Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

DOTACJE DO 40 000 ZŁOTYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie ogłasza nabór kandydatów do projektu "JESTEM SWOIM SZEFEM!". W ramach projektu można otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 40 000 złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 1 200 złotych przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkuje na terenie powiatów: krośnieńskiego lub miasta Krosna
  • posiada status osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie
  • przynależy do jednej lub kilku kategorii:
  • osoby w wieku poniżej 25 roku życia
  • osoby w wieku 50+
  • osoby niepełnosprawne

Uczestnikiem projektu nie może być osoba, która posiada wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, była zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziła działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub osoba, która w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu otrzymała bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Dokumenty aplikacyjne można składać w siedzibie Podkarpackiej Izby Gospodarczej przy ulicy Lewakowskiego 14 w Krośnie, do dnia 15 marca 2013 roku, do godziny 15:30.

Informacje na temat naboru oraz pomoc przy wypełnianiu dokumentów:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
Ul. Lewakowskiego 14
38 - 400 Krosno

Tel./fax 13 436 95 90
E-mail: pig@pigkrosno.pl
www.pigkrosno.pl

2013-03-05

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.