Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)

z w o ł u j ę

na dzień 25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli XXXIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dukla za rok szkolny 2019/2020.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek
  organizacyjnych i pracowników samorządowych zobowiązanych do składania
  oświadczeń majątkowych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmiany uchwały własnej dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 225),
  b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2020 (druk nr 226 )
  c) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych (druk nr 227 ),
  d) zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na którychzamieszkują mieszkańcy oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji (druk nr 228).
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Zamknięcie sesji.

Proszę o wzięcie udziału w sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji
25 listopada 2020 r. (środa) godz. 15.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2020-11-23

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.