Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej na budowę przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Dukla

  1. rodzaj podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dotację: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe,
  2. termin budowy przyłącza: do 15 grudnia 2011r.,
  3. termin i miejsce przyjmowania wniosków: Urząd Gminy Dukla, 38-450 Dukla, ul. Trakt Węgierski 11, pokój Nr 9, do dnia 15 października 2011r.
  4. wielkość środków zapewnionych w budżecie na dany rok: 200 000,00 zł,
  5. wielkość dofinansowania jakie można uzyskać: kwota dotacji celowej stanowi sumę kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 105,00 zł netto za 1 metr przyłącza, kosztów wykonania dokumentacji technicznej oraz kosztów inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, powiększony o należy podatek VAT.


Burmistrz Gminy Dukla
Marek Górak

2011-10-06

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.