Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Wybory uzupełniające w Łękach Dukielskich

Uchwałą Nr XXVI/163/12 z dnia 27 listopada 2012 r. Rada Miejska w Dukli stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego w okręgu wyborczym nr 3 w Łękach Dukielskich. Na tej podstawie Wojewoda Podkarpacki zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających w tym okręgu na dzień 24 lutego 2013 r. i określił kalendarz wyborczy zawierający terminy czynności przewidzianych przepisami Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Sekretarz Gminy
Mirosław Matyka

Zarządzenie nr 318/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dukli, Rady Gminy Jaśliska, Rady Gminy Nozdrzec.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie terminu zawiadamiania Komisarza Wyborczego w Krośnie o utworzeniu komitetu wyborczego zamierzającego zgłaszać kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dukli zarządzonych na dzień 24 lutego 2013 r. oraz o zgłaszaniu do Komisarza Wyborczego w Krośnie kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej.

2012-12-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.