Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 14 lipca 2012 r. (sobota) o godz.14:00 w sali konferencyjnej Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli XXIII uroczystą sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2012 r. /druk nr 140/.
 3. Występy wokalne i instrumentalne uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Krośnie.
 4. Prezentacja pt. "Osobliwości Magurskiego Parku Narodowego".
 5. Projekcja filmu "Dukla - Wrota Karpat".
 6. Wystąpienia uczestników sesji.
 7. Zamknięcie sesji.
 8. Przewodniczący Rady
  Andrzej Dziedzic

  2012-07-11

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.