Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Długo wyczekiwana droga Zboiska-Wietrzno oficjalnie oddana do użytku


24 maja 2018 roku  oficjalnie oddano do użytku odcinek drogi powiatowej nr 1956 Zręcin –Wietrzno-Zboiska o długości 6,293 km. Rozpoczynający się w Zboiskach przy zjeździe z drogi krajowej S19 na Zręcin, a kończący na granicy gminy Dukla z gminą Chorkówka w Zręcinie odcinek drogi został gruntownie przebudowany w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina – Medzilaborce – Krosno w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020”. Liderem projektu jest Powiat Krośnieński,  a partnerem Zarząd i Utrzymanie Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa na Słowacji.  Zakres prac obejmował m.in.: wykonanie jezdni, poboczy, wzmocnienie nawierzchni wraz z odcinkową wymianą podbudowy, budowę dwóch odcinków chodników, budowę zatok autobusowych, montaż barier energochłonnych. Po stronie słowackiej inwestycja obejmuje położenie nowej warstwy ścieralnej na dwóch odcinkach drogi o łącznej długości 8,70 km, poprawę odprowadzenia wody poprzez rekonstrukcję przepustów drogowych.  Część prac budowlanych związana jest z przebudową dwóch mostów. Celem głównym projektu jest połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych węzłów po stronie słowackiej i trzeciorzędnych węzłów po stronie polskiej do sieci TEN-T poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego Snina – Medzilaborce – Krosno. Przebudowany odcinek drogi Zręcin – Wietrzno – Zboiska przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej, zapewnienia większego bezpieczeństwa ruchu zarówno kołowego jak i pieszego. Wartość całkowita inwestycji wynosi 5 677 708 euro, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej stanowi 85% wartości. Termin zakończenia realizacji projektu po obu stronach granicy zgodnie z umową zakończył się w  maju 2018 roku. W otwarciu drogi uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatu krośnieńskiego na czele z e starostą krośnieńskim Janem Juszczakiem, Zarządu i Utrzymania Dróg Regionu Autonomicznego Preszowa na Słowacji, przedstawiciele gminy Dukla: burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, radni powiatowi reprezentujący gminę Dukla Stanisław Józefczyk i Zenon Fedak.

Krystyna Boczar-Różewicz

 

      Przygraniczne położenie  powiatu krośnieńskiego sprawia, że drogi powiatu odgrywają  istotną rolę w krajowym i międzynarodowym systemie komunikacji. Infrastrukturą drogową zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, jednostka organizacyjna Powiatu Krośnieńskiego, która wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. W zarządzie powiatu znajduje się 75 dróg powiatowych o łącznej długości 364 km, 66 mostów o długości 1343,24 m i 573 przepusty drogowe. Przez teren powiatu przebiega ponadto 58,1 km dróg krajowych, 78,8 km dróg wojewódzkich i około 320 km dróg gminnych o utwardzonej powierzchni.

2018-05-24
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.