Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Konsultacje projektu

Gmina Dukla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy, do konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

  1. Projekt "Programu współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2017"


  2. Formularz opinii

Termin konsultacji: od dnia 10 października do 21 października 2016

Wszelkie uwagi i wnioski należy przesłać lub dostarczyć w formie pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Dukli ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla lub elektronicznie na adres e-mail: wjakiela@dukla.pl, w terminie wskazanym powyżej.

2016-10-10
1 2 3 4 5 6 7 8

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.