Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty", działająca na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz - Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Termin składania wniosków: od 17.11.2016 r. do 05.12.2016 r.

Pełna treść ogłoszenia

Zał. nr 1 - Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów wyboru

Zał. nr 2 - Karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru

Zał. nr 3 - Oświadczenie o statusie Wnioskodawcy - w przypadku osoby pozostającej bez pracy, nie zarejestrowanej w PUP Zał. nr 4 - zał. nr 1 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zał. nr 4 - zał. nr 1 do Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2016-11-08
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.