Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

PROJEKT "PERSPEKTYWY na (samo)zatrudnienie w programie outplacement"

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające następujące kryteria:

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE DOTYCZĄCE STATUSU KANDYDATA (Kandydat powinien należeć do 1 z 2 grup wskazanych poniżej):

I GRUPA
Osoby zwolnione z pracy i pozostające bez zatrudnienia do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, które dotychczas były zatrudnione u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

II GRUPA
Osoby przewidziane do zwolnienia (będące na wypowiedzeniu) które u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

Pełna informacja o projekcie w formacie PDF
2013-02-27

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.