Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

DECYZJA stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi

DECYZJA znak: PSK.443.1.53.5.2016

z dnia 8 listopada 2016 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz 23 z późn.zm.) umarza postępowanie w sprawie poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Spółki Wodnej Wodociągowej "Iwla II" w Iwli.

Załącznik Nr 1 - pełna treść decyzji PPIS w Krośnie w formacie PDF

2016-11-14
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.