Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

XLI OGÓLNOPOLSKI DUKIELSKI ZLOT TURYSTÓW

16. 09.2011 r.
Organizator: Oddział PTTK w Krośnie
Zorganizowano przy udziale środków finansowych: WFOŚ i GW w Rzeszowie i Gminy Krosno

Trasa piesza:
Dukla - Chyrowa (694 mnpm) - Pustelnia św. Jana z Dukli

Program:

  • zbiórka uczestników - Biuro PTTK w Krośnie ul. Krakowska 9 - godz. 8.30
  • przejazd do Dukli - zwiedzanie Klasztoru OO Bernardynów
  • piesze przejście trasy ( około 3-4 godz.)
  • ognisko z pieczeniem kiełbaski
  • konkursy - krajoznawczo-turystyczny, ekologiczno-przyrodniczy
  • powrót do Krosna ok. godz.15.00

Zgłoszenia i wpłaty wpisowego przyjmujemy do dnia 09.09.2011r.

Wpisowe na Zlot wynosi:
18 zł dla członków PTTK,
20 zł pozostali uczestnicy

Ilość miejsc ograniczona - o udziale w imprezie decyduje kolejność wpłaty wpisowego.

Zapewniamy: przewodnika, transport, plakietkę, ognisko z pieczeniem kiełbasek, ubezpieczenie NNW, nagrody za udział w konkursie turystyczno - krajoznawczym i ekologiczno-przyrodniczym, punkty do GOT i Turysty Przyrodnika.
Od uczestników wymagamy: przestrzegania zasad Karty Turysty, odpowiedniego ubioru turystycznego dostosowanego do zmiennych warunków pogodowych.
Do udziału w zlocie zapraszamy wszystkich chętnych, przypominamy, że młodzież szkolna i osoby niepełnoletnie biorą udział w zlocie wraz z opiekunem.
W razie nie uczestniczenia w rajdzie wpisowe nie będzie zwracane.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy pieszej w zależności od pogody.

Ĺšródło: PTTK KROSNO

2011-09-13

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.