Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

APEL DO WŁAŚCICIELI PSÓW


Stale wzrastający poziom zagrożenia związany z wolnym trzymaniem psów, jak również powiększająca się ilość psów bezpańskich, zmusza nas wszystkich do podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom. Wobec powyższego Mieszkańcy Gminy Dukla proszeni są o:

  1. Niewypuszczanie psa z domu bez opieki.
  2. Trzymanie w czasie spaceru swojego pupila na smyczy.
  3. Niezwalnianie psa ze smyczy w miejscach publicznych.
  4. Niepozwalanie, aby zwierzęta przebywały w miejscach zabaw dla dzieci.
  5. Sprzątanie miejsc publicznych po swoich pupilach,
  6. Pamiętanie o obowiązku szczepienia psów.
  7. Utrzymywanie psa na własnej posesji, zadbanie o to, aby nie mógł wydostać się z niej podczas nieobecności domowników.

Nieprzestrzeganie w/w zasad skutkuje karą grzywny albo nagany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2017-11-16
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.