Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Informacja dla Mieszkańców Dukli

Wpłatę II raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego można dokonać w  siedzibie Zarządu Osiedla, tj. w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Trakt Węgierski 11 pokój nr. 008  (niski parter – wejście boczne)  w następujących terminach:

13 maj 2017 r.  (sobota)                         w godzinach od    800 do 1100 

15 maj 2017 r. (poniedziałek)               w godzinach od  1100 do  1600 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Dukla

                        Zenon Leńczyk

2017-05-10
Zenon Leńczyk

II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin „Przełęcz Cup” w Dukli

   29 kwietnia 2017 r. w hali MOSiR w Dukli odbył się II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży „Przełęcz Cup”. Organizatorem turnieju był Krośnieński KKK – dojo Dukla sensei Marek Sawczuk. Patronat nad turniejem objęli Podkarpacki Urząd Marszałkowski i TVP3 Rzeszów. Współorganizatorem turnieju byli Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dukli.

2017-05-10

Grali dla Angeliki

23 kwietnia 2017 roku w Sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli odbył się koncert charytatywny na rzecz Angeliki Dudzik. Koncert zorganizowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana w Dukli. Uroczystego rozpoczęcia koncertu dokonał Andrzej Bytnar – burmistrz Dukli, który przyjął honorowy patronat nad koncertem.

Więcej zdjęć w galerii...

2017-05-05

Informacja dla rolników

Informacja dla producentów rolnych dotycząca ewentualnego wystąpienia strat w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem przymrozków wiosennych.

Występujące  w ostatnich dniach  spadki temperatury poniżej zera przyczyniły się do powstania  strat w produkcji roślinnej, a zwłaszcza w sadownictwie.

W związku z powyższym, powstałe szkody  w uprawach rolnych zgłoszone przez producentów rolnych do Urzędu Miejskiego w Dukli  zostaną oszacowane przez Komisje Gminne.

W załączeniu pismo Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 24.04.2017 r.

2017-04-28

Likwidator Siatkarskiego Klubu Sportowego MOSiR „DUKLA”

                                  OGŁOSZENIE

           Likwidator Siatkarskiego Klubu Sportowego MOSiR „DUKLA”

z siedzibą w Dukli, przy ul. Armii Krajowej 1a, informuje, że

21 kwietnia 2017 roku

Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu Siatkarskiego Klubu Sportowego MOSiR „DUKLA”


Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora Zenona Leńczyka zamieszkałego   w Dukli ul. Jana Pawła II 42 lub w siedzibie SKS MOSiR „Dukla”
w terminie do 27 maja 2017 roku.         

               Zenon Leńczyk
likwidator

 Dukla, 24 kwietnia 2017

 

2017-04-27
Zenon Leńczyk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno - Zboiska”

Krosno,2017-04-27

 RIZ.7010.24.2017.JZ

wg  rozdzielnika

              W związku z prowadzoną inwestycją pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno - Zboiska”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż z uwagi na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa frontu robót oraz użytkowników drogi, w dniach od 4 maja 2017 r. do 3 czerwca 2017 r.  wyłączony z ruchu zostanie odcinek drogi powiatowej nr 1956R od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2003R Równe (Kopalnia)  do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1992R Kobylany – Wietrzno w m. Wietrzno.

Trasa objazdu dla ruchu tranzytowego  (jadąc od strony Zboisk) będzie przebiegała po DK 19 w kierunku Miejsca Piastowego przez Równe i Rogi, następnie po DK 28 w kierunku Krosna oraz po DP 1896R przez m. Świerzowa Polska do Zręcina.

W przeciwnym kierunku trasa będzie przebiegała analogicznie.

Ruch lokalny odbywał się będzie drogami powiatowymi: nr 2003R Równe (Kopalnia), następnie drogą krajową nr DK 19 do m. Zboiska lub drogami powiatowymi: nr 1896R Krosno – Kobylany – Toki, nr  1992R Kobylany – Wietrzno.

Miejsca prowadzonych robót zostaną odpowiednio oznakowane.

Przepraszamy  za  planowane  ograniczenia  w  ruchu.

2017-04-27

W 20. rocznicę pobytu i kanonizacji w Dukli

W 20. rocznicę pobytu i kanonizacji w Dukli

W tym roku przypada 20. Rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli, który przybył tu aby kanonizować naszego największego rodaka św. Jana z Dukli. Pobyt papieża w Dukli i kanonizacja św. Jana z Dukli to  niezaprzeczalnie największe wydarzenie w ponad jej 650 letniej historii. Święty Jan z Dukli długo czekał na kanonizację, natomiast św. Jan Paweł II jest jednym z najszybciej kanonizowanych świętych. Koncert fortepianowy w wykonaniu francuskiego pianisty Serge’a Paloyan’a rozpoczął uroczystości upamiętniające to doniosłe i ponadczasowe wydarzenie.

Więcej zdjęć w galerii...

2017-04-25
Krystyna Boczar-Różewicz

Dukla z budżetem obywatelskim!

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. To proces, dzięki któremu społeczeństwo może przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto realizując potrzeby lokalne.

Ze środków budżetu obywatelskiego będą mogły być finansowane zadania możliwe do realizacji w trakcie roku budżetowego 2018, wpisujące się w Strategię Rozwoju Gminy Dukla na lata 2015-2022 oraz posiadające charakter lokalny.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Dukli w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego miasta Dukla na rok 2018 z dnia 25 kwietnia  2017 r. celem konsultacji jest m.in. włączenie mieszkańców Dukli w proces zarządzania miastem, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także maksymalizacja efektywności i trafności podjętych decyzji.

Natalia Belcik

2017-04-25
Natalia Belcik

Podziękowanie, medal za zasługi dla Kościoła Przemyskiego

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję proboszczowi parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli Stanisławowi Siuzdakowi za złożenie wniosku do Kurii Metropolitalnej w Przemyślu o uznanie mojej 25 letniej pracy społecznej, w tym 20 lat przy pozyskiwaniu środków na prace konserwatorskie przy zabytkach sakralnych naszej gminy.

Dziękuję księdzu proboszczowi również za osobiste zajęcie się wydaniem i sfinansowaniem folderu o kościele parafialnym – Bóg zapłać.

2017-04-21
Krystyna Mastyka

Fundusz sołecki 2017

W budżecie Gminy Dukla wyodrębniono środki Funduszu Sołeckiego. O zadaniach przewidzianych do realizacji w 2017 roku, w poszczególnych miejscowościach zadecydowali mieszkańcy.

Lista zadań w poszczególnych sołectwach w załączeniu...

Jolanta Bik
Skarbnik Gminy Dukla

2017-04-21
Jolanta Bik

Wielkanocne życzenia

Z okazji Świat Wielkanocnych, Świąt  Odrodzenia życzymy

Mieszkańcom gminy Dukla

zdrowia, radości, pokoju, odpoczynku w gronie Rodziny i przyjaciół,

a także wiary w siebie i swoje możliwości
Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                             Burmistrz Dukli
Andrzej Dziedzic                                                                                                         Andrzej Bytnar
2017-04-13

Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza do uczestnictwa w warsztatach „Planowanie w procesie odnowy wsi” sołectwa z terenu Województwa Podkarpackiego. Udział w warsztatach jest obowiązkowy w związku z ubieganiem się o pomoc finansową w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Więcej informacji znajduję się pod podanym linkiem.

2017-04-12
Admin

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami /

z w o ł u j ę

na dzień 19 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.


2017-04-12
Admin

Nowe rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2017 r. poz. 722)

2017-04-07

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z projektem Zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska PLH180014 oraz składania wniosków i uwag do jego treści.

2017-04-06

Konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich – Dukla 12 kwietnia br.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Miejski w Dukli zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.

2017-04-04

Pięć medali Mistrzostw Podkarpacia zawodników UKS TKKF MOSiR Dukla

 26 marca 2017r. w Nowej Sarzynie zawodnicy UKS TKKF MOSiR Dukla w składzie: Maja Krukar , Szymon Maciejewski, Szymon Sporek i Michał Olbrycht walczyli o Mistrzostwo Podkarpacia  i awans do Mistrzostw Polski, które to odbędą się w maju w Krośnie. 

W grze pojedynczej chłopców  złoty medal  i Mistrzostwo Podkarpacia zdobył Michał Olbrycht  srebro trafiło do jego kolegi Szymona Sporka, siódme miejsce zajął Szymon Maciejewski. 

W grach podwójnych   Michał Olbrycht w parze z Szymonem  Sporkiem  zdobyli złoty medal i Mistrzostwo Podkarpacia.  Szymon Maciejewski w parze z Hubertem  Kośkiewiczem  zajęli drugie miejsce i  srebrny medal mistrzostw.

Maja Krukar w grze pojedynczej zajęła piąte miejsce premiowane awansem do Mistrzostw Polski . W grach podwójnych Maja Krukar w parze z Oliwią Wątor zdobyła brązowy medal Mistrzostw Podkarpacia.

 

 

 

2017-04-03
Bogdan Maciejewski

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty!!

Słowami tej piosenki rozpoczęło się przedstawienie - niespodzianka przygotowane z inicjatywy nauczycielek Przedszkola Gminnego w Dukli dla przedszkolaków z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Nauczycielki wcieliły się w rolę aktorów przedstawiając wiersz „Rzepka” Juliana Tuwima w wzbogaconej formie. Ciekawe stroje i bogate dekoracje skupiły uwagę dzieci, a poprzez wesołe piosenki przeplatane narracją Pani Wiosny dzieci bezpośrednio uczestniczyły w wesołej zabawie. Jak przystało na nauczycielki przedszkola nie zabrakło dużej dawki humoru, a cały spektakl spotkał się z bardzo pozytywną reakcją najmłodszej publiczności.

2017-04-03

Tadeusz Kościuszko w historii i tradycji polskiej

 Epizod dukielski w biografii Naczelnika Insurekcji

29 marca 2017 roku w Muzeum Historycznym -Pałac w Dukli w związku z 200. rocznicą śmierci Tadeusza Kościuszki,  odbył się wykład prof. dra hab. Mieczysława Rokosza  pt. Dziejowa rola Tadeusza Kościuszki. Otwarta została również wystawa poświęcona Tadeuszowi Kościuszce, generałowi dwóch armii, Najwyższemu Naczelnikowi Insurekcji 1794 roku i bohaterowi wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Jego postać można zobaczyć na obrazach Matejki, na banknotach, jego imię noszą wyższe uczelnie, a nawet góry na innych kontynentach. Rok 2017 obchodzony jest na całym świecie jako Rok Kościuszkowski. Celem wystawy jest podkreślenie roli, jaką w dziejach naszego narodu odegrał Naczelnik Insurekcji oraz pokazanie tradycji kościuszkowskiej w procesie kształtowania się naszej świadomości narodowej.

2017-03-31

Zaproszenie na wernisaż wystawy: Żydzi z Dukli i okolic

27,28,29 marzec 2017 r.

Wiosną w Dukli zobaczymy edukacyjną wystawę mobilną związaną z dziedzictwem kulturowym Żydów. Wydarzeniu temu będą towarzyszyć m.in. wystawa przygotowana przez Jacka Koszczana, warsztaty Anny Woźniak “Przez dziurkę od klucza”, spektakl Opowieści z Walizki i działania animacyjne. Wystawa ma na celu ukazanie wielowiekowego współistnienia społeczności polskiej i żydowskiej, a także przedstawienie i wyjaśnienie zagadnień związanych z kulturą, tradycjami oraz życiem codziennym Żydów na ziemiach polskich.

Wernisaż wystawy „Żydzi z Dukli i Okolic” odbędzie się 26 marca br. o godz. 17.00 w Transgranicznym Centrum Kultury w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38

2017-03-26
Admin

Obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawę produktów rolnych

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że od 3 października 2015 roku obowiązują przepisy  w zakresie obowiązku zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy. (Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2015 r. poz. 1419)

W przypadku gdy pierwszym nabywcą nie jest przetwórca, umowa między kolejnymi nabywcami jest również zawierana na piśmie.

Z tego obowiązku wyłącza się sprzedaż bezpośrednią przez producentów, grupy producentów, organizacje producentów albo zrzeszenia organizacji producentów.

Szczegółowe informacje są zawarte na stronie internetowej: www.arr.gov.pl

Oddział Terenowy

Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie

Rzeszów, 01.03.2017 r.

2017-03-21
Admin

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

  

      ZAWIADOMIENIE
 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami /

z w o ł u j ę
na dzień 24 marca 2017 r. (piątek) o godz. 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.   
2017-03-17
Admin

954,9 tys. zł na podniesienie jakości kształcenia w gminie Dukla

Baner

 

Baner

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w gminie Dukla

Wartość projektu: 954 901,27 zł, w tym wartość dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego wynosi 907 149,27 zł

Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 - 30.06.2018


Gmina Dukla otrzymała kolejne dofinansowanie w zakresie oświaty. Po przeprowadzonych negocjacjach wniosek o dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, został pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 954.901,27 zł. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 907.149,27 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została w okresie od 01.03.2017 do 30.06.2018 r.

2017-03-07
Admin

Ponad 800 tys. zł dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

Baner

 

Baner

Tytuł projektu: Nowa jakość kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 1 w Dukli

Wartość projektu: 868 039,43 zł, w tym wartość dofinansowania z RPO Województwa

Podkarpackiego wynosi 814 279,43 zł

Termin realizacji projektu: 1.03. 2017 - 30.06.2018


2017-03-07
Admin

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla

baner-fepr-podkarpackie-ue_efrr

Tytuł projektu: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla

Wartość projektu: 2 085 173,51 zł

Okres realizacji projektu:  08. 04.2016 - 30.11.2017

2017-03-06
Autor

VII edycja konkursu dziennikarskiego dla gimnazjalistów i licealistów

ARCHIWUM WSPOMNIEŃ JANA PAWŁA II

VII EDYCJA KONKURSU DZIENNIKARSKIEGO DLA GIMNAZJALISTóW I LICEALISTóW

Już tylko do 31 marca można zgłaszać się do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego Archiwum Wspomnień Jana Pawła II. Już po raz siódmy gimnazjaliści i licealiści z całej Polski nagrywają filmowe rozmowy z osobami, które spotkały się z Janem Pawłem II osobiście, bądź uczestniczyły w jego pielgrzymkach do Polski. Organizatorami konkursu są Fundacja Wspomagania Wsi oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.


2017-03-06
Admin

Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej - hali sportowej przy ZSP w Jasionce

Baner

Tytuł projektu: Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej - hali sportowej przy ZSP w Jasionce

Wartość projektu: 2 250 429,20 zł

Okres realizacji projektu: od 14. 10.2016 do 31.03.2018

"Budowa sportowej infrastruktury dydaktycznej - hali sportowej przy ZSP w Jasionce" - Umowa z Województwem Podkarpackim w ramach RPO WP 2014-2020 została zawarta 25.08.2016r. Wysokość dofinansowania wynosiła 44,43% (limit 1 mln zł) tj 999 669,29 zł. Pierwszy ogłoszony przetarg został nierozstrzygnięty z powodu błędów w ofertach, W wyniku powtórnie ogłoszonego przetargu wybrano ofertę firmy ZUPH HAŻ-BUD Sp. z o.o. z Gorlic z która 15.02 2017 została podpisana umowa na kwotę 1 986 973,12 zł. Termin realizacji zadania wynikający z umowy to 31.X.2016. Termin zakończenia i rozliczenia całego projektu to 31.03.2018r. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpiło 21 lutego br. Wykonawca przystąpił do wykonywania robót- ogrodził teren i rozpoczął prace przy fundamentach.

2017-03-06
Admin

Konkurs "Ja i Karpaty" - zmiana terminu składania prac

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska informuje,

że wydłużeniu ulega termin składania prac w związku z ogłoszonym KONKURSEM "Ja i Karpaty".

Prace należy nadsyłać do 21 kwietnia 2017.

2017-03-06
Admin

Wystawa edukacyjna

Wystawa edukacyjna "Muzeum na kółkach" w Dukli

27-29.03 2017 r., wstęp wolny

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Urzędem Miejskim w Dukli zaprasza do obejrzenia projektu „Muzeum na kółkach”. Nowoczesna ekspozycja połączona z bogatym programem edukacyjnym w telegraficznym skrócie przybliży historię tysiąca lat dziejów społeczności żydowskiej w Polsce. Projekt do końca kwietnia 2017 roku odwiedzi 71 miejscowości. W dniach 27-29.03 Muzeum będzie gościć w Dukli.

Pełna treść informacji w formacie PDF...

2017-03-03
Admin

Szanowni Państwo, mieszkańcy Gminy Dukla

Miło nam poinformować, że na terenach Gminy Dukla będzie realizowana inwestycja budowy nowoczesnej sieci szerokopasmowej w oparciu o technologie światłowodowe.

Inwestycja ta będzie realizowana przez generalnego wykonawcę tj. firmę STIMO Systemy Informatyczne, a inwestorem jest Spółka Enformatic Sp. z o.o. Projekt ten jest współfinansowany z funduszy UE w ramach programu POPC, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.


Z poważaniem,
Stimo Systemy Informatyczne

2017-03-03
Admin

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 6 marca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

 

2017-02-27
Admin

401 instalacji OZE

Baner

 

Znamy już liczbę gospodarstw domowych gminy Dukla, które złożyły deklaracje przystąpienia do projektu "Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców gminy Dukla", którego celem jest redukcja emisji CO2 oraz zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 15 lutego bieżącego roku została stworzona ostateczna lista uczestników projektu. Lista jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Dukli, w pokoju 204 w godzinach pracy urzędu.


 

2017-02-20
Admin

Kamil Pęcak najlepszym piłkarzem

W XVI Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera, Działacza 2016 roku

Czytelnicy Nowego Podkarpacia wysyłając kupony i SMS-y na nazwiska osób, które znalazły się na listach wytypowanych przez Kapitułę Plebiscytu, na której znalazły się nazwiska osób, które mają na swym koncie sportowe osiągnięcia, zadecydowali kto otrzyma zaszczytny tytuł Sportowca, Trenera i Działacza 2016 roku.

2017-02-20
Admin

Katarzyna Moroń świętowała swoje 108 urodziny.

12 lutego 2017 roku Katarzyna Moroń z domu Bąk obchodziła swoje 108 urodziny. Przeżyła dwie wojny światowe. Długowieczność zapisaną ma w genach , ponieważ z  czwórki rodzeństwa  jedna siostra zmarła w wieku dziecięcym, a pozostała trójka żyła 90  i więcej lat. Urodziła  córkę Janinę. Ma dwie wnuczki Renatę i Agatę i troje prawnucząt: Paulinę, Michała i Arkadiusza. Pani Katarzyna Moroń całe życie pracowała w gospodarstwie rolnym, które prowadziła z mężem. Kiedy owdowiała  w 1963 roku sama gospodarowała wraz z córką.

2017-02-16
Admin

Pierwszy mieszkaniec gminy Dukla w 2017 roku

Miłosz Belcik syn Łukasza i Justyny urodził się 2 stycznia jako pierwszy mieszkaniec gminy Dukla. Miłosz jest drugim synem państwa Belcików ze Zboisk.

2017-02-15
Admin

GPSZOK - zmiana terminów pracy!!!

GPSZOK w Dukli

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dukli w 2017 r. będzie otwarty dla mieszkańców Gminy Dukla w następujące dni:

Wtorek - 700-1500
Czwartek - 700-1500
Sobota - 700-1500


Do GPSZOK-u bez konieczności dodatkowych opłat, mieszkańcy Gminy Dukla mogą oddawać odpady segregowane i problemowe, które zalegają w gospodarstwach domowych. Jedynym warunkiem odbioru odpadów w GPSZOK-u jest potwierdzenie faktu zamieszkiwania na terenie Naszej Gminy.

 

2017-02-09

Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

          Zwycięzcy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Laskowska Kamila ze Szkoły Podstawowej w Głojscach, Marcel Bytnar z  Zespołu Szkół nr 2 w Dukli, Natalia Kafel z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli będą reprezentować gminę Dukla w eliminacjach na poziomie powiatowym, które w tym roku odbędą się w marcu w gminie Jaśliska.

2017-02-09
Admin

Kondolencje

Kondolencje

2 stycznia 2017 roku po ciężkiej chorobie odszedł Edward Nowak przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego, wieloletni dyrektor PKO S.A. Oddział w Krośnie.

Pogrzeb odbędzie się w Jaszczwi 4 stycznia o godz. 1300

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom składamy wyrazy współczucia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dukli
Andrzej Dziedzic
Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar
2017-01-04

Nowy Rok u stóp Góry Cergowej

Już od 20 lat spotykają się mieszkańcy i turyści u stóp góry Cergowej przy Złotej Studzience, aby przywitać Nowy Rok. To inicjatywa zapoczątkowana przez ks. Stanisława Siarę, po wizycie w Dukli Ojca Świętego Jana Pawła II. 31 grudnia 2016 roku o godz.23.15 odprawiona została msza święta pod przewodnictwem ks. Siary. Mszę św. koncelebrowali księża z parafii pw. św. Marii Magdaleny. Cudownie brzmiały kolędy, przy akompaniamencie akordeonu. Po mszy św. uczestnicy składali sobie życzenia noworoczne i częstowali się grochówką przygotowaną prze członków Stowarzyszenia "Złota Studzienka" z Jasionki. Wcześniej członkowie Stowarzyszenia przygotowali ogniska i odśnieżyli drogę z Jasionki aż do Złotej Studzienki. Uczestnicy spotkania dziękują serdecznie za te udogodnienia.

Więcej zdjęć w galerii...

Krystyna Boczar-Różewicz

2017-01-03

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wydała rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.

Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych nie obowiązuje 31 grudnia 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. Nie są nim objęci organizatorzy imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy posiadają odpowiednie zezwolenia. Zakaz nie dotyczy używania przez właściwe służby, jednostki ratownicze i osoby wzywające pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu.

Rozporządzenie ma na celu zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych nierozsądnym użyciem fajerwerków. Ma również pomóc w utrzymaniu porządku i spokoju w miejscach publicznych. Za złamanie zakazu grozi kara grzywny. Rozporządzenie z 22 grudnia br. obowiązuje do 10 stycznia 2017 r. (wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego).

Rozporządzenie Pporządkowe nr 10/16 Wojewody Ppodkarpackiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego
2016-12-27

Ogłoszenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli

OGŁOSZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO
ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW - GMINA DUKLA.

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24 ust.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz., 858 ze zm.) ogłasza zatwierdzone taryfy uchwałą Nr XXXI/190/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 listopada 2016 r. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowane przez GK i M w Dukli Sp. z o.o. na terenie Gminy Dukla.

Ceny uwzględniają dopłaty finansowane z budżetu Gminy Dukla zgodnie z uchwałą Nr XXXII/199/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do wybranych grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Taryfy obowiązują od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Pełna treść ogłoszenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w formacie PDF...

2016-12-23

Życzenia

Mieszkańcom Gminy Dukla
Radosnych, rodzinnych,
pełnych szczęścia, nadziei i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia.
Realizacji wszystkich zamierzeń i planów
w Nowym 2017 Roku
życzą

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dukli
Andrzej Dziedzic
Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar
2016-12-22

Przedszkolacy złożyli świąteczne życzenia

Przedszkolacy z Gminnego Przedszkola w Dukli odwiedzili wraz z wychowawczyniami Urząd Miejski 19 grudnia, trwała sesja Rady Miejskiej. Zaśpiewali kolędy i złożyli życzenia uczestnikom sesji Rady Miejskiej w Dukli.

kbr

2016-12-22

Nowa ekspozycja w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli zakończył w listopadzie br. realizację projektu pn. "Utworzenie ekspozycji edukacyjno-przyrodniczej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych". Projekt był finansowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z osi IV dotyczącej ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Całkowita wartość projektu to: 220,86 tys. zł, wartość dofinansowania wyniosła 187,00 tys. zł

W ramach realizacji projektu została wykonane 3 dioramy:

Sala-Fauna i flora karpackich parków krajobrazowych, różnorodność biologiczna - z prezentacją wybranych gatunków zwierząt i roślin na przykładzie buczyny karpackiej.

Sala - Kultura - zamknięta, prezentująca eksponaty umieszczone przestrzennie, zamknięte ścianką imitującą elewację drewnianego domu.

Sala - Geologia - poświęcona tematyce geologicznej.

Efektem projektu jest rozbudowa oferty edukacyjnej Zespołu, promowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego obszaru karpackich parków, a także kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców. Są plany uzupełniania i poszerzania wystawy. Wystawa jest już udostępniona do zwiedzania.

Więcej zdjęć w galerii ...

Krystyna Boczar-Różewicz

2016-12-22

Odnawialne źródła energii - informacja dla mieszkańców Gminy Dukla

Baner

Informacja w sprawie przystąpienia Gminy Dukla do udziału w projekcie parasolowym

Projekt parasolowy to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w którym Beneficjent czyli Gmina Dukla w imieniu swoich mieszkańców wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania na montaż Odnawialnych Ĺšródeł Energii: kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła służących do c.w.u. oraz kotłów na pellet dla gospodarstw indywidualnych z terenu gminy.

Poziom dofinansowania wynosi 70%, a wkład własny 30%.

W związku z przystąpieniem Gminy Dukla do udziału w projekcie parasolowym konieczne będzie wypełnienie ankiety przez zainteresowane gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie gminy w celu przygotowania Raportu dot. zainteresowania mieszkańców udziałem w projekcie.

Ankieta będzie dostępna na stronie internetowej gminy oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Dukli. Wypełnione ankiety należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Dukli , pok. nr 111 w nieprzekraczalnym terminie do 05.01.2017 r.

Ponadto na terenie gminy odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami gminy w dniach:

20.12.2016 r. (tj. wtorek) w Tylawie (szkoła) godz. 16:30 i w Dukli (sala widowiskowo-teatralna Ośrodka Kultury w Dukli) godz. 18:30

21.12.2016 r. (tj. środa) w Łękach Dukielskich (szkoła) godz. 16:30 i w Dukli (sala widowiskowo-teatralna Ośrodka Kultury w Dukli) godz. 18:30

Za udział w ankiecie bardzo Państwu dziękujemy!


Przyjdź na spotkania informacyjne i dowiedź się jak możesz zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w Twoim gospodarstwie domowym oraz jak zaoszczędzić ciepło i energię elektryczną! Co jest dla ciebie lepsze do ogrzewania ciepłej wody użytkowej? Kolektor słoneczny czy pompa ciepła? Na te i więcej pytań udzielą odpowiedzi specjaliści z Instytutu Doradztwa Europejskiego- Innowacja s.c.

Stan środowiska w Twoim najbliższym otoczeniu zależy od Ciebie!

Prezentacja Gmina Dukla

Ankieta dotycząca mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych dla Gminy Dukla w formacie PDF...

Ankieta dotycząca wymiany istniejącego kotła na kocioł pelletowy 5 klasy w formacie PDF...

Automatyczne kotły na pelet - koszty w formacie PDF...

Ankieta dotycząca instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła dla Gminy Dukla w formacie PDF...

Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar

2016-12-21

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 28 grudnia 2016 r. (środa) o godz. 1800 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia "Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach" /druk nr 208/,
  • b) przyjęcia "Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Operacji Karpacko-Dukielskiej w Iwli" /druk nr 209/,
  • c) przyjęcia "Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Wietrznie" /druk nr 210/,
  • d) zamiaru wyłączenia i likwidacji Technikum w Dukli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli /druk nr 211/,
  • e) zamiaru wyłączenia i likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Dukli wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli /druk nr 212/,
  • f) określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Dukla przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktach przedszkolnych oraz określenia warunków zwolnienia rodziców z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego /druk nr 213/,
  • g) zmiany nazwy ulicy Pocztowej na ulicę Bernardyńską w Dukli oraz ustalenia jej przebiegu /druk nr 214/,
  • h) nadania nazwy dr Józefa Samuela Blocha drodze wewnętrznej w Dukli oraz ustalenia jej przebiegu /druk nr 215/,
  • i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dukli na 2017 rok /druk nr 216/,
  • j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Rady Miejskiej w Dukli na 2017 rok /druk nr 217/,
  • k) zatwierdzenia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich Rady Miejskiej w Dukli na 2017 rok/druk nr 218/,
  • l) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Dukli na 2017 rok /druk nr 219/,
  • m) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dukli na 2017 rok /druk nr 220/,
  • n) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego /druk nr 221/,
  • o) przejęcia zadania Powiatu Krośnieńskiego w zakresie utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Dukla /druk nr 222/,
  • p) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2016 /druk nr 223/.
 6. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.
wspólne posiedzenie komisji
28 grudnia 2016 r. /środa/ godz. 15 30 / pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2016-12-21

Gabrysia Drozd finalistką

Gabrysia i konkurs ORE

Ogromny sukces osiągnęła Gabrysia Drozd, uczennica klasy IIIa Zespołu Szkół nr 1 w Dukli. Wychowawczyni klasy Józefa Winnicka - Sawczuk śledząc nowinki i różnorodność konkursów zachęciła uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ogłoszonym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Temat konkursu „ Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po 2030 roku" dotyczył następujących w czasie zmian klimatycznych. Praca plastyczna Gabrysi wraz z opisem wykonanym przez wychowawczynię rozpoczęła rywalizację w powiecie, przeszła przez rywalizację wojewódzką i jako jedna z dwóch prac z województwa podkarpackiego zdobyła miejsce w finale w Warszawie. Sukces dziewczynki miał zwieńczenie w ośrodku ORE w Warszawie, gdzie Gabrysia osobiście 9 grudnia 2016r. odebrała dyplom i nagrodę finalistki. Wzięła również udział w ciekawych zajęciach z robotyki i informatyki. Wyjazd dziewczynki do stolicy będzie dla niej niezapomnianym przeżyciem, a dla szkoły również jest olbrzymim sukcesem. Ważne i wyjątkowe jest również to, że praca plastyczna Gabrysi znalazła się na wystawie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ponieważ konkurs realizowany był w ramach projektu "Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju współfinansowanego z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2016”.

kbr

2016-12-20

Żyliśmy razem przez wieki

Żyliśmy razem przez wieki

11 grudnia 2016 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Dukli odbyła się wirtualna wycieczka po nieistniejącej już dziś Dukli : śladami dukielskich Żydów.

Wycieczka, przygotowana przez licealistów LO Dukla, członków Klubu Historycznego im. AK, działającego w naszej szkole, była efektem projektu edukacyjnego prowadzonego wspólnie z Fundacją Forum Dialogu Między Narodami z Warszawy i dzięki wsparciu merytorycznemu Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej Sztetl Dukla i jego prezesa p. Jacka Koszczana.

Zaplanowany w terenie spacer po mieście, wyniku niesprzyjającej pogody przeniesiono do sali widowiskowo OK w Dukli . Naszymi gośćmi byli nie tylko rodzice, dziadkowie i znajomi członków Klubu Historycznego, ale przedstawiciele władz miasta: burmistrza Dukli p. Andrzej Bytnar, sekretarz gminy Dukla p. Halina Cycak, redaktor naczelna DPS -u p. Krystyna Boczar-Różewicz, dyrektorzy ZSnr2 w Dukli: p. Jan Drajewicz i Arkadiusz Twardzik, ks. proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Łękach Dukielskich Roman Jagiełło, Prezes Stowarzyszenia ,,Czyń Dobro, Mimo Wszystko"- p. Kamila Bogacka, p. Aleksandra Sandra hr. Tarnowska, przedstawiciel PCEN w Krośnie p. Jolanta Śnieżek, historycy krośnieńscy: dr Ewa Bereś i Beata Wygonik- Wronka oraz duklanin p. Jerzy Możdżan, autor książek historycznych.

Ta prelekcja to efekt 16 godzinnych warsztatów edukacyjnych i wielogodzinnej pracy członków klubu podzielonych na grupy zadaniowe, której celem było wypełnienie luki w pamięci o nieistniejącej już dziś , a jakże licznej społeczności żydowskiej i przyczynach niespotykanego i jedynego w dziejach świata zjawiska jakim był Holokaust.

Uczniowie Klubu Historycznego im. AK dzięki tym warsztatom odkryli zapomnianą historię własnej miejscowości, a poprzez osobiste spotkania ze świadkami historii zbudowali most międzypokoleniowy ożywiający ,,zasypane niepamięcią miasto- nasze dukielskie Pompeje".

Liderzy grup, a jednocześnie prelegenci ; Gabriela Szymańska, Patrycja Majer, Katarzyna Makoś, po słowie wstępnym opiekuna klubu Jolanty Wojdyły, przedstawiły historię przedwojennej Dukli, miasta w 74% wyznawców religii mojżeszowej. Klimat wieczoru podtrzymała piosenka Agnieszki Osieckiej "Miasteczko Bełz" w wykonaniu Kasi Makoś, a dokumentacją filmową zajmowali się Patryk Gazda i Przemysław Żołobowicz.

Po prezentacji ks. Roman Jagiełło i hr. Tarnowska oraz zebrani goście dzielili się swoimi wrażeniami, wyrażali podziękowania dla organizatorów, robili pamiątkowe zdjęcia.

Członkom Klubu Historycznego im. AK pozostała satysfakcja ze spotkania i wiedza, która będą dzielić się z innymi. Dla mnie, jako opiekuna projektu, najbardziej satysfakcjonujące jest stwierdzenie młodzieży, ze od teraz inaczej widzą swoje miasto...

Opiekun Klubu Historycznego im. AK
Jolanta Wojdyła

2016-12-20

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głojscach

ZARZĄDZENIE NR 206/16
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głojscach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 36a ust. 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głojscach.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Dukla: www.dukla.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, 38 - 450 Dukla, Trakt Węgierski 11.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Pełna treść zarządzenia. . .

2016-12-20

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie

ZARZĄDZENIE NR 207/16
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), art. 36a ust. 2 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dukli zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Dukla: www.dukla.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli, 38 - 450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Andrzej Bytnar

Pełna treść zarządzenia. . .
2016-12-20

Zarządzenie Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 208/16
BURMISTRZA DUKLI


z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia naboru na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli

Pełna treść zarządzenia. . .

2016-12-20

Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 1/2017/G

Baner

Ogłoszenie o konkursie dla GRANTOBIORCÓW nr 1/2017/G

Lokalna Grupa Działania"Kraina Nafty", działająca na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz - Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Więcej informacji na stronie kraina-nafty.pl

2016-12-19

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 20 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Dukli.

3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok (druk nr 201),

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 202),

c) uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2017 rok (druk nr 203),

d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dukla (druk nr 204),

e) ustalenia wydatków zamierzonych w budżecie gminy Dukla, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu ich dokonania (druk nr 205),

f) ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 206),

g) wyboru dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Dukli do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli (druk nr 207).

7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

8. Oświadczenia i informacje.

9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie komisji

20 grudnia 2016 r. /wtorek / godz. 9 00 / pokój nr 211

Przewodniczący Rady

Andrzej Dziedzic

2016-12-13

APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW Z OLCHOWCA

Zwracamy się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie Pałka z Olchowca poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce 9 grudnia 2016 r. Pożar strawił dorobek całego życia, w jednej chwili rodzina została bez dachu nad głową. Pomóżmy odbudować im dom.

Gorąco apeluję i proszę wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe i rzeczowe dla rodziny.

Pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie

PKO BP: 10 1020 2964 0000 6102 0003 3878


z dopiskiem "POMOC DLA RODZINY PAŁKA Z OLCHOWCA"

Burmistrz Dukli

Andrzej Bytnar

2016-12-12

Jarmark Bożonarodzeniowy w Dukli

Kiermasz Bożonarodzeniowy

11 grudnia br. w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy, rokrocznie organizowany przez Ośrodek Kultury w Dukli. Miał odbywać się na dukielskim rynku, ale warunki pogodowe zadecydowały inaczej. Podczas jarmarku Ośrodek Kultury przygotował wiele atrakcji dla dzieci jak np. wspólne zdobienie pierników. Dla dorosłych degustacje, możliwość zakupu ciast i ozdób świątecznych. Podsumowany został Gminny Konkurs na Najładniejszą Szopkę i Stroik Świąteczny, rozdano nagrody zwycięzcom konkursu. Nagrody wręczali: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, sekretarz gminy Dukla Halina Cycak i dyrektorka Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj.

Spośród 78 prac w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjum i dorośli., komisja konkursowa po długich obradach najwyżej oceniła i przyznała nagrody w poszczególnych przyznało następujące nagrody.

KATEGORIA SZOPKI BOŻONARODZENIOWE:

Szkoła podstawowa:

1 miejsce: Martyna Dołęgowska - Równe
1 miejsce: Ewa Uliasz - Wietrzno
2 miejsce: Szymon Niezgoda - Świetlica Szkolna w Dukli
3 miejsce: Wiktoria Wódczyńska - Tylawa
3 miejsce: Daria Rajchel - Dukla
wyróżnienia dla: Natalii Tyburcy - Świetlica Szkolna w Dukli, Magdaleny Piróg - Świetlica Szkolna w Dukli, Tomasza Salwy - Tylawa, Małgorzaty Kwaśniowskiej - Tylawa, Joanny Frankiewicz - Tylawa, Natalii Głód, Karoliny Janeczek, Magdaleny Zając - Łęki Dukielskie, Julii Marszał - Głojsce, Klaudii Bilicy - Tylawa, Oliwii Król - Wietrzno, Marceliny Czai - Wietrzno, Tomasza Agasia - Tylawa

Gimnazjum:

1 miejsce : Marcel Bytnar - Dukla
1 miejsce: Martyna Misiołek - Dukla
2 miejsce: Edyta Staszel - Tylawa
wyróżnienie: Weronika Gałka - Dukla

Dorośli:

1 miejsce: Jadwiga Bogacz - ŚDS op. Barbara Marchewka, Pracownia Rękodzieła Artystycznego
1 miejsce: Małgorzata Stasik, Józef i Piotr Mastej, Zenon Zając - ŚDS op. Kamil Krowicki,Pracownia Stolarsko-Rzeźbiarska

KATEGORIA STROIK ŚWIĄTECZNY:

Szkoła Podstawowa:

1 miejsce: Diana Matusik - Równe
2 miejsce: Martyna Dołęgowska i Dominika Wąsik - Równe, Koło Plastyczne
3 miejsce: Wiktoria Puchała, Aleksandra Szyszlak, Aleksandra Zajączkowska - Równe
wyróżnienie: Daria Buczek - Dukla, Kacper Misiołek - Dukla, Emilia Wilk - Tylawa, Maksymilian Szczypta - Głojsce, Oskar Gęborys - Tylawa

Gimnazjum:

1 miejsce: Krzysztof Kwaśniowski - Tylawa
2 miejsce: Karina Buczek - Dukla
3 miejsce: Paweł Wilk, Mateusz Borek, Izabela Szczepanik - Równe
wyróżnienie: 6 Drużyna Harcerska „ISKRA" z Dukli, Marcin Kwaśniowski - Tylawa

Dorośli:

1 miejsce: Praca zbiorowa - ŚDS, op. Małgorzata Kłap, Pracownia Rękodzieła Artystycznego
1 miejsce: Praca zbiorowa- ŚDS, op. Barbara Marchewka, Pracownia Rękodzieła Artystycznego.

kbr

Więcej zdjęć w galerii...
2016-12-12

Trzy tysiące zł dla OSP Tylawa

Ponad 160 zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnych z Polski otrzymało darowizny na realizacje projektów służących podniesieniu poziomu bezpieczeństwa społecznego. Łączna kwota dotacji sięgnęła w tym roku 900 tys. złotych. Symboliczne czeki zostały wręczone przedstawicielom zawodowych i ochotniczych straży pożarnych podczas uroczystego spotkania w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Wsparcia strażakom udzielił w tym roku PKN ORLEN, a także spółki Grupy ORLEN, jak ANWIL oraz ORLEN Upstream. Z gminy Dukla wsparcie wysokości 3 tys. zł otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Tylawy. W spotkaniu uczestniczyła delegacja strażaków z OSP Tylawa na czele z prezesem Stanisławem Bauerem.

kbr

2016-12-09

Gimnazjum z Dukli zwycięzcą etapu gminnego

Dzisiaj tj. 9 grudnia br. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu " Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Wzięły w nim udział trzy gimnazja z gminy Dukla: Dukla, Jasionka, Równe. Zwycięzcą eliminacji gminnych zostało Gimnazjum w Dukli, drugie równorzędne miejsca zajęły Gimnazjum w Jasionce i Gimnazjum w Równem. Każdą szkołę reprezentowało 4 uczniów i suma ich indywidualnych wyników była wynikiem osiągniętym przez dane gimnazjum. Organizatorem konkursu był Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie z siedzibą w Dukli, a koordynatorem konkursu na terenie gminy Dukla pracownik Urzędu Miejskiego w Dukli Bartosz Szczepanik.

Zwycięskie Gimnazjum w Dukli będzie reprezentowało gminę Dukla na konkursie wojewódzkim, który odbędzie się w 2017 roku.
Więcej zdjęć w galerii...

Krystyna Boczar-Różewicz

2016-12-09

Pierwsze miejsce w Finale Ogólnopolskiego Drużynowego Turnieju

Drużyna Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF MOSiR Dukla w kategorii starszej została najlepszą drużyną tegorocznej edycji Finału Ogólnopolskiego Drużynowego Turnieju Uczniowskiego w tenisie stołowym, rozgrywanego w dniach 3-4 grudnia w Łaziskach Górnych. Drużyna zagrała w składzie: Sporek Szymon, Olbrycht Michał, Maciejewski Szymon.

2016-12-08

Wizyta delegacji ukraińskiej w Dukli

Wizyta delegacji ukraińskiej w Dukli

22 listopada gościła w gminie Dukla oficjalna delegacja z gminy Berezne Wielkie, z Zakarpacia na Ukrainie. Delegacji przewodniczył burmistrz gminy Jarosław Szukal. Wśród gości byli dyrektorka szkoły w Bereznem Małym, radni Rady Gminy Berezne Wielkie, przedsiębiorcy branży turystycznej. Celem wizyty było podpisanie listu intencyjnego o podjęciu współpracy w różnych dziedzinach życia.

Po odczytaniu treści listu intencyjnego w obu językach polskim i ukraińskim burmistrzowie reprezentujący gminy podpisali go. W imieniu gminy Dukla podpis złożył burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, w imieniu gminy Berezne Wielkie list podpisał burmistrz Gminy Berezne Wielkie Jarosław Szukal. Po oficjalnym spotkaniu ukraińscy goście zwiedzili budynek Urzędu Miejskiego w Dukli. Odwiedzili cmentarz Wojenny w Dukli, na którym spoczywają obok Słowaków i Czechów żołnierze ukraińscy walczący w Armii Czerwonej, w czasie II wojny światowej, którzy zginęli pod Duklą w 1944 roku podczas walk w czasie operacji Dukielsko-Preszowskiej. Goście zwiedzili również Gminne Przedszkole w Dukli, Zespół Szkół nr 2 w Dukli, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z zapleczem, Transgraniczne Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli wraz z sala widowiskową przy ul. Kościuszki 4 .Zakończenie pobytu i rozmowy współpracy odbyły się w Gościńcu Chyrowianka. W rozmowach ze strony polskiej uczestniczyli: sekretarz Gminy Dukla Halina Cycak, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej dziedzic, dyrektorka Ośrodka Kultury w Dukli Małgorzata Walaszczyk-Faryj, dyrektor MOSiR Dukla Michał Szopa, dyrektorzy dukielskich szkół ZS nr 1 Jerzy Pęcak i nr 2 Jan Drajewicz, gł. specjalista ds. promocji Krystyna Boczar-Różewicz. Burmistrz wręczył gościom drobne prezenty w postaci produktów regionalnych. A Kapela-Duklanie trochę w okrojonym składzie grała dla ukraińskich gości.

Ukraińskim gościom bardzo podobały się obiekty sportowe Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli, a także wszystkie inne obiekty, które zwiedzali

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...
2016-11-29

Odpust ku czci Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

20 listopada br. w dzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w parafii pw. Chrystusa Króla w Trzcianie odbył się odpust. W wydarzeniu wzięli udział parafianie i zaproszeni goście: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wraz z małżonką, wiceburmistrz Dukli Elżbieta Wróbel wraz z małżonkiem, sekretarz Gminy Dukla Halina Cycak, Krystyna Mastyka - pomagająca pozyskać środki na renowację tej pięknej, zabytkowej świątyni. Mszę święta odprawił o. Kalikst. Na zakończenie uroczystości dokonany został Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, podobnie jak we wszystkich kościołach katolickich w Polsce.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...
2016-11-28

Zapraszamy do udziału w konkursie FLORIANY

Konkurs Floriany 2016

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik "Strażak" zapraszają do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.

Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.pl

Pełna treść informacji w formacie PDF...

2016-11-28

Szacunek i uznanie dla Seniorów, Dzień Seniora w Nowej Wsi

Dzień Seniora w Nowej Wsi

Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To właśnie oni są w naszych domach kontynuatorami tradycji, to oni niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu. W Polsce Światowy Dzień Seniora obchodzony jest 14 listopada i stanowi odpowiednik Międzynarodowego Dnia Osób Starszych obchodzonego na świecie 1 października, a ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

19 listopada br. w Domu Ludowym w Nowej Wsi odbyło się spotkanie osób starszych z Nowej Wsi i Trzciany, a inicjatorką tego spotkania była p. Teresa Belcik, radna Rady Miejskiej w Dukli, sołtys Nowej Wsi i prezes Stowarzyszenia "Razem Lepiej" w jednej osobie, podobnie jak w roku ubiegłym. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenie "Razem Lepiej", a na spotkanie zostali zaproszeni seniorzy z Nowej Wsi i Trzciany. W tym dniu szczególnym, życzenia zdrowia, długich lat w dobrym zdrowiu, w gronie najbliższych, pogody ducha, satysfakcji, ciągłej aktywności we wszystkich dziedzinach życia oraz spełnienia marzeń w imieniu własnym i władz samorządowych złożył burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, który uczestniczył w spotkaniu. W spotkaniu uczestniczyła także pani Mirosława Widurek z Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego w Rzeszowie. Oprawę artystyczną uroczystości przygotował Zespół Szarotka-Duklanie i Kapela-Duklanie. Przy muzyce kapeli, śpiewach zespołu przeplatanych skeczami i dowcipami wszyscy bawili się znakomicie. Panie działające na co dzień w Stowarzyszeniu dołożyły wszelkich starań, aby zabezpieczyć stronę kulinarną spotkania i to im się udało znakomicie. Jestem na spotkaniu już drugi raz, byłam w ubiegłym roku, było bardzo przyjemnie, w tym roku jest jeszcze lepiej. Dom Ludowy był w naszej wsi bardzo potrzebny, nie mieliśmy się nawet gdzie spotkać - powiedziała pani Leokadia Mormol, uczestniczka spotkania. Zebrania pani sołtys Teresa robiła u siebie na podwórku, a teraz mamy piękny Dom Ludowy, miło jest tutaj przychodzić - dodała pani Wiktoria Sikora. Wszyscy seniorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy z piękną gwiazdą, wykonaną przez członkinie Stowarzyszenia.

Ze swojej strony dziękując za zaproszenie na uroczystość życzę wszystkim Seniorom uśmiechu na co dzień i wiele radości, aby każdy dzień wolny był od trosk.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...
2016-11-25

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

17 listopada br. burmistrz Dukli Andrzej Bytnar w imieniu prezydenta RP wręczył 24. parom z gminy Dukla medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Złote gody obchodzi się po 50 latach wspólnego pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się związać węzłem małżeńskim zakładając rodzinę. Uroczystość "Złotych Godów" rozpoczęto mszą świętą w kościele farnym w Dukli, którą odprawił ks. Łukasz Mroczek Ceremonia wręczenia Jubilatom medali odbyła się w zajeździe "Galicja". Każda para małżeńska otrzymała życzenia i medal, który w imieniu prezydenta RP wręczał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Upominki i kwiaty wręczał przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Andrzej Dziedzic. W uroczystości wzięli udział sekretarz Gminy Dukla Halina Cycak, która uroczystość prowadziła, a także panie z USC w Dukli z-ca kierownika USC Jolanta Albrycht i Maria Bernadzikowska. Po uroczystości medalowej ceremonii wzniesiono toast za zdrowie, pomyślność i szczęście par małżeńskich, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt. Szanownym Jubilatom odśpiewano "Sto lat". Zespół "Szarotka-Duklanie" i Kapela-Duklanie działające przy Ośrodku Kultury w Dukli swoim występem uświetnili uroczystości jubileuszowe. A wspólny obiad zakończył uroczystości.

Odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:

 1. Maria i Jan Barsznicowie
 2. Zofia i Adolf Chorążowie
 3. Genowefa i Tadeusz Dudzikowie
 4. Danuta i Władysław Głodowie
 5. Kazimiera i Emil Jakiełowie
 6. Jadwiga i Ludwik Jamrowie
 7. Marcjanna i Jan Jasińscy
 8. Zofia i Tadeusz Korcowie
 9. Michalina i Józef Kubalowie
 10. Alina i Edward Kubiccy
 11. Halina i Jan Kucharscy
 12. Beata i Waldemar Maziejukowie
 13. Irena i Jan Mikosowie
 14. Alicja i Jerzy Możdżanowie
 15. Irena i Kazimierz Nabagłowie
 16. Maria i Stanisław Paszkowie
 17. Zofia i Roman Paszkowie
 18. Alicja i Mieczysław Rzeźnikiewiczowie
 19. Maria i Stanisław Staroniowie
 20. Zofia i Edward Szydłowie
 21. Maria i Kazimierz Szyszlakowie
 22. Maria i Tadeusz Wilkowie
 23. Kazimiera i Marian Ziębowie
 24. Kazimiera i Kazimierz Zwiercanowie

Szacownym Jubilatom życzę kolejnych lat w zdrowiu, zgodzie i miłości.

Krystyna Boczar-Różewicz

Więcej zdjęć w galerii...
2016-11-24

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

W przeddzień Święta Niepodległości odbyła się w sali widowiskowej ZSP w Łękach Dukielskich wieczornica patriotyczna. Z programem wystąpiła młodzież szkolna, a oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny.

Po przedstawieniu głos zabrali, zaproszeni przez księdza proboszcza Zdzisława Babiarza, historycy p. Stanisław Kalita, nauczyciel historii z ZS nr 2 i nr 1 w Dukli i p. Jerzy Możdżan. Pan Stanisław Kalita przedstawił historię chrześcijaństwa w Polsce na przestrzeni 1050 lat. Pan Jerzy Możdżan autor książki o średniowiecznych początkach Polski "Prasłowianie, Słowianie, Polacy-rozważania" w swoim wystąpieniu przedstawił bardzo sugestywnie i z wielkim zacięciem historycznym nasze dzieje, osadnictwo, migrację ludów w Europie. A że nie o wszystkim zdążył powiedzieć, otrzymał zapewnienie od p. dyrektor Krystyny Delimaty, że z pewnością będzie jeszcze możliwa kontynuacja jego ciekawych wątków historycznych. Historycy odbyli już kilka wykładów w okolicznych miejscowościach i planują kolejne. Uczestniczyli również w konferencji naukowej zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie pt. "Polska i jej sąsiedzi. Początki chrześcijaństwa" w ramach Dni Jana Pawła II. W najbliższym czasie zamierzają wydać płytkę multimedialną z wykładami o historii Polski.

Po prelekcjach wszyscy udali się pod Pomnik Wdzięczności, gdzie złożone zostały wieńce i zapalono znicze pamięci tym, którzy o naszą wolność walczyli i tym, którzy przez wieki budowali pomyślność naszej Ojczyzny.

Henryk Kyc

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich

Święto Niepodległości w Łękach Dukielskich
2016-11-24

Muzyczna lekcja patriotyzmu

Muzyczna lekcja patriotyzmu

Czwartek, 10 listopada 2016 roku był w ZSP w Równem dniem bardzo uroczystym. Cała społeczność szkolna świętowała wspólnie 98. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszyscy ubrani na galowo z dumą nosili wykonane przez siebie kotyliony. W tym roku uroczystość ta w naszej szkole wyglądała nieco inaczej, ponieważ odeszliśmy od typowej akademii na rzecz wspólnie śpiewanych pieśni patriotycznych.

Pieśni patriotyczne powstawały w czasach trudnych i przełomowych dla państwa polskiego i do dziś stanowią muzyczny pomnik pamięci narodowej. To na nich wychowało się wiele pokoleń Polek i Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę. Pieśni te towarzyszyły zarówno ludności cywilnej, jak i żołnierzom, podnosiły na duchu i zagrzewały do walki. Dlatego też Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o upamiętnieni tego narodowego święta - śpiewem. Każda klasa od "0" do III gimnazjum wylosowała dla siebie pieśń i prezentowała ją do akompaniamentu - nauczyciela muzyki, pana Krzysztofa Zajdla.

Natomiast niespodzianką dla uczniów i pani dyrektor był występ nauczycieli, którzy trzymając w rękach róże, wykonali do akompaniamentu pana Krzysztofa Zajdla pieśń "Po ten kwiat czerwony" i otrzymali od uczniów owacje na stojąco. To była piękna patriotyczna postawa naszych nauczycieli i wychowawców, którzy nie tylko wymagają, ale sami potrafią dawać przykład. Kolejny raz stanęli obok uczniów, dając świadectwo prawdziwego patriotyzmu, zgodnie ze słowami Tytusa Liwiusza: "Słowa uczą, przykłady pociągają."

Aneta Cyran

Muzyczna lekcja patriotyzmu

Muzyczna lekcja patriotyzmu

Muzyczna lekcja patriotyzmu
2016-11-24

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Warszawa, dnia 16.11.2016 r.

GENERALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA


DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.25

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.22 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 listopada 2016 r., znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.18, którą zakończone zostało postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2015 r., znak: WOOŚ.4200.1.2013.AH.253, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odcinku Kielanówka - Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa".

Pełna treść zawiadomienia znak: DOOŚ-oaI.4200.28.2015.is.25 z dnia 16.11.2016 r. w formacie PDF
2016-11-24

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 7. a)   trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dukla oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji /druk nr 194/,
  b)   uchylenia uchwały własnej dotyczącej określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukla /druk nr 195/,
  c)   ustalenia Regulaminu prowadzenia placów targowych w Dukli oraz wykonywania na nich działalności handlowej /druk nr 196/,
  d)   zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o./druk nr 197/,
  e)   opłaty targowej /druk nr 198/,
  f)   zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok /druk nr 199/,
  g)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 200/.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Oświadczenia i informacje.
 10. Zamknięcie sesji.
wspólne posiedzenie komisji
28 listopada 2016 r. /poniedziałek / godz. 800 / pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2016-11-21

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Barwinek na odcinku Kielanówka - Barwinek (granica państwa) wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi - od km 11+400 do km 96+535 według wariantu przebiegu trasy WB1- alternatywa"

Zawiadomienie z dnia 04.11.2016
Zawiadomienie z dnia 08.11.2016

2016-11-15

DECYZJA stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi

DECYZJA znak: PSK.443.1.53.5.2016

z dnia 8 listopada 2016 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz 23 z późn.zm.) umarza postępowanie w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej "Iwla II" w Iwli.

Załącznik Nr 1 - pełna treść decyzji PPIS w Krośnie w formacie PDF

2016-11-14

IX Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej

10 listopada 2016 r. w sali widowiskowo-teatralnej Ośrodka Kultury w Dukli odbył sie już IX Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Komisja konkursowa w składzie; Barbara Klecha, Irena Zięba, Artur Głód i Grażyna Ostrowska - przewodnicząca, postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

Grand Prix Przeglądu otrzymała Katarzyna Makoś - ZS nr. II Dukla

Kat I

1 miejsce - Natalia Zima -SP Lubatowa
2 miejsce - Maja Stadler - SP nr. 7 Krosno
3 miejsce - Martyna Jakieła - SP Jasionka
wyr. Urszula Jakieła - ZS nr. I Dukla
wyr. Emilia Bałon - ZSP Równe
wyr. Eliza Kowalska - Bel Canto

Kat II

1 miejsce - Milena Zając - SP Lubatowa
2 miejsce - Paulina Półchłopek - GOK Korczyna
3 miejsce - Gabriela Chmielowiec - SWI Krzysztof Zajdel
wyr. Oliwia Szybka - SWI Krzysztof Zajdel
wyr. Julia Orzechowska - SP Dobieszyn
wyr. Joanna Kawulok - SP Głojsce

Kat III

1 miejsce - Marlena Szmyd - PG Krościenko Wyżne
2 miejsce - Sabina Mercik - PG Krościenko Wyżne
3 miejsce - Gabriela Winnicka - ZSP Jaśliska
wyr. Weronika Wnęk - ZSP Równe
wyr. Emila Tomoń - Gimnazjum Świerzowa Polska
wyr. Karolina Hac - SPiG Potok

Kat IV

2 miejsce - Kamila Kula - MZS nr 5 Krosno
3 miejsce - Dominika Sikora - MZS nr 5 Krosno
wyr. Kamila Knap - MZS nr 5 Krosno
wyr. Eryka Głód - SWI Krzysztof Zajdel

Kat. Zespoły

1 miejsce - zespół wokano-instrumentalny - ZS nr.II Dukla
2 miejsce - zespól wokalny - ZSP Jaśliska
wyr. Julia i Laura Woźniak - Gimnazjum Głojsce
wyr. Zespół Tereściacy - Zawadka Rymanowska, Mszana

2016-11-14

Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

Regulamin Szopki 2016

X GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ORAZ STROIK ŚWIĄTECZNY

Dukla 2016

Regulamin

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Dukla.
 2. Technika wykonania prac oraz forma jest dowolna.
 3. Prace wykonane wyłącznie z materiałów naturalnych otrzymają wyższą ocenę.
 4. Prace mogą być zbiorowe i indywidualne.
 5. Najpiękniejsze szopki, wykonane indywidualnie i z naturalnych materiałów, wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych. ( Przewidywany termin konkursu styczeń 2016).
 6. Każda praca powinna być dokładnie opisana (imię i nazwisko, wiek, szkoła, placówka lub praca domowa, imię i nazwisko nauczyciela).
 7. Prace należy składać 8 grudnia 2016 w godzinach od 8.00 do 16.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej.
 8. Złożone prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
 9. Prace ocenianie będą w następujących kategoriach:
  Kat. I - szkoła podstawowa
  Kat. II - gimnazjum
  Kat. III - szkoła średnia Kat.
  IV - dorośli
 10. Szopka Bożonarodzeniowa oraz Stroik Świąteczny będą oceniane jako odrębne kategorie konkursowe.
 11. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej (www.ok.dukla.pl) 9 grudnia 2016 roku.
Uwaga !!! Prace prosimy odbierać 19 i 20 grudnia w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli ul. Trakt Węgierski 38. Nagrody prosimy odbierać na dukielskim rynku w Dukli 11 grudnia (około godz. 13.30) W razie niepogody w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej

Więcej informacji na temat Jarmarku Bożonarodzeniowego na stronie www.ok.dukla.pl pod nr tel 662054407


Prace zakwalifikowane do Konkursu Międzynarodowego zostaną przewiezione do Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli przez Ośrodek Kultury. Nieodebrane prace oraz nagrody przepadają !!!

Regulamin do pobrania w formacie PDF

2016-11-09

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty", działająca na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz - Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 17.11.2016 r. do 05.12.2016 r.

Pełna treść ogłoszenia

Zał. nr 1 - Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru

Zał. nr 2 - Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru

Zał. nr 3 - Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy - w przypadku osoby pozostającej bez pracy, nie zarejestrowanej w PUP Zał. nr 4 - zał. nr 1 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zał. nr 4 - zał. nr 1 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2016-11-08

Spotkania informacyjne dot. naboru na GRANTY

Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" zaprasza przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, parafii, zespołów folklorystycznych, OSP na spotkania informacyjne dot. naboru na GRANTY w ramach realizacji Projektów Grantowych; poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"


HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH:


14 listopada 2016 r. (poniedziałek)
godz. 15:30Urząd Gminy
w Chorkówce15 listopada 2016 r. (wtorek)
godz. 15:30Urząd Gminy
w Miejscu Piastowym


www.kraina-nafty.pl

Kontakt: 725 999 721, 725 995 723

2016-11-08

DECYZJA stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi

DECYZJA znak: PSK.443.1.53.5.2016

z dnia 4 listopada 2016 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE

stwierdza, brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej "Iwla II" w Iwli.

Załącznik Nr 1 - pełna treść decyzji PPIS w Krośnie w formacie PDF
2016-11-07

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami/

z w o ł u j ę

na dzień 9 listopada 2016 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Dukla za I półrocze 2016 roku.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Dukla za rok szkolny 2015/2016.
 7. Informacja o działaniach promocyjnych i z działalności Transgranicznej Informacji Turystycznej za 2015 rok.
 8. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 11. a)   uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Linia elektroenergetyczna 110 kV" /druk nr 183/,
  b)   określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dukla /druk nr 184/,
  c)   zmiany uchwały własnej dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2016 rok /druk nr 185/,
  d)   określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Dukli /druk nr 186/,
  e)   uchwalenia "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" /druk nr 187/,
  f)   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok /druk nr 188/,
  g)   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla /druk nr 189/,
  h)   zaciągnięcia zobowiązań na rok 2017 /druk nr 190/,
  i)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok (druk nr 191).
 12. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 13. Oświadczenia i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.
Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie komisji
8 listopada 2016 r. /wtorek / godz. 16 00 /pokój nr 211

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2016-11-02

Jacek Koszczan laureatem Nagrody Polin 2016

Jacek Koszczan laureatem Nagrody Polin 2016

20 października br. podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wręczono Nagrodę POLIN 2016. Laureatem 2. edycji konkursu został Jacek Koszczan, założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla. Wyróżnienia otrzymali: Robert Augustyniak z Grodziska Mazowieckiego oraz Mirosław Skrzypczyk z Lelowa i Szczekocin. Nagroda Specjalna została przyznana Janowi Jagielskiemu z Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Jacek Koszczan
założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla. Jest inicjatorem budowy pomnika upamiętniającego 70. rocznicę zagłady dukielskich Żydów, opiekunem cmentarzy żydowskich, zbiorowej mogiły oraz ruin synagogi w Dukli. Jego codzienna działalność to gromadzenie i archiwizowanie informacji o dukielskich Żydach, ale nie tylko. Prowadzi działalność edukacyjną, poprzez realizację wielu projektów i współpracę z młodzieżą w sposób naturalny przekazuje wiedzę o wielokulturowości naszego miasteczka np. podczas pracy nad projektem "Żywa Biblioteka Podkarpacia". Jest autorem scenariuszy filmów "Dlaczego" i "Sumienie", w pracę nad filmami angażował młodzież z gminy Dukla. Organizował spotkania młodzieży polskiej z izraelską ze Sprawiedliwą. Kilka razy organizował Dni Kultury Żydowskiej w Dukli Dzięki jego staraniom i wiedzy udało się doprowadzić do uhonorowania medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata dwóch rodzin z gminy Dukla.

Zwycięzca otrzymał statuetkę autorstwa Barbary Falender oraz nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł ufundowaną przez Tomka Ulatowskiego iYgala Ozechova.

Panu Jackowi Koszczanowi gratulujemy nagrody.

Krystyna Boczar-Różewicz

Jacek Koszczan laureatem Nagrody Polin 2016
Jacek Koszczan z laureatem nagrody honorowej, legendą sprawy żydowskiej w Polsce - Janem Jagielskim.

Jacek Koszczan laureatem Nagrody Polin 2016
fot. Magda Starowieyska
2016-10-25

Uznanie dla nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej 2016

Dzień Edukacji Narodowej - to święto wszystkich nauczycieli, pedagogów oraz pracowników oświaty. Święto zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. określone ustawą - Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela, a pod obecną funkcjonuje od 1982 r., na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela.

Święto nauczycieli to okazja, aby docenić ich pracę i trud. Nauczyciel to zawód wymagający poświęcenia ogromu czasu, cierpliwości i swojego zdrowia. Nauczyciel podejmuje wielki wysiłek aby przekazać młodym ludziom wiedzę, która pozwoli im w bliższej lub dalszej przyszłości na start w dorosłe, zawodowe życie. Tradycyjnie w dzień 14 października w ramach podziękowania nauczycielom za ich trud włożony w edukację i wychowanie uczniowie składają im podziękowania i życzenia. 13 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dukli odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół. W spotkaniu uczestniczyli także nagrodzeni w tym roku nauczyciele z wszystkich placówek dydaktycznych gminy Dukla.

Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom oraz dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Dukla. Podziękował nauczycielom za trud i zaangażowanie w codzienną pracę, składając najserdeczniejsze życzenia.

Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej, otrzymały następujące osoby:

1. Agata Sereda - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Iwli

2. Anna Sygnarska - nauczycielka języka polskiego, bibliotekarz w Zespole Szkół Publicznych w Jasionce

3. Katarzyna Szuba - nauczycielka języka polskiego, bibliotekarz w Zespole Szkół Publicznych w Równem

4. Beata Węgrzyn- nauczycielka historii, wychowania fizycznego w Zespole Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich

5. Katarzyna Reczkowska - Buryła - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Równem

6. Danuta Ciuła - Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce

7. Jerzy Pecak - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Dukli

8. Jerzy Gunia - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Iwli

Dołączając się do tych podziękowań, życzę dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych jak również uśmiechu każdego dnia. Dziękuję za trud podejmowanej na co dzień pięknej pracy w roli Nauczyciela. Życzę, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach uczniów i ich rodziców oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Danuta Szczurek
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

Więcej zdjęć w galerii...
2016-10-19

Konsultacje projektu

Gmina Dukla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy, do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

 1. Projekt "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2017"


 2. Formularz opinii

Termin konsultacji: od dnia 10 października do 21 października 2016

Wszelkie uwagi i wnioski należy przesłać lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Dukli ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla lub elektronicznie na adres e-mail: wjakiela@dukla.pl, w terminie wskazanym powyżej.

2016-10-10

W 72 rocznicę Operacji Dukielsko-Preszowskiej oddali hołd poległym

W 72 rocznicę jednej z najkrwawszych górskich bitew II wojny światowej, zwanej operacją dukielsko-karpacką, oddano hołd poległym.

Obchody rozpoczęły się rozpoczęły się 5 października w Nowosielcach i Zarszynie. Druga część uroczystości odbyła się w Dukli na Cmentarzu Wojennym i pod Krzyżem Pojednania. Przybyłych na rocznicowe uroczystości: kombatantów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, władz państwowych i samorządowych, duchownych z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy oraz mieszkańców dukielszczyzny powitał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.

Głos zabrali: starosta krośnieński Jan Juszczak, który w swoim wystąpieniu przypomniał historię bitwy karpackiej, przedstawiciele organizacji kombatanckich z Polski i Słowacji. Rocznicowe obchody były okazją do odznaczenia tych, którzy przez całe lata biorą aktywny udział w organizowaniu tych uroczystości. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z tej okazji przyznał odznaczenia: Jozefowi Baslarowi, Janowi Holodniakowi, Waclawowi Homisan, Pawłowi Brndiar i Jaroslawowi Bulko, które wręczali prezes Zarządu Okręgu Związku Kombatantów w Krośnie z siedzibą w Jaśle Jan Klimkiewicz i starosta krośnieński Jan Juszczak. Odznaczenia przyznał także Związek Kombatantów Słowackich. Otrzymali je: Andrzej Bytnar, Małgorzata Walaszczyk - Faryj, Zbigniew Dec, płk Wiesław Korczykowski, por. Kazimierz Korczykowski.

Po wysłuchaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej w wykonaniu Kompani Honorowej V Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla delegacje władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, kombatanckich oraz młodzieży złożyły wieńce na Cmentarzu Wojennym, gdzie spoczywają polegli podczas walk w Karpatach jesienią 1944 r.

Następnie na placu pod Krzyżem Pojednania odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą poległych Ukraińców podczas walk w bitwie dukielskiej. Aktu odsłonięcia dokonali m.in. konsul generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk i starosta krośnieński Jan Juszczak. Pod Krzyżem Pojednania odmówiono wspólną modlitwę i złożono wiązanki kwiatów.

Uroczystości zakończyła msza św. w rycie bizantyjsko - ukraińskim w klasztorze OO. Bernardynów w intencji poległych.

Dzień później, 6 października, uroczyste obchody operacji karpacko - dukielskiej odbyły się na Słowacji.

Więcej zdjęć w glerii...

kbr

2016-10-07

Iskra organizatorem startu

Harcerze

1 października br. w Dukli uroczyście został zainaugurowany kolejny rok harcerskiej działalności. W tym roku dukielska 6 Drużyna Harcerska ISKRA była organizatorem startu. Na jej zaproszenie odpowiedziało ponad 200 harcerzy reprezentujących swoje drużyny zrzeszone w krośnieńskim hufcu.

Uroczystość inauguracji rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. św. Marii Magdaleny, którą odprawił proboszcz parafii wraz z kapelanem hufca. Po zakończeniu Mszy św. w asyście pocztów sztandarowych odbył się przemarsz na dukielski rynek, gdzie z udziałem władz samorządowych i oświatowych gminy przeprowadzony został apel inauguracyjny. W blasku słońca i przy błękitnym niebie szyki harcerzy prezentowały się okazale. Były odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania oraz wskazówki do pracy na bieżący rok. Po apelu nastąpiła mniej oficjalna część, czyli gra terenowa w formie questingu pt. "Tajemnice dukielskie - poznając nieznane". Questing ten został kilka miesięcy wcześniej opracowany przez naszą drużynę pod czujnym okiem Pani Marty Tabaczyńskiej z Rzeszowa, a dzięki Dukielskim Stowarzyszeniu Wspólnie Ponad Podziałami oraz dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy został on wydrukowany w formie papierowej. Questing to specyficzna forma gry polegająca na przejściu nieoznakowanym szlakiem turystycznym. Za pomocą rymów, zagadek logicznych, historycznych i terenowych harcerskie patrole przechodziły po wyjątkowych, często zapomnianych miejscach w historycznej Dukli. Serdecznie podziękowania za pomoc w organizacji tego wydarzenia 6 DH wraz z drużynową składa: ks. Stanisławowi Siuzdak proboszczowi parafii pw. Marii Magdaleny, burmistrzowi Dukli Andrzejowi Bytnarowi, Ośrodkowi Kultury w Dukli, dyrektorowi ZS 2 Janowi Drajewiczowi oraz dyrektorowi ZS1 Jerzemu Pęcakowi, Kołu Przyjaciół Harcerstwa (zwłaszcza p. Grzegorzowi Zimny, p. Joannie Korbeckiej, p. Magdalenie Wołkowicz oraz p. Piotrowi Jakieła) działającemu przy drużynie, piekarni Przełęcz Dukla oraz firmie Baxter z Krosna.

Z harcerskim pozdrowieniem,
pwd. Justyna Zimny-Frużyńska
Drużynowa 6 DH ISKRA

Więcej zdjęć w galerii...
2016-10-06

Termomodernizacja obiektów oświatowych.
Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa.

     Prace termomodernizacyjne zaplanowane są w obrębie pięciu budynków oświatowych gminy Dukla tj.: Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie, Zespołu Szkół Publicznych w Jasionce, Szkoły Podstawowej w Iwli, Szkoły Podstawowej w Głojscach oraz Szkoły Podstawowej w Wietrznie.

     Głównym celem termomodernizacji jest zwiększenie efektywności energetycznej tych placówek. Mają temu służyć prace z zakresu modernizacji energetycznej budynków, efektem czego będzie zmniejszenie strat energii cieplnej i jej zapotrzebowania. Planowana jest również modernizacja oświetlenia. Polegać będzie ona na demontażu starych opraw oświetleniowych i montażu nowych opraw LED, co będzie skutkować obniżeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Realizacja projektu pozwoli ograniczyć emisję szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery oraz zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem modernizowanych budynków. Prace na każdym obiekcie mają zbliżony zakres i będą dotyczyć: ocieplenia ścian fundamentowych, ociepleniu ścian zewnętrznych budynków, dociepleniu stropów poddasza, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED, wymianę grzejników stalowych i zaworów grzejnikowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie płytki odbojowej wokół budynków.

     Prace do realizacji działania rozpoczęły się już końcem 2015 roku, wtedy to zostały przeprowadzone audyty energetyczne wyżej wymienionych obiektów oświatowych, które były niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. W marcu bieżącego roku wniosek pt. "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla" został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego gdzie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną.

     16 września bieżącego roku ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania, w którym zestawianiu znalazł się i nasz projekt. Efektem tego będzie podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa i rozpoczęcie planowanej inwestycji. Dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, natomiast pozostałe 15% zostanie poniesione z budżetu Gminy. Wartość ogółem projektu - 2 085 173,59 zł w tym dofinansowanie z UE 1 749 351,68 zł. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2016-2017.

Paweł Puchalik

2016-09-28

Manewry jednostek OSP z gminy Dukla

24 września 2016 r. w Tylawie odbyły się manewry jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dukla i ratowników GOPR.

Na ćwiczenia rozdysponowano samochody GBA Mercedes Atego , SLBus Renault Trafic i QUAD Polaris 500. Działania polegały na zbudowaniu stanowisk wodnych niezbędnych do gaszeniu pożaru lasu w terenie górskim, pomoc i ewakuację przez ratowników GOPR osób poszkodowanych.

W ćwiczeniach udział wzięły jednostki:
- GOPR Bieszczady (Sekcja Dukla), OSP KSRG DUKLA, OSP KSRG RÓWNE, OSP BARWINEK, OSP TYLAWA, OSP MSZANA, OSP IWLA, OSP GŁOJSCE, OSP ŁĘKI DUKIELSKIE, OSP WIETRZNO.

Sobotnie ćwiczenia nawiązywały do zeszłorocznych manewrów strażackich w trudnym górskim terenie. Scenariusz zakładał ugaszenie płonącego lasu, odszukanie rannych osób, przy wspólnej współpracy jednostek strażackich i GOPR. Ćwiczenia były próbą wypracowania metody najszybszego i najlepszego współdziałania w terenie górskim oraz miały za zadanie poprawę błędów, które pojawiły się podczas zeszłorocznych manewrów.

Więcej zdjęć w galerii...

Anna Chłopecka

2016-09-28

W Równem powstaje Regionalne Centrum Kultury

W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Program: Rozwój Infrastruktury Kultury 2016, Priorytet: Infrastruktura Kultury, Stowarzyszenie Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem otrzymało dofinansowanie w wysokości 350 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą "Regionalne Centrum Kultury w Równem rozwój infrastruktury kultury na wiejskich terenach Gminy Dukla, Podkarpacie". Zadanie finansowane jest w trybie jednorocznym.

25 lipca br. pomiędzy Gminą Dukla, a wyżej wymienionym Stowarzyszeniem została zawarta umowa na realizację zadania zleconego pod nazwą: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza budynku Domu Ludowego w Równem na pomieszczenia Regionalnego Centrum Kultury w Równem", wysokość dotacji wynosi 116 670,00 zł brutto.

W związku z podjętymi staraniami przewidziane zostały plany i program zadań do realizacji na kolejne lata. Do działań tych należy założenie Izby Muzealnej, gdzie umieszczone zostaną różne narzędzia i przedmioty użytku codziennego, regionalne stroje, fotografie i dokumenty, stare książki, obrazki a także zdjęcia, filmy i foldery. Kolejnym zadaniem jest utworzenie biblioteki i czytelni, które umożliwią zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych całej lokalnej społeczności.

Warto zaznaczyć, iż Regionalne Centrum Kultury będzie miejsce organizowania spotkań z ciekawymi ludźmi, specjalistami z różnych dziedzin, obszarem organizowania różnorodnych kursów czy warsztatów. Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać ze szkoleń rękodzieła artystycznego, szycia i kroju, haftowania, malarstwa, rysunku czy rzeźby. Zamysłem pomysłodawców jest, aby w obiekcie tym odbywały się bajkowe wieczory, w czasie którym młodzież lub dorośli będą wyświetlać lub czytać bajki najmłodszym.

W ramach działalności Regionalnego Centrum Kultury zorganizowane zostaną spotkania z młodzieżą szkolną, lekcje historii, spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy przybliżą swoimi opowieściami historię naszego kraju. Społeczność lokalna będzie mogła skorzystać z organizowanych wieczorków poetyckich, podczas których zaprezentowana zostanie ich twórczość. Mieszkańcy Równego będą mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach pokoleń pod nazwą Ocalmy od zapomnienia, podczas których starsi ludzie mogliby opowiadać jak wyglądało życie w przeszłości, używając do tego przedmiotów zebranych w Izbie Pamięci. W zamyśle Stowarzyszenia jest utworzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, który przedstawiałby ciekawe filmy, po projekcji których byłaby możliwość ich omówienia i recenzji.Mariusz Folcik
sołtys wsi Równe
radny Rady Miejskiej w Dukli

2016-09-28

REJON "DUKLA I OKOLICE" SZLACHETNEJ PACZKI POSZUKUJE WOLONTARIUSZY!

Szlachetna Paczka 2016

Wystartowała rekrutacja SuperW, czyli wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI. W tym roku potrzeba ich aż 13 700. To rekordowa liczba, największa od 15 lat trwania tego projektu. Także w rejonie "Dukla i okolice" można zostać wolontariuszem. Kandydaci mogą zgłaszać się do 15 października przez stronę www.superw.pl

Dukielski rejon zamierza działać już po raz szósty. Przez ostatnie pięć lat jego istnienia znaczna liczba rodzin z naszej, oraz ościennych gmin otrzymała pomoc. Niemniej jednak Szlachetna Paczka nie dotarła do wszystkich potrzebujących. Nadal na naszym terenie są ludzie którzy potrzebują nie tylko wsparcia w postaci darów, ale także wzbudzenia iskierki radości, że gdzieś w świecie są osoby które im kibicują, wierzą iż poradzą sobie w życiu - dla siebie, dla najbliższych. Jest więc to pomoc nie tylko rzeczowa, ale i polegająca na przywróceniu wiary w siebie członków obdarowanej rodziny. SuperW łączą całe grupy ludzi: rodziny, darczyńców i siebie samych wokół idei mądrego pomagania.

Bez wolontariuszy, nie ma Paczki

Aby Szlachetna Paczka mogła funkcjonować, potrzebni są wolontariusze. Bez nich nie będzie Paczki, nie będzie rejonów, nie będzie wsparcia dla prawdziwie potrzebujących. Rola wolontariuszy w Szlachetnej jest kluczowa. Cały projekt bazuje na nich.

SuperW Paczki łączą potrzebujących z darczyńcami. Wchodzą do świata biedy - tam, gdzie inni nie chcą, albo boją się wejść. To jedna z ich historii:

Para wolontariuszy przychodzi do domu, w którym mieszka ojciec z 14-letnim synem z wodogłowiem. Siadają, chłopiec ładuje się na kolana dziewczyny, a wolontariusz robi wywiad z ojcem: "Co się stało, że jesteście biedni?". Byli normalną rodziną, urodziło im się chore dziecko, jego żona odeszła po pół roku. On był inżynierem, ale stracił pracę i zaczęli się degradować społecznie. Wolontariusz zapytał: "Czego potrzebujecie?". Na co ten mężczyzna się rozpłakał i mówi: "Ja już niczego nie chcę, najważniejsze, że mnie wysłuchaliście".

Ludzi biednych nikt nie słucha, bo wysłuchanie takich historii to ogromny ciężar. Zresztą, wolontariusze po takich wizytach często nie śpią. Ich życie też się zmienia - 79 % z nich uważa, że Paczka to najważniejsze wydarzenie w ich życiu.

Wolontariat, który rozwija

- Paczka pozwoliła mi poznać fantastycznych ludzi - takich samych wariatów jak ja, którym się chce. Chce się wstawać rano, robić niesamowite rzeczy i przenosić góry - mówi Ania, jedna z SuperW. Miałam nadzieję zmienić czyjeś życie, tymczasem zmieniło się moje - podkreśla.

- Do pomagania i wolontariatu podchodzimy kompleksowo. Bo wolontariat w Paczce nie jest poświęcaniem się, tylko rozwijaniem siebie, zdobywaniem nowych kompetencji - podkreśla ks. Stryczek, twórca Szlachetnej Paczki. Paczkowy wolontariat to taka praca, że kiedy ją skończysz, to jesteś już innym człowiekiem. Człowiekiem, który dużo potrafi i jest sprawczy.

Zgłoś się już dziś na stronie www.superw.pl

Drużyna świetnych ludzi, realizujących niezwykłe rzeczy zaprasza do wstąpienia w szeregi!

W razie pytań zapraszam do kontaktu:

Magdalena Wołkowicz
Lider Rejonu "Dukla i okolice" projektu SZLACHETNA PACZKA
tel. 513-165-673
e-mail: mag.wolkowicz@gmail.com

Szlachetna Paczka 2016
2016-09-23

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz.446/

z w o ł u j ę

na dzień 28 września 2016 r. (środa) o godz. 1830 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli.

3. Informacja Burmistrza Dukli z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.

5. Zapytania i wolne wnioski.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi (druk nr 179),

b) zmiany uchwały własnej dotyczącej utworzenia i nadania statutu dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Dukli (druk nr 180),

c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2016 rok (druk nr 181),

d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla (druk nr 182).

7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

8. Oświadczenia i informacje.

9. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

wspólne posiedzenie komisji
28 września 2016 r. /środa / godz. 16 00 /pokój nr 211/

Przewodniczący Rady
Andrzej Dziedzic

2016-09-21

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2015 odnotowano 11.830 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.

W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016].

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną NIE DLA CZADU prowadzoną od kilku lat przez Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel ? zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia ? mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy ? Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

(art. 70 ust. 1 ustawy ? Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych ? co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 ? co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 ? co najmniej raz na 6 miesięcy.

4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

 

Prezes

Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

2016-09-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.