościół swoim życiem, swoją wiarą i swoją miłością. Wierzymy, że naśladować świętych to wierzyć, że współdziałając z łaską Bożą człowiek może czynić cuda na ziemi". Wspomniał również kaznodzieja o obecności na tej ziemi ponad 10 lat temu papieża Jana Pawła II, jako jeszcze jednym cudzie działania Boga i świętych w Kościele i na tej ziemi. Po Mszy św. odmówiliśmy litanię do św. Jana z Dukli, nastąpiło ucałowanie relikwiarza, a po końcowym błogosławieństwie księża biskupi znaleźli czas na serdeczne rozmowy z pielgrzymami i wiernymi z Ukrainy.

  Całość Eucharystii upiększał swoim śpiewem chór z Łęk Dukielskich oraz p. organista z katedry.

  Rozwijając wątek świętych ks. bp Stanisław powiedział w rozmowie: "Ja bym powiedział, że św. Jan z Dukli łączy nie tylko dwie prowincje bernardyńskie, ale także dwa narody, gdyż na Żytomierszczyźnie jest kościół pw. św. Jana z Dukli i tu we Lwowie i to jednoczy naród polski i ukraiński. Bo ten święty był za życia takim łącznikiem właśnie "abyśmy byli jedno". Wszystkie problematyczne pytania on to rozwiązywał bowiem w swoich kazaniach, z tą taką wielką miłością. I dzisiaj ten jego kult także jednoczy społeczność ukraińska i polską. To jest też dla nas taki znak. I co ciekawe: ten kult bardzo się rozszerza. Po niemal 500. latach ten kult nie zmniejsza się, ale zwiększa".

  Z kolei o. Krystian, były gwardian z Dukli powiedział, że będąc jedynie parę dni w Kole, do którego został skierowany na kolejną posługę, że spotkał się z ludźmi, którzy byli w Krośnie na kanonizacji św. Jana z Dukli. I już zwracają się do o. Krystiana, by kiedyś zrobić pielgrzymkę do Dukli, do św. Jana. A Koło jest pod Poznaniem. "Zbliża się 600. rocznica urodzin św. Jana z Dukli i myślę, że to będzie ambicją braci z Ukrainy, aby ta rocznica miała okazały charakter. W dekanacie dukielskim i wspólnocie zakonnej trzeba się będzie także skupić na przypadającej w przyszłym roku w czerwcu 15. rocznicy kanonizacji św. Jana z Dukli".

  Po uroczystościach odwiedziliśmy jeszcze kilka miejsc we Lwowie m.in. operę, pomnik Mickiewicza. W drodze powrotnej jechaliśmy przez Sambor, gdzie naszą uwagę zwrócił opuszczony kościół oo. Bernardynów - bez wieży i krzyża. A z pewnością wstępował do niego św. Jan z Dukli odbywając podróż do Lwowa, czy z powrotem. Dzisiaj kościół służy za salę organową i na imprezy kulturalne. Jednak przychylność władz Sambora dla Polaków sprawiła, że w ubiegłym roku Polonia w Samborze zorganizowała tam koncert polskich pieśni patriotycznych z udziałem zespołów dziecięcych i młodzieżowych z Ukrainy i Polski. Jaka byłaby radość św. Jana z Dukli i jego żyjących współbraci, gdyby w tym kościele - tak pięknym i typowo bernardyńskim - można było sprawować Najświętszą Ofiarę z okazji np. odpustu w drodze do Lwowa, 15 lecia beatyfikacji św. Jana, czy też przypadającej w 2014 roku 600. rocznicy jego urodzin.

  Znakiem szczególnym tej pielgrzymki była również potężna burza, którą pożegnała nas Ukraina na przejściu w Krościenku. A niespotykaną niezwykłością była nocna, podwójna tęcza nad niebem Lwowa i Sambora. O. Tadeusz tę niezwykłość określił wprost mianem starotestamentowego "Przymierza Boga z ludźmi".

  Pozostaje nam podziękować za zorganizowanie tej pielgrzymki, jako niezwykłej uczty duchowej i zaprosić za rok.  Tekst i foto: Henryk Kyc

  2011-07-12

  Dukla bawiła się w deszczu  Dni Dukli 2011 rozpoczęła uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dukli, poświęcona Jubileuszowi 20. lecia dukielskiego miesięcznika i promocji albumu fotograficznego "Dukla - gmina atrakcyjna turystycznie". Sesja odbyła się w dukielskim muzeum.

  Tradycją dni naszego miasta jest także deszcz, który zwykle jednego dnia próbuje przeszkodzić w zabawie. W tym roku nie padało lecz lało, można powiedzieć że były w ciągu tych dwóch dni chwile bez deszczu. Taka pogoda była w całej Polsce, padało, grzmiało, zalewało i na dodatek było zimno. Ale pogoda nie przeszkodziła zabawie.

  Po uroczystościach w muzeum rozegrany został na stadionie MOSiRu Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej oldbojów pomiędzy zawodnikami z zaprzyjaźnionego Opaly na Węgrzech, Bajut w Rumunii i dukielskimi oldbojami. Wygrała drużyna z Dukli. Ale cóż w sporcie jest tak, że wygrywa lepszy i gratulacje należą się w tym roku naszym piłkarzom, a szczególnie p. Zbyszkowi Szubrychtowi, który został najlepszym piłkarzem turnieju. Blok rozrywkowy dla dzieci zakończył sie wyborami Małej Miss i Małego Mistera Dni Dukli 2011. O ten zaszczytny tytuł ubiegały się trzy kandydatki: Sara Woźniak(6 lat) Julia Mazurek(7 lat) i Julia Durał(7 lat). Najwięcej głosów otrzymała Julia Mazurek i to ona została Małą Miss Dni Dukli 2011. O tytuł Mistera Dni Dukli 2011 ubiegał się tylko jeden chłopiec Kamil Durał (7 lat) i to on nim został. Piękny bukiet róż oraz jedną z wielu nagród ufundowała wierna i niezawodna sponsorka Dni Dukli p. Nina Szczurek " kwiaciarnia Dukla. Nagrody główne we wszystkich konkursach Dni Dukli ufundowali organizatorzy.

  Zespół "Szarotka" z Ośrodka Kultury w Dukli rozpoczął Dni Dukli nowym programem artystycznym. A burmistrz Marek Górak uroczyście otworzył dni miasta, przekazując symbolicznie władzę nad miastem organizatorom imprezy. Znakomicie grał folk tyrolski zespół Tyrolia Band. Szkoda, że nie było zbyt licznej publiczności, bo posłuchać było warto. Pojawienie sie gwiazdy Dni Dukli Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza spowodowało, że las parasoli wyrósł na widowni i wszyscy przez godzinę, bo tyle trwał koncert słuchali z zapartym tchem. Nie obyło się bez najważniejszego przeboju Alicji Majewskiej, dzięki któremu jak sama to potwierdziła została zauważona i zrobiła karierę. I kto mówi, że deszczowa pogoda nie pozwoliła się bawić? Absolutnie nie. W Dukli nawet deszcz nie jest wstanie przeszkodzić w zabawie. Koncert zespołu The Liverpool Beatles Live, który grał jak sama nazwa wskazuje muzykę najsłynniejszego zespołu XX wieku poprzedził wybory Miss Dni Dukli 2011. Kandydatek w tym roku było wiele : Aleksandra Chłap, Gabriela Matyka, Majka Pietrzak, Ilona Patlewicz, Anna Piróg, i Karolina Burczyk. Po wszystkich konkurencjach Miss Dni Dukli 2011 została Ilona Patlewicz, a Wicemiss Dni Dukli 2011 Karolina Burczyk. Nagrody dla Miss ufundowali: Przedstawiciele firmy BETTERWARE(Irena Zima, Jolanta Zygmunt, Mirosława Uliaszyk, Bożena Poliniewicz, Agata Łacheta), Salon Kosmetyczny "Uroda" p. Sabiny Okońskiej Majdosz, Diana Maj- Danuta Pernal - salon fryzjerski Dukla. Disco-Biesiada z DJ Marco zakończyła tanecznie pierwszy dzień zabawy.

  W niedzielny poranek przywitało nas słoneczko, niestety nie dane nam było na długo. Mimo, że padało Turniej Sołectw zgromadził cały plac publiczności. Ze względu na warunki atmosferyczne rozegrane zostały tylko dwie konkurencje turnieju, najbardziej widowiskowe, te które można było przeprowadzić na scenie. Rozegranie tylko dwóch konkurencji nie dawało obiektywnego wyniku na wybór zwycięskiego sołectwa. Decyzją burmistrza nagroda została podzielona równo na wszystkie sołectwa biorące udział turnieju: Barwinek, Iwlę Równe, Trzcianę i Zawadkę Rymanowską. Przy obu rozgrywanych konkurencjach publiczność znakomicie się bawiła, oklaskiwała artystów, którzy wiele pracy włożyli w przygotowanie występów.

  W tym roku po raz pierwszy swój dorobek prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich. Przygotowały jadło regionale: swojski chleb ze smalcem, kiszone ogórki, różne pierogi (ruskie, z kaszą gryczaną z ziemniakami i miętą, pieczone z kapustą) bandurzak, żurek, zupa cebulowa, różnego rodzaju ciasta (serniki, jabłeczniki, pierniki) nalewki i wiele, wiele innych pyszności. A to wszystko tak wspaniałe, że mimo deszczu chętnych do degustacji nie brakowało. Te wspaniałości przygotowały KGW z: Barwinka, Łęk Dukielskich, Iwli, Równego, Cergowej aż dwa, Wietrzna. Za to wszystko bardzo, bardzo serdecznie dziękują organizatorzy, ale także wszyscy którzy mieli szansę spróbować tych pyszności. Zespół grecki "Mythos" próbował rozruszać publiczność, ale nie było chętnych do nauki zorby. Zespół Masters gwiazda disco polo zgromadziła tyle publiczności, że zastanawiające jest to kto tej muzyki nie lubi. Bawiła się młodzież, studenci i ludzie w średnim wieku. Dni Dukli 2011 zakończył Roberto Zucaro włoskimi przebojami.

  Próbowaliśmy sprowadzić do Dukli słońce i muzykę z każdego zakątka Europy od Tyrolu, aż po Grecję i Italię. Szkoda, że nie wszyscy ze względu na pogodę mogli z tego skorzystać.

  Gorąco dziękujemy wiernej publiczności, która mimo tak trudnych warunków atmosferycznych nie zawiodła i przybyła na plac przypałacowy aby obejrzeć program Dni Dukli. To ukłon i szacunek w kierunku artystów i nas organizatorów. Nie było łatwo. Dziękujemy również sponsorom: Firmie "Janpol" z Dukli, Oddziałowi SKOK Chmielewskiego w Dukli, firmie Izar-Pol, panu Michałowi Tęcza, firmie Tupperware, p. Małgorzacie i Stanisławowi Braja sklep"As" Dukla. Całej imprezie w tym roku patronowało Polskie Radio Rzeszów.

  Zdjęcia z imprezy do obejrzenia w galerii wydarzeń...

  kbr

  2011-07-08

  20 lat z Czytelnikami  2 lipca br. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Dukli. W programie sesji był Jubileusz 20. lecia Dukli.pl/Dukielskiego Przeglądu Samorządowego i promocja albumu fotograficznego "Dukla - gmina atrakcyjna turystycznie". Sesję otworzył przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic.

  Prezentacje multimedialna pt. "20. lecie dukielskiego miesięcznika" zaprezentowała Krystyna Boczar-Różewicz redaktor naczelna gazety. Redaktor naczelna powiedziała: "Jubileusz 20. lecia dukielskiego miesięcznika to święto całej społeczności lokalnej gminy Dukla, to kronika gminy. To święto nie tylko tych , którzy przez dwadzieścia lat tworzą gazetę, ale przede wszystkim tych którzy ją czytają. Przez 20 lat ukazało się 240 numerów gazety i trzy numery specjalne: w kwietniu 1991roku nr "0", kolejny nr w czerwcu 1997 roku z okazji przyjazdu papieża Jana Pawła II i kanonizacji św. Jana z Dukli, i w kwietniu 1991 roku z okazji 10. lecia gazety..." Na temat dukielskiego miesięcznika została napisana praca magisterska przez duklankę Annę Radwańską pt."Dukielski Przegląd Samorządowy 1991- 2005 - próba monografii". Praca napisana została pod kierunkiem prof. dra hab. Romana Jaskuły na Wydziale Humanistycznym Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2006 roku. Przez te wszystkie lata pismo było urozmaicane różnymi rubrykami, ciekawostkami. Powstawały rubryki stałe, które kontynuowane są do dnia dzisiejszego. Obecnie jest 14 rubryk stałych, które ukazują sie co miesiąc lub rzadziej. Kilkakrotnie zmieniało się logo gazety, ale zawsze niezmiennym elementem był i jest herb Dukli. Zmieniała sie także cena gazety od 1000 - 5000 zł przed denominacją i od 0,80-2,80 zł po denominacji. Początkowo gazeta miała 8 stron, obecnie 28 lub 32. Od 1 stycznia 2009 roku gazeta zmieniła nazwę na Duklę.pl z podtytułem Dukielski Przegląd Samorządowy. Na łamach gazety ukazało się kilka tysięcy artykułów, informacji, reklam, ogłoszeń, wywiadów, drukowane jest także prawo lokalne - uchwały Rady Miejskiej w Dukli. Gazeta publikuje informacje bieżące, lokalne i z regionu. Podsumowując redaktor naczelna powiedziała: Przez 20 lat zapisano 4445 stron formatu A4, wydano 240 numerów gazety, pojawiło się 1146 reklam, wywiadów udzieliło 152 osoby, łącznie zapisano 27 536 775 cm kw. papieru.

  Po przedstawieniu historii miesięcznika redaktor naczelna gazety w imieniu Redakcji uhonorowała imiennymi grawertonami z podziękowaniem wydawców: Marka Góraka, Zygmunta Nowaka i Wiesława Jakimczuka oraz osoby współpracujące z gazetą: Jadwigę Morawską, o. Krystiana Olszewskiego, Waldemara Półchłopka, Józefa Janowskiego, Barbarę Żwirecką, Stanisława Kalitę, Bogdana Kaczora, Wacława Cyrana, Mirosława Matykę, Henrykę Leńczyk, Janusza Krowickiego, Daniela Białego, Sabinę Morawską, Janusza Kubita, Bogdana Szczurka, Edwarda Marszałka, Artura Paczkowskiego, Bartosza Szczepanika, Przemysława Ziółka, Sławomira Błażewicza, Jarosława Szubrychta, Bogdana Trybusa, Błażeja i Stanisława Szczurka i statuetkami: Stanisławę Zaniewicz, Marię Walczak, Halinę Cycak, Fryderyka Krówkę, Zbigniewa Ringera, Augustynę Nawracaj, Zenona Dudzika, Aleksandrę Żółkoś, Wiktora Szyndaka, Norberta Uliasza, Jana Grzywacza, Tadeusza Krotosa, Zenona Leńczyka, Witolda Puza, Barbarę Pudło, Małgorzatę Walaszczyk-Faryj i Henryka Kyca.

  Statuetkę od Redakcji redaktor naczelnej Krystynie Boczar-Różewicz wręczyła Halina Cycak. Burmistrz Marek Górak dziękował redaktor naczelnej za wieloletnią pracę w redagowaniu i tworzeniu gazety i w uznaniu zasług wręczył kwiaty i grawerton z podziękowaniem. Podsumowując dyskusję burmistrz Marek Górak podziękował wszystkim za pracę przy tworzeniu gazety, jej doskonaleniem i staraniami w utrzymaniu jej na rynku.

  W programie uroczystej sesji była również promocja albumu fotograficznego "Dukla - gmina atrakcyjna turystycznie". Krystyna Boczar-Różewicz - gł. specjalista ds. promocji, pod redakcją której powstał album zaprezentowała album, a także dziękowała wszystkim, których zdjęcia znalazły się w album i sponsorom za wsparcie finansowe: Podkarpackiemu Bankowi Spółdzielczemu Oddział w Dukli, Przedsiębiorstwu Produkcji Materiałów Drogowych w Rzeszowie, Przedsiębiorstwu Produkcji Kruszywa Żwir-Geo w Trzcianie, Stacji Narciarskiej Chyrowa - Ski, Spółce Metalnaft i Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Biuro Regionalne w Rzeszowie.

  Na małej wystawce zorganizowanej z okazji Jubileuszu 20. lecia można było zobaczyć wszystkie numery juz archiwalne dukielskiego miesięcznika, a także zakupić nowy, promowany album, prezentujący: architekturę, przyrodę, turystykę i imprezy stałe gminy Dukla. Uroczysta sesję uświetnił koncert muzyki klasycznej uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krośnie pod kierownictwem pani dyrektor Doroty Skibickiej.

  Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć gazecie kolejnych jubileuszy.

  Więcej zdjęć w galerii...

  kbr

  2011-07-05

  Program odpustu ku czci św. Jana z Dukli

  Sanktuarium św. Jana z Dukli

  7 lipca 2011
  • 6.30 - Godzinki o św. Janie z Dukli
  • 18.00 - Nieszpory o św. Janie z Dukli;
  • 18.30 - Msza święta z kazaniem;
  8 lipca 2011 - Uroczystość św. Jana z Dukli
  • 6.30 - Godzinki o św. Janie z Dukli;
  • 17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji Parafii i Archidiecezji Przemyskiej (spowiedź);
  • 18.00 - Nieszpory o św. Janie z Dukli;
  • 18.30 - Msza święta z kazaniem i nabożeństwo z ucałowaniem Relikwii;
  10 lipca(niedziela) 2011
  • 7.30 - Msza św. z kazaniem:
  • 9.00 - Msza św. z kazaniem pod przewodnictwem O. Jarosława Kani OFM PROWINCJAŁA
  • 11.00 - MSZA ŚWIĘTA PONTYFIKALNA POD PRZEWODNICTWEM JEGO EKSCELENCJI
   Ks. abpa Józefa Michalika
   METROPOLITY PRZEMYSKIEGO
   PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
  • 15.00 - Msza święta z kazaniem;
  • 18.30 - Msza święta z kazaniem;

  Na Puszczy św. Jana z Dukli

  9 lipca 2011
  • 9.00 - Msza święta pod przewodnictwem ks. Tadeusza Nowaka
   DZIEKANA DUKIELSKIEGO
   (po Mszy świętej nabożeństwo Drogi Krzyżowej)
  • 11.00 - MSZA ŚWIĘTA PONTYFIKALNA POD PRZEWODNICTWEM JEGO EKSCELENCJI
   Ks. bpa Stanisława Szyrokoradiuka OFM KIJÓW
   Po Mszy Świętej nabożeństwo do św. Jana z Dukli, a następnie procesja z relikwiami do klasztoru.

  W Klasztorze w Dukli:

  • 18.00 - Nieszpory
  • 18.30 - Msza Święta

  Przy Złotej Studzience

  17 lipca 2011
  • 15.00 - MSZA ŚWIĘTA PONTYFIKALNA POD PRZEWODNICTWEM JEGO EKSCELENCJI
   Ks. bpa Piotra Herkulana Malczuka OFM Odessa
   (po mszy świętej błogosławieństwo małych dzieci) Czcigodnych Kapłanów zapraszamy do koncelebry, a wiernych do udziału w powyższych Uroczystościach Odpustowych.
   Spowiedź mieszkańców Dukli i okolic w piątek, 8 lipca 2011 roku od godz. 15.00, natomiast spowiedź Pielgrzymów - pół godziny przed rozpoczęciem Eucharystii.

  Zapraszamy
  Ojcowie Bernardyni
  z Dukli

  2011-07-04

  Narodowy Spis Powszechny - Spis kontrolny

  Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2011, w dniach od 1 do 11 lipca 2011r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
  Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
  Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
  Osoby przekazujące dane w ramach spisu próbnego, spisu i spisu kontrolnego są obowiązane do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
  Spis kontrolny zostanie zrealizowany tylko i wyłącznie w drodze wywiadów telefonicznych.
  Osoby dzwoniące w podanym wyżej terminie do mieszkań respondentów i proszące o udzielanie odpowiedzi na pytania spisowe, są ankieterami spisowymi i wykonują prace na rzecz spisu kontrolnego. W przypadku wątpliwości, respondenci mają możliwość zweryfikowania tożsamości ankietera dzwoniąc na infolinię.
  Infolinia czynna:
  od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20
  oraz w weekendy od 8-18.
  800 800 800 - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
  22 44 44 777 - numer dla połączeń z telefonów komórkowych płatny zgodnie z cennikiem operatora.
  Jednocześnie uprzejmie informuje, iż rachmistrze spisowi zakończą swoje prace w dniu 30 czerwca br.

  Przygotował JK na podstawie danych z GUS

  2011-06-30

  UWAGA PRODUCENCI WARZYW !

  Do dnia 11 lipca 2011 r.
  (decyduje data wpływu wniosku do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego)

  Agencja Rynku Rolnego przyjmuje Wnioski o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC.
  O wsparcie mogą ubiegać się:

  1. producenci owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw,
  2. organizacje producentów owoców i warzyw uznane decyzją Marszałka Województwa.

  Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji(UE) nr 585/2011, wsparcie z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC obejmuje działania związane:

  • z wycofaniem z rynku produktów,
  • z niezbieraniem,
  • z zielonymi zbiorami.

  Mechanizm obejmuje produkty: ogórki, sałata, endywia o liściach karbowanych i szerokolistna, pomidory, słodka papryka, cukinia.
  Wsparcie dotyczy okresu 26.05 - 30.06.2011r.
  Wszystkie informacje i wnioski dotyczące mechanizmu znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl
  Szczegółowe informację można uzyskać w Oddziale Terenowym ARR w Rzeszowie ul. Piłsudskiego 32 pod nr tel. (017) 864-20-27.

  Damian Przedzieńkowski
  Agencja Rynku Rolnego
  Oddział Terenowy w Rzeszowie
  Sekcja Informacji i Promocji

  2011-06-30

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 2 lipca 2011r. (sobota) o godz.14.00 w sali konferencyjnej (parter) Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli X uroczystą sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Koncert muzyki klasycznej.
  3. Prezentacja multimedialna na temat 20.lecia dukielskiego miesięcznika.
  4. Promocja albumu "Dukla gmina atrakcyjna turystycznie".
  5. Wystąpienia uczestników sesji.
  6. Zamknięcie sesji.

  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Andrzej Dziedzic

  2011-06-29

  Promocja książki Aleksandry Żółkoś

  21 czerwca br. w Muzeum Historycznym -Pałac w Dukli odbyła się promocja książki autorstwa Aleksandry Żółkoś "Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli". Książka została wydana przez Gminę Dukla i Muzeum Historyczne -Pałac w Dukli jako VI tom Biblioteki Dukielskiej.

  Wypełniona po brzegi sala konferencyjna w muzeum świadczyła o dużym zainteresowaniu publikacją. Spotkanie prowadził pan Andrzej Szwast, a uczniowie dukielskiego liceum Klaudia Fornal i Dawid Khan prezentowali fragmenty książki i wiersze autorki. W programie promocji był koncert muzyki barokowej duetu wiolonczelowego Barbary Sierpińskiej i Wojciecha Jaworskiego z klasy Wojciecha Pelczara z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośnie. Utwory Benedetto Marcello i Antonio Vivaldiego wprowadziły przybyłych na promocję gości w nastrój baroku. Promocji towarzyszyło także otwarcie wystawy: "Ornaty z krasiczyńskiej pracowni Ludwiki z Mniszchów Potockiej", nawiązującej do tematu książki.
  Więcej zdjęć w galerii.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2011-06-29

  Projekcja filmu

  1 lipca br. o godz. 17.00 odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego
  o zamachu na komendanta policji SS w Dukli Diebala w TVP Rzeszów
  pt. " Zabić bestię".

  KBR

  2011-06-28

  Przekazanie majątku dla gminy Jaśliska  15 czerwca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Dukli podpisano porozumienie dotyczące przekazania składników mienia komunalnego należących do gminy Dukla na rzecz gminy Jaśliska.

  Przedmiotem przekazania były nieruchomości gruntowe, budowle, oraz rzeczy ruchome i inwestycje w toku. Porozumienie ma moc prawną, jednakże w odniesieniu do nieruchomości gruntowych wymagane jest zawarcie aktu notarialnego potwierdzającego przeniesienie praw własności nieruchomości. W imieniu gminy Dukla porozumienie podpisał Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, a gminy Jaśliska Wójt Gminy Jaśliska Ignacy Lorenc w obecności przedstawicieli Rady Gminy Jaśliska i merytorycznych pracowników z Urzędu Gminy Dukla.

  kbr  2011-06-16

  PGNiG rozpoczyna najgłębszy odwiert w Polsce  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło w okolicach Dukli na Podkarpaciu wiercenie najgłębszego otworu poszukiwawczego w Polsce. Planowana głębokość odwiertu o nazwie "Dukla-1" wyniesie 5,5 km. Koszt tej inwestycji to około 70 mln zł.

  Jak wynika z komunikatu PGNiG, celem prac jest odkrycie ropy naftowej i gazu ziemnego zalegających na znacznych głębokościach.

  "Według obecnych prognoz zasoby geologiczne mogą osiągnąć (na tym terenie - PAP) ok. 700 mln m sześc. gazu ziemnego i ok. 2,5 mln ton ropy. Szacowane zasoby wydobywalne określono na ok. 500 mln m sześc. gazu ziemnego i ok. 500 tysięcy ton ropy naftowej" - czytamy w komunikacie.

  Planowany koszt wszystkich prac wyniesie ok. 70 mln zł, a czas realizacji inwestycji ok. 11 miesięcy. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników geologiczno-złożowych firma przewiduje kolejny odwiert. Wykonawcą odwiertu jest zakład Poszukiwań Nafty i Gazu Jasło z Podkarpacia.

  "Dukla-1" to kolejny głęboki otwór wykonywany przez PGNiG w tym regionie. W 2010 r. firm rozpoczęła wiercenie otworu "Niebieszczany-1" koło Sanoka (Podkarpackie). Planowana głębokość tego otworu to 4,8 km. Obecnie osiągnięto głębokość 3,9 km.

  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zajmuje się poszukiwaniem i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importem, magazynowaniem, obrotem i dystrybucją paliw gazowych i płynnych. W skład grupy kapitałowej PGNiG wchodzą 34 spółki.

  źródło: wiadomosci24.pl

  2011-06-14

  Koncertowali dla błogosławionego Jana Pawła II  12 czerwca br. w kościele Ojców Bernardynów w Dukli na dwunastym już Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Kościelnych i Cerkiewnych zgromadzili się przedstawiciele Gminy Dukla, Starostwa Powiatowego w Krośnie, radni, burmistrzowie, wójtowie, mieszkańcy gminy i powiatu. Wystąpiło sześć chórów z powiatu krośnieńskiego, Słowacji i Węgier w hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Koncert to wyraz podziękowania za wyniesienie na ołtarze naszego największego z Wielkich Polaków.

  Motywem przewodnim tej uroczystości dziękczynnej była prezentacja multimedialna poświęcona życiu Jana Pawła II. Występy chórów przeplatane były zdjęciami z życia Ojca Świętego, dzięki którym uczestnicy przeglądu mogli przeżywać po raz kolejny najważniejsze wydarzenia z Jego życia, dzieciństwo, studia, kapłaństwo, inauguracje pontyfikatu, podróże apostolskie, śmierć i beatyfikację.

  Pierwszy zaprezentował się Chór "Źródło" z Rymanowa Zdroju, pod dyrygencją Zbigniewa Malinowskiego. Następnie wystąpił Chór "Karmel" ze Stropkova. Chór ma w swoim repertuarze blisko 100 utworów. Śpiewa głównie pieśni kościelne, a także narodowe i ludowe. Dyrygentem jest Andrej Nabożny. Chór "Cantate" z Iwonicza, który od początku bierze udział w przeglądzie zaprezentował swoje najpiękniejsze pieśni. Jego kierownikiem jest Stanisław Kenar, pomysłodawca przeglądu, a dyrygentem i kierownikiem artystycznym ks. dziekan Kazimierz Piotrowski. Po raz kolejny dukielska publiczność miała okazję wysłuchać pieśni w wykonaniu chórzystów z Budapesztu, tym razem wystąpił Chór Franciszka Lista. Wystąpił także z repertuarem Chór Greko-Katolicki Św. Cyryla i Metodego ze Stropkova. Dyrygentką jest Ludmiła Jakubcova. Jako ostatni wystąpił Chór "Chorus" z Korczyny. W przeglądzie bierze udział od początku. Dyrygentem jest Stanisław Szostak, a kierownikiem Stanisław Roman.

  Gospodarze spotkania burmistrz gminy Dukla i starosta krośnieński Jan Juszczak podziękowali wszystkim uczestnikom przeglądu składając na ręce dyrygentów pamiątkowe statuetki i kwiaty. Całą uroczystość prowadziła pani Grażyna Ostrowska ze starostwa powiatowego. W trakcie uroczystości wystąpili laureaci Powiatowego Konkursu "Śpiewajmy Świętym", Katarzyna Chorzępa z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Miejsca Piastowego i Bartłomiej Piwowara ze Szkoły Podstawowej w Krasnej.

  Tradycyjnie na zakończenie wszystkie chóry wraz z publicznością zaśpiewały "Barkę", ulubioną pieśń Ojca Świętego bł. Jana Pawła II.

  kbr

  2011-06-14

  Najlepsi w powiecie

  7 czerwca 2011. r. w Zespole Szkół w Korczynie odbył się finał Powiatowej Gimnazjady w piłce nożnej. Zawody te organizowane były w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Podkarpackiego Szkolnego Związku Sportowego. Reprezentacja Gimnazjum w Dukli zajęła 1. miejsce i tym samym została mistrzem naszego powiatu. W turnieju wzięło udział cztery najlepsze drużyny (mistrzowie swoich gmin) z terenu powiatu krośnieńskiego. Z naszymi gimnazjalistami rywalizowali jeszcze zawodnicy z gimnazjów w Przybówce i w Zręcinie oraz gospodarze z Korczyny. Bramki dla naszej drużyny strzelili: Krystian Walczak (4),Korzec Marcin (2), Karol Moszczyński (1) Gratulujemy młodym piłkarzom i życzymy dalszych sukcesów.

  Wyniki meczów:

  Dukla - Przybówka 2 : 2
  Dukla - Korczyna 2 : 1
  Dukla - Zręcin 3 : 1

  Klasyfikacja końcowa turnieju:

  1. miejsce - Gimnazjum W Dukli,

  2. - Gimnazjum w Zręcinie,

  3. - Gimnazjum w Korczynie,

  4. - Gimnazjum w Przybówce  Na zdjęciu stoją od lewej: A. Bożętka (kapitan) , P. Krakowiecki, M. Korzec, D. Szyszlak, B. Patlewicz, W. Dembiczak, K. Walczak, G. Kostycz, D. Kogut; w dolnym rzędzie od lewej: nauczyciel wychowania fizycznego K. Belczyk, A. Józefczyk, H. Piróg, P. Szajna, K. Moszczyński, K. Wiśniowski (bramkarz), P. Zima.

  Krzysztof Belczyk

  2011-06-14

  SKS Dukla zwycięzcą turnieju  21 maja 2011r. w jedlickiej hali widowiskowo - sportowej odbył się Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Zrzeszenia LZS. Turniej ten organizowany jest corocznie na zakończenie rozgrywek Krośnieńskiej i Brzozowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Do udziału w turnieju zostały zaproszone po dwie najlepsze drużyny z Ligi Krośnieńskiej i Ligi Brzozowskiej. Powiat krośnieński reprezentowały zespoły z Dukli i Chorkówki natomiast Powiat Brzozów - Izdebki i Humniska. Rozgrywki prowadzone były systemem "każdy z każdym", do dwóch wygranych setów.

  Zwyciężyła drużyna z Siatkarskiego Klubu Sportowego "Dukla" wygrywając wszystkie mecze. Drugie miejsce zajęli siatkarze z Humnisk, trzecie miejsce przypadło dla Volley Izdebki, a czwarte zajął Sokół Chorkówka.

  Drużyna SKS Dukla wystąpiła w następującym składzie:
  Maciej Chłap, Konrad Piróg, Dominik Piróg, Marcin Milan, Damian Wiernusz, Paweł Michalak, Artur Śliwiński, Robert Rąpała, Jerzy Górka.

  Przypomnę, iż siatkarze SKS "Dukla" w tym roku zdobyli:

  - wicemistrzostwo Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki,
  - wygrali eliminacje do Amatorskiej Plusligi,
  - zwyciężyli w podkarpackich rozgrywkach ligowych Amatorskiej PlusLigi, i reprezentować będą Województwo Podkarpackie w Półfinałach Amatorskiej PlusLigi, które odbędą się 18 czerwca w Warszawie.

  /ZeL/

  2011-06-14

  W podzięce Wielkiemu Polakowi  Rada Miejska w Dukli na 37 posiedzeniu 2 lipca 2005 r. uchwaliła: "W podzięce Wielkiemu Polakowi, Pierwszemu Honorowemu Obywatelowi Dukli, Słudze Bożemu Janowi Pawłowi II za Jego wspaniały pontyfikat dla świata, dla całej Polski i dla Dukli oraz dla upamiętnienia po wsze czasy Jego odwiedzin na naszej dukielskiej ziemi w dniu 9 czerwca 1997 roku i kanonizacji naszego rodaka, Jana z Dukli, uchwałą Rady Miejskiej w Dukli ustanowiony został dzień 9 czerwca jako Dukielski Dzień Jana Pawła II".

  9 czerwca 2011 roku zaszczyt organizowania w tym dniu obchodów przypadł w udziale Łękom Dukielskim. To nie przypadek, gdyż szkoła w Łękach Dukielskich już od 10 lat nosi imię tego Wielkiego Papieża Polaka.

  Uroczysta Msza św. dziękczynna o godz. 11.00 zgromadziła w parafialnej świątyni parafian, dzieci, młodzież i pracowników szkoły, delegacje szkół z terenu gminy ze swoimi dyrektorami i opiekunami, władze samorządowe, poczty sztandarowe.

  W koncelebrze uczestniczyli kapłani dekanatu dukielskiego z przewodniczącym Eucharystii, ks. dziekanem Tadeuszem Nowakiem.

  Ubogaceniem Eucharystii były - zamiast homilii - urywki z nauczania Jana Pawła II oparte na motywach 8 błogosławieństw, śpiewanych przez grupę młodzieży. W tym pełnym najgłębszych, duchowych treści momencie mogliśmy poczuć się jak podczas tych cudownych chwil, gdy papież był z nami, w Polsce. Kolejnym ubogaceniem Eucharystii był wystrój prezbiterium oraz papieski wizerunek u szczytu 8 błogosławieństw imitujących schody. Po cytatach z papieskiego nauczania poszczególne stopnie przyozdabiane były różą. Całości oprawy uroczystej liturgii dopełnił piękny śpiew chóru szkolnego oraz oprawa liturgiczna szkolnej młodzieży.

  Na zakończenie ks. prob. Alojzy Szwed serdecznie podziękował kapłanom, zaproszonym gościom, parafianom oraz wspólnocie szkolnej za dar wspólnej modlitwy. Wyraził również podziękowanie dla nauczycieli, pracowników szkoły oraz dzieci i młodzieży za trud przygotowania tej pięknej uroczystości. Podziękowania i podziw dla trudu i zaangażowania wspólnoty w zorganizowanie obchodów tego dnia w Łękach Dukielskich wyraził również ks. dziekan Tadeusz Nowak.

  Po mszy św. udaliśmy się do sali widowiskowej, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Pani dyrektor Krystyna Delimata powitała władze samorządowe gminy Dukla: burmistrza Marka Góraka, wiceburmistrza Andrzeja Bytnara, przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Dziedzica, radnych Rady Miejskiej, przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego Andrzeja Krężałka, księży dekanatu Dukielskiego na czele z ks. dziekanem Tadeuszem Nowakiem, proboszcza parafii Polskokatolickiej Księdza Romana Jagiełło, dyrektorów szkół naszej gminy, poczty sztandarowe Zespołów Szkół z Dukli, Głojsc, Równego i Łęk Dukielskich, przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół gminy Dukla, prezes Stowarzyszenia ,,Jedność " Krystynę Łajdanowicz, sołtysów Romana Kasprzyka z Myszkowskiego i Tomasza Węgrzyna Łęk Dukielskich, przedstawicieli prasy lokalnej, emerytów naszej szkoły, przedstawicieli rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły, a także uczniów.

  W okolicznościowym wystąpieniu pani dyrektor wyraziła radość z uczestnictwa wszystkich zebranych w tym "jakże ważnym dla nas wszystkich dniu", gdyż "wszystkich nas łączy autentyczna radość z beatyfikacji Jana Pawła II". Przypomniała, że "Pontyfikat Jana Pawła II zmienił bieg dziejów świata w każdym jego wymiarze" , gdyż "był człowiekiem pokoju i nadziei. Wskazywał całemu światu , każdej wspólnocie i każdemu człowiekowi, jak życie czynić bardziej ludzkim".

  W dalszej części wystąpienia pani dyrektor przypomniała o roli młodzieży w życiu i Pontyfikacie Jana Pawła II. Wszak to "Już na początku pontyfikatu Ojciec Święty mówiąc do młodzieży zgromadzonej na Placu św Piotra w Rzymie podkreślił ,,Jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją. Podczas spotkań papieża z młodzieżą często śpiewano mu słynna Barkę. Są w niej słowa ,, potrzebujesz mych dłoni, mojego serca młodego zapałem" I to się odnosi do Was młodzi przyjaciele - świat czeka na Wasze młode zapałem serca".

  W końcowym fragmencie przypomniała o podejmowanych przez wspólnotę szkolną konkretnych formach tych "zobowiązań i odpowiedzialności".

  "Szkoła nasza należy do Rodziny Szkól im. Jana Pawła II. Corocznie od 7 lat uczestniczymy w pielgrzymce rodziny szkół. Naszymi symbolami od chwili nadania imienia jest nasz sztandar i hymn szkolny. Założyliśmy także kącik Patrona i prowadzimy kronikę upamiętniającą wydarzenia związane z imieniem Patrona.

  Społeczność szkolna przygotowuje uroczystości środowiskowe poświęcone osobie i nauczaniu Jana Pawła II. Po śmierci Patrona przez 12 miesięcy organizowaliśmy w szkole modlitewne czuwania od godziny 21 do 21.37. W okresie poprzedzającym beatyfikację ponownie powróciliśmy do tradycji, tym razem, radosnego czuwania. Cieszymy się bardzo, że udało nam się zachęcić do współudziału w tych modlitwach mieszkańców naszej miejscowości.

  Dwa razy w roku przygotowujemy nabożeństwa Fatimskie - zawsze w czerwcu i październiku. W okresie bożonarodzeniowym nasi uczniowie wraz z Panią katechetką odwiedzają z opłatkiem i życzeniami osoby samotne, starsze. Co roku w niedzielę Palmową uczniowie uczestniczą w akcji charytatywnej "Pola Nadziei" - dochód ze zbiórki przeznaczony jest na krośnieńskie Hospicjum. Uczestniczymy również w akcji misyjnej ,,adopcja serca"

  Co roku przed świętami Bożego Narodzenia organizujemy szkolną wigilię z udziałem naszych emerytów, władz oświatowych. Dbamy o kultywowanie polskiej kultury i tradycji"

  To jest ten konkretny wymiar, wymiar miłości, wynikający z wielkiego przywileju, którym jest noszenie przez szkołę w Łękach Dukielskich imienia Jana Pawła II. Dlatego w pełni uprawnione wydały się na koniec słowa Pani Dyrektor, które niech będą zakończeniem opisu tego dnia w naszej miejscowości i gminie.

  "Ogłoszenie terminu beatyfikacji poruszyło nasze serca, w których zrodziła się myśl uczczenia tego wydarzenia. Dzięki otwartości proboszcza Ks. Alojzego Szweda, zaangażowaniu nauczycieli naszej szkoły i rodziców, mogliśmy w tym gronie, w kolejną rocznicę pobytu Papieża Polaka na naszej ziemi dziękować Bogu za dar beatyfikacji".

  W kolejnej części popis kunsztu muzycznego i recytatorskiego dała młodzież i dzieci naszej szkoły. Zarówno monologi, jak też przedstawienia i śpiew były na bardzo wysokim poziomie artystycznym, duchowym i organizacyjnym. Nie sposób wyrazić tego w słowach, ani wystawiać poszczególnych laurek, gdyż to trzeba było zobaczyć i przeżyć. Burza braw był co chwila nagrodą za wiele trudu i serca włożonego przez uczniów i nauczycieli, którym na zakończenie pani dyrektor złożyła serdeczne podziękowanie nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości: Urszuli Szpiech, Katarzynie Majchrzak, Danucie Witowskiej, Radosławowi Ziębie, Magdalenie i Andrzejowi Aszlarom.

  Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Burmistrz gminy p. Marek Górak, który podkreślił, że "Dukielski Dzień Jana Pawła II ma w tym roku szczególny wymiar, gdyż jesteśmy już po beatyfikacji i obchodzimy go w takiej rzeczywistości po raz pierwszy". Kierując swoje słowa do społeczności szkolnej w Łękach Dukielskich stwierdził, że "jest zaszczytem i honorem być w rodzinie szkół im Jana Pawła II". Złożył wszystkim, którzy włożyli wiele pracy w organizację, wspaniałe przygotowanie i przyczynili się w tym dniu do uczczenia Jana Pawła II, gorące podziękowania.

  W swoim bardzo emocjonalnym wystąpieniu przewodniczący Rady Powiatu p. Andrzej Krężałek podkreślił, że "dla mojego pokolenia był Ojciec Święty znakiem i drogowskazem" i życzył tego młodzieży i dzieciom, którzy kultywują nauczanie i pamięć o Ojcu Świętym. Był pełen podziwu dla bardzo wysokiego poziomu części artystycznej w wykonaniu uczniów. Należy tutaj zaznaczyć, co przypomniała p. dyrektor, że p. Andrzej Krężałek był w czasie przygotowań do wizyty Ojca Świętego na Ziemi Dukielskiej przewodniczącym Rady Miejskiej w Dukli, był osobiście w Watykanie z zaproszeniem, a także witał Go na naszej ziemi.

  Zwieńczeniem uroczystości był wspólny obiad dla zaproszonych gości.

  Henryk Kyc

  2011-06-13

  Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków

  Od 29 czerwca do 2 lipca 2011 na trasie z Nowego Sącza do Łodzi organizowany będzie 22-szy Międzynarodowy Wyścig Kolarski"Solidarności" i Olimpijczyków.

  29 czerwca br. rozegrany będzie pierwszy etap z Nowego Sącza do Krosna. Trasa tego odcinka będzie przebiegała przez Gminę Dukla (droga nr 1956 R powiatowa Zręcin-Wietrzno-Zboiska, na skrzyżowaniu przy drodze do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego skręt w lewo do drogi krajowej nr 9)

  Informujemy mieszkańców o utrudnieniach w ruchu drogowym na powyższym odcinku i apelujemy o usuniecie zagrożeń, jakie mogą stwarzać np. pozostawione bez opieki zwierzęta.

  Szczegółowa trasa wyścigu i regulamin na www.wyścig.com.pl

  bp

  2011-06-13

  3530 km w hołdzie Janowi Pawłowi II  9 czerwca 2011 grupa biegaczy z gminy Dukla wystartowała z Ropianki do Stasiany w hołdzie Wielkiemu Polakowi bł. Janowi Pawłowi II. Był to jeden z odcinków Kwietnego Biegu, który rozpoczął się 26 maja br. w Lubaczowie. Decyzje o organizacji biegu organizator, jakim jest Stowarzyszenie 10 czerwca z Krakowa, podjął bardzo późno. Mimo to biegacze nie zawiedli. Sztafeta trwa i mamy nadzieję zakończy się pomyślnie jak w ubiegłych latach.

  O godz. 9.20 reprezentanci gminy Krempna przekazali symbolicznie sztafetę gminie Dukla, która kontynuowała bieg na odcinku 12 km do granicy z gminą Jaśliska. W biegu wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli na czele z p. Renatą Zimą i Zespołu Szkół Publicznych z Tylawy z nauczycielem wychowania fizycznego p. Robertem Magnuszwskim. Dystans 12 km pokonano w godzinę. Trud poniesiony na trasie, zmęczenie, ból i radość składamy w hołdzie Janowi Pawłowi II dla podkreślenia pamięci o spuściźnie, jaką nam pozostawił.

  Serdeczne podziękowania składamy dyrektorom szkół: Janowi Drajewiczowi z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli i Aleksandrowi Kosiorowi z ZSP w Tylawie za zorganizowanie grupy biegaczy, Andrzejowi Uklei - prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych za organizację zabezpieczenia trasy, strażakom z Tylawy, Mszany i Iwli za zaangażowanie i solidne wykonanie powierzonego zadania.

  bp

  2011-06-13

  Wybory ławników sądowych na lata 2012-2015  W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070, z późn. zm. ) Rada Miejska w Dukli  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2012? 2015.

  Rada Miejska w Dukli będzie wybierać:

  - 4 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie,
  - 2 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie - Wydział Pracy i ubezpieczeń Społecznych,
  - 2 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.

  Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej  prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca br.

  Ławnikiem może zostać wybrany ten kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru
  3. ukończył 30 lat
  4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą  lub mieszka  w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. nie przekroczył 70 lat
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

  Ławnikami nie mogą być:

  1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  6. duchowni,
  7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  8. funkcjonariusze Służby Więziennej.
  9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

  Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia.

  Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

  1) dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie  dowodu osobistego,
  2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  3) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżeniapublicznego lub przestępstwo skarbowe,
  4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię /imiona/, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

  Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

  W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatur z uwzględnieniem kryteriów wymienionych wyżej w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku do Urzędu Gminy Dukla pok. Nr 9 do godz.15-tej.

  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla

  2011-06-09

  Certyfikowane kwalifikacje nową szansą

  Zapraszamy mieszkańców gminy do wzięcia udziału w projekcie "Certyfikowane kwalifikacje nową szansą" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, w szczególności o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, m. Krosno, sanockim i leskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych, poza godzinami pracy.

  Zobacz pełna ofertę szkoleń...

  2011-06-09

  Ogłoszenie

  Od 16 maja do 31 sierpnia 2011 r. w dzwonnicy na parterze przy kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny będzie pełniony dyżur w godz. od 10.00 - 13.00. Osoba pełniąca dyżur umożliwi wejście odwiedzającym zabytkową świątynię.

  Ks. proboszcz
  parafii pw. św. Marii Magdaleny
  2011-06-07

  Modlili sie na Pustelni świętego Jana z Dukli

  4 czerwca odbyła się pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich do pustelni św. Jana z Dukli z rejonu przemyskiego. Modliły się wspólnoty franciszkańskiego zakonu świeckiego z następujących rejonów: przemyski, rzeszowski, zamojsko-lubaczowski, częściowo sandomierski i tarnowski. Eucharystii przewodniczył bp Jan Sobiło z Ukrainy, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej oraz 14 duchownych w tym księża asystenci zakonu tercjarzy z całego rejonu min. Cyryl Mozdyniewicz i Marian Godek.

  Celem pielgrzymki było dziękczynienie za beatyfikację Jana Pawła II i jego wizytę na ziemi podkarpackiej. Ksiądz biskup modlił się w intencji tercjarzy rejonu przemyskiego. Modlono się także o przyjazd papieża Benedykta XVI do Lwowa na Kongres Eucharystyczny w 2012 roku oraz o kanonizację Władysława z Gielniowa-patrona Warszawy i polskich Bernardynów. Na zakończenie serdeczne podziękowania wszystkim złożył przewodniczący tercjarzy rejonu przemyskiego Roman Serwiński. W pielgrzymce wzięło udział ok. 400 osób.

  S. Kalita

  2011-06-07

  Promowali Duklę i okolicę  Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Równem wraz z opiekunkami p. Beatą Bek i Anetą Cyran wzięli udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Warszawie.

  XIII edycja prezentacji Centrum Edukacji Obywatelskiej odbyła się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie 30 maja 2011. Jak co roku w prezentacji wzięli udział zaproszeni goście m.in. Irena Wójcicka reprezentująca prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego, Mirosław Sielecki ? podsekretarz w Ministerstwie Edukacji, Jagoda Pietryszyn ? Kierownik Działu Oświatowego Zamku Królewskiego.

  Podczas spotkania w Arkadach Kubickiego młodzież miała możliwość porozmawiać z ekspertami oraz podzielić się własnym doświadczeniem z rówieśnikami. Tegoroczna Prezentacja Projektów Młodzieżowych była wyjątkowa dzięki młodym ludziom pełnym energii, zainteresowań i pomysłów. W spotkaniu uczestniczyło około kilkaset uczniów z całej Polski, reprezentujących ponad 100 szkół. Udział w Ogólnopolskiej Prezentacji był ogromnym wyróżnieniem dla uczniów Gimnazjum w Równem, którzy zaprezentowali stoisko poświęcone postaci Czesława Miłosza. Przygotowane materiały, zdjęcia, gazetka, relacje z uroczystości oraz nagrany film - cieszyły się ogromną popularnością wśród uczestników targów oraz ekspertów, którzy chętnie rozmawiali z uczniami o pracach związanych z realizacją projektu "Miłosz odNowa". Naszym ekspertem był pan Marek Zagańczyk, redaktor "Zeszytów Literackich", na którym nasz projekt zrobił ogromne wrażenie. Na zakończenie spotkania młodzi znawcy twórczości Czesława Miłosza otrzymali z rąk prezesa Centrum Edukacji Obywatelskiej ? pana Jacka Strzemicznego pamiątkowe dyplomy. Udział uczniów z Równego w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych był nie tylko świetną okazją do zaprezentowania efektów naszej pracy, ale i promocją szkoły, gminy i powiatu. Honorowy patronat nad targami objęła Pani Anna Komorowska.

  Aneta Cyran
  nauczyciel języka polskiego
  ZSP w Równem

  2011-06-07

  Kto zwycięży w podkarpackim finale Turnieju o Puchar Tymbarku?

  Już wkrótce odbędzie się podkarpacki finał Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", czyli oficjalnych Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców w kategorii U-10. To prawdziwe święto dziecięcego futbolu odbędzie się już 13 czerwca w Stalowej Woli. Spośród ponad 5500 dzieci zgłoszonych z woj. podkarpackiego do tegorocznej edycji rozgrywek, do półfinałów największego Turnieju dla dzieci w Polsce awansuje tylko jedna najlepsza drużyna chłopców oraz jeden najlepszy zespół dziewcząt.

  Młodzi piłkarze i piłkarki z Podkarpacia, aby zdobyć Puchar Tymbarku, tytuł Mistrzów Polski oraz wyjechać na stadion sławnego klubu Ajax Amsterdam, muszą najpierw pokonać wszystkich swoich rywali z województwa i zdobyć przepustkę do kolejnego etapu Turnieju, jakim są półfinałowe, wakacyjne obozy szkoleniowe. Na pewno podczas finału w Zamościu nie zabraknie wielu popisowych akcji i wielkich emocji. Ale który zespół okaże się najlepszy? Warto się o tym przekonać na własne oczy, dlatego organizatorzy gorąco zapraszają kibiców do dopingowania młodych sportowców!

  Wyjątkowe emocje już 13 czerwca

  Turniejowe rozgrywki na poziomach gminnym i powiatowym w całej Polsce powoli dobiegają końca. Były one niezwykle zacięte i emocjonujące. A wszystko to za sprawą rekordowej frekwencji młodych piłkarek i piłkarzy w tegorocznej edycji Turnieju "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku". Tylko w woj. podkarpackim do Turnieju zgłosiło się ponad 5500 zawodników, a w całej Polsce było ich bez mała 85 000. Tak duża konkurencja pośród uczestników podniosła poziom rozgrywek jeszcze wyżej, dlatego najlepsze drużyny musiały wykazać się nie lada umiejętnościami, aby awansować do finału wojewódzkiego.

  Zespoły, którym się to udało, spotkają się podczas podkarpackiego finału, który zostanie rozegrany 13 czerwca na boiskach MOSiR w Stalowej Woli, (ul. Hutnicza 15). Jak co roku będzie to wspaniałe święto dziecięcej piłki nożnej. Tradycyjnie już nie zabraknie pięknej walki, gry fair play oraz ogromnej radości z każdego strzelonego gola.

  - Ilekroć mam przyjemność kibicować zawodnikom podczas różnych etapów rozgrywek Turnieju, czuję, jak z boisk, na których zmagają się drużyny, emanuje prawdziwa radość - powiedział Dariusz Czech, prezes sponsora tytularnego Turnieju, firmy Tymbark, która w tym roku obchodzi 75. urodziny. - Jest to wielka frajda dla zawodników, którzy oddają się swojej pasji, cieszą się z samej możliwości gry i rywalizacji. Doświadczenie to działa na mnie niezwykle energetyzująco, napełnia chęcią do działania i do realizacji swych własnych pasji. Uczy ono także czerpania radości z życia, z możliwości spędzania czasu z innymi.

  W drodze na szczyt

  - Każdy finał wojewódzki jest wyśmienitą okazją do wyłaniania największych piłkarskich talentów z danego regionu Polski - twierdzi Tomasz Zabielski, koordynator Turnieju ze strony PZPN. - Na jednym finale występują najlepsi zawodnicy z całego województwa, którzy świetnie się bawią podczas rozgrywek i spełniają swoje marzenia. Uważam, że warto obserwować młodych piłkarzy i piłkarki występujących w Turnieju o Puchar Tymbarku i mam nadzieję, że za kilka lat będziemy ich oklaskiwać podczas krajowych i międzynarodowych rozgrywek.

  Zwycięzcy finału woj. podkarpackiego wyjadą na kilkunastodniowy obóz szkoleniowy, podczas którego rozegrane zostaną mecze półfinałowe. Zajęcie pierwszych dwóch miejsc w rozgrywkach półfinałowych gwarantuje drużynom awans do Wielkiego Finału, który zostanie rozegrany na początku września.

  Podczas Wielkiego Finału piłkarze i piłkarki będą już tylko o krok od upragnionego Pucharu Tymbarku, tytułu Mistrzów Polski oraz wyjątkowego wyjazdu na stadion klubu Ajax Amsterdam. Triumfatorzy Wielkiego Finału, drużyna dziewcząt i chłopców, nie tylko zwiedzą obiekt wielokrotnego mistrza z Amsterdamu, ale także będą mieli niepowtarzalną okazję odbyć trening w jednej z najlepszych szkółek piłkarskich świata, jaką jest właśnie szkółka Ajaksu. Zawodnicy rozegrają także mecze ze swoimi holenderskimi rówieśnikami.

  Młodzi piłkarze i piłkarki z woj. podkarpackiego liczą na pomoc dodatkowego zawodnika w drużynie, którym zawsze jest publiczność, jednocześnie gorąco zapraszając do odwiedzenia zbliżającego się finału wojewódzkiego.

  Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym firma Tymbark.

  Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

  Patronat mediowy nad Turniejem objęli: Piłka Nożna, Piłka Nożna Plus, Piłka Nożna Junior, Bravo Sport, Polska Dziennik Bałtycki, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Kurier Lubelski, Echo Dnia, Głos Dziennik Pomorza, Głos Pomorza, Głos Szczeciński, Głos Koszaliński, Gazeta Pomorska, PORTAL INTERIA PL, PORTAL FUTBOLOWO.PL, Portal Interklasa.pl, www.pilkanozna.pl, www.wychowaniefizyczne.pl, www.u21.pl

  Partnerami Turnieju są firmy Tetra Pak i Reporter Young.

  Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach:

  www.zpodworkanastadion.pl oraz www.uks.info.pl

  Dodatkowych informacji udzielają:

  Maciej Papierski - osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN: adres e-mail: maciej.papierski@pzpn.pl, tel.: 22 551 22 41

  Przemysław Różowicz - osoba odpowiedzialna za Turniej z firmy Tymbark, adres e-mail: p.rozowicz@maspex.com, tel.: 33 870 84 55

  Kontakt z mediami:

  Agnieszka Olejkowska; agnieszka.olejkowska@pzpn.pl, tel. +48 516 663 204

  Marek Kuleta, MG Network: adres e-mail: marek.kuleta@mgnetwork.pl, tel.: 22 824 31 35

  Dorota Liszka, Tymbark: adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 870  82 04 <>

  2011-06-07

  Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych  12 czerwca 2011 roku (niedziela) o godz. 15.00 w kościele OO. Bernardynów w Dukli odbędzie się XII Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych. Organizatorami przeglądu są: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla, Ośrodek Kultury w Dukli, Zakon OO. Bernardynów w Dukli

  Uczestnicy przeglądu:

  Chór "Źródło z Rymanowa Zdroju,
  Chór "Kamel" ze Stropkowa (Słowacja),
  Chór "Cantate" z Iwonicza,
  Chór Franciszka Liszta z Budapesztu (Węgry),
  Chór greko-katolicki ze Stropkowa (Słowacja),
  Chór "Chorus" z Korczyny

  Zapraszają
  Organizatorzy

  2011-06-07

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 10 czerwca 2011r. (piątek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej (parter) Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli IX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
  7. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Dukla sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok.
  8. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2010 r. , sprawozdania finansowego Gminy Dukla za 2010 rok i informacji o stanie mienia komunalnego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dukla za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu (druk nr 47).
  10. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Dukla z wykonania budżetu gminy za 2010 r.
  11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Dukla absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dukla za 2010 rok.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Dukla za rok 2010 (druk nr 48).
  13. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nadole i Teodorówka (druk nr 49),
   • b) zmiany w uchwale własnej dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla(druk nr 50),
   • c) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 51).
   • d) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk nr 52),
   • e) ustalenia obwodu dla Gimnazjum w Głojscach (druk nr 53).
  14. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  15. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  16. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Andrzej Dziedzic

  wspólne posiedzenie Komisji w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli 10 czerwca 2011r. /piątek/ godz. 8.00

  2011-06-06

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcia Pana Wojciecha Szymańskiego i Pana Kamila Malczewskiego, które najbardziej przypadły do gustu redakcji galerii i zostały wyróżnione jako zdjęcia miesiąca maja 2011.  Panu Wojciechowi i Panu Kamilowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2011-06-06

  Marek Górak wśród Najpopularniejszych Samorządowców Społeczności Podkarpackiej

  W czasie tegorocznej edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej mieszkańcy Podkarpacia już po raz piaty wybierali Najpopularniejszego Samorządowca Społeczności Podkarpackiej. Wśród czterech najpopularniejszych znalazł sie burmistrz gminy Dukla Marek Górak, obok starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka, burmistrza Sanoka Wojciecha Blecharczyka i wójta Dębicy Stanisława Rokosza.  kbr

  2011-06-01

  Gimnazjaliści z Równego zwycięzcami konkursu filmowego

  30 maja w Sali kina "Promien" w Dukli o godz. 16.00 odbył sie pokaz filmów nadesłanych na I Konkurs Filmowy - Miniatura Filmowa organizowany przez Ośrodek Kultury w Dukli. Projekcja trwała ok. 2,5 godziny. Filmy zostały ocenione przez profesjonalne jury, w którym zasiedli: Rafał Rachfalski (absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), Bartosz Korkuć (student Filmoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz przewodnicząca komisji Krystyna Boczar - Różewicz (główny specjalista do spraw promocji gminy Dukla). Komisja po obejrzeniu czterech nadesłanych filmów przyznała następujące miejsca i nagrody:

  1. miejsce film pt. "Ignacy Łukasiewicz - życie i dzieło - opowieść o prawdziwym człowieku "autorzy: ZSP w Równem,

  2. miejsce film pt. "Moje transgraniczne spojrzenie " Ziemia Niczyja" autorzy: Krzysztof Gabło, Mikołaj Gocz, Sebastian Kosior

  Pozostałe filmy to:

  "Dukla oczami turysty" autorzy: Anna Trzebunia, Anna Jakimczuk, Marlena Lajdanowicz, Izabela Patla, Aleksandra Gaj, Eryk Szerląg, Bartosz Braja,

  "Historia mojej ojcowizny" autorzy: Krzysztof Gabło, Mikołaj Gocz, Sebastian Kosior.

  Zwycięzcom i uczestnikom konkursu gratulujemy.

  Norbert Uliasz
  2011-06-01

  Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie dla szkoły w Łękach Dukielskich  30 maja 2011 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 przy Zespole Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich "gościła" kuchnia mobilna: "Road Show Truck". Jej odwiedziny to nagroda za wyróżnienie otrzymane podczas pracy nad projektem w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Jedz smacznie i zdrowo" . Projekt realizowany był na przełomie 2010/2011 roku przez gimnazjalistów naszej szkoły pod kierunkiem pań: Beaty Węgrzyn oraz Zofii Leja ( opiekunów Klubu 4H). Organizatorami konkursu byli: Eskadra Publica Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, Federacja Polskich Banków Żywności oraz marka Winiary. Program został objęty patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych.

  Częścią akcji edukacyjnej był konkurs, którego celem było rozpowszechnianie wśród młodzieży gimnazjalnej dobrych nawyków związanych ze zdrowym odżywianiem.

  Zadaniem uczniów było stworzenie i przesłanie do Warszawy plakatów informacyjnych lub filmików propagujących zdrowe odżywianie.

  Program edukacyjny "Jedz smacznie i zdrowo" spotkał się z ogromnym zainteresowaniem gimnazjalistów z całej Polski. Łącznie wzięło w nim udział ponad 1000 gimnazjów, a na konkurs przesłano 668 plakatów i 116 filmów. W nagrodę w każdej kategorii do zdobycia było:10 tablic multimedialnych oraz 25 wyróżnień w postaci odwiedzin trucka z mobilną kuchnią.

  Szkołę w Łękach Dukielskich reprezentowały 3 plakaty przygotowane przez uczennice: Paulę Pice, Justynę Wierdak, Agatę Kamińską, Agnieszkę Szydło, Magdę Węgrzyn, Aleksandrę Frugę i Paulinę Pietruś.

  Praca uczennic: Magdy Węgrzyn, Aleksandry Frugi i Pauliny Pietruś otrzymała wyróżnienie w kategorii plakatu. W nagrodę do naszej szkoły przyjechał Road Show Truck z mobilną kuchnią, w której prowadzone były zajęcia oraz warsztaty dla zwycięskiej klasy III gimnazjum, do której uczęszczają dziewczęta.

  W czasie wizyty trucka uczniowie mogli w ciekawej formie nabyć przydatną wiedzę na temat zdrowego żywienia. Zajęcia dla zwycięskiej klasy trwały ponad 3 godziny lekcyjne i składały się z trzech części. Pierwsza część to wykład dietetyka połączony z pokazem kucharza. Na drugiej godzinie uczniowie mieli okazję wykorzystać tę wiedzę w praktyce poprzez samodzielne przygotowywanie sałatek pod kierunkiem specjalistów. Trzecia część lekcji była przeznaczona na zabawę - młodzież pod okiem dietetyka i kucharza mogła się zważyć i zmierzyć oraz pograć w gry komputerowe, oczywiście mające na celu propagowanie zdrowego odżywiania.

  Od 12.30 do 15.00 uczniowie z pozostałych klas pod opieką nauczycieli mogli skorzystać z atrakcji w trucku, a na pytania zainteresowanych rodziców odpowiadali kucharz i dietetyk.

  Serdecznie dziękujemy Organizatorom Konkursu "Jedz smacznie i zdrowo" za niezapomniane wrażenia z pobytu kuchni mobilnej w naszej szkole. Wiedza na temat zdrowego odżywiania, przekazana uczniom w tak atrakcyjny sposób, z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.

  Beata Węgrzyn, nauczyciel ZSP im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich i koordynator projektu

  Foto: H.Kyc
  2011-05-31

  Dukla gotowa na EURO 2012  Zakończono realizację projektu "Dukielskie Euroboisko - etap II wykonanie trybuny i zaplecza" z udziałem środków pozyskanych w ramach - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość projektu wyniosła 1 084 896 zł, wysokość dofinansowania 450 944,00 zł.

  Celem projektu było wybudowanie trybuny i budynku zaplecza przy boisku sportowym ze sztuczna nawierzchnią. Zadanie zostało wykonane zgodnie z założeniami i 21 kwietnia 2011r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie trybuny, natomiast 22 kwietnia 2011r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku zaplecza socjalnego - szatni. Wykonana trybuna pozwala na wygodne korzystanie z niej przez 300 osób. Do dyspozycji osób korzystających z boiska sportowego jest budynek szatni, w którym mieszczą się m.in. szatnie z natryskami dla zawodników, pomieszczenia dla sędziów, mała salka konferencyjna oraz pomieszczenia gospodarcze. Ponadto dla wszystkich widzów i kibiców korzystających z obiektu wybudowano sanitariaty z osobnym wejściem zewnętrznym. Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne ( szatnia oraz WC).

  Jeszcze w tym roku planowany jest do wykonania parking przy stadionie, który pozwoli na dogodne korzystanie z obiektu. Zachęcamy zatem wszystkich mieszkańców Gminy do udziału w licznych imprezach sportowych organizowanych przez Dukielski MOSIR na nowo-wybudowanych obiektach sportowych.

  Piotr Świder  2011-05-28

  Ogłoszenie!

  Spotkanie maturzystów rocznika 1976 klasy matematyczno-fizycznej odbędzie sie 11 czerwca 2011 roku w Lipowcu koło Jaślisk. Początek spotkania godz. 16.00

  Prosimy o wpłatę 100 zł na konto nr: 81 8642 1096 2010 9603 4088 0002 z dopiskiem: Matura 76 do 6 czerwca.

  Organizatorzy

  2011-05-27

  W hołdzie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II  18 maja 2011 był szczególnym dniem w Zespole Szkół Publicznych w Równem, ponieważ gościliśmy Ekscelencję Biskupa Przemyskiego Adama Szala. By podkreślić rangę tego wydarzenia wszyscy uczniowie byli odświętnie ubrani i starali się zachować spokój i powagę.

  Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Katarzyna Reczkowska - Buryła, powitała Szanownego Gościa, a następnie zaprezentowała naszą placówkę, organizację pracy, osiągnięcia dydaktyczne. Wszyscy zebrani obejrzeli część artystyczną poświęconą Błogosławionemu Janowi Pawłowi II przygotowaną przez p. Dorotę Szczurek oraz uczniów naszej szkoły. Uwagę zebranych przykuwało hasło "W najmniejszym pyłku polskiej ziemi zawsze bić będzie Jego Serce" oraz duży portret Jana Pawła II ozdobiony czerwoną różą. Uczniowie z przejęciem prezentowali strofy poświęcone Papieżowi, Jego zasługom w formie ciekawostek starali się przypomnieć Jego czyny i dokonania. Wszyscy uczestnicy złożyli hołd Papieżowi, wykonując w postawie stojącej "Hymn na cześć Jana Pawła II". Uroczystość uatrakcyjniały pieśni religijne wykonane przez uczennice: K. Wiśniewską i J. Zimę. Utwory, które przypominały wszystkim ostatnie tygodnie życia Ojca Świętego, Jego walkę z chorobą, na niejednej twarzy wywołały smutek. Akademię zakończyło podziękowanie Janowi Pawłowi II, połączone z przypomnieniem Jego zasług oraz słów "Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Biskup podziękował uczniom za wzruszające wiersze, podkreślił aktualność słów Jana Pawła II. Zwrócił uwagę, że młode pokolenie powinno dbać o pamięć o autorytetach, a takim niewątpliwie był Błogosławiony Jan Paweł II.

  W drugiej części spotkania z Radą Pedagogiczną ks. biskup podkreślił, jak ważną rolę w wychowaniu młodego pokolenia odkrywa spójność działania rodziny i szkoły, które ukształtują charaktery i postawy dzieci i młodzieży.

  Edyta Szczurek
  ZSP Równe
  2011-05-27

  Poświęcony Markowi Grechucie

  25 maja 2011r. w sali kina "Promień" można było posłuchać piosenek znanych i lubianych śpiewanych przez dzieci i młodzież z naszej gminy. W konkursie udział wzięło 30 wykonawców w 5 kategoriach wiekowych. Niestety zabrakło dzieci z Głojsc i Tylawy. Poziom konkursu był bardzo wysoki, czemu dowód dało jury, nagradzając dużą liczbę uczestników.

  W komisji artystycznej zasiadali: Krystyna Stankowska, Anna Masternak i Krzysztof Zajdel ? przewodniczący. Przed rozdaniem nagród wspólnie z przewodniczącym, na scenie dukielskiego kina, zaśpiewany został piękny utwór "Świat w obłokach". Tegoroczny konkurs poświecony był Markowi Grechucie w 5 rocznicę jego śmierci - w taki sposób chcieliśmy uhonorować jednego z najwybitniejszych polskich artystów. Po wręczeniu nagród Krzysztof Zajdel pedagog wydziału wokalnego szkoły w Krośnie przeprowadził z uczestnikami krótkie warsztaty wokalne.

  Nagrody Główne Przeglądu otrzymali:

  Kat I

  Milena Kogut i Daria Rajchel - Dukla

  >KAT II

  Weronika Wnęk i Emilia Zając - Równe

  KAT. III

  Karolina Borek ? Równe, Sylwia Kula i Barbara Głód ? Jasionka, Nina Kogut - Dukla

  KAT IV

  Adriana Stepek ? Dukla (bz), Monika Jastrzębska i Joanna Buryła ? Łęki Dukielskie, Natalia Zbiegień i Klaudia Wiśniewska - Równe, Klaudia Dereniowska i Gabriela Matyka ? Dukla, Wioletta Fydryk, Anna Kogut i Arleta Urbańska - Iwla

  KAT V

  Wioletta Madej i Natalia Fydryk ? Dukla, Zespół Wokalny OK (Gabriela i Aleksandra Matyka, Wioletta i Natalia Fydryk)

  GRAND PRIX PRZEGLĄDU

  Karolina Jastrząb ? Wietrzno

  Uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy.

  Norbert Uliasz

  2011-05-27

  Konkurs na dyrektorów rozstrzygnięty

  20 maja 2011 r. odbyły się konkursy w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół podstawowych w Głojscach, Iwli i Wietrznie. Na nową kadencję kandydatami na dyrektorów w poszczególnych szkołach zostali:

  Marta Szczurek w Szkole Podstawowej w Głojscach, Jerzy Gunia w Szkole Podstawowej w Iwli i Jolanta Leń w Szkole Podstawowej w Wietrznie.

  kbr

  2011-05-27

  Zasłużeni dla pożarnictwa

  Z okazji Dnia Strażaka Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał odznaczenia: dla komendanta gminnego Zarządu Oddziału Miejsko -Gminnego OSP RP w Dukli Wiktora Madeja - złoty krzyż zasługi i prezesa ZO M -G OSP RP w Dukli Andrzeja Uklei - srebrny krzyż zasługi. 15 maja br. na wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Kalwarii Zebrzydowskiej medale zasłużonym wręczał wiceminister Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  kbr

  2011-05-27

  Miłosz wiecznie żywy  11 maja 2011 r. w Zespole Szkół Publicznych w Równem uroczyście obchodzono podsumowanie projektu "Miłosz odNowa" realizowanego pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była pani Aneta Cyran, dzięki której zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mieli okazję przeżyć niesamowitą przygodę z poezją Czesława Miłosza. W realizacji projektu uczestniczyli uczniowie Gimnazjum w Równem, nauczyciele języka polskiego, plastyki, muzyki oraz wychowawcy klas gimnazjalnych. W ramach programu "Miłosz odNowa" zorganizowany został wieczór poetycko - muzyczny poświęcony pamięci Noblisty - zorganizowany pod opieką pań Beaty Bek i Anety Cyran. Ponadto uczniowie uczestniczyli w konkursie recytatorskim, konkursie wiedzy o Miłoszu, lekcjach języka polskiego, które przybliżyły im postać poety, tworzyli również prace plastyczne inspirowane jego twórczością.

  W realizację tych zadań zostało włożone wiele trudu i serca, zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli.

  Podsumowaniem naszych działań było Święto Miłosza, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV - VI SP oraz I - III Gimnazjum. Część artystyczna, zaprezentowana przez uczniów, którzy na co dzień nie przepadają za poezją wywołała zainteresowanie nawet wśród sportowców. Najpiękniejsze słowa poety, jego myśli z uwagą chłonęli zarówno uczniowie jak i nauczyciele.

  Druga część imprezy była ekscytująca i do końca trzymała w napięciu. Najpierw odbył się "Pojedynek gigantów w wiedzy o Czesławie Miłoszu". Zadania nie należały do najłatwiejszych, szczególnie te dotyczące biografii i twórczości Noblisty, nie zraziły jednak uczestników, a niezwykły doping widowni mobilizował ich do działania. Najwięcej emocji wzbudziła gra dydaktyczna o "Laur Miłosza". Kolorowe pola gry pokonywane przez uczestników wywoływały w nich i w widowni nie lada emocje, zwłaszcza, gdy z czarnego pola będąc w pobliżu mety należało wrócić na start i rozpocząć grę od nowa. Zabawne skojarzenie z tytułem projektu "Miłosz od Nowa" dla uczestników gry w tym dniu nie było takie śmieszne. Wszyscy uczestnicy imprezy do końca z zaangażowaniem śledzili przebieg gry, którą wygrała klasa II gimnazjum.

  Dzień ten pozostanie w pamięci uczniów, ponieważ mogli w lekki sposób chłonąć poezję Cz. Miłosza, która jest ambitna i nie należy do najłatwiejszych. W realizacji projektu uczestniczyli: p. Aneta Cyran, Beata Bek, Katarzyna Szuba, Edyta Szczurek, Dorota Dołęgowska, Marzena Rygiel. Wspólnie podejmowane działania skłoniły do wymiany poglądów i pomysłów, a owocowały działaniami uczniów. Trud włożony w realizację przedsięwzięcia został doceniony, ponieważ ZSP w Równem jako jedna z 2000 szkół biorących udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, a 160 szkół realizujących projekt "Miłosz odNowa" została wytypowana do prezentacji efektów swej pracy na Zamku Królewskim w Warszawie. Uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunkami p. Anetą Cyran i Beatą Bęk będą prezentowali program w stolicy 30 maja 2011 r..

  Trzymamy za nich mocno kciuki i życzymy powodzenia. Wyjazd dojdzie do skutku dzięki finansowemu wsparciu proboszcza ks. Mariana Szumigraja, sołtysa wsi Równe - pana Mariusza Folcika, prezesa Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku - pana Lesława Wojtasa. Burmistrz Gminy Dukla - pan Marek Górak zadbał natomiast o transport uczestników projektu do Warszawy. Wszystkim bardzo dziękujemy.

  Edyta Szczurek
  nauczyciel języka polskiego w Równem

  2011-05-26

  Cyklokarpaty w Dukli po raz pierwszy  Blisko 250 osób wzięło udział w kolejnym etapie maratonu rowerowego Cyklokarpaty. Trasa przebiegała przez Gminę Dukla, która w br. wraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Dukli była współorganizatorem rowerowego szaleństwa.

  Maratony Rowerowe Cyklokarpaty to ciąg imprez rowerowych, które odbywają się w ustalonych miejscowościach i terminach. 22 maja br. rozgrywany był maraton ze startem w Iwonicz