Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Honory dla ludzi kultury24 maja br. w dukielskim muzeum obchodzono Powiatowe Święto Kultury. Powiat krośnieński już od kilku lat w ten sposób dziękuje ludziom, którzy działalność kulturalną traktują jako swoje życiowe motto.

Na uroczystość przybyli: asystentka posła Stanisława Piotrowicza Sabina Kozuba, radny wojewódzki Władysław Turek, władze powiatu z starostą krośnieńskim Janem Juszczakiem i przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Krężołkiem, burmistrz Dukli wraz z małżonką, burmistrzowie, wójtowie pozostałych gmin powiatu krośnieńskiego, radni powiatowi, dyrektorzy ośrodków kultury. Uroczystość rozpoczęła piosenką "Wszystko czego dziś chcę" Klaudia Biedka z Gimnazjum w Świerkowej, laureatka konkursu piosenki "Ocalmy od zapomnienia" w Równem.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaje zasłużonym ludziom kultury honorowe odznaczenie - Zasłużony dla Kultury Polskiej. O te odznaczenia wnioskują gminy, ośrodki kultury, stowarzyszenia, a pozytywna opina i starania starosty krośnieńskiego zaowocowały 100 procentową skutecznością. Otrzymali je: ks. Jan Szpunar - proboszcz Krościenka Wyżnego, Andrzej Szajna i Ryszard Szajna z Orkiestry Dętej z Rymanowa, Edyta Wilczek - muzyk, dyrygent Jaśliskiego Chóru Kameralnego, Bogumił Świątek z Zespołu "Bobrzanie", Edward Marszałek - prezes Stowarzyszenia "Dębina", Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy Rogowice z Rogów. Odznaczenia wręczał przewodniczący Andrzej Krężałek i starosta Jan Juszczak.
Starosta krośnieński przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury dla: Magdaleny Lorenc z Jaślisk - poetki promującej kulturę i sztukę, Genowefy Malskiej z Odrzykonia - poetki i muzyka, Mariana Nycza z Iwonicza-Zdroju - popularyzatora muzyki poważnej, Sławomira Pelczara z Korczyny - redaktora naczelnego miesięcznika: "Przadki", Stanisława Szajny - cymbalisty z Kapeli "Pogórzanie" z Głowienki, Grupy Obrzędowej "Dłużanki" z Długiego (nagrodę odbierała Anna Warchoł), Zespółu Tanecznego "Omega" - działającego przy GOK Chorkówka (nagrodę odbierała Małgorzata Foremny - prowadząca zespół), Zespółu Obrzędowo-Śpiewaczego "Równianie" z Równego (nagrodę odbierała Grażyna Kłap - prowadząca zespół). Nagrody wręczali starosta Jan Juszczak i wicestarosta Andrzej Guzik.

Wiersz o wiośnie deklamowała Eliza Rybak pięciolatka z Przedszkola z Miejsca Piastowego, piosenkę "Rękawiczki" zaśpiewała Paulina Liwosz z Gimnazjum w Świerkowej, laureatka konkursu "Ocalmy od zapomnienia", piosenkę "Kocham Cię życie" wykonała Laura Filar, również laureatka wspomnianego konkursu.

W roku 2012 starosta krośnieński przyznał po raz pierwszy nagrodę dla wyróżniającego się stowarzyszenia za całokształt działalności, a otrzymało ją Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju. Odebrał ją Jerzy Kamiński - prezes stowarzyszenia. Natomiast statuetkę w dowód uznania za współpracę z powiatem otrzymał Bogusław Pacek - dyrektor GOK w Chorkówce. Nagrodę za całokształt pracy otrzymała z rąk starosty Jana Juszczaka Grażyna Ostrowska i Mateusz Podkul z Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie. Kabarek "Łorczyk" z Rogów: Stanisław Muszyński i Emil Bykowski rozweselali zebranych scenkami prezentowanymi scenkami rodzajowymi. Na zakończenie utwór Piotra Rubika"Modlitwa" zaśpiewał Bartek Piwowar - uczeń Szkoły Podstawowej z Krasnej.

Podsumowując uroczystość starosta powiedział: są to nagrody honorowe i idą za tym skromne gratyfikacje pieniężne, ale chociaż w ten sposób chcieliśmy wyróżnić ludzi kultury, dzięki którym nie zaginie dziedzictwo kulturowe naszego regionu, którzy umilają nam sztuką życie.

Więcej zdjęć w galerii...

Krystyna Boczar-Różewicz

2012-05-28

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.