Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

W 72 rocznicę Operacji Dukielsko-Preszowskiej oddali hołd poległym

W 72 rocznicę jednej z najkrwawszych górskich bitew II wojny światowej, zwanej operacją dukielsko-karpacką, oddano hołd poległym.

Obchody rozpoczęły się rozpoczęły się 5 października w Nowosielcach i Zarszynie. Druga część uroczystości odbyła się w Dukli na Cmentarzu Wojennym i pod Krzyżem Pojednania. Przybyłych na rocznicowe uroczystości: kombatantów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, władz państwowych i samorządowych, duchownych z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy oraz mieszkańców dukielszczyzny powitał burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.

Głos zabrali: starosta krośnieński Jan Juszczak, który w swoim wystąpieniu przypomniał historię bitwy karpackiej, przedstawiciele organizacji kombatanckich z Polski i Słowacji. Rocznicowe obchody były okazją do odznaczenia tych, którzy przez całe lata biorą aktywny udział w organizowaniu tych uroczystości. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z tej okazji przyznał odznaczenia: Jozefowi Baslarowi, Janowi Holodniakowi, Waclawowi Homisan, Pawłowi Brndiar i Jaroslawowi Bulko, które wręczali prezes Zarządu Okręgu Związku Kombatantów w Krośnie z siedzibą w Jaśle Jan Klimkiewicz i starosta krośnieński Jan Juszczak. Odznaczenia przyznał także Związek Kombatantów Słowackich. Otrzymali je: Andrzej Bytnar, Małgorzata Walaszczyk - Faryj, Zbigniew Dec, płk Wiesław Korczykowski, por. Kazimierz Korczykowski.

Po wysłuchaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej w wykonaniu Kompani Honorowej V Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla delegacje władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, kombatanckich oraz młodzieży złożyły wieńce na Cmentarzu Wojennym, gdzie spoczywają polegli podczas walk w Karpatach jesienią 1944 r.

Następnie na placu pod Krzyżem Pojednania odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą poległych Ukraińców podczas walk w bitwie dukielskiej. Aktu odsłonięcia dokonali m.in. konsul generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk i starosta krośnieński Jan Juszczak. Pod Krzyżem Pojednania odmówiono wspólną modlitwę i złożono wiązanki kwiatów.

Uroczystości zakończyła msza św. w rycie bizantyjsko - ukraińskim w klasztorze OO. Bernardynów w intencji poległych.

Dzień później, 6 października, uroczyste obchody operacji karpacko - dukielskiej odbyły się na Słowacji.

Więcej zdjęć w glerii...

kbr

2016-10-07
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.