Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla

21 marca została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, a Gminą Dukla na przyznanie dotacji na realizację projektu pt. Wydanie albumu: Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla i foldera "Do Złotej Studzienki" w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata 2007-2013
Celem projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego gminy Dukla, jakim są unikatowe kapliczki i unikatowa przyroda góry Cergowej w regionie, Polsce i poza jej granicami, poprzez wydanie albumu dwujęzycznego "Kapliczki dziedzictwem kulturowym gminy Dukla" i foldera "Do Złotej Studzienki".
Całkowita wartość realizowanego zadania to 21 662 zł, w tym dofinansowanie 14 483,00 zł

Krystyna Boczar-Różewicz

2013-04-04

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.