Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Podpisanie umów w Barwinku


           16 lipca 2018 roku minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz minister Transportu i Budownictwa Republiki Słowackiej Arpád Ersek podpisali  w Barwinku umowę o lokalizacji miejsca połączenia drogi S19 z drogą R4 po stronie słowackiej w rejonie miejscowości Barwinek i  Vyšný Komárnik. Dokument ma stworzyć podstawy prawne do wspólnego ustalenia przebiegu szlaków w rejonie przygranicznym. Ministrowie podpisali także umowę o budowie mostu granicznego  między miejscowościami Chyżne i Trstená  przez potok Jelesnia na polsko-słowackiej granicy państwowej, który zastąpiłby istniejący most będący w złym stanie technicznym. W wydarzeniu  wziął udział marszałek województwa Władysław Ortyl oraz poseł  Bogdan Rzońca – szef sejmowej Komisji Infrastruktury, burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.
Spotkanie ministrów nastąpiło przy polsko-słowackiej granicy w okolicach starego przejścia granicznego Barwinek-Vyšný Komárnik. Następnie przedstawiciele rządów złożyli podpisy pod porozumieniem i wzięli udział w konferencji prasowej. W spotkaniu z mediami uczestniczyli również marszałek Władysław Ortyl, wicewojewoda Lucyna Podhalicz, szef sejmowej Komisji Infrastruktury – poseł Bogdan Rzońca, poseł Piotr Babinetz. 
Polska i Słowacja ściśle współpracują przy modernizacji infrastruktury w obszarze wspólnych połączeń transgranicznych. Celem naszych działań jest utworzenie dogodnej i konkurencyjnej oferty przewozowej, zarówno w transporcie drogowym, jak i na kolei. Istotne znaczenie w tym procesie mają: korytarz Bałtyk - Adriatyk, szlak Via Carpatia oraz transgraniczne połączenia kolejowe. Skupiamy się również na innych inwestycjach, o czym świadczą podpisane dziś umowy – powiedział  w Barwinku minister  Andrzej Adamczyk.   
Jestem zaszczycony i zadowolony, że postawiliśmy tę przysłowiową kropkę nad „i”. Rozmawialiśmy już o tych umowach kilkukrotnie przy okazji spotkań u nas czy u państwa. Dzisiaj sfinalizowaliśmy te rozmowy podpisaniem umów, które mam nadzieję będą nam dobrze służyć. Wspominaliśmy o Via Carpatia, która będzie nas łączyć i zapewni nam możliwość transportu i dotarcia do wielu miejsc. To nasza priorytetowa budowa, dlatego tak troszczyliśmy się o finalizację tej umowy. Via Carpatia jest dla nas dobra, gdyż ograniczy migrację zarobkową oraz poprawi bezpieczeństwo na drogach. O to musimy dbać szczególnie, bo potrzebujemy ruchu towarowego. Myślę, że jeszcze nie jeden projekt przed nami – powiedział  minister Transportu i Budownictwa Arpad Ersek.
W spotkaniu uczestniczyli także ze strony polskiej: Piotr Drobiniak - charge d’affaires w Ambasadzie w Republice Słowackiej, Jacek Gryga - p.o. generalnego dyrektora Dróg Karajowych i Autostrad, Bogdan Oleksiak - dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, Tomasz Buczyński – dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Mateusz Balcerowicz - z-ca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Agnieszka Krupa – z-ca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych, Konrad Kukliński – z-ca dyrektora biura ministra,
Igor Szydłowski – radca ministra w Departamencie Dróg Publicznych, Anika Błaszczyk –
gł. specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej. Ze strony słowackiej obecni byli: Lucia Nižniková – dyrektor Departamentu Spraw UE i Współpracy Międzynarodowej, Peter Varga – dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, Zuzanna Viciaňowá  z Departamentu ds. Mediów, a także przedstawiciele krajowej spółki autostrad.
Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl podziękował za podpisanie porozumienia z wyraził nadzieję, że szlak międzynarodowy Via Carpatia  stanje się faktem.
Po uroczystości podpisania umów, odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli obu ministerstw w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli. Obaj ministrowie upamiętnili swój pobyt w Dukli wpisem do księgi pamiątkowej Ośrodka Kultury w Dukli.
Krystyna Boczar-Różewicz
Polska droga ekspresowa S19 oraz słowacka droga ekspresowa R4, stanowią część międzynarodowego szlaku drogowego Via Carpatia. Szlak przebiega obecnie przez 9 państw i liczy ok. 7700 km. W każdym państwie stan jego realizacji jest zróżnicowany, m.in. ze względu na położenie i ukształtowanie geograficzne czy dostępność funduszy unijnych.
Korzyści wynikające z realizacji traktu to m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień wymiany międzynarodowej i wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych. Via Carpatia stworzy także możliwość otwarcia na inne kraje w ramach UE oraz spoza UE, takie jak Turcja, Ukraina, Białoruś czy kraje Bałkanów Zachodnich.
Budowa odcinka przygranicznego drogi ekspresowej S19 wynika z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zgodnie z nowelizacją Programu uchwaloną w lipcu 2017 roku budowa odcinka węzeł Babica – Barwinek planowana jest na lata 2021-2025.

Galeria zdjęć ...

2018-07-17

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.