Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 17 kwietnia 2012 r. (wtorek) o godz.12:00 w sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dukli przy ul. Armii Krajowej 1a XX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Dukla" /druk nr 127/,
  • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2012 /druk nr 128/,
  • c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla /druk nr 129/.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Oświadczenia i informacje
 10. Zamknięcie sesji.


Proszę o wzięcie udziału w sesji.

Wspólne posiedzenie Komisji
17 kwietnia 2012 r./wtorek/ godz. 9:00

2012-04-10

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.