Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

W Równem powstaje Regionalne Centrum Kultury

W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - Program: Rozwój Infrastruktury Kultury 2016, Priorytet: Infrastruktura Kultury, Stowarzyszenie Regionalne Towarzystwo Historyczne w Równem otrzymało dofinansowanie w wysokości 350 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą "Regionalne Centrum Kultury w Równem rozwój infrastruktury kultury na wiejskich terenach Gminy Dukla, Podkarpacie". Zadanie finansowane jest w trybie jednorocznym.

25 lipca br. pomiędzy Gminą Dukla, a wyżej wymienionym Stowarzyszeniem została zawarta umowa na realizację zadania zleconego pod nazwą: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza budynku Domu Ludowego w Równem na pomieszczenia Regionalnego Centrum Kultury w Równem", wysokość dotacji wynosi 116 670,00 zł brutto.

W związku z podjętymi staraniami przewidziane zostały plany i program zadań do realizacji na kolejne lata. Do działań tych należy założenie Izby Muzealnej, gdzie umieszczone zostaną różne narzędzia i przedmioty użytku codziennego, regionalne stroje, fotografie i dokumenty, stare książki, obrazki a także zdjęcia, filmy i foldery. Kolejnym zadaniem jest utworzenie biblioteki i czytelni, które umożliwią zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych całej lokalnej społeczności.

Warto zaznaczyć, iż Regionalne Centrum Kultury będzie miejsce organizowania spotkań z ciekawymi ludźmi, specjalistami z różnych dziedzin, obszarem organizowania różnorodnych kursów czy warsztatów. Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać ze szkoleń rękodzieła artystycznego, szycia i kroju, haftowania, malarstwa, rysunku czy rzeźby. Zamysłem pomysłodawców jest, aby w obiekcie tym odbywały się bajkowe wieczory, w czasie którym młodzież lub dorośli będą wyświetlać lub czytać bajki najmłodszym.

W ramach działalności Regionalnego Centrum Kultury zorganizowane zostaną spotkania z młodzieżą szkolną, lekcje historii, spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy przybliżą swoimi opowieściami historię naszego kraju. Społeczność lokalna będzie mogła skorzystać z organizowanych wieczorków poetyckich, podczas których zaprezentowana zostanie ich twórczość. Mieszkańcy Równego będą mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach pokoleń pod nazwą Ocalmy od zapomnienia, podczas których starsi ludzie mogliby opowiadać jak wyglądało życie w przeszłości, używając do tego przedmiotów zebranych w Izbie Pamięci. W zamyśle Stowarzyszenia jest utworzenie Dyskusyjnego Klubu Filmowego, który przedstawiałby ciekawe filmy, po projekcji których byłaby możliwość ich omówienia i recenzji.Mariusz Folcik
sołtys wsi Równe
radny Rady Miejskiej w Dukli

2016-09-28
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.