Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Muzyczna lekcja patriotyzmu

Muzyczna lekcja patriotyzmu

Czwartek, 10 listopada 2016 roku był w ZSP w Równem dniem bardzo uroczystym. Cała społeczność szkolna świętowała wspólnie 98. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszyscy ubrani na galowo z dumą nosili wykonane przez siebie kotyliony. W tym roku uroczystość ta w naszej szkole wyglądała nieco inaczej, ponieważ odeszliśmy od typowej akademii na rzecz wspólnie śpiewanych pieśni patriotycznych.

Pieśni patriotyczne powstawały w czasach trudnych i przełomowych dla państwa polskiego i do dziś stanowią muzyczny pomnik pamięci narodowej. To na nich wychowało się wiele pokoleń Polek i Polaków, którzy walczyli o wolną i niepodległą Ojczyznę. Pieśni te towarzyszyły zarówno ludności cywilnej, jak i żołnierzom, podnosiły na duchu i zagrzewały do walki. Dlatego też Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o upamiętnieni tego narodowego święta - śpiewem. Każda klasa od "0" do III gimnazjum wylosowała dla siebie pieśń i prezentowała ją do akompaniamentu - nauczyciela muzyki, pana Krzysztofa Zajdla.

Natomiast niespodzianką dla uczniów i pani dyrektor był występ nauczycieli, którzy trzymając w rękach róże, wykonali do akompaniamentu pana Krzysztofa Zajdla pieśń "Po ten kwiat czerwony" i otrzymali od uczniów owacje na stojąco. To była piękna patriotyczna postawa naszych nauczycieli i wychowawców, którzy nie tylko wymagają, ale sami potrafią dawać przykład. Kolejny raz stanęli obok uczniów, dając świadectwo prawdziwego patriotyzmu, zgodnie ze słowami Tytusa Liwiusza: "Słowa uczą, przykłady pociągają."

Aneta Cyran

Muzyczna lekcja patriotyzmu

Muzyczna lekcja patriotyzmu

Muzyczna lekcja patriotyzmu
2016-11-24
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.